DEKD

PRIREDITEV V OKVIRU KAMPANJE DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠčŒINE 2016

Dneve evropske kulturne dediščine smo 5. 10. 2016 obeležili z dvema dogodkoma. Z instalacijo arhetipov Slovenske Bistrice izdelanih iz topljenega stekla z naslovom »Notranji utrip mesta« avtorice Karin Lavin na grajskem dvorišču in s predstavitvijo knjige Integral Green Slovenia v viteški dvorani v gradu. V modelu zelenega integralnega razvoja ima vrtec iz Slovenske Bistrice osrednjo vlogo.

Image title

Številni posamezniki, skupnosti, podjetja, organizacije iz Slovenije so v času samostojne države uspeli doma in tudi po svetu, in to na različnih področjih. Uspeli so s poštenim delom, odgovornostjo do narave in do soljudi. Ob tem, ko so upoštevali pomembna znanstvena spoznanja, so se oprli tudi na modrost in izkušnje naših prednikov. Znali so umno uporabiti in povezati najboljše, kar nudijo Slovenija, Evropa in svet. Postali so svetel zgled, pa ne le v Sloveniji. Od njih se lahko učijo tudi v drugih državah, tudi najbolj razvitih.

Nekatere od teh odličnih praks so podrobno predstavljene v knjigi Integral Green Slovenia, ki je izšla pri mednarodni znanstveni založbi Routledge v Londonu. Namenjena je vsem, ki želijo prispevati k trajnostni prihodnosti.

Vse sodelujoče organizacije od podjetij, kot je Domel in občin (Poljčane in druge) do vzgojno-izobraževalnih organizacij (Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica in druge) pri svojem delu dajejo poseben poudarek dediščini okolja. Za razliko od prevladujočega razvojnega modela v samostojni Sloveniji, nad katerim je marsikdo razočaran, so uspešno uveljavili alternativno pot razvoja, ki gradi na kulturni in naravni dediščini. In ta integralna in trajnostna pot se danes kaže kot najboljša perspektiva za prihodnost, podprta je tudi z usmeritvami in programi EU.

Navdihujoče zgodbe so z integralnim pristopom razložene in povezane v celosten model, ki pokaže pot do trajnostne prihodnosti. Slovenija kot vzorčni model, pilotna dežela integralne zelene ekonomije in družbe v Evropi in širše. Uredniki so dr. Darja Piciga iz Slovenije ter profesorja Alexander Schieffer in Ronnie Lessem iz Centra za integralni razvoj Trans4m v Ženevi, pri vsebini pa je sodelovalo več kot 40 slovenskih avtorjev.