Certifikat cis

Image title

S projektom CIS uvajamo CERTIFIKAT CIS. Predstavlja standard geomantijskega turizma. Klasificira področje naravne in kulturne turistične ponudbe, kjer so usposobljeni prebivalci kot GEOMANTIJSKI VODNIKI ter turistični ponudniki, v vlogi generatorjev razvoja okolja za trajnostni turizem, ki temelji na znanju prednikov, ohranjenem do danes, za prihodnje rodove.

Geomantijski turizem vključuje zeleni, ekološki, trajnostni in odgovorni turizem. Zaobjema vse poglede trajnostnega razvoja

Projekt in standard CIS je tačas v fazi prehoda v novo kreativno fazo za razvijanje okoljskih in turističnih standardov kakovosti; s povdarjanjem izboljšanja baze znanja in zmogljivosti aktivnega ohranjanja dediščine preko trajnostnega turizma in  širjenja partnerstva. Vključujejo se novi sodelavci. Spodbuja se mreženje in nadgradnja obstoječih pobud za dosego večje privlačnosti, prepoznavnosti in dolgoročne vzdržnosti programa projekta.

Trajnost neposrednih učinkov in rezultatov projekta je ključnega pomena za zagotavljanje teritorialnega vpliva na območje in dolgoročnih koristi za njegove prebivalce. Da bi dosegli trajnost, mora projekt od začetka slediti dolgoročnejši, strateško naravnani perspektivi, preko katere želene rezultate,namenjene ciljnim skupinam dosega skozi daljše časovno obdobje. Da bi dosegli takšne dolgoročne koristi, je že pri načrtovanju projekta nujno preučiti potrebe ključnih deležnikov in institucionalni okvir. Pomembno je, da so ključni deležniki in uporabniki projekta aktivno vključeni že v zgodnjih fazah razvojaprojekta.

Projekt se posveča razvoju čezmejnih turističnih programov na podlagi kulturne in naravne dediščine, z upoštevanjem koncepta aktivnega ohranjanja, trajnostnega turizma, pristopa od spodaj navzgor in celostnega pristopa. Razvojni prces vsakega inovativnega projekta vsebuje nepredvidljive spremembe, ki širijo obzorje od ustaljenih okvirjev k presežnim dodanim vrednostim. Prehod iz teoretičnega v praktični aspekt zaznamuje veliko povratnih informacij od pristojnih inštitucij.

Standard cis predstavlja skupek dolgoletnih znanj iz izkušenj geomantije in turizma zavoda Anima Mundi, v sodelovanju s strokovnimi sodelavci, v slovenskem in mednarodnem merilu.