Analiza sanj

V geomantiji služijo sanje za delovni in duševni razvoj.  Predstavljeni primeri analize sanj so univerzalnega pomena :

KRISTUS KAŽE HRBET   24.01.2020

Kristus kaže hrbet. > Duhovne ravni zrcalijo arhetipske pravzorce svetosti življenja na hrbtni strani. To so vzročne ravni življenja. Tak kot je vzrok na duhovni ravni zadaj, tako se kaže tok dogajanja spredaj pred očmi manifestiranih dogodkov. Veliko vedenja na hrbtni strani je nezavedno. Izziv duhovne rasti je prepoznati vzročne informacije.

ELF  20.01.2020

S sodelavci raziskujemo prisotnost posebnega nevidnega bitja Zemlje. Dodeljena je naloga prepoznati njegovo vlogo in ime. Ugotovim njegovo ime. To je elf. Prevladuje ganjenost kako se svetovi združujejo. > Komunikacija z vilinskim svetom Zemlje in človekom je pravzaprav odrešitev, da se človeška civilizacija preusmeri iz egocentričnosti v partnerstvo z inteligenco narave in Zemlje.

RESNIčNOST SI USTVARJAMO SAMI  09.01.2020

Doživljamo svojo notranjo zaznavo duhovnih stanj, kako se odpira v številnih slojih. Opazimo da to kar zaznava vsak navznoter je pravzaprav enako navzoče navzven v realnosti življenja. > Taka kot so prepričanja in zavedanje, taka je resničnost življenja. S spremembo mišljenja in zavesti, se spremeni matrica navad in vedenja.

SRčNA VIBRACIJA  21.12.2019

Vnašamo srčno vibracijo v imena, vodo, tekočine, hrano in dejavnosti. Potem opazujemo blagodejne učinke prelivanja te srčne vibracije skozi njih ven v življenje. > Zavestno delovanje v univerzalni ljubezni do Zemlje, okolja, ljudi in dobrin življenja, je potencial, ki je venomer na razpolago vsakemu za duhovno rast.

RDEčŒE ŠTEVILKE SE ZLIVAJO IZ NEBA  12.12.2019

Pred nami se zliva plaz rdečih številk iz neba. Pojav dojemamo kot sporočilo naj te številke odpremo v javnost. > Ekonomsko situacijo razumi z duhovnim pomenom namena, poslanstva in smotra delovanja.

DRUGAčŒE PO MORJU  29.11.2019

V pristanišču gledamo kako poleg ladij plujejo po morju kamioni. Pokvarjeno ladjo pride iskat kamion in jo odpelje. Začudeni smo kako lahko vozila plujejo po morju. > čŒasi so se spremenili. Zaupati v svoje čustvene sposobnosti komuniciranja s svetom. Prav tako telepatske.

NAčŒRT MESTA DUHOVNOST  17.11.2019

Gledamo načrt velikega mesta. Nad skupinami hiš v naselju se pojavi napis duhovnost. > Pri načrtovanji naselij velja upoštevati duhovno ravan, ki določa življenjsko nalogo, usodo in poslanstvo prostora- kot temelj bivanja stanovalcev.

SKALA KI IZPOLNJUJE ŽELJE  31.10.2019

V gozdu smo pri skali, ki izpolnjuje želje. Zavedamo se resnične moči te skale in pomena kako smo naravnani. > Verjeti v druge dimenzije narave, katere odražajo vzročne ravni našega življenja.

DUHOVNI PRT PREDNIKOV  29.10.2019

Obdarjeni smo s posebnim duhovnim prtom prednikov. Ko se z njim prekrijemo čez glavo, zagledamo skozi drugo dimenzijo narave in okolja, zaobjeto z zvezdami. > V spoštovanju izročila duhovne dediščine človeštva, spoznavati okno v svet nove civilizacije, ki nastaja v etru.

VELIKAN DA SPOROčŒILO  26.10.2019

Nahajamo se v težavni dramatični situaciji, navidez brezizhodni. Potem se do nas pojavi svetlobni velikan. Skozi nas da sporočilo razodetja rešitve. Takoj ga nemudoma upoštevamo. > Svoj mali ego osebnih komplikacij predati duhovnim vodnikom, ki pomagajo človeštvu, projektom, družinam in posameznikom pri razvoju.

