Civilizacijski cikli na Zemlji

Video posnetek: Predavanje II. Semir Osmanagić Civilizacijski cikli na Zemlji.

Organizator Zavod Anima Mundi