3RO Savinjska dolina

Image title

V obdobju pomlad -poletje 2019 izvajam geomantijsko raziskavo urbanega območja občine Polzela, v okviru LAS projekta Odstiranja znanj prednikov. Nosilec projekta je občina Polzela, v sodelovanju s partnerji. Raziskava vključuje tudi pregled interakcij obravnavanega mikro okolja s širšo krajino. Tačas je izziv analizirati tudi aktualno situacijo za 3R0 v Savinjski dolini, za umestitev hitre ceste v prostor. Krajane zanima tudi ocena geomantijske analize, ali bi bili z umestitvijo hitre ceste Velenje jug – Šentrupert povzročeni sporni vplivi na okolje in življenje ljudi, ter povzročitev posledic v kmetijski kulturni krajini z zaščitenimi in varovanimi območji krajine in naselbinsko in stavbno dediščino. Geomantijska analiza ovrednoti pozitivne in negativne karakteristike obstoječega okolja in potencialnih vplivov urbanizma, arhitekture in družbenega dogajanja. Narava, okolje, prostor in prebivalci so živ kompleksen eko sistem.

Hitra cesta bi po predvidenem načrtu ustvarila nov umetni koridor v prostoru. Razbira se zaznamovani ekološko moteč vpliv verižne reakcije ekstenzivnega posega ceste po trasi okolja spodnje Savinjske doline  Take vrste poseg v prostor pomeni neposredno poseganje v občutljive energijske strukture pokrajine ter spremembe podobe in rabe prostora. Prevladujoče udarno bi prizadela živčni sistem Polzele, navezujoč z Vimperkom in Goro Oljko in kožo odpornosti.

Ranljiva območja determinirajo karakter kraja. Polzela potrebuje nov zeleni potencial urejenega in varovanega okolja. Karakter Polzele se spreminja. Da dobi docela novo podobo, v skladu z novim življenjskim obdobjem, na osnovi spoštovanja tradicije in upoštevanja trajnostnih meril urejanja, velja primerno prisluhniti stroki, zdravi kmečki pameti prebivalcev in pametnI strategiji odločevalcev.

Pri prostorskem načrtovanju naselij je treba varovati podobo, merilo in krajinski okvir, predvideti geomantijsko zdravljenje ranljivih in razvrednotenih energijskih območij in ustvarjati novo urbanistično krajinsko prepoznavnost v sožitju z obstoječimi duhovno- energijskimi kakovostmi prostora.