RAZUM UPORABLJATI KOT KREATIVNOST  23.09.2019

Imamo važno strokovno razpravo z znanstvenico. Opazimo da je nekdo postavil pred njo velik zvočnik, ki oddaja na glas vse kar govorimo, kot na velikem koncertu. Bistvo ugotovtve te skupne razprave je, da je treba razum uporabljati kot kreativnost. > Razum naj se uporablja kot kreativnost, v sodelovanju z intuicijo.

DOBITI INFORMACIJE IZ PRIHODNOSTI ZA SEDANJOST 03.08.2019

Zdravitelj nam svetuje naj dobimo informacije iz prihodnosti za sedanjost > Delo z intuicijo povezuje skupaj sedanjost, preteklost in prihodnost.

KRISTUS PREJEL IN USTVARIL TISOčŒ JABOLK  14.12.2018

Smo na vrhu hriba. Ko gledamo navzdol na pokrajino razlagajo o Kristusu da je dobil od ljudi tisoč jabolk in jih tudi sam ustvaril >Univerzalna ljubezen brepogojnega dajanja do sočloveka, bližnjega in okolice generira vzroke za obilje.

HIŠA TEMPELJ V MORJU  11.12.2018

Obiščemo hišo tempelj, ki je sredi morja. V njej živijo ljudje povsem normalno življenje. Začudeni smo njihovemu življenu v morju valov, ki prežemajo hišo.> Prepustiti se svetosti življenja v sprejemanju življenja tako kot je.

ZEMLJEVID POKRAJINE V OBLIKI ŽIVALI  30.11.2018

Med geomantijski delom proučujemo pokrajino na zemljevidu, ki ima obliko krokodila. Na robu zaokroženega območja pokrajine so navzoče energijske točke. > Opazovanje prostora v arhetipu živali daje odgovore o karakteristikah karakterja narave.

IZDIHOVATI VEN ONESNAŽENJE SVETA  27.10.2018

V soočanju z nalogo nastopanja našega poslanstva v delu, nam znani glsabenik kreativno namigne da je treba izdihovati ven onesnaženje sveta. >Potlačene kolektivne vsebine, ki manipulirajo množice nezavedno, onesnažujejo okolje na subtilnih ravneh. Kreativnost je tista, ki ozavešča in sprošča v osvoboditev.

MISLI – čŒUSTVA – ENERGIJA – ZDRAVJE – FINANCE   23.09.2018

Razbiram sporočilo z energijskimi sloji. Vsak sloj ima svoj naziv : misli-čustva -energija-zdravje -finance.> Univerzalne zakonitosti holističnega pristopa velja ozavestiti sprotno v življenju v odnosu vzroka in posledice.

NOVA CIVILIZACIJA  14.08.2018

Ko se ukvarjamo z delovnim primerom v geomantiji, pride k nam modrec in pove da je to delo nova civilizacija. > Družbeni, ekološki in okoljski sistemi so v planetarni preobrazbi. Nastaja nova civilzicija večdimenzionalnosti življenja.

LJUBEZEN JE TISTA, KI ZDRAVI  14.07.2018

Podamo diagnozo problema. Prevladujejo dramatične interpretacije in pesmistična obravnava. Na koncu se poda rešitev : ljubezen je tista, ki zdravi. >Brez ljubezni je zdravljenje neučinkovito. Tako do sebe, kot do drugih.

STORITI KAR JE PRAV ZA ZDRAVLJENJE  27.06.2018

Prebiramo zapise o zakonitostih zdravljenja. Povdarek je na doslednem upoštevanju svojih potreb po spremembah, s priporočilom : storiti kar je prav za zdravljenje. > Lastne spremembe in samozdravljenje velja izvajati brez sprenevedanja.

NIZKA FREKVENCA  22.06.2018

Priča smo predstavitvi za javnost nove zdravilne komore. Vanjo gre prvi uporabnik. Ko se uleže v komoro, se zapre s pokrivalom in prične z zdravilnim delovanjem. Učinek spremljamo na instrumentu. Prikazuje kako se stanje niža v frekvenci. Pride do najnižje enote. > Zemlja ponuja številne točke v pokrajini, ki resonirajo s planetarno preobrazbo.

