031 559 553     Kontakt

Celostni odnos z Zemljo

Image title

Opis Predavanja

Moderni trendi ne dajejo dovolj smernic za podporo človeku k zdravju in skupnosti. V ogledalu globalnih preobrazb se Iščejo interaktivni odgovori na vprašanja posameznika, kako najti svoje mesto v svetu, domu in naravi.

Predavanje prinaša pregled poglobljenega odnosa do pokrajine včasih in danes preko bogatih sporočil dediščine in preteklih znanj, nagovori nas k raziskovanju  z občutenjem in odstira različne pristope kako do poglobljenih doživetij do lastnega vitaliziranja in hkratne skrbi za pokrajino. Istočasno naveže izjemni potenciali manjših mest v navezi razvoja odgovornega ti. kulturnega turizma.

Predstavljen bo pristop geomantije kot nosilne podlage iz  obravnave  širšega radija prostora Polzele z univerzalnimi napotki in razlagami kje se splošno zatika z zdravjem, povezovanjem in skupnostjo, v širšem kontekstu doma – mesta – pokrajine in planetarnih sprememb. Vedenja predavanja izvirajo iz izročila prednikov in aktualne prakse holistične medicine. Utemeljena v ukvarjanju z življenjsko energijo Zemlje in domovanja.

V Predavanju CELOSTNI ODNOS Z OKOLJEM, NARAVO IN ZEMLJO pa se bežno dotaknemo vsem tudi najbolj vsakdanje teme, Samozdravljenje preko stika z energijo Zemlje

Za odsotnostjo  stika z Zemljo namreč trpimo vsa živa bitja. Slednje se drastično odraža v primerih dolgotrajnih prekinitev zemljenja, čemur sledijo obolevnosti brez razlag v okvirih obstoječega sistema. Nezemarljiv je istočasno tudi učinek ustvarjanja tujega in vsem živim bitjem nenaravnega okolja z razrastom uporabe sodobnih komunikacijskih tehnologij in drugih škodljivih električnih naprav.

Vstop prost

O predavateljih

Robi Lavin se z geomantijo poklicno ukvarja od leta 1999. Z geomantijskim raziskovanjem, pregledi zdravja bivalnih in delovnih prostorov, okoljskim načrtovanjem, zdravljenjem prostora, holističnim svetovanjem, razvojnim mentorstvom, mediacijami, izobraževanji in vodenjem zelenih projektov : v urbanizmu, turizmu, arhitekturi, naravni in kulturni dediščini, poslovnem okolju, družinskih hišah, ekologiji in inovativnih projektih za zdravje. Opravil je več kot 550 pregledov in svetovanj bivalnim hišam in stanovanjem po Sloveniji. Na podlagi priznane inovacije GZS 2010 ( Gospodarska zbornica Slovenije ), uvaja holistično metodologijo sinteze prostora in ljudi. V Sloveniiji je uresničil prvi geomantijski OPPN ( Občinski prostorski podrobni načrt ). Poleg vzorčnega modela celostnega okoljskega projektiranja, s sodelavci uvaja nov turistični geomantijski certifikat, ki bazira na zdravju okolja in varovanju svetih krajev. Odkriva energijske sledi starodavnih kultur in proučuje aktualne planetarne spremembe v ekosistemih okolja. Je soustvarjalec projektne ekipe Odstiranja znanj prednikov- z zavodom Anima Mundi, ki ga vodi z ženo Karin. Na inovativen način posodablja stara znanja prednikov, za pomoč ljudem in okolju, z intuitivno prakso.

Karin Lavin, akad. slikarka se kot samostojna ustvarjalka land-arta že dve desetletji posveča raziskovanju globljih potencialov pokrajine. Razvija metode celostnega poučevanja skozi dediščino za otroke in odrasle, ki udeležencem omogočajo ustvarjalno udejstvovanje in subtilno doživljanje krajine. S programom senzibilizacije za učitelje in vzgojitelje vnaša v šolski sistem holistično obravnavo človeka in prostora, razvoj notranjih čutil in intuitivnega mišljenja.

V umetniškem delu izraža arhetipe prostora v različnih nalogah prostorskih ureditev, grafičnega in industrijskega oblikovanja, poslikav prostorov in razstav v obliki instalacij iz naravnih materialov.

V različnih projektih skupaj z možem Robijem Lavinom ob sodelovanju domačinov razvija avtentične oblike zelenega geomantičnega turizma v skrbi za vrednotenje in ohranjanje prvobitnosti okolja ter vzpostavljanje aktivne in odgovorne družbe. Z Zavodom za celostni razvoj Anima Mundi sodelujeta v različnih lokalnih in nacionalnih pobudah.

Na osnovi  dosedanjega dela, vrhunskih dosežkov na  umetniškem področju ter  kulturno-vzgojnih projektov s področja kulturne dediščine oziroma povezanih s kulturno dediščino, namenjenih otrokom in/ ali mladim, inovativnega in ustvarjalnega pristopa ter neposrednega stika z mladimi, je bila  v letu 2018 s strani  Ministrstva za kulturo izbrana za ambasadorko evropskega leta kulturne dediščine.

Marjan Kogelnik ljubiteljski raziskovalec zanimivih stvari, sploh tistih, za katere kot družba nimamo takojšnjih in prepričljivih odgovorov. Sokriv za izvedbo vsaj preko 60 predavanj in malo manj delavnic o zelo raznovrstnih temah s področja prehrane, ohranjanja zdravja, energetskih rešitev…Video dokumentacija nekaterih TUKAJ Izkušnje sodelovanja in osnov organizacije je pridobival predvsem na treh večjih projektih Tj. Oskrbimo Slovenijo in Ekoci festival Ekofejst , Kooperativa dobrote Slovenije in 4letni časi oz. Letni časi , sodeloval pa sem tudi pri organizaciji konference Piramide in starodavna tehnologija ter še pri katerih drugih. V veliko veselje mu je prebijanje ledu, pionirstvo na novih poglavij na vseh področjih, ki ga pritegnejo in imajo potencial skupnosti oz. sodelovanja po načelih skupnosti.

Novi cikel predavanj v projektu Odstiranja znanj prednikov “na obisku”po občinah Spodnje Savinjske doline

S predavanji Odstiranja znanj prednikov krepimo navezavo na identiteto skupne zavesti iz zgodovine in kulture prednikov, značilnosti rastlinskega, živalskega in mineraloškega sveta ter Zemlje oz. njenega lokalnega počela.Z njimi želimo spodbuditi lokalne iniciative in trajnostni razvoj z vračanjem, upoštevanjem  naravoverskih tradicionalnih vrednot v odnosu do narave, Zemlje in sočloveka, zavedanje o pravi krajevni,  lokalni, narodnostni in planetarni  identiteti ter soustvarjanje skupne vizije harmoničnega lokalnega okolja in sveta.

Info : info@geomantija.si