031 559 553     Kontakt

Zeleni turizem Labin "Istria holona"


Energetska karta holona Labin Rabac - Omphalos , Pupak = geom. centar 5 kamena parkCirkulacija holona Labin – Rabac:
- Labin > Rabac spuštanje cirkulacije dole – zadnji dio organizma ( crvena boja) , voda / geografsko tijelo intro. unutra u dolini kanjona pješački put Labin – Rabac ………………. opuštanje energije
- Rabac > Labin dizanje cirkulacije gore - prednji dio organizma ( žuta boja ) , vatra / geografsko tijelo ekstro. van na brdu Vila Venera i park ……………………………………… akumuliranje energijeEnergetska karta zmajeve linije holona Labin RabacKarta energetsko polje Labin & Rabac u središtu opmhalos park Vila VeneraGeomantijska karta park Vila Venera


ISTRIA HOLONA - VILA VENERA LABIN >>
GEOMANTIJA ISTRIA HOLONA >>
ISTRIA HOLONA PROGRAMI >>
NASLOVNA - ISTRIA HOLONA >>