Ambasador kult. dediščine

Image title

Spoštovana ga. Karin Lavin, 

kot gotovo že veste, je bilo leto 2018 s sklepom Evropskega parlamenta in Sveta določeno za Evropsko leto kulturne dediščine (ELKD). Leto najrazličnejših dogodkov, projektov in počastitev širom po Evropi, organiziranih z namenom vzbujanja zanimanja za kulturno dediščino v javnosti, še posebej pri otrocih in mladih.

Letošnje leto izpostavlja kulturno dediščino kot osrednjo komponento kulturne identitete, kulturne raznolikosti in medkulturnega dialoga. Okrepilo bo zavedanje o naši izjemni – slovenski in evropski – skupni kulturni dediščini, o vrednotah, ki jih predstavlja dediščina, o njenem družbenem in razvojnem potencialu ter o pravicah in dolžnostih, povezanih z dediščino. Skuša spodbuditi čim več ljudi k odkrivanju in raziskovanju kulturne dediščine Evrope ter okrepiti občutek pripadnosti k skupni evropski družini.

Kulturna dediščina nam pomaga razumeti preteklost in ustvariti boljšo prihodnost. To se odraža tudi v slovenskem sloganu za ELKD: “Naša dediščina: kjer preteklost sreča prihodnost”.

Ministrstvo za kulturo se aktivno vključuje v praznovanje evropskega leta kulturne dediščine. V Sloveniji so določeni osrednji dogodki. Poleg osrednjih dogodkov v okviru leta se obeležitvi pridružujejo muzeji, galerije in drugi javni zavodi s področja kulture ter številni drugi vladni in nevladni deležniki. Skupaj skušamo kulturno dediščino vsem nam, še posebej pa otrokom in mladim, predstaviti na zanimiv in sproščen način ter spodbuditi aktiven dialog o njeni vlogi v prihodnje.

Da bi uspešno in učinkovito realizirali zadane cilje, pa potrebujemo tudi pomoč vrhunskih umetnikov, ustvarjalcev ter umetniških skupin. V okviru nacionalnega medresorskega projekta kulturno-umetnostne vzgoje Kulturni bazar 2018 sta Programski in Koordinacijski odbor Kulturnega bazarja izbrala ambasadorje ELKD, ki ustvarjate na področju kulturno-umetnostne vzgoje za otroke in mladino.

Ministrstvo za kulturo vas obvešča, da ste bili na osnovi vašega dosedanjega dela, vrhunskih dosežkov na vašem umetniškem področju ter vaših kulturno-vzgojnih projektov s področja kulturne dediščine oziroma povezanih s kulturno dediščino, namenjenih otrokom in/ ali mladim, vašega inovativnega in ustvarjalnega pristopa ter neposrednega stika z mladimi, izbrani za ambasadorko evropskega leta kulturne dediščine.

Ambasadorji ELKD se s promocijo leta na lastnih dogodkih in na tistih, kjer gostujejo, pridružujejo počastitvi evropskega leta kulturne dediščine in leto tudi predstavljajo. 
Verjamemo, da nam boste s svojim ustvarjalnim nabojem pomagali pri osveščanju otrok in mladih ter širše javnosti o pomenu kulturne dediščine.

V imenu Ministrstva za kulturo ter Programskega in Koordinacijskega odbora projekta Kulturni bazar se vam zahvaljujemo, da boste ambasadorka evropskega leta kulturne dediščine in vas lepo pozdravljamo,

Nataša Bucik, nacionalna koordinatorka za kulturno-umetnostno vzgojo in Katja Ravšl Debeljak, nacionalna koordinatorka ELKD 

Ministrstvo za kulturo
Maistrova 10
1000 Ljubljana
 
19.04.2018

——————————————————————————————–

Evropsko leto kulturne dediščine v Sloveniji

Ministrstvo za kulturo se aktivno vključuje v praznovanje evropskega leta kulturne dediščine. Priprave, ki potekajo pod vodstvom nacionalne koordinatorke, so v polnem teku. Poleg osrednjih dogodkov v okviru leta se obeležitvi pridružujejo muzeji, galerije in drugi javni zavodi s področja kulture ter drugi vladni in nevladni deležniki. Skupaj bomo kulturno dediščino vsem nam, še posebej pa otrokom in mladim, predstavili na zanimiv in sproščen način ter spodbudili aktiven dialog o njeni vlogi v prihodnje.

Pridružite se tudi vi

Osrednji dogodki v Sloveniji:

Ambasador kulturne dediščine

Duh evropskega leta kulturne dediščine nam pomagata širiti ambasadorja:

https://www.zvkds.si/sl/elkd

https://www.zvkds.si/sites/www.zvkds.si/files/u529/elkd_-_splet_zvkds.pdf