031 559 553     Kontakt

Litopunktura

Kaj je litopunktura

Litopunktura je posebna vrsta zdravljenja prostora, ki jo lahko opišemo tudi kot akupunkturo prostora. Je sodobno holistično sredstvo za vzpostavitev duhovno-energijskega zdravja prostora. Njen namen je vzpostavljanje trajnostnega zdravja prostora in deluje s pomočjo umestitve ustreznega kozmograma (kamen z vklesanim energetskim emblemom). Vsak kozmogram je s svojim unikatnim kodiranim geometrijskim znamenjem izdelan individualno za vsak prostor posebej. Izdelan je na podlagi predhodne analize prostora, ki razkrije motnje v energijskem pretoku ter pravzorce, ki pomagajo pokazati pot k ravnovesju. Zdravilni učinek kozmogramov je dokazan z moderno znanostjo s pomočjo spektrogramske analize molekul vode v danem prostoru zemljišča.

Na prvi pogled je kozmogram podoben geometrijski risbi sestavljeni iz različnih črt in oblik, vendar njegova funkcija ni zgolj estetska, temveč ima vkodirano ustrezno kodo zdravljenja, ki prepoji celoten prostor in vzpodbudi proces harmonizacije.

Litopunktura deluje na principu fizikalne indukcije in resonance, ki z umeščanjem kozmograma na ustrezno energijsko vozlišče pomagata vzpostaviti ravnovesje in harmonijo energij v celotnem prostoru. Litopunktura spoštuje in večdimenzionalno upošteva identiteto prostora in pomaga vzpostavljati trajnostno naravno skladnost življenjskih energij prostora.

Mnogo pozornosti je posvečene ustreznemu sobivanju človeka znotraj obstoječega prostora in okolja nasploh, saj je eden izmed širših ciljev geomantije vzpostavljanje harmoničnega in radostnega odnosa med človekom, okoljem in Zemljo nasploh.

Kako poteka zdravljenje prostora

Po osnovnem pregledu prostora s pomočjo različnih tehnik, metod in pripomočkov se izdela detajlna analiza trenutnega stanja. Po osnovni diagnostiki opredelimo načine zdravljenja in vzpostavimo primerna izhodišča za litopunkturo.


1. korak: Diagnosticiranje motenj v prostoru

Po osnovnem pregledu prostora s pomočjo različnih tehnik, metod in pripomočkov se izdela detajlna analiza trenutnega stanja. Po osnovni diagnostiki opredelimo načine zdravljenja in vzpostavimo primerna izhodišča za litopunkturo.


2. korak: Duhovno-ustvarjalna izdelava kozmograma

Glede na specifiko in potrebe prostora izdelamo unikatno geometrijsko znamenje, v katerega je vkodiran ustrezen arhetip identitete in zdravja prostora. Kozmogram prične v prostoru delovati zdravilno in vzpostavljati harmonijo energij.


3. korak: Litopunkturna postavitev v prostoru

Kozmogram je potrebno ustrezno umestiti v prostor (na primerne akupunkturne točke prostora) in poskrbeti za optimalno vzpostavitev procesa zdravljenja. Litopunktura deluje na osnovi geofizikalnih zakonitostih indukcije in resonance, ki pomagata pri vzpostavljanju nemotenega pretoka vitalnih energijskih tokov in polj. Tovrstno zdravljenje ponovno vzpostavi ravnovesje v prostoru in vzpodbudi procese zdravilnih sprememb.

Prednosti harmonizacije prostora

 • Zagotavljanje večje vitalnosti prostora,
 • izboljšanje kvalitete življenja,
 • vzpostavitev zdravja na čim več ravneh,
 • holistična ozdravitev,
 • izpolnitev temeljnih potreb po skladnem bivanju,
 • zadovoljitev duhovnih in telesnih potreb v bivalnem prostoru,
 • ustvarjanje harmoničnega okolja,
 • pomoč prostora pri izražanju človekove resnične podobe in biti,
 • zajem vitalne energije Zemlje v bivalni prostor,
 • zagotovitev pozitivnega vpliva prostora na aurično polje bivajočih,
 • vzpostavitev ravnovesja in skladnosti v bivalnem ambientu,
 • okrepitev temeljnih vezi med človekom in Zemljo,
 • dosega trajnega prostorskega zdravja in posledično izboljšanja zdravja človeka,
 • obujanje naravnih vitalnih danosti doma,
 • ustvarjanje zdravega, blagodejnega, kreativnega in zdravilnega prostora.