Analiza zdravja prostorov

ANALIZA ZDRAVJA HIŠ, STANOVANJ, PODJETIJ IN OKOLJA

Zdravje bivalnih in delovnih prostorov ima odločilno zaznamujoč vpliv na splošno zdravje, počutje in uspešnost ljudi v samih temeljih. Za ljudi, ki v prostorih bivajo, je izjemnega pomena, da bivalno okolje deluje spodbujevalno in samodejno pomaga pri razpoloženju zdravja duševno in telesno.

Gotovo se vam je že zgodilo, da ste prišli v prostor, kjer ste se počutili neprijetno in ste občutke dojeli kot motnjo oziroma tesnobno vzdušje prostora. Tovrstne deviacije so zelo očitne in zahtevajo takojšnje ukrepe, medtem ko se pogosto zgodi, da v določenem okolju ne čutimo takojšnjih negativnih učinkov, temveč se pokažejo šele čez čas bodisi v obliki bolezni bodisi s številnimi neuspehi v življenju.

Dom je posvečen prostor, kjer je izrednega pomena, da se počutimo dobro in da so prostori zdravi, saj doma preživimo največ časa in lahko ti prostori zelo dejavno posegajo v naše življenje.

Preberi več :

Geomantijska diagnostika

Zdravo bivanje

Pregled bivalnih in delovnih prostorov

Dejstvo sodobne znanosti je, da zemlja oddaja številne življenjske energije, ki prežemajo pokrajino, arhitekturo in ljudi. Nekatere tovrstne energije imajo že v osnovi ugoden vpliv na človeka in prostore, druge lahko začnejo zaradi različnih razlogov zastajati in negativno vplivati na okolico. Tovrstne vplive se geomantijsko sistematično zazna ter na podlagi obsežnih znanj harmonizira in jih uskladi tako,da bodo energije postale ponovno pretočne in bodo začele pozitivno vplivati na prostor ter posledično na ljudi, ki se v njem zadržujejo.

Pri analizi prostora uporabimo različne metode intuitivnega merjenja s pomočjo ugotavljanja energetskih razmerij in določanja njihovih polaritetnih vrednosti. Univerzalna energija zemlje vedno vsebuje dve nasprotni sili: Yin (–) in Yang (+). Kadar sta v medsebojnem ravnovesju, je prostor zdrav. Analiza prostora obsega ustrezno iskanje in opredelitev prostorskih napetosti ter razporeditev – in + polov v prostoru. Pri analizi prostora se osredotočimo na položaje energetskih con in linij ter njihovo medsebojno razmerje z ostalimi elementi v ambientu in samo funkcionalno razporeditvijo prostorov v bivališču.

S pomočjo geomantijske analize se opredeli značilnosti pretakanja energij v prostoru ter izvede ugotovitve magnetnega polja v prostoru. Vsa polja in tokovi morajo biti v harmoniji, pretočni in ustrezno spojeni v zemljo, saj ti dejavniki vzpostavljajo harmonijo in zdravje prostora. Področja, kjer energetski pretoki niso v harmoniji, označimo in v nadaljevanju poiščemo rešitve, ki bodo pomagale pri harmonizaciji in ozdravitvi prostora. V prostoru se pregleda tudi vpliv geopatogenih sevalnih obremenitev, ki jih z ustreznim pristopom odpravimo in tako stanovalcem omogočimo bolj zdravo in stanovitno življenjsko okolje.

Vse ugotovitve se zabeležijo in oblikuje se geomantična karta, iz katere je mogoče razbrati karakteristike prostorov in primerne individualne rešitve za harmonizacijo bivališča. Izhodišče za kakršnokoli nadaljnje napredovanje predstavlja tehnični & intuitivno preverjanje vibracijske skladnosti začrtanega projekta prenove z izvornim magnetnim poljem arhetipa lokacije, katero omogoča jasno napoved uspešnosti realizacije cilja.

Geomantijska analiza

Po natančnem pregledu prostora in uporabi ustreznih metod za diagnozo zdravja prostora se izoblikuje ustrezna analiza trenutnega stanja, ki vam pomaga pri uvidu, kateri dejavniki bremenilno vplivajo na zdravje in celostno klimo prostora. Namen tovrstne analize je opozoriti na trenutne dejavnike, ki bi jih bilo potrebno izboljšati, in v nadaljevanju poiskati rešitve, ki bodo pomagale pri ozdravitvi prostora ter vzpostavitvi vitalne in vzpodbudne energije v prostoru.

Analiza trenutnega stanja obsega:

 • analizo pozitivnih in negativnih dejavnikov lokacije,

 • opredelitev morebitnih blokad v prostoru,

 • dekodiranje celostnih karakteristik in arhetipov prostora,

 • sistematično proučitev prepletenosti energijskih linij in izvirov v danem ambientu,

 • diagnozo težav, blokad in neravnovesij (vplivi in dejavniki),

 • predloge za celostno arhitekturno rešitev,

 • izdelavo zdravilnega načrta,

 • realizacijo holističnega pristopa,

 • opredelitev možnosti zdravljenja prostora,

 • izbiro potrebnih akupunkturnih točk za zdravljenje (lociranost, število …),

 • navezavo s primerno duhovno in fizično izvedbo litopunkture,

 • predloge za celostno izboljšanje stanja.