031 559 553     Kontakt

Mednarodna konferenca 27.03.2020

Image title

MEDNARODNA KONFERENCA ODPRTO UČNO OKOLJE ZA VSE GENERACIJE 27.03.2020

Namen konference je predstaviti rezultate projekta Odprto učno okolje za vse generacije in sorodne prakse iz tujine. Konferenca služi izmenjavi izkušenj, mreženju pristopov in razvoju uporabe odprtega učnega okolja, gozdne ter dediščinske pedagogike ob prepoznavanju pomena so-naravnega zdravega življenjskega sloga posameznika in skupnosti.

Inovativni pristop oblikovanja učilnic na prostem: V projektu so bile na podlagi geomantijske analize vitalno-energijskih danosti in dediščine območja urejene učilnice na prostem in oblikovani pedagoški programi ter programi revitalizacije za domačine in obiskovalce.

Geomantija kot celosten pristop obravnave narave in okolja je v severni Evropi uveljavljen pristop urbanističnega in razvojnega načrtovanja.Platforma kot strokovna podlaga prostorske geomantijske obravnave za programe odprtih učnih okolij in turizma ovrednoti naravne kapacitete območja, vsebuje podlago za prostorska načrtovanja občine, za vitalno-energijski turistični zemljevid ter projektne smernice in izhodišča za trajnostno načrtovanje infrastrukture za boljše stanje okolja. Zagotavlja visok standard zdravja prostora za izvajanje dejavnosti OUO s ciljem ohranjanja narave in razvoja mehkih vsebin, ki prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja.

Ohranjeno naravno okolje je naše največje bogastvo.

Učilnice na prostem, ki odražajo globlje kvalitete kraja in identiteto posamične lokacije nudijo naraven prostor za izvajanje različnih vsebin.Štiri urejene učilnice na prostem in 20 programov izvajanja vzgojnih in učnih vsebin, ki so jih pripravili vzgojitelji vrtcev in učitelji osnovnih šol, ponujajo bogate možnosti za učenje in poglobljeno doživljanje narave. Učilnice na prostem uporabljajo različne ciljne skupine: v dopoldanskem času vrtci in šole, otroci s starši v prostem času, prav tako ostali krajani in obiskovalci na turističnih ogledih

Z usposobljenimi turističnimi vodniki in s pripravljenimi programi sproščanja in revitalizacije v naravi ter poglobljenega doživljanja kulturne dediščine nudimo domačinom in obiskovalcem avtentična presežna doživetja.

V projektu je izoblikovanih 15 programov vodenja geomantijskega zelenega turizma, ki so jih pripravili domačini na usposabljanju za turistične vodnike.

V projektu Odprto učno okolje za vse generacije vzpostavljene učilnice na prostem in model gozdne pedagogike in pedagogike kulturne dediščine nudijo oblike povezovanja in globljih doživetij narave ter vnaša vsebine dediščine bližnjega okolja v vrtce in šole ter razvija socialno funkcijo gozda.

V projektu smo razvijali Izkustveno in ustvarjalno učenje, ki temelji na celostnem pristopu vključevanja racionalnega mišljenja kot tudi čutečega, intuitivnega dela posameznika.

Vzgojitelji in učitelji so se na izobraževanju “Gozd in inteligenca narave” organiziranem v okviru projekta seznanili z metodami senzibilizacije in čuječnosti, širokimi možnostmiuporabe odprtega učnega okolja in z razvojem celostnega kreativnega učenja skozi dediščino.

Odprto učno okolje z vajami senzibilizacije z vključevanjem naravne in kulturne dediščine je primer oblikovanja fleksibilnega učnega okolja. Spodbuja aktivno iskanje znanja in radovednost, ki sta predpogoja učeče se družbe in vseživljenjskega učenja. Odprto učno okolje z elementi dediščine pomeni dinamično organiziranje priložnosti za učenje in prepoznavanje narave in kulturne krajine kot bogatega učnega okolja.

