Delavnica Devin

Delavnice geomantije so holistična izobraževanja s teorijo in prakso na terenu, mentorsko vodene za skupino in individualno. Opremljene so z vajami samozdravljenja in povezovanja z naravo, vseživljenjskega učenja, razvijanja intuicije in ustvarjalnosti z Zemljo. Izvajajo se na območjih z blagodejnim duhovno energijskim značajem.
Dodana vrednost delavnic so predstavitve ozadja aktualnih planetarnih sprememb, ki prežemajo globalno in lokalno okolje. Planetarne energije nas duhovno nagovarjajo v kompleksne spremembe do sebe, družbe in Zemlje.

Delavnice ponujajo trening razvijanja čutil na izbranih markantnih lokacijah – ki so energijsko dovolj čiste, uglašene in stimulativne za poglobljena doživetja duhovne zavesti pokrajine v tebi. Tisto kar kraj nosi v sebi kot zaklad, se prezrcali v duševnost človeka. Kraj ti pokaže kdo si. Določen skriti potencial v tebi, se ti v resonanci s krajem obudi v zavedanju. Poistovetiš se z naravnim virom. Zemlja zrcali naš mikrokozmos. S poglobljenim doživljanjem narave, doživljamo svojo notranjost. Z duhovnim in telesnim urjenjem v živo v naravi, je prostor delavnice mentoriran poligon uvajanja v naše lastno duhovno bistvo.

Vedno bolj se potrjuje da smo v stopnjevanju ekoloških in eksistencialnih izzivov. Prav zato nujno potrebujemo duhovno prakso za vzdrževanje notranjega miru in povezanosti s podpornimi silami Zemlje. Bolj kot bomo širili skupno zavest zdravljenja, bolj se bodo razreševale nam nastavljene neznanke.

Čakanje na boljše čase je utvara. Te si velja kreirati danes. Potem se odpira nebo in zemlja na ustrezen način z novimi priložnostmi naproti. Sami določamo kvaliteto bivanja, v merilu kako izgleda danes.

Priključiti se na duhovno zavest Zemlje je vsekakor prednostna usmeritev v različnih aktivnostih, od meditacij, povezovanja z naravo, mreženjem in razvijanjem senzibilnosti s svetovi globljih dimenzij bioritma planeta.

Izvajaj spremembe z zaupanjem v podporo od znotraj, nam govori Zemlja. Znotraj pomeni da se usidramo na vir ki daje življenjsko moč. Priključenost na notranji vir je predpogoj. Potem imaš podporo živo

Zemlja ponuja cel spekter energij za samobnavljanje in sproščanje pred umetnimi motnjami okolja. Prvi del je najprej prizemljitev v naravni pretok.