Dediščina in inovativnost

Image title

Intervju s Karin Lavin

1. Vaš dogodek

Posvet DEDIŠčŒINA IN INOVATIVNOST, razstava Igre in igrala naše dediščine kot ustvarjalni izziv in predavanje DOŽIVLJANJE BARV, razstava BARVE in DEDIŠčŒINA, oboje v okviru Dnevov evropske kulturne dediščine 2012.

Pri programu senzibilizacije smo se ukvarjali z dediščino pokrajine: legenda o Bočkem zmaju nam je bila navdih za novo igro in izdelavo igrala – lesenega zmaja.

Ena izmed najbolj znanih pripovedk je povezana z naravnimi danostmi pokrajine, in sicer s tem, da Boč nima površinskih odtokov vode. Tako se je med ljudmi spredla pravljica o podzemnem jezeru, ki naj bi bilo v notranjosti gore, hrup ob močnem deževju pa so ljudje pripisali zmaju, ki živi v jezeru.

Cela gora Boč je votla, v njej pa se skriva veliko jezero, v katerem je včasih živel zmaj. Imel je plavuti, da je lahko plaval, in peruti, da je lahko letel. Kadar se je pripravljalo k hudemu vremenu, je zmaj nervozno švigal sem in tja, da se je slišalo šumenje jezera iz sredine Boča. Nekoč je prišel zmaj pri neki votlini na poljčanski strani Boča ven in je letel proti Polskavi. Takrat je nastal tak vihar, da je za njim kar drevje ruvalo, poljčansko dolino pa je zasul s kamenjem. Ko je priletel do Polskave, je strela treščila vanj in ga ubila. Od takrat ni več zmaja v Boču. A do danes je poljčanska stran Boča gola, dolina pod njim pa posuta z gramozom.

(iz knjige Pravljične poti Slovenije)

Tradicionalen material za gradnjo, izdelavo pohištva in različnih orodij ter tudi igrač je bil v pokrajini pod Bočem les. Za izdelavo novega igrala smo poprosili mizarja Davida Kosa iz Stanovskega pri Poljčanah, ki nam je pozorno prisluhnil in mojstrsko sledil naši ideji.

IGRA: Bočki zmaj

Image title

NAVODILA ZA IGRANJE (z vključenimi vajami senzibilizacije):

Za igro potrebujemo naše igralo – leseni zmaj in majhne obročke. Igro lahko igra otrok sam s pomočjo vzgojitelja, lahko pa tudi manjša skupina otrok. Leseni zmaj ima na glavi rog in na ta rog meče otrok obročke. Obročki so različnih barv in vsaka barva pomeni določeno nalogo.

Naloge:

Obroč rdeče barve: Opazovanje trave na igrišču skozi kartonček z odprtino.

Obroč oranžne barve:Risanje  mesta na igrišču, kjer se dobro počutimo.

Obroč rumene barve: Iskanje prostora na igrišču, ki mu pripada določen detajl na fotografiji ( npr. del drevesa, del ograje, del strehe vrtca….)

Obroč zelene barve: Posadimo lončnico.

Obroč modre barve: Tipanje in občutenje različnih koščkov lesa ( npr.smreka, bukev)

Obroč viola barve: V prostoru si najdemo »svoje« drevo in ga objamemo.

Ko otrok zadane obroček določene barve sproti rešuje naloge. Lahko si obročke izbere ali poskuša zadeti vseh šest.

Skupina otrok: drugo starostno obdobje; mentorica: vzgojiteljica Nina Skledar; vrtec: Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica; enota: MEHURčŒKI, Poljčane

2. Zakaj ste se odločili sodelovati?

Ljudi, predvsem mlade, je zaradi prevlade površne potrošniške mentalitete pomembno spominjati na identiteto, ki izhaja iz dediščine, saj je slednja lahko vedno znova navdih za nove rešitve. Na takem pristopu temeljijo spoštovanje do okolja, etičnost v odnosih ter ustvarjalnost in inovativnost pri reševanju vprašanj, ki nam jih intenzivno zastavlja sodobni čas na področju odnosa do okolja in s tem dediščine ter prav tako na področjih družbene ureditve in oblik bivanja.

3. Kaj ste pridobili z izvedbo dogodka? Kaj so pridobili obiskovalci?

Pri izvedbi dogodka se povežemo s krajem. Ukvarjanje z dediščino nas poveže s preteklostjo kraja in z našimi koreninami. Dogodek nas poveže s krajani in obiskovalci. Z vajami senzibilizacije vsakdo podoživi dediščino na svojstven način. Z ustvarjalnostjo in izražanjem odkriva okolje in tudi sebe.

4. Kateri je vaš najljubši spomin z dogodka?

čŒlani skupine, s katero že četrto leto zapored pripravljam dogodke v okviru DEKD, ugotavljajo, da jim je vsaka tema oziroma dogodek prinesel nekaj posebnega, nov izziv in osebno rast. Pravijo, da se je njihov odnos do okolja zelo spremenil.

5. Kaj svetujete organizatorjem, ki bodo na DEKD sodelovali prvič?

Raziskujte, občutite, ustvarjajte in uživajte!  Bodite odprti, prisluhnite in se nenehno učite iz dediščine!

 https://www.zvkds.si/sl/dekd/karin-lavin-akademska-slikarka