KROGLE ELEMENTOV NARAVE 01.06.2018

Pred nami se vrtijo krogle elementa zraka, zemlje in vode, vsaka na svoji višini. Vrtijo se medsebojno sinhrono. Vsaka krogla ima svojo sestavo geometrijskih oblik. > Prepoznavanje elementov narave in njihovih energijskih kvalitet v bivalnem okolju postaja nov prostorski jezik, ki temelji na univerzalnih  zakonitostih narave.

KAčŒA V KELIHU  14.05.2018

Podarjena nam je kača, ki je v veikem kelihu zavita v spiralo in čaka, da bomo z njo sodelovali. > čŒas je zrel, da se kolektivna podzavest zdravi, v obliki duhovno ozaveščenega dela v skupnosti.

ZDRAVNIŠKI PREGLEDI VZORCEV KRVI  02.05.2018

Zdravnica izvaja pregled pacientov. Na agresiven način, tolče s kladvom po vzorcih krvi pacientov, ki so na mizi, da bo dobila ugotovitve diagnoze. > Masa ljudi je preveč podvržena površnim interpretacijam o sodobnih boleznih, ki so plod kolektivnih projekcij.

čŒRNO BELI LJUDJE  22.04. 2018

Pred nami so črno beli ljudje, kot iz črnobelega filma. Telo imajo polarizirano na levo in desno polovico, en del telesa je črn, drugi bel. > Razcepljenost modernega človeka na dva pola povzroča frustracije razdvojenosti in občutka da je življenje šlo mimo in se izteklo.

REALNOST NAPOVEDI PRIHODNOSTI 15.04.2018

V mestu Rio de Janeiro v Braziliji gledamo množična letala, ki letijo po zraku kot nadomestek avtomobilov. Deluje kot realnost, ki so jo prikazovali filmi znanstvene fantastike, ko avtomobile nadomeščajo letala, ki letijo nad mestom, kot normalna prevozna vozila. > čŒas prihodnosti je tu. Njegovo kreiranje povzroča množica ljudi v svojih glavah.

ODPUŠčŒANJE  11.04.2018

Raziskujemo sakralne kvalitete cerkev za zdravljenje težav v odnosih z ljudmi. Medsebojna povezava cerkev daje danost romanja. Doživljamo eno od cerkev, ki ima kvaliteto odpuščanja za zdravljenje prizadetosti v medsebojnih odnosih. > Življenje daje blagoslov na ustreznih duhovnih mestih za preobrazbe človeštva.

SAMOREFLEKSIJA  05.04.2018

Predstavljen nam je instrument, ki odmeva povratno posamezniku njegovo psihično stanje, kot samorefleksija. Doživljamo ga kot orodje za delo na sebi. > Zunanje situacije izkušenj so odsev in ogledalo notranjemu stanju.

ODSEV SVETLOBE LUNE V VODI  27.03.2018

Opazujemo odsev svetlobe lune v morju in sporočilo, ki je namenjeno okolju. > Nezavedne vsebine človeštva prihajajo na dan z ozaveščanjem, ki ga botrujejo kozmični cikli, lunini cikli in osebne spremembe posameznika v svoji evoluciji časa in prostora.

PTIčŒ POSREDNIK  08.03. 2018

Sodelavce obvestimo, tako da pošljem sporočilo preko posrednika ptiča, ki našo govorico razume. Ptič nalogo posrednika opravi in prileti nazaj. > Sporazumevanje z elementarnim svetom narave je vmesni člen v sodelovalnih projektih, ki združujejo človeške in naravne vire poglobljeno.

KAčŒE Z NAGOBčŒNIKI 07.03.2018

Iz vodnjaka prihajajo naproti nam kače z nagobčniki. Izgleda, da so s tem obvladovane, da ne bi ugriznile. > Zemeljske sile in moči velja kreativno kultivirati. Splošne zatrte družbene vzorce, je treba v lastnem osebnem življenju sproščati s svobodnim kreativnim izražanjem.

