031 559 553     Kontakt

Snovanje ekologije

Image title

Kraljestvo rastlin, mineralov in živali.

Vloga rastlin in komunikacija z drevesi.

čŒlovek – mikro in makrokozmos.

Pomen oblik.

Kako kreativno odgovoriti na izzive sodobnega časa.

Pomen individualnosti in skupnosti.

Odgovornost do pokrajine.

---------------------------------------------

Včasih so se ljudje prepoznali kot del kozmosa, ki je izpolnjen z življenjsko silo in ne ločeni in izgubljeni v brezkrajni praznini kot vesolje razumemo danes. S posvečanjem pozornosti cikličnim spremembam v naravi so razbirali svojo vpetost v njih. V naravi in pri človeku lahko odkrijemo veliko ritmov, ki odražajo našo vpetost v razsežnosti Zemlje in Kozmosa, našo prepletenost in povezanost z vsem.

* ekologija je veda o okolju, ki je nastala pred 150 leti, danes se izraz uporablja tudi v širšem pomenu kot skrb za okolje

 V naravi je veliko drevesnih vrst in ta izjemna bitja narave oblikujejo naše okolje, ko tvorijo gozd, sadovnjak, park ali mogočno stojijo sredi travnika kot osamelci. Z njimi lahko tudi komuniciramo. Drevo je hkrati eden najpomembnejših simbolov in arhetipov v vseh kulturah sveta.

čŒlovekova ustvarjalnost je v vseh zgodovinskih obdobjih zaznamovala okolje. Ustvarjalni potencial posameznika pomeni nenehen vir navdiha in sprememb. Svoje težnje in lahko zasnujemo tako, da z udejanjanjem bogatimo vse ravni bivanja na Zemlji in z  izražanjem osebnih potencialov in poklicanosti prispevamo k bogatenju skupnosti.

O PREDAVATELJICI

Karin Lavin, akad. slikarka se kot samostojna ustvarjalka land-arta že dve desetletji posveča raziskovanju  globljih  potencialov  pokrajine. Razvija metode celostnega poučevanja skozi dediščino za otroke in odrasle, ki udeležencem omogočajo ustvarjalno udejstvovanje in subtilno doživljanje krajine. S programom senzibilizacije za učitelje in vzgojitelje vnaša v šolski sistem holistično obravnavo človeka in prostora, razvoj notranjih čutil in intuitivnega mišljenja.

V umetniškem delu izraža arhetipe prostora v različnih nalogah prostorskih ureditev, grafičnega in industrijskega oblikovanja, poslikav prostorov in razstav v obliki instalacij iz naravnih materialov.

V različnih projektih skupaj z možem Robijem Lavinom ob sodelovanju domačinov razvija avtentične oblike zelenega geomantičnega turizma v skrbi za vrednotenje in ohranjanje prvobitnosti okolja ter vzpostavljanje aktivne in odgovorne družbe. Z Zavodom za celostni razvoj Anima Mundi sodelujeta v različnih lokalnih in nacionalnih pobudah.

ODSTIRANJE ZNANJ PREDNIKOV – Predavanje SNOVANJEEKOLOGIJE ŽIVLJENJA