031 559 553     Kontakt

Trajnostni razvoj

ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ OKOLJA

Geomantijske študije okolja

Trajnostno načrtovanje

Izobraževanja 

Zeleni turizem

Holističen inovativni pristop trajnostnega razvoja

-regionalno, občine, za lokalno skupnost

-sinteza geomantija _ekologija _ dediščina_ okolje_ekonomija_kultura

Zeleni projekti razpisov EU strategije razvoja 2014-2020

Proaktivne strokovne pobude v nacionalnerm projektu Integralna zelena Slovenija

Celostni interdisciplinarni projekti 

-za javno dobro, družbeno odgovornost, zdravje okolja in človeka

- raziskava in markacija zelene infrastukture 

-celostno prostorsko načrtovanje ( OPPN ..)