031 559 553     Kontakt

3RO Savinjska dolina

Image title

V obdobju januar – februar 2019 izvajam geomantijsko raziskavo urbanega območja občine Polzela, v okviru LAS projekta Odstiranja znanj prednikov. Raziskava vključuje tudi pregled interakcij obravnavanega mikro okolja s širšo krajino. Tačas je izziv analizirati tudi aktualno situacijo za 3R0 v Savinjski dolini, za umestitev hitre ceste v prostor. Krajane zanima tudi ocena geomantijske analize, ali bi bili z umestitvijo hitre ceste Velenje jug - Šentrupert povzročeni sporni vplivi na okolje in življenje ljudi, ter povzročitev posledic v kmetijski kulturni krajini z zaščitenimi in varovanimi območji krajine in naselbinsko in stavbno dediščino. Geomantijska analiza ovrednoti pozitivne in negativne karakteristike obstoječega okolja in potencialnih vplivov urbanizma, arhitekture in družbenega dogajanja. Narava, okolje, prostor in prebivalci so živ kompleksen eko sistem.