HIERARHIJA  05.03.2018

Predstavljajo nam hierarhično shemo delujočih družbenih dominantnih struktur. > Osvobajanje svoje individualnosti iz zavrtosti, zatrtosti in podrejenosti, zaradi ujetosti v negativna prepičanja in podledično negative okoliščine nadvlade in manipulacij iz strani družbenih ideologij, je navdih številnih ustvarjalcev.

ODTEKANJE ENERGIJE 23.02. 2018

Obravnavamo odtekanje energije in pri razrešitvi gledamo v področje nog z Zemljo. > Vitalnost se napaja, obnavlja in cirkulira z bioenergijskimi viri v zemlji in spodnjih ravneh organizma človeka. V primerih težav z ozemljitvijo, še posebej ko je neozemljen tudi bivalni prostor, so splošni kazalniki v izgubi energije.

POLARIZACIJA DOBRO – SLABO  23.02. 2018

S sodelavci proučujemo kolektivne pritiske, ki delujejo iz stare paradigme polarizacije na dobro in slabo. Iščemo rešitve za preseganje. > Novi čas ki prihaja je inkluzivno celosten. Vključuje zemeljske ravni teme in podzavesti v osnovo življenjskih procesov preobrazb.

RESET 18.02.2018

V skupini si vsi resetiramo navigacijske naprave, ki jih uporabljamo kot pametne telefone za orientacijo do delovanja v prostoru. >Stare sheme ne delujejo več. Sesuva se zastarela ekonomska paradigma. Potrebno je neprenehno iskati duhovno orientacijo, dokler se ne najde sebe v novih koordinatah kako služiti okolju in najti svoje mesto  v družbi za preživetje v skladu s povezanostjo z drugimi.

KO NISMO Z ZEMLJO, IZGUBLJAMO EDEN DRUGEGA 17.02. 2018

Pred nami se prikazujejo teksti znanj življenja. Nagovarjajo za globalno situacijo, da vkolikor se ne bomo povezovali z Zemljo, izgubljamo eden drugega. >Obvezno je potrebno slediti toku sprememb na planetarni ravni, vkolikor se sledi potrebi po povezanosti s sabo in okoljem.

ROZA CVETOVI 15.02.2018

Plavamo po reki, ki je prežeta s kupolastim organskim obokom roza cvetov. Obdani smo na na vseh straneh z roza barvo rastlin. Reka teče skozi mogočni roza gozd. Na koncu vodotoka zagledamo slap. > Traume in frustracije človeštva se na posebnih ravneh Zemlje odpuščajo in duhovno transformirajo. Za to skrbi zavest Zemlje.

DVIGALO  11.02. 2018

Z dvigalom se dvigamo navzgor. Dvigalo se ustavlja na številnih nadstropjih, sprejema ljudi in se z njimi pogovarja kot človek. > Ozaveščanje svojih podosebnosti je del redne duševne higiene.

ARHETIPI VIRI NAVDIHA 08.02. 2018

V prostoru zagledam svetlobna krožna polja. Zraven odzvanja sporočilo : “to so arhetipi, viri navdiha ” > Prisluhniti velja svoji intuiciji, ki venomer ko je treba pokaže odgovore kako naprej. Ko se pojavijo, jim je potrebno slediti z vsem svojim srcem.

TEKAŠKA TERAPIJA 07.02. 2018

Prisotni smo pri skupini klinetov na programu tekaške terapije. Pravkar pričenjajo s tekom po naravi ob tekoči reki. Tok tekačev teče ob toku reke. Videti je, da so klienti zanemarjeni, toda v volji izvajati tekaški program. > Tek zdravi telo in psiho sočasno. Z leti se očisti velika količina duševne lenobe, zavrte lagodnosti in zataknjene ter zablokirane vitalnosti.

STANOVANJE HIŠE POD ZEMLJO  04.02. 2018

Po dolgih stopnicah navzdol, pridemo v stanovanje kraške hiše, ki je globoko pod zemljo. Začudeni smo kako je stanovanje tako atipično postavljeno globoko pod zemljo. > Zapis prednikov je prisoten v vsaki hiši. Dostop do te memorije preteklosti se geomantično najde na ustrezni točki.

JAKOPIčŒ  03.02. 2018

Smo na razstavi impresionista Jakopiča. Z radiestezistom ugotavljava vibracije ambienta.> Slike so portali in povezovalci z drugimi prostori in lokacijami.