Celosten pristop povezuje in integrira vsa vedenja, vključuje tudi subtilne ravni pokrajine in skuša v odnosu sodelovanja razbrati globlje zakonitosti narave za izboljšanje sodelovanja z njo. Stik z naravo je zelo pomemben za razvoj vseh otrokovih psihičnih procesov v vseh razvojnih obdobjih. Bogato naravno okolje, kot je gozd, daje otroku vrsto možnosti za zaznavanje in doživljanje. V gozdu se otrok navaja na naravno okolje in sprejme drevesa kot pomembna bitja sveta.

S celostim pristopom otrokom ustvarimo razmere, da razvijejo vse svoje potenciale in v učni proces vključijo čuteči, intuitivni del. Gozdni ekosistem predstavlja neomejene možnosti spoznavanja naravoslovnih in družboslovnih tem ter razvijanje empatičnega in sodelujočega odnosa z naravo.

Z vajami senzibilizacije udeleženci izobraževanja širijo zaznavo, razvijajo notranja čutila, ozaveščajo in izražajo občuteno.

Gozd ne hrani le našega znanja, temveč tudi naše čute. Raziskovanju se posvetimo z občutenjem in notranjim motrenjem. Tako kot smo temeljiti pri zbiranju podatkov o gozdu, se ob srečanju z drevesi z vso pozornostjo in natančnostjo posvečamo razbiranju vtisov in občutij.

Tečaj senzibilizacije ne ponuja metod, ki bi jih lahko le posnemali, ampak je predvsem program osebne transformacije in rasti. Na izobraževanju se vzgojitelji seznanijo s celostnim pogledom na naravo, na okolje in na osebne potenciale. Naučijo se prepoznati in uporabljati znanja, ki jih skriva dediščina, ter sami razvijajo ustvarjalne pristope pri poučevanju skozi dediščino.

Vzgojitelji osvojijo celosten pristop obravnave naravne in kulturne dediščine ter kreativne metode obravnave vsebin, ki jih vnesejo v svoje delo. Na ta način vzgojitelji otroke navajajo na izražanje osebnih potencialov in poglobljen, čuteč odnos do okolja. V okviru izobraževanja smo razvijali odprto učno okolje. Vzgojo in poučevanje smo prenesli v bližnjo okolico vrtcev in v okolju poiskali izzive za učenje.

Po zaključenem izobraževanju so vzgojitelji in učitelji oblikovali svoj program poučevanja skozi dediščino. Tako nastali programi bodo objavljeni v monografiji Odprto učno okolje za vse generacije, ki bo predstavljena na konferenci.

Za vrtce in šole, krajane in obiskovalce

S celostno obravnavo naravne in kulturne dediščine območja uvajamo v vrtce in šole poučevanje obveznih učnih vsebin skozi naravno in kulturno dediščino. Z vključevanjem staršev in drugih krajanov povezujemo vse generacije v procesih medgeneracijskega učenja in aktivne skupnosti ter navajamo na zdrav življenjski slog in ozaveščenost o pomenu dediščine.

Vzpostavitev 4 učilnice na prostem, 20 programov celostnega učenja na prostem in 15 programov zelenega geomantijskega turizma.

PETEK, 27. 3. 2020

PREDSTAVITEV TURISTIČNIH PROGRAMOV GEOMANTIJSKEGA ZELENEGA TURIZMA, Stranice

Predstavitev novih turističnih programov, ki temeljijo na pristnih občutjih narave, kulturno-zgodovinski izkušnji skozi interpretacijo tradicije in izročila pokrajine.

Geomantijski zeleni turizem s programi poglobljenega in hkrati igrivega doživljanja dediščine in krajine omogoča presežna doživetja. Pokrajino obravnava celostno in s podajanjem znanj mehko ozavešča obiskovalca o temeljnih duhovno- energijskih karakteristikah lokacije, znanjih kulturne dediščine in modrostih narave. Geomantijsko zeleno doživetje temelji na lokalni identiteti. Je zvesto naravi, kulturi in ljudem območja. Z zgodbo podpira identiteto lokalne skupnosti. Nudi pristno, originalno izkušnjo.