Debela griža

Debela griža, Volčji grad na Krasu. Staro markantno območje prenosa zvezdnih kvalitet na zemljo. Gradišče prazgodovinske naselbine ima geomantičen pomen. S kozmično zaščito, ki deluje na toćkah sidrišča lokacije.

Geomantijska raziskava opravljena v okviru projekta Inovativni protipožarni model celostne revitalizacije kmetij.