VELIKE ŽIVALI  03.02. 2018

V votlini se srečamo z velikimi živalmi. Prostor deluje mitično. Kljub temu da so te živali pravi velikani, se jih ne bojimo. > Vsako živo bitje ima tudi svoje energijsko telo.

KNJIGA O ETERIčŒNIH RASEŽNOSTIH  02.02. 2018

Beremo starodavno knjigo, ki slikovito predstavlja eterične razsežnosti organizma človeka in prostora. Opazimo da je to univerzalno znanje, ki se dandanes pozablja.>Branje knjig dela človeka razgledanega. Branje knjig modrosti daje navdih za nova raziskovanja in preizkušanja mej svojih kreativnih podvigov.

ENERGIJSKI TOK   31.01.2018

V naravi opazujemo energijski tok. Zaznavam ga kako teče po pokrajini. Doživljamo kako tok kaže značaj prostosti brez odvečne potrate pretoka, v zlitju z okoljem. > Energijski tokovi prostora dajejo bivanju življenjsko silo dinamičnosti z ritmi življenja.

MISTIčŒNA KNJIGA SMRTI  30.01. 2018

Beremo mistično knjigo smrti. Podaja skrivna znanja in tehnike za dosego prehoda v fazi smrti. > Učiti se je potrebno transformirati svoje vzorce, ki so del kolektivnih preobrazb v realnosti. Ko se transformira vzorec, se porodi nova inspiracija kako naprej.

VSTOP V NEVIDNI PROSTOR   30.01. 2018

S skupino smo v hodniku z veliko vrati, ki vodijo v nevidni prostor. > Življenje nam daje kadarkoli možnosti za vstopiti v stik s subtilnimi ravnmi bivanja, kjer je doma duševni svet in viri iz ozadja vzrokov ter rešitev za vsakodnevne situacije.

POPLAVE  27.01. 2018

Priča smo poplavam v okolju. Prežema nas vtis kako ukrepati. > Prevzemanje odgovornosti za spremembe je osnova, poenoteno za svoje osebno življenje kot v skupnosti.

PLEčŒNIK  26.01. 2018

V skupini se ukvarjamo z arhitekturno zasnovo načrta, na podlagi geomantijske analize. Po izjavi sodelavca arhitekta da je tudi v tem prostoru Plečnik, smo pozorni na njegovo prisotnost. Kot od te inštance višja sila nas nagovarja za doseganje standarda skladja načrta z duhom prostora. > Prostor ima spomin in akaša zapis, kjer je kot v knjižnici vse shranjeno.

ELEMENT OGENJ  26.01. 2018

Pročujemo značilnost štirih elementov v kreativnem delu. Ugotovimo da je element ogenj značilen za motiviranost, anagažiranost in strast v delu. > Iskanje smisla kako koristiti v delu, za doprinos k boljšemu stanju družbe, okolja in odnosov, je temeljna naravnanost duhovne ekologije.

VPLIVI PLANETOV  25.01. 2018

Na prezentaciji geomantijske analize razlagam pred karto prostora o vplivih gibanja planetov, ozvezdij in kozmičnih ritmov, ki delujejo na lokacijo v določenem časovnem obdobju. > Vsak prostor ima fiksne in spremeljive dejavnike, ki določajo karakter in okoliščine razvoja.

JAKOB LORBER – EVANGELIJ   23.01. 2018

Proučujem knjigo evangelija Jakoba Lorberja. Doživljam ga kot krščanskega mistika, ki ima aktualno sporočilo prerokbe za sedanji čas. >  Potrebno je prejeti nove duhovne uvide za nastalo planetarno situacijo.

čŒRNA SPLETNA STRAN  15.01. 2018

Na računalniku gledam spletno stran. Kar naenkrat potemni in na določenih podstraneh postane črna. > Vse informacije na spletnih straneh so nezavedno odraz človekovega karakterja oziroma karakterja podjetja.

PUŠčŒAVA  10.01.2018

Mimo pride avto in zarije globoko v pesek na cesti. Avto je zaril globoko v zemljo in ne more ven. Šoferka je do vratu v pesku. Opazim da smo sredi puščave. > Prostor se spreminja. Dekodirati velja različne plasti globalnega prostora, ki je po kontinentih medsebojno povezan.

