031 559 553     Kontakt

Prehodi 2018

Image title

Tokratna zima je pokazala signale stopnjevanja ekstremnih tendenc, v veliki meri občasno umaknjeno odvrnjene ognjene podpore, s simptomi oslabljene toplote in slabotnih stimulacijskih subtilnih nosilnih sil. Pri presoji take vrste pojavov, se je za izogibati instant površnim tolmačenjem. Vaditi velja poglobljeno čuječe opazovanje, s sistematičnim kvalificiranjem njihove učinkovanosti v planetarnem telesu. Razpiranje in odmevanje tovrstnih indicev, so apel spominjanja na prihajajoče neizogibne nove zemeljske spremembe.

Navajam svoja aktualna opažanja, da se podnebne spremembe vsako leto drastično zapleteno za 3x spotencirajo. Taki podatki sicer trenutno niso kakšno presenečenje. Osupljive ugotovitve vzniknejo po večletnem razširjenem zaznavanju, običajno v ciklusih 7 let. Sproti pa se redno spremlja kazalnike nenadnih abnormalnih paradoksalnih ekoloških dogajanj, s ciljem prisotnega odnosa zavedanja in orientacije. Ekologija je v osnovi odnos in zavestna drža. Pasti pasivne odsotnosti so najslabša izbira. 

Fenomene daljnosežnih globalnih sprememb, osvobajanje podedovane kolektivne psihe in duhovno ozadje našega bivanja raziskujem v notrišnjem silno vseprežemajoče aktivnem geopolju Zemlje. Odpira se v ciklusih, z vedno novimi vali preobrazb, za vse elemente v naravi. Globalni vzrok že desetletja je meddrugim trenje med staro in novo paradigmo življenja in eksistence.

Nagovor toka časa in prostora velja sproti spremljati in izkušati lastne izzive in avanture, v luči pozitivnih sprememb. Aktualna stanja prepoznavati kot svetovni nazor in jih zazreti navznoter, ponotranjiti in prepoznati novo priložnost za odpiranje novih poglavij udejstvovanja v družbi in okolju.

Letošnji prehod iz zime v pomlad bo lahko energijsko sunkovit za slehernika, kateri je preveč vezan na stare kolektivne sheme delovanja.