Holistično učenje

Iskanje odgovorov na vprašanja aktualnih razmer je tematika v ospredju. Smo pred izzivom prevzemanja novih odločitev kako se posvetit osebni in skupni spremembi. Potrebujemo prevrednotenje prioritet in aktiviranje novih resursov preobrazbe. Potencial povezanosti z Zemljo je vedno bolj odločilen. Zajema področja sobivanja, samozdravljenja, samooskrbe in sonaravnega soustvarjanja.  Da dosežemo učinkovito prizemljitev je potreben oseben premik v zavesti. Vključuje odpravljanje zunanjih motenj in hkrati neposredno soočanje s stanjem okolja. Na osnovi ustvarjalnega raziskovanja holograma: jaz- dom- okolje- družba – planetarni dom Zemlja.

Odpiranje novim horizontom zavedanja kaj nas prežema terja trud v zaupanju. Brez zaupanja da ima življenje svoje zakonitosti, v dogajanju teme in svetlobe, smo postavljeni v številne duhovne prepreke. Sprejemanje bolečine odpira procese zdravljenja. Zaupanje nam daje odprtost za doživljanje skupnega holograma preobrazbe okolja.

Smo v obdobju ki ima toliko neznank in nezavednih vplivov, da nas postavljajo v izzive ozaveščanja. Vkolikor se na vprašanja ne najde notranjih odgovorov nastaja zapora zavesti. Zato je vodilo za napredovanje ponotranjenje in razvijanje načrtne spremembe: osebno in skupaj. Potreben je poglobljen pristop, ki si vzame čas za raziskovanje sebe in Zemlje. Skrivnosti življenja se razodenejo takrat ko odpremo radovednost iti čez svoje omejitve in se spojiti v enost.

Najboljši način za soočanje z aktualnimi razmerami je sistematičen pristop, poglobljen in osnovan na notranjih uvidih. Prerasti velja pasti pozunanjenosti in podvrženosti številnim provokacijam. Zlahka lahko postaneš plen negativnih trendov, ki povzročajo paniko. Dovolj imamo skupne izkušnje tovrstnih odklonov, kako nas zgodba uči razvijati prizemljeno preobrazbo. Nadaljevati velja z izvajanjem duhovne prakse, ki zaobjema vse kar je spredaj vidno pred našimi očmi in tudi tisto kar je skrito v nezavednem, na področju subtilnih vzročnih energijskih polj.

Holističen pristop obravnava okolje in človeka celostno. Vse kar se nam dogaja ima vzročno posledično matriko.  Učenje na osnovi razvijanja sinteze daje zagotovilo da razrešujemo zaplete zastojev in se odpiramo novemu, da odpravljamo ponavljanja in se prepustimo toku spremembe s pravimi rezultati.  Na voljo nam je nov način poglabljanja in odpiranja poti spremembe.

Področje energijske diagnostike obravnava ozadje vzrokov, ki določa zdravstveno stanje, počutje in življenjski slog. Enak princip velja za prostor in človeka. Bioterapija ki je vedno bolj pomembna za prihodnje standarde preobrazbe, deluje prepričljivo takrat ko daje smernice za razrešitev vzrokov. To je najboljši pristop v energijskem izkoristku osebnega in skupnega potenciala.

Aktualno obdobje je prevladujoče v spreminjanju težišča, v vplivnosti na naše življenje. Bolj kot se zavedamo vplivov v okolju, bolj učinkoviti smo pri delovanju. Faktor globalnih trendov se stopnjuje. Med njimi je množica kompleksnih motenj, kot protisile preobrazbi. Potrebujemo zrelo soočanje s prisotnimi silami prostora družbe, da lahko poiščemo novo sigurnost za nujne preobrate naprej.

Senca je sestavni del duševnosti v nas in v okolju. Težave, ki povzročajo blokade so zatiranje sence, ignoriranje ali njeno potenciranje brez integracije s svetlimi platmi življenja. Tako se ponavlja konfliktni vzorec med svetlim in senčnim, ki ne sodelujeta, ampak povzročata medsebojni boj, ki izčrpava. Evolucija sedanjega časa je preraščanje te polarizacije in dualnosti, v srčni sintezi na nov kreativen način.

Ko se zamaje svetost življenja, nastane prekinjanje stika z virom. Izvor, vir ali Božansko počelo, kakorkoli to imenujemo, nas vodi z navdihi in napotki skozi vse preizkušnje in procese duhovne rasti. Brez tega vodila se utapljamo v množični konfuzni super razum. Rezultat tega je stanje, ki ga gledamo skupaj v aktualni drami. Civilizacija potrebuje preobrazbo zavesti. To se lahko učimo tudi z obiski svetih krajev.

Današnji sistem je postal potencirano pretenciozen v upravljanju s kontrolo, nadzorom in dominacijo. Osvoboditi se pritiskov te vrste je sila težko, vkolikor si v stanju dopuščanja te interakcije. Dopuščaš z žrtvijo ali ponavljanjem nazaj podobnega vedenja. Zato je pot preobrazbe tako pomembna, najti drug pristop.

Patriarhalno nasilje, v glavah moške superiornosti povzroča ubijanje vrednot humanizma in solidarnosti. Moška moč se razume kot vsesplošna prevlada v sistemu in politiki.  Čas sprememb, ki si ga vsi tako želimo, bo pokazal nosilno vrednost ženskih kvalitet horizontalne povezanosti. Vertikala moške arogance je zlorabljena. Potrebujemo molitev in priklon k svetosti življenja.
 
