031 559 553     Kontakt

Zavod za celostni razvoj Anima Mundi

V uresničevanju eu projektov za trajnostni razvoj uporabljamo integralni način sinteze prostorske in programske zasnove, v delu s prostorom in ljudmi, za doseganje avtentičnih turističnih produktov. S tem presegamo staro paradigmo enostranskega razumskega dojemanja narave in sveta ter posledično projektiranja. Nova paradigma sonaravnega soustvarjanja je za aktualne eu projekte kompas. september 2018

Aktivnosti zavoda Anima Mundi Geomantija v projektu za razvoj krajevne skupnosti Špitalič, v sodelovanju z županom občine Slovenske Konjice, ravnateljem vrtca Slovenske Konjice in inštitutom Trans4m. Uvajamo integralni pristop k trajnostnemju razvoju lokalne skupnosti na podlagi strokovne podlage geomantijske študije se razvijajo programi odprtega učnega okolja za vse generacije. Vključevanje več sektorjev omogoča doseganje presežnih rezultatov pri inovativnih pobudah do obstoječih inštitucionalnih programov. september 2018

Nova knjiga Karin Lavin : Gozd in inteligenca narave uvaja celostna znanja za šolstvo, vrtce in izobraževalne ustanove. avgust 2018

V LAS projektu Odstiranja znanj prednikov ustanavljamo konzorcij geomantije z deležniki v lokalni skupnosti na območju občine Polzela. Razvija se novo gibanje, ki izobražuje s predavanji in novimi produkti, ki temeljijo na znanju, vrednotah in sistemskih spremembah. julij 2018

Ministrstvo za kulturo je imenovalo Karin Lavin za AMBASADORJA KULTURNE DEDIŠČINE 2018. Priznanje nosijo pravzaprav vsi sodelujoči, pod mentorstvom Karin Lavin- zavoda Anima Mundi, v oblikovanju celostnega razvoja okolja, razvoja dediščine in povezovanja v skupnosti. Kulturna dediščina se oživlja s sodobnimi holističnimi programi. april 2018

V projektu geomantija Rab, zdravljenje obmoćja KAMPOR OTOKA RAB odpuščamo stare kolektivne težave. Čiščenje preteklih traum in zastalih energij sprošča nove potenciale za bodočnost, ki so transformativnega značaja za turizem in prebivalce. april 2018

S PROJEKTI ZA RAZVOJ PODEŽELJA LAS obravnavamo vitano energijske danosti okolja in jih z domačini razvijamo v programe odprtega učnega okolja sredi narave. Potenciali prostora se kultivirajo, energijsko nastaja dvosmerna navezava med naravo in ljudmi. april 2018