Anima Mundi Kras

Image title

Image title

Zavod Anima Mundi Geomantija Kras

Zavod za celostni razvoj Anima mundi Sežana : 

Namen delovanja zavoda je ozaveščanje in izobraževanje o pomenu naravne in kulturne dediščine in celostne obravnave človeka in okolja, razvijanje ustvarjalnosti in inovativnosti ter izvajanje novih modelov trajnostnega razvoja, ki temeljijo na družbeni odgovornosti in vključujejo urejanje prostora za doseganje kvalitetnega bivanja, zdravja ljudi in okolja.

Zavod sodeluje z občinami in drugimi ustanovami ter privatnimi naročniki v Sloveniji in mednarodno. Kot aktivni član Državljanske pobude za Integralno zeleno Slovenijo sodeluje z Inštitutom za integralni razvoj Trans4m iz Ženeve. Državljanska pobuda za Integralno zeleno Slovenijo kot vseslovenska in nestrankarska pobuda razvija slovenski in evropski model integralnega zelenega gospodarstva in družbe, ki je podrobno predstavljen v knjigi Integral Green Slovenia (Integralna zelena Slovenija). Knjiga je izšla pri založbi Routledge v Veliki Britaniji leta 2016.

Zavod izvaja izobraževanja pedagogike naravne in kulturne dediščine za razvijanje metod celostnega učenja in odprtega učnega okolja, ki potekajo po vsej Sloveniji.

Aktivnosti osveščanja o pomenu naravne in kulturne dediščine na Krasu so člani zavoda izvajali s sodelovanjem vrtcev in šol z obeh strani meje že pred ustanovitvijo zavoda v okviru pilotne akcije Kras – izrazi krajine Pilotnega projekta Kras v letih 1999 do 2001.

Kot član Partnerstva kraške suhozidne gradnje zavod skrbi za prepoznavanje in razvoj lokalne identitete. V Državnem naravoslovnem muzeju v Trstu* je do 8. aprila na ogled razstava rezultatov mednarodnega projekta Living Landscape Univerze na Primorskem, v okviru katerega je zavod izvajal delavnice za vzgojitelje in otroke vrtcev z obeh strani meje na temo kraških suhih zidov.

Pri projektih za razvoj inovativne turistične ponudbe geomantijskega zelenega turizma, ima zavod podporo od Slovenske turistične organizacije, kar je v sladu z zeleno shemo slovenskega turizma.

Z Univerzo za turizem Turistica so izdeali model za certifikat. Predstavlja standard geomantijskega turizma.Klasificira področje naravne in kulturne turistične ponudbe, kjer so usposobljeni prebivalci kotgeomantijski vodniki ter turistični ponudniki, v vlogi generatorjev razvoja okolja za trajnostni turizem, ki temelji na znanju prednikov, ohranjenem do danes, za prihodnje rodove.

Geomantija je ekološka veščina celostne obravnave prostora za zdravje človeka in okolja. To vedenje o življenjski energiji okolja izhaja iz ljudskega izročila in življenja v sožitju z naravo, kakršno je bilo nekoč življenje naših prednikov. Danes se posveča sonaravemu načrtovanju za domovanje skupnosti, reševanju bivalnih bolezni in ekoloških težav. Sodobna geomantija uči, kako živeti v skladu z okoljem, graditi v skladu z vitalnimi počeli krajine ter razvijati senzibilnost za Zemljo in naravo. Seminar na Krasu vodi mentor Robi Lavin.

Robi Lavin se poklicno ukvarja z geomantijskim raziskovanjem, pregledi zdravja bivalnih in delovnih prostorov, okoljskim načrtovanjem, zdravljenjem prostora, holističnim svetovanjem, mentorstvom, izobraževanji in vodenjem zelenih projektov. Na podlagi priznane inovacije Gospodarska zbornica Slovenije, uvaja holistično metodologijo sinteze prostora in ljudi. V Sloveniiji je uresničil prvi geomantijski OPPN (Občinski prostorski podrobni načrt) leta 2009.

Seminar geomantije vključujetradicionalna in sodobna znanja za zdravječloveka in okolja, za načrtovanje bivanja, vseživljenjsko učenje, osebno rast, senzibilizacijo čutil in intuitivno usposabljanje. Seminar služi za izpopolnjevanje poklicev, ki se ukvarjajo z okoljem, z uvajanjem celostnega odnosa do narave, človeka in Zemlje. V osnovi je namenjem vsem, ki se želijo izobraziti z geomantijskimi znanji.. Za seminar ni potrebno predznanje. Izvaja se na markantnih območjih Krasa, preliminarno že raziskanih za eventuelne potrebe geoparka Krasa.