Altermed geomantija

Image title

Spoštovani,

vljudno vas vabimo, na sejem Atermed.

  • Odstiranje znanj prednikov,

  • geomantija kot celostna ekologija,

  • odkrivanje trajnostnih in novih znanj potrebnih za življenje s prikazi dobrih praks,

  • zavedanje o pomenu zdravja in hrane,

  • medsebojno znanje in povezovanje,

  • pomen samooskrbe, čebel, slovenskega kmetijstva,

  • zeleno gospodarstvo in zeleni turizem,

so pomembni kamenčki v mozaiku izgradnje prihodnosti, v kateri lahko sodelujemo vsak na svoj način.

Odgovore in smernice bodo podali častni gostje. Z veseljem vam pošiljamo povabilo na Posvet in vas vabimo, da si vzamete čas in ga preučite. Verjamemo, da vas bo vsebina navdušila, še bolj pa, ko se boste udeležili Posveta. Spoznali bomo namreč nove koristne informacije in spoznali primere dobrih praks ter izmenjali semena in izkušnje.

Iskreno vabljeni

Somišljeniki Ekoci

Oj

(star slovenski pozdrav, ki je ohranjen na situli v Vačah, ki pomeni bodi mlad, močan, pomlajen); Slovenec, Slovenka, kjerkoli si, tu je tvoje semen, od tu izhajašâ€¦)

Image title

Image title

Sporočilo za javnost in povabilo
   
 na  sejem Altermed, Celjski sejem, Modra dvorana, 10. marca 2017, Celje

  VABILO NA POSVET, IZMENJEVALNICO IN STOJNICO

Ekoci – Eko Civilna iniciativa Slovenije si, tako kot z gibanjema Oskrbimo Slovenijo in Štafeta semen, še naprej prizadeva za povezovanje z ozaveščanjem in pozitivni dejanji. Skupaj s Celjskim sejmom in partnerji na sejmu Altermed organiziramo Posvet, Izmenjevalnico semen in znanja ter stojnico Znanje in povezovanje.
.
Ekoci si vedno znova prizadeva, da skupaj s stroko, nevladnimi organizacijami, politiko in institucijami ter naprednimi mediji išče odgovore na aktualna vprašanja sodobnega časa, ki zahteva razmišljujočega in aktivnega posameznika. Vsak lahko po svojih zmožnostih sodeluje pri ustvarjanju blagostanja v družbi, zato vas vabimo k sodelovanju.

1. Na sejem Altermed, 10. 3. 2017 od 11.30  do 13.15, v Modro dvorano na posvet z naslovom:
»ALI JE SAMOOSKRBA MODNI TREND,TRŽNA PRILOŽNOST ALI NUJNOST PRIHODNOSTI?«
Odgovore bomo na posvetu iskali s sogovorniki iz stroke, nevladnih organizacij, institucij in politike. Zaradi lažje organizacije dogodka nam sporočite  svojo udeležbo na posvetu do 5.3.2017na:  ekocisi@gmail.com ali sms 040 -203 – 055.
            
Gostje bodo najprej osvetlili prehranske razmere v domačem in mednarodnem prostoru, vplive na prehransko samooskrbo ter preučili pomen znanj in dobrih praks kot izziv in razmislek za prihodnost. Ali lahko na izzive sodobnega sveta odgovorimo z varovanjem okolja, znanjem prednikov, avtohtonimi semeni, sonaravno pridelano hrano, ohranitvijo čebel, naravnimi materiali ter geomantijo – celostno ekologijo časa, prostora, okolja, narave in človeka? 
 
Kakšen vpliv imajo dogodki v mednarodnem prostoru na življenja pri nas? Je samooskrba res le modni hit? Ali lahko aktiven pristop posameznika, povezovanje stroke, politike in gospodarstva ustvari blagostanje v sodobni družbi? Kakšni so ukrepi in kje najti rešitve? Kako lahko pri tem pomaga lokalna skupnost? Je lahko samooskrba pomembna rešitev v globalnem svetu? Ali lahko predstavljene dobre prakse predstavljajo izziv? Lahko samooskrba in ohranitev čebel postaneta tržna priložnost zelenega gospodarstva in zelenega turizma? Kaj lahko stori vsak izmed nas za svojo prihodnost in prihodnost zanamcev?

O tem bodo razpravljali gostje: mag. Tanja Strniša, državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; Dr. Igor Šoltes, evropski poslanec, Skupina Zelenih/ESZ
direktor KGZS Branko Ravnik, dr. Barbara čŒeh, IHPS; Robert čŒehovin, podžupan Občine Žalec, Ivana Leskovar, ravnateljica Vrtca Slovenska Bistrica;  sadjar in avtor biodinamičnega sadjarskega koledarja Slavko Turšič, Sadjarsko društvo Borovnica; Meta Vrhunc, Ajda Vrzdenec; Robi Lavin, geomant; Sanja Lončar – projekt Skupaj za zdravje človeka in narave; Marko Klemenčič, Zadruga Ekoci Coop; Irena Rotar, Eko civilna iniciativa Slovenije.
Voditeljica: Edita Žugelj.

