031 559 553     Kontakt

Poslovno okolje

Geomantija in poslovno okolje

Za geomantijsko svetovanje je temeljna holistična obravnava poslovnega prostora in zaposlenih ter holistična obravnava rešitve. Temeljna paradigma geomantije obravnava podjetje kot živ organizem. Povezujoče dejstvo številnih strokovnih ugotovitev, poleg geomantije tudi znanosti, kinestezije in transpersonalne psihologije je namreč, da kvaliteta prostora vpliva na zaposlene in razvoj podjetja. Vsi delovni procesi organizma podjetja so v soodvisnosti, ambient in ljudje.

Z ureditvijo obstoječega poslovnega prostora ali s pravilnim načrtovanjem v primeru novogradenj so podjetju zagotovljene optimalne smernice za nadaljnji razvoj, zaposlenim pa zdravo delovno okolje, ki vzpodbuja potencial posameznika.

S poglobljeno raziskavo prostora, znotraj katere poleg splošno zaznavnih komponent dodatno razberemo tudi subtilne duhovno-energijske razsežnosti podjetja, dobimo tako uvid v značilnost njegovih obstoječih vzorcev,kakor tudi izhodišča za najprimernejši razvoj. S tem torej razberemo vse tri ključne plasti terena – materialne, energetske in duhovne.

Zbrane podatke v nadaljevanju usmerimo v oblikovanje najprimernejših rešitev, ki bodo omogočile optimalno spremembo delovnega okolja, ki se bo odražala na vseh plasteh poslovanja (od počutja zaposlenih do uspešnosti poslovnih procesov).

Analiza poslovnih prostorov

Analiza poslovnih prostorov omogoča natančen vpogled v trenutno stanje in nam zagotovi dragocene informacije o tem, kje in zakaj prihaja do energijskih zastojev ter posledično do poslovnih izgub oziroma drugih poslovnih težav. Namen analize in nadaljnjega pristopa k zdravljenju prostorov je poiskati načine, kako obstoječe stanje izboljšati.

Kadar je poslovno okolje harmonično, na eni strani pozitivno vpliva na uspešnost poslovanja in posledično na poslovne rezultate, po drugi strani pa pripomore tudi k boljšemu počutju zaposlenih ter k njihovemu uspešnemu udejstvovanju in spopadanju z vsakdanjimi izzivi.


Analiza trenutnega stanja obsega

  • ocenitev možnosti za preboj in uspešnosti poslovanja,
  • opredelitev morebitnih blokad v prostoru,
  • analizo pozitivnih in negativnih dejavnikov lokacije,
  • dekodiranje celostnih karakteristik in arhetipov prostora,
  • predloge za celostno arhitekturno rešitev,
  • izdelavo zdravilnega načrta,
  • predloge za celostno izboljšanje stanja.


Kako poteka harmonizacija in zdravljenje prostorov?

Več o harmonizaciji in zdravljenju prostorov na povezavi >>


Primer konkretne analize

Konkretna anliza ...


Poslovno svetovanje

Geomantijski pristop temelji na poglobljeni analizi prostora in osebnih značilnosti naročnika. Pri tem je izrednega pomena ustvarjalno sodelovanje med naročnikom in geomantom, zato posebno pozornost usmerjamo v upoštevanje potreb in specifične situacije naročnika. Vse rešitve so plod poglobljenih raziskav in medsebojnega sodelovanja, saj vam lahko na ta način zagotovimo popolnoma personalizirane rešitve, skladne z vašimi potrebami in pričakovanji.

Tovrsten inovativen pristop v svetovanju zagotavlja nove konstruktivne pogoje za napredovanje, in sicer:

  • z uporabo integralnih vedenj, ki se odražajo v sinergičnem povezovanju strok,
  • s kreativnim dojemanjem dinamike procesov ter
  • z učinkovitim združevanjem različnih plasti, ki vplivajo na učinkovitost končnih rezultatov.


Bistvenega pomena je dosega individualno zastavljenega cilja projekta v obliki trajnostne rešitve, ki generira primerne učinke v prostoru in optimalne rezultate.


Integralno projektiranje

Integralno projektiranje združuje sodobna znanja in dosežke na področju tehnologije gradnje, uporabe obnovljivih virov energije, vidike ekonomski učinkovitosti in splošne sprejemljivosti. Proces nastajanja projekta kot celote vključuje kontinuirano sodelovanje z naročnikom ter upoštevanje širše in ožje strukture organov družbe, njihovih karakteristik in razvojnih potencialov.

Celostna arhitekturna rešitev mora ustvarit sodobne prostorske danosti, ki bodo generirale nove vzorce obnašanja v okolju. Rezultat spremenjene arhitekturne zasnove mora biti posodobljena in razpoznavna arhitekturna podoba, ki navzven izraža jasno vpetost v družbeno in naravno okolje.

Celovita geomantijska rešitev mora v skladu z razvojnimi smernicami podjetja enakovredno upoštevati optimalne rešitve za prostor in podjetje kot celoto. Prostorska rešitev mora zagotavljati zdravo bivalno okolje. Programsko-prostorska zasnova mora v vseh ozirih predstavljati prepričljivo, verodostojno in celovito rešitev. S poglobljeno raziskavo prostora na podlagi katere poleg splošno zaznavnih komponent razberemo tudi subtilne duhovno-energijske razsežnosti projekta, dobimo uvid tako v značilnost njegovih obstoječih vzorcev, kakor tudi izhodišča za razvoj in najprimernejši napredek.