Akaša

Knjige so tudi povezovalci z akašo*. Seveda to premorejo le izjeme, da bralcu posredujejo čisto informacijsko povezavo s kolektivnim informacijskim poljem človeštva. Povezava mora merodajno zagotavljati zrenje v univerzalno znanje, relevantno branje akaše zapisov brez popačenosti, njihovo duhovno doumevanje modrosti in podajanje resnic o ustroju planeta in silah, ki dajejo življenje.

Taka je knjiga Janezov evangelij Rudolfa Steinerja. Vsebuje vrhunsko sporočilo. Jasnovedno seže daleč nazaj v preteklost in enakovredno daleč naprej v prihodnost. Obravnava vse ravni auričnega polja človeka in človeštva. Tako kvaliteto duhovnega nazora nosijo v sebi docela vse knjige Rudolfa Steinerja. So portali z višjo zavestjo.

Image title

*Akaša je v duhovni sferi Zemlje brezmejna “knjižnica znanja” in zapis dogodkov v enosti med preteklostjo- sedanjostjo – prihodnostjo