Arhiv izobraževanje


ABECEDA GEOMANTIJE : https://www.geomantija.si/dnevnik/abeceda-.html

Program

  • Holistični pristop do Zemlje in človeka

  • Pomen globalnih sprememb 

  • Spoznavanje naravne, kulturne in duhovne dediščine kraja

  • Meditacija v gibanju

  • Metode intuitivnih zaznavanj

  • Veščine doživljanja in povezovanja z naravo

  • Svetost prostora

  • Ustvarjalno proučevanje geomantijskih znanj

  • Tradicija in sodobne prakse

  • Vizija in usmeritev holizma do globalnih sprememb – Nova paradigma bivanja

Slike iz izobraževanja Delavnica v naravi:

Slike iz izobraževanja Grad z morjem, Devin:

Slike iz izobraževanja Piran:

Slike iz izobraževanja Žganje gline: