031 559 553     Kontakt

TURISTIČNO RAZVOJNO INFORMATIVNO SREDIŠČE KOSTEL

Notranja ureditev z litopunkturo in artpunkturo podpira vizijo naročnika. Prostor mora za vlogo turističnorazvojno informativnega središča zajemati energijo iz okolja in jo vračati v okolje. Pomen povezanosti prostora s pokrajino povdarja ureditev, ki osredinja vitalne energije pokrajine in izraža njeno identiteto.Galerija slik