2. IZMENJEVALNICA SEMEN, ZNANJA IN DOBRIH PRAKS TER CEPIčŒEV STARIH SADNIH SORT, 10. 3.  2017 od 10.30 do 16.30, Modra dvorana, sejem Altermed. Na Izmenjevalnici se bodo predstavili aktivni in pozitivni sodelujoči, obiskovalci pa bodo lahko izmenjali semena in pridobili nova znanja. Zainteresirane deležnike za sodelovanje na Izmenjevalnici avtohtonih domačih oz. tradicionalnih vrst semen in cepičev starih sadnih sort ali dobrih praks, povezanih s samooskrbo, vabimo k sodelovanju. Svoj interes pošljite do 25. 2. 2017 na naslov ekocisi@gmail.com. Prijava je možna do zasedbe prostih mest na Izmenjevalnici. Poročilo o lanskem dogajanju na sejmu Altermed si lahko ogledate na povezavi : https://ekoci.si/zadnje/sporocilo-za-javnost-iz-posveta-in-stafete-semen/

 NA IZMENJEVALNICI SEMEN, ZNANJ  IN DOBRIH PRAKS SE BODO PREDSTAVILI:

•  Izmenjevalnica semen, vrtnin in cepičev starih sadnih vrst: Vrtec Slovenska Bistrica, Ajda Štajerska, Ajda Vrzdenec in zainteresirani izmenjevalci
• Kaj so živa semena in živa hrana: Ajda Vrzdenec
•  Izmenjavalnica cepičev starih sadnih vrst in nasveti: Slavko Turšič, Sadjarsko društvo Borovnica
• Kako z aktivnim pristopom poskrbeti za  lokalno hrano v vrtcih ? Vrtci Slovenska Bistrica
• Odstiranja znanj prednikov – kaj je geomantija – celostna ekologija, časa,  prostora, nareve in ljudi – Robi Lavin in Ekoci Coop
• VODA, Slovensko Modro zlato – kako jo ponašamo v svet?  Euroval, Maribor
• Zeleno zlato: konoplja, hmelj zdravilna zelišča – okuševalnica in svetovalnica, Albin Hozjan, Štajerc
• Zdravilna zelišča in sadike -industrijske rastline, zdravilne rastline, industrijska konoplja, oljnice, zelišča: info točka IHPS Žalec
• Naš ljubi kruhek – zakaj iz ekološke moke, vitaliziran in brez dodatkov- Deveta vas
• Zakaj visokodebelni sadovnjaki – bogastvo naših prednikov z jabolčnih sokovi z  okusi sedanjosti – Domačija Grcin Cvan
• Novo:  slovenski bio filc za vrtnarstvo, okolje in kmetijstvo in zakaj izdelki iz naravnih materialov :  predstavitev in svetovalnica:  Soven
• Pomen tradicionalnih znanj  – Zavod za kulturo šport in turizem Rogatec
• Nasveti na področju pridelave in uporabe industrijske konoplje: Maja Klemen Cokan, kmetijska svetovalka KGZS
• Kako zgraditi konopljino hišo? – svetovanje Borut Šket , inovator in graditelj
• Predstavitev konopljinega tekstila: Branka Šket
• Info točka Zadruge Ekoci Coop, zb.o., so.p.: predstavitev dejavnosti zadružnikov in partnerjev ter konopljinih nogavic
• Les je lep: mag. Ivan Božičko, 3D les – leseni izdelki, svetovanje
•  Založba Ara – predstavitev literature in gradiv o industrijski konoplji ter samooskrbi
• Pomagaj si sam, revija Zarja – info točka
•  Skupaj za zdravje človeka in narave – predstavitev literature o samooskrbi
• Kako spodbujati  lokalni razvoj?: Razvojna agencija Savinja, info točka
Stojnica ZNANJE IN POVEZOVANJE ZA PRIHODNOST bo na sejmu Altermed v hali, kjer bo ves čas sejma potekala predstavitev sodelujočih partnerjev s področja zelenega gospodarstva. Mogoče bo dobiti informacije  s področij udejanja samooskrbe, konopljinih nogavic, bio zastirke, darov narave in zadružnikov.  Več info na: www.ekocicoop@gmail.com. 
Povabljeni :
• Gospodarska zbornica Slovenije, župani občin Spodnje Savinjske doline, Celja in Slovenije, Stičišče NVO Savinjske regije, gospodarstveniki, javnomnenjske osebnosti, napredni mediji,
• vsi zainteresirani udeleženci, ki želite udejanjiti potenciale industrijske konoplje, lanu, lesa in drugih naravnih materialov kot rastlin z velikim potencialom,
• vsi, ki si prizadevate za ohranitev slovenskih avtohtonih, tradicionalnih vrst semen in starih sadnih vrst, zdravilnih zelišč, si prizadevate za samooskrbo, ohranitev okolja, razvoj kmetijstva, gospodarstva in povezanih dejavnosti ter več delovnih mest v Sloveniji – na trajnosten način, z aktivnim pristopom,
• vsi, ki imate znanje ali interes na področju oživitve tekstilne industrije v Sloveniji, tkanja, predenja ali pridelave industrijskih rastlin in naravnih materialov ter
• vsi, ki se želite povezati, skupaj odkrivati znanja prednikov, iskati inovativne rešitve ter ohranjati slovenske vrednote, slovensko  zemljo in gospodarstvo za več delovnih mest in ustvarjati blagostanje v zelenem krožnem gospodarstvu v Sloveniji.

Dobrodošli!

Oj, osti jarej ; bodi mlad, pomlajen, bodi močan, Slovenec, Slovenska , kjerkoli si, tu je tvoj temelj, tvoja osnova, od tu izhajaš;

( je star slovenski pozdrav in zapis v Vačah)

Eko civilna iniciativa Slovenije: Ekoci: www.ekoci.si;inFB:https://www.facebook.com/EkociSlovenija?; ekoci.si@gmail.com; Štafeta semen: https://www.facebook.com/OskrbimoSlovenijoStafetaSemen? s, SDM- Slovenska delovna mesta: https://www.facebook.com/pages/SDM-Slovenska-delovna-mesta/424701034346081? EKOCI COOP https://www.facebook.com/ekocicoopslo/?