Pri premagovanju ovir je dandanes navzoča vsesplošna podtalna obremenitev prikritih negativnih dejavnikov. Ko jih ozavestiš narediš bistven osnovni preboj. Te sile so poznane tudi pod imenom karma. Katera potrebuje točne definicije. Vsebuje pomen soočanja z usodo, kardinalnimi dejavniki zajemanja naloge obdobja, vplivov preteklosti ki so se nabirali dolga leta, da smo tukaj kjer smo.

Psihosomatske bolezni v prostoru in človeku nosijo v sebi zatrt arhetip avatarja. Z energijskim zdravljenjem in poglobljeno obravnavo vzrokov odpravljamo blokade. Odpiramo soočanje s svojim izvornim potencialom zdravja in identitete. Prepoznati velja svoje skrite sposobnosti duhovnega izražanja.

Glavna bolečina, ki se pojavlja posamezniku, odnosom in družbi je neizpolnjeno poslanstvo. Ko si zablokiran v svoji nalogi duše, nastaja žalost. Pri tem je odločilni dejavnik dušenje negativnih trendov okolja, ki pripeva k zatrtosti. Zato je ključ pri osvobajanju od ujetosti- prevzemanje odgovornosti za svojo in skupno nalogo preobrazbe, razvoja in zdravljenja.

V primeru bolezni se življenje postavi v drug kontekst. Skupno polje doživljanja bolezni je duševna intenzivnost, ko se pokaže film življenjske zgodbe, katero bolezen prikazuje s svojimi sporočili. Na nas je, ali dovolimo pogledati kaj sporoča in si podelit skupna spoznanja.

Nova ekologija ki jo potrebujemo je celostna oziroma holistična. Odnos do okolja in sebe je na skupnem imenovalcu. Številna onesnaženja katera nas obremenjujejo, spoznavamo kot del skupnega organizma. Odpravljati nesnago na lastnem pragu je temelj. Tudi negativna čustva in negativna prepričanja so nesnaga. To so energijske smeti. Nekatere so kot strup. Pot preobrazbe pomeni razvijati osebno in skupno ekologijo.

Šola geomantije je osnovana na meditaciji, imaginaciji in intuiciji. Prizemljitev z Zemljo je temelj. Abeceda spoznavanja sebe in sveta je jezik zaznavanja in zavedanja, po tradiciji poznan kot branje prostora življenja. Danes moderni človek potrebuje vedno bolj duhovno hrano. Reševanje notranje praznine, stiske in skrbi je pa na skupnem imenovalcu s planetarno psihologijo, imenovana tudi globalna ekologija.

V bolečini iskati majhna razsvetljenja je modrost. Doseže se z zavedanjem. Brez sprenevedanja, olepšavanja, dramatiziranja, idealiziranja ali blefiranja. Da dokažemo to kar govorimo tudi drugim v svoji bližini, je pomemben zgled. Biti sprememba. S tem ne bremenimo okolja. Razsvetljenje je realno prisotno v trenutkih, ko se aktivira preobrazba zdravljenja. Lahko mu rečemo občutek empatije in zaznave energije srca.

Pretresi duha se blažijo in sproščajo v naravi. To je pogoj, da lahko napredujemo. Ko izgubiš sebe, ti narava kaže pot. Pogledati in doživeti globlje naravo je kot da se zanimaš za sogovornika s srcem. Običajna percepcija površnega načina življenja povzroča duhovno slepoto. Ne vidiš in ne čutiš kaj te obkroža in kaj življenje ponuja da si živ. Prebujanje v realnost in polnost življenjskih energij okolja je geomantično nujno, da lahko postanemo odprti s tokom sprememb.

Trening uglaševanja z naravo ima več stopenj. Najprej se sproščamo, z dihanjem in pozornostjo do prostora. Potem zaznavamo preplet dimenzij, kako nam dajejo partnersko podporo. Energijske značilnosti okolja povedo kako je pokrajina živa in kako z nami komunicira. Mitološko izročilo se na svoj poseben način odpira, ob spoznavanju duše prostora. Vodenja in doživetja pripravljamo v novih pristopih za ta čas.

Turizem skriva v sebi terapevtsko sposobnost, ko se programi v stiku z naravo izvajajo poglobljeno z vitalno energijskimi potenciali Zemlje. Samozdravljenje v naravi, ki so ga poznali naši predniki, se s sodobnimi holističnimi programi, kot je sonaravni selfnes, uporabljajo za sproščanje in zavedanje kako boljše delovat v okolju. Sonaravni turizem vedno vabi s svojo preprostostjo, ki prepriča s pristopom prav k Zemlji. Stik z drevesi, elementi narave, vodo, kamni, zrakom, svetlobo in bitji gozda, obiskovalca očara tako, da stopi iz glave v srce, kjer občutimo enost.

Zamujene priložnosti in napačne odločitve nas veliko stanejo.. Ponotranjiti primerno cikle življenja niso učili v šoli. To se uči v novi šoli življenja, ki zapolnjuje vrzel obstoječega šolskega sistema in vzgoje družbe. Nova šola je vidna v arhetipskem obrazu krize. Prihaja čas novih znanj, ki jih daje internet Zemje

Holistično izobraževanje povezuje dušo in telo, osebnost in okolje, duhovno in telesno. S preseganjem običajnih razumskih okvirjev obstoječega načina gledanja na težave in rešitve, se podajamo na pot spoznavanja sebe in sveta- ko privrejo na dan globlje zakonitosti in znanja, znana kot intuitivna ustvarjalnost.

Geomantično šolanje obuja starodavna znanja o svetosti narave in njeni življenjski energiji. Abeceda temeljnih zakonitosti o zdravju in ekologiