031 559 553     Kontakt

Metodologije geomantije

Metodologije geomantije se intuitivno izpopolnjujejo iz praktičnih izkušenj.  Prikazani primeri so kreativno aktualni  :

OSEBNO SVETOVANJE V HOLOGRAMU GLOBALNE DINAMIKE : holistično svetovanje osebno, bivalno in globalno

GLOBALNE INTERAKCIJE Z HIŠO : povezave z družino in posameznikom

ENERGIJSKA KAKOVOST VODE . eterična polja barvnih frekvenec in resoananca z žlezami pri človeku

MEGALITSKI KAMNI, MENHIRJI IN LITOPUNKTURA : pregled učinka postavitve, rezultati stopnje izboljšanja bioenergije

DUŠEVNOST PROSTORA : stare in nove astralne plasti:

GEOMAGNETNO POLJE ZEMLJE : temeljno polje Zemlje in planetarnih sprememb

STANJE MESTA : zaznava na zemljevidu bioenergijskega stanja in homogenosti mestnega prostora

ARHITEKTURNI NAČRT : pregled učinkovanosti zasnove makro in mikro elemenotov do lokacije

PREGLED ZDRAVSTVENIH TEŽAV : diagnoza telesnega in duševnega stanja ter povezanosti z življ. nalogo

4 ELEMENTI TERENA : danosti terena za gradnjo in ureditev

ODNOS HIŠE DO OKOLJA : karakteristike lokacije v odnosu do okolja, koža organizma prostora

KARAKTERISTIKA ARHITEKTURE : postavitev stavbe na zemljišču in postavitev prostorov v hiši