Arboretum

Image title

Energijska krožnica Arboretuma Volčji potok je atribut blagodejnega bio/energijskega toka lokacije. Krožnica je zaokrožena okrog osrednjega območju parka, z gozdnatim hribom ruševin gradu Volčji Potok v središču. V njej so vključeni dobro ohranjeni energijski izviri parka. Vitalnost in neprekinjenost živahne krožnice je rezultat akumulirane zaloge potenciala iz pestrosti narave, dendroterapevtske danosti gozda, z občutenjem oblikovanega prostora biotskih & vrtno arhitekturnih posebnosti, na podlagi kvalitetnih geomantijskih karakterstik krajine parka.

Iz tradicije geomantije je znana zakonitost : kadar je energijski tok prekinjen, posledično povzroča poslabšanost ali anomalije v kakovosti življenjskega okolja. Bodisi v pokrajini ali bivalnemu prostoru hiše in stanovanja.  Geomantično je kroženje življenjske energije značilnost naravne pretočnosti dobrega počutja biosfere. Kroženje energije skozi ekosistem je v ekologiji osnova za razumevanje in opis struktur delovanja ekosistemov.

Arboretum Volčji potok spada med najbolj kultivirane in načrtno urejene parke v Sloveniji, z zgledno ohranjeno parkovno dediščino, ki je plod dolgoletnega strokovnega dela. Biopolje terena je umirjeno, brez bazičnih deformacij. Arboretum, ki se varuje kot spomeniška celota, sestavljajo: oblikovan parter v geometrijskem slogu s historično lokacijo gradu iz 17. stoletja, park v krajinskem slogu, tematske enote kot so rozarij, zelnate trajnice, vodne rastline, gozd, kisli gozd, ruševine starega gradu Volčji Potok v gozdu na vrhu Volčjega hriba  in širše območje parka. Arboretum je energijska oaza, s petimi zaščitnimi energijskimi ovoji. Parku dajejo zaščito pred zunanjimi motnjami.

Krožnica Arboretum je posebnost za slovenski prostor. Zato, ker je nosilna cev navpične strukture edinstvene duhovne zaščite za duhovni zapis usidran na hribu. Sprehod po krožnici, vse do vrha, je pot vase, v točko duhovnega miru.