Bivalna kultura

Spoznanja Simpozija Bivalna kultura 30.11. 2022

Imperativ globalnih sprememb nas opozarja na nujnost po korenitih spremembah v odnosu do okolja Naša civilizacija se je razširila po zemlji do skrajnih mej izkoriščanja naravnih virov. Soočamo se z akutnimi ekološkimi trendi. Potrebujemo osebno in bivalno ekologijo. Odnos s sabo in svojim domom je temeljni hologram.

Simpozij Bivalna kultura smo z Zavodom Anima Mundi organizirali z ozaveščanjem o naših skupnih prioritetah. Ko se skupaj sprašujemo o glavnih prioritetah, vrednotah in potrebah za dobro počutje je na skupnem imenovalcu tematika o zdravem bivanju-prehrani-odnosih-delu-poslanstvu. Kako je vse medsebojno povezano bomo govorili iz izhodišča holistične paradigme

Simpozij je odprl odgovore na skupnem imenovalcu z interdisciplinarnim delovanjem za zdravo bivanje. Ali prostor domovanja odraža to kar si? Ali prostor odraža zdravje stanovalcev? Kako utripa identiteta v kraju kjer živimo? Je značaj kraja kulturno aktiven za dobro skupnosti?

Vpogled do prostora in časa ni trodimenizionalen, ko si dovolimo videti bivalni prostor kot živ organizem. Dom ima tako kot človek več dimenzij: svoje telo stavbe, značaj, vitalnost in arhetipski zapis življenjske naloge.

Prostor obravnavamo po kategoriji kamor spada s svojim značajem in zdravjem. Lahko je zdrav ali bolan, potreben preobrazbe, zdravilen, nosilen za nove zgodbe razvoja, lahko je zamerljiv ali sočuten, lahko je velikodušen ali egocentričen, lahko je banalen ali pa integralen.

Dogodek je odprl odgovore na vprašanja o zdravem bivanju in snovanju celovitih rešitev za okolje. Nastopajoči kot eksperti na svojem delovnem področju, v skupnem prikazu interdisciplinarnega soustvarjanja: z geomantijo, arhitekturo, sonaravno gradnjo, projektiranjem in realizacijo zgodb v lokalni skupnosti.