031 559 553     Kontakt

Prijava na e-novice

GeomantijaPojem geomantija označuje celovito zemljemerstvo, geobiologijo, načrtovanje in urejanje prostora, ki razbira bogastvo različnih plasti materialne, energetske in duhovne konfiguracije terena. Geomantija je vedenje, ki sistematično obravnava anatomijo aure Zemlje. Daje nam uvid v globlje značilnosti ekosistema vsakega kraja in vpogled v njegovo geodinamiko.

  • vpogled v naravne danosti lokacije,
  • analiza zemeljskega žarčenja zemljišča,
  • opredelitev navzočnosti izvirov energije,
  • prikaz psiholoških funkcij organizma prostora in njegove identitete,
  • določitev blagodejnih vplivov prostora na človeka,
  • raziskovanje vpliva geografskih in geomantičnih dejavnikov na razpoloženje ljudi.


Zemlja je živ organizem, prežet z univerzalno energijo, ki zajema celoten življenjski prostor, v katerem živimo. Prostor je zato večplasten in poleg geografskih oblik ter biološke sfere obsega tudi eterično tkivo prostora, sestavljeno iz energijskih polj, pretokov in žarišč. Tradicija geomantije je bila živa v zgodnjem srednjem veku, o čemer pričajo domišljene zasnove mest in natančno izbrana lega ter dovršene oblike katedral. Najbolj značilno je bilo natančno postavljanje cerkev in ostalih objektov na križišča energijskih linij, ki predstavljajo pomembna krajinska središča.

Zemlja, narava in prostor imajo svoje lastno bioenergijsko polje in svojo inteligenco, s katero je moč komunicirati in sodelovati. Geomantija je torej tudi vedenje o subtilnih razsežnostih Zemlje, narave, arhitekture in kulturne krajine. Znana je tudi kot celostna ekologija oz. evropski feng shui – umetnost ustvarjanja harmoničnega okolja. Med drugim nas uči, kako živeti v skladu z okoljem, kako graditi v skladu z vitalnimi počeli krajine ter kako razvijati občutljivost za Zemljo in naravo.


Tradicija geomantije in sodobni holistični pristop

Geomantija je vedenje o subtilnih razsežnostih Zemlje, narave, arhitekture in kulturne krajine. Poznana je tudi kot celostna ekologija oz. evropski feng shui - umetnost ustvarjanja harmoničnega okolja,kot veščina zdravljenja Zemlje in kreativnega načrtovanja. Tradicionalno in sodobno vedenje geomantije govori o Zemlji kot živem organizmu. Govorimo o univerzalni vitalni energiji, ki prežema celoten življenjski prostor, v katerem živimo.Prostor je zato večplasten. K tej celostnosti naravnega prostora štejemo poleg geografskih oblik in biološke sfere tudi eterično tkivo prostora. Sestavljeno je iz energijskih polj, pretokov in žarišč. Zemlja, narava in prostor imajo torej svoje lastno bioenergijsko polje in svojo inteligenco, s katero je moč komunicirati in sodelovati.

tradicija geomantije je bila še živa v zgodnjem srednjem veku. O tem pričajo stare zasnove mest in domišljena lega ter pretanjena oblika katedral.Najbolj značilno je bilo natančno postavljanje cerkev in ostalih objektov na križišča energijskih linij, ki predstavljajo pomembna krajinska središča. Danes pa se geomantija uporablja in označuje v celostnem pomenu zemljemerstva, geobiologije, načrtovanja in urejanja prostora, ki razbira bogastvo različnih plasti materialne, energetske in duhovne konfiguracije terena. Zanima nas sodobna interpretacija geomantije, ki med drugim uči kako živeti v skladu z okoljem, kako graditi v skladu z vitalnimi počeli krajine ter kako razvijati občutljivost za Zemljo in naravo.

Geomantija je dandanes znana kot vedenje, ki sistematično obravnava anatomijo aure Zemlje. Daje nam uvid v globlje značilnosti ekosistema vsakega kraja in njegovo geodinamiko : vpogled v naravne danosti lokacije, analiza zemeljskega žarčenja zemljišča, opredelitev navzočnosti izvirov energije, prikaz psiholoških funkcij organizma prostora in njegove identitete, določitev blagodejnih vplivov prostora na človeka, vpliv geografskih in geomantičnih dejavnikov na razpoloženje ljudi. V projektnem delu biogradnje se uporablja interdisciplinaren pristop z arhitekturo in krajinarstvom. Pri takem delu je ključnega pomena temeljito seznanjanje z lokacijo, z njenimi vidnimi in nevidnimi razsežnostmi. Poleg analiz konfiguracije terena, obstoječe grajene strukture, zelene strukture, enakovredno upoštevamo izvorno večdimenzionalno strukturo prostora. Skadnost lege in oblike vseh sestavnih delov arhitekture, zunanje in notranje ureditve, s tem zagotavlja prostorsko zdravje in izvirnost.

Značilnost holističnega načrtovanja s geomantijo je interdsciplinarnost sodelovanja v vseh fazah postopka temeljnemu vodilu : usklajenosti načrtovanih gradnikov prostora z izvirno istovetnostjo prostora ter razvojnimi nalogami in potenciali naročnika. Skozi take metode teamskega dela se skuša doseči čimvečje sinergijske učinke do prostora in naročnika in izvabiti najžlahtnejšo kreativnost. Pri harmonizaciji prostora se poslužujemo metode litopunkture.

Galerija slik geomantija tradicija