MASKA  09.01. 2018

Zdravitelj razlaga klientu z masko na obrazu. Maska ima le odprtino za oči. Deluje sicer teatralno provokativno, toda neodkrito. > Tisti ki pomaga drugim, mora imeti pravo razmerje med neosebnim in osebnim pristopom. Neosebni je empatična pomoč za človekove probleme. Osebni je izražanje o sebi in svojih izkušnjah.

DIAGNOZA 3 SLIK    29.12. 2017

Postavim geomantijsko diagnozo 3 kart. Vsaka karta predstavlja določen sloj situacije. tretja karta prikazuje globalno situacijo. > Globalne razmere so v geomantiji bistvena komponenta za proučevanje.

PODZAVEST   08.12. 2017

Ko geomantijsko raziskujem kraj za projekt, nas iz Zemlje nagovarja glas, ki govori da se odpira podzavest.> V podzavesti prostora je shranjenih veliko informacij o zgodovini kraja in dediščini.

OGENJ V PODZEMLJE   29.08. 2017

Gledam kako se usmerja ogenj v globoke podzemeljske prostore Zemlje. > Podzavest potrebuje ozaveščanje, tako na osebni kot tudi kolektivni ravni.

RAVAN VZROKOV   04.07. 2017

Pred mano se odpira Zemlja kot potres. Razgrinjajo se številne geološke plasti. Evidentno se razkrivajo tudi duševne plasti našega bivanja, ki predstavjajo globlje ravni vzrokov za naše stanje. > Velja proučevati globlje vzroke nastale globalne situacije.

ZNAMENJA NA NEBU  03.06. 2017

Obiščem sveti prostor. Opazim da se preslikano nad njim kažejo znamenja na nebu. > Vsak kraj ima svojo živlenjsko nalogo, usodo in spreminjajoče planetarne konstelacije.

VITALNO ENERGIJSKE SPREMEMBE  15.05.2017

Z arhiteturnimi načrtovalci izdelamo maketo. Predstavlja zasnovo rešitve za prostor ki vključuje litopunkturo in postavitev stavb. Na maketi zagledamo pozitivne metafizične učinke. Komentirajo da so to vitalno energijske spremembe. > Bioenergijsko izboljšanje je znak geomantijsko učinkovite zasnove.

UNIVERZALNA LJUBEZEN JE BREZMEJNA  27.04.2017

V začetku projekta določamo izhodišča kako delati. Ugotovimo da je bistvena univerzalna ljubezen in povemo : univerzalna ljubezen je brezmejna. > Brez ljubezni do dela in življenja ne bo nobenega efekta. Z univerzalno ljubeznijo se odpirajo vrata za ustvarjanje odnosov s celoto bivanja.

STRAH PRED SPREMEMBO  29.03.2017

Ko določam diagnozo bolezni klienta, ugotovim vzrok strah pred spremembo. > Ozdravitev pomeni spremembo življenjskega sloga in samega sebe v osebnem vedenju.

NIVO SAMOZDRAVLJENJA  27.10. 2016

Pročujem nivoje samozdravljenja pri človeku.> Po opravjeni zunanji strokovni pomoči, pride klient prej ali slej v fazo samostojne izvedbe reševanja problemov. To fazo mora svetovalec točno prepoznati.

UNIVERZALNO INFORMACIJSKO POLJE  28.06.2016

Med geomantijskim raziskovanjem zaznavam iz univerzalnega informacijskega polja, ki nas vsepovsod prežema. > Univerzalno informacijsko polje je dostopno vsakomur, ki se potrudi razvijati intuicijo.

PLANET ZEMLJA  19.12. 2015

Pred mano se vrti planet Zemlja kot živa krogla.> Poslanstvo geomantije je neprenehna uglašenost z Zemljo in njenimi cikli sprememb.

UčŒENJE IZ OGLEDAL  19.05. 2014

Ko raziskujem lokacijo, odzvanja zvočno sporočilo povsod po prostoru naj se učimo iz ogledal okolja in ljudi.> Kakor znotraj, tako zunaj. Duhovno odgovorno delovanje je vsakodnevno prepoznavanje sporočil iz odnosov z ljudmi in prostorom.