2 sloj preobrazbe 2020

Image title

Drugi sloj preobrazbe aktualne korona zgodbe se pričenja. Proučevati velja naprej vzročno posledične korelacije, tako pri sebi kot kolektivno in nadaljevati začrtano pot novega delovanja. Toda ne samo teoretično, temveč skozi izkušnje in praktične premike dogajanja. Smo pred velikimi izzivi, ki imajo zelo velika vprašanja in terjajo konkretne razumljive uvide in odgovore, plast ta plastjo.

Nastali položaj je nalašč za nadaljevanje prepoznavanja obzorja- ven iz okvirjev obstoječe drame. Očitno je da nadaljevanka ima več delov, ki si sledijo iz meseca v mesec. Dramatični razpleti so pa prepuščeni reagiranju gledalca in igralca: v tej zgodbi imenovani preobrazbe 2020.

Opazovanje biopolja Zemlje in globalnih sprememb v lokalnem okolju je prednostna naloga geomantije. Preobrazba Zemlje je tako obsežna sila, da je težko merljiva z instrumenti razuma. Toda časi se spreminjajo, alternativna znanost gre z roko v roki z energijsko diagnostiko. Meritve šumanove frekvence Zemlje so eden od posrečenih primerov tehničnih meritev, ki lepo prikazujejo nihanja odklone od normale in spreminjanje stanja zavesti planetarne frekvence

Spreminjanje matrice bivanja se planetarno odraža v spremembah vseh 4 elementov okolja: zrak, voda, zemlja, ogenj. Vsak element planetarne biosfere je povezan z določenim stanjem zdravja in razpoloženja

Obsežnost planetarne preobrazbe je večplastna. Okoljska atmosfera se prežema z duševno. Na naše počutje vplivajo številne interakcije, ki se vedno bolj razkrivajo iz različnih zornih kotov interdisciplinarnih ugotovitev ekologije, geobiologije, antropologije, energijske medicine in kvantne fizike. Skupna spoznanja se iz meseca v mesec prepletajo v prepričljivo analizo o odločilnem pomenu duhovnih zakonitosti vnaravi.

Vstopanje v nove razmere Zemlje je vstopanje v preobrazbo prostora in časa, z uglaševanjem na geomantijsko prezentnih lokacijah. Nove razmere Zemlje so spremembe planetarnega biopolja. Vadba uglaševanja z Zemljo je srčika sprememb.  To je predpogoj za prehode.

Sveti kraji Slovenije sporočajo da narava prihaja naproti, v pomoč do nastale blokade. Seveda je pa potrebno sodelovanje, na skupnem imenovalcu stika s silami preobrazbe Zemlje. Poslušanje sporočil Zemlje je prvina geomantije, kot instrument zanavanja stanja tako kot je.

Sprostitev ukrepov korone sprošča napetosti. Tok dogajanja bo bolj spuščen v interakcije. Obdobja ki prihajajo so sloji, ki sledijo. Zgodba korona je večslojna preobrazba.Zanimivo bo opazovanje razpleta procesa tekom celega leta 2020.

Kritična masa preboja preobrazbe je pravzaprav odločilni dejavnik- v kakšno smer se bo odvijala globalna in lokalna antikorona zgodba. Razkritje vzrokov koronavirusa je potrebno interdisciplinarno. Tako bomo povečevali kritično maso ozaveščanja.

Drvenje na stare tirniceje naslednja tendenca množičnih reakcij podzavesti. Koliko je povratek pozitiven in koliko negativen je bistveno vprašanje. Prav prepričljivo deluje podzavest s svojimi utečenimi navadami, ki je nekaj časa bila zaprta, da lahko sedaj spet deluje v svojem avtomatizmu. Kaj bo naprej zato vsak prispeva nasvoj način.

Odnos državljanov do države, politike in akterjev vodenja družbe je bolj pomemben kot se zdi. Oni so odraz stanja zavesti ljudi. Preostane kar nekaj konkretnih načinov za prispevanje k spremembam, v večanju kritične mase prebujanja in primernega pritiskanja preobrazbe do blokade večplastne krize. To je resnično konkreten projekt.

Zadovoljstvo ljudstva z ukrepi in vodenjem vlade je še kako pomembno. Kadarkoli. Zadovoljstvo je vemo relativno in polno odprtih vprašanj. Veliko več velja delati na lastnem angažmaju: kaj sam prispevaš za pozitivne premike. Ne samo do te korone, ki s je večji del predimenzionirala v obsežno dramo. Premiki so potrebni za uresničitev pravic in potreb za boljše življenje, stopiti skupaj iz izolacije v socialno vključenost.

Mlade generacije so v zahtevni situaciji, vkolikor se ne uprejo zmešnjavi globalnih trendov. Tistih negativnih, kateri pritiskajo za vrat in ne dovolijo da se človek izrazi s svojim prispevanjem k družbeni kulturi. Vozijo se lahko sem ter tja, toda prave umeščenosti ni na obzorju, če se ne zgodi resnična volja preseči povprečje jamranja množice. Socialna pismenost o inerciji in evoluciji se sedaj piše in govori na nov način.

Zdravljenje zgodovinskih vzorcev vsebuje dve plati. Obujanje vrednot in spominov ter opuščanje preživetih plati temne strani. Zgodovina je velika učiteljica. Naučiti se upreti ideologiji in pritiskom na duha, možgane in eksistencialni obstoj je umetnost in strategija preživetja, ki je sedaj na skupnem imenovalcu z množico sorodnimi situacijami.

Prvine ekološke vasi se v sedanjem času preusmerjajo v lokalno okolje bivanja. Poleg potrebe po primarni samooskrbi s hrano, se odpira čut za urejanje domovanja na enostaven in sonaraven način, v zaščiti napram negativnostim globalnih trendov. Ekološka vas v energijski odpornosti postavljanja mej pred negativnim in stikuz naravo je praviloma dobro odporna na umetne vplive spornih vibracij. Smo pred izzivi kako varovati okolje pred številnimi tehničnimi elektromagnetnimi zasedanji prostora. Sedanji čas narekuje tisto preprostost, ki jo arhitektura tradicije in zelene kvalitete zna zasnovati. Tudi cena denarja je drugačna. Potrebe in izvedba se umesti v realni kontekst.

Stresnim okoljskim razmeram z geomantijo pomagamo z litopunkturnim spodbujanjem bioenergijske odpornosti in oživljenosti bivalnega okolja. Številni kraji so namreč pod izrazitimi negativnimi pritiski, ki slabijo stabilnost krajevne identitete in pretoka življenjske energije. Z litopunkturo, ki je obujanje tradicije s postavitvijo menhirja, se prvenstveno okrepi krajevna identiteta bivanja.

Izjemno velika privlačnost s preobrazbo se kaže pri primerih potrebnih stika z naravo. Ti primeri so praktično vsi z iskreno namero se spremeniti, projekti, predstavniki številnih inštitucij, posamezniki in kritična masa številnih, ki si želijo drugače obnašati. Preobrazba je privlačna takrat, ko je naveličanost početja po obstoječi navadi zavrela. Izziv je na nas kako se usmerimo in delujemo. Konstelacije leta 2020 so dvojno povdarjene v preobrazbi.

05.05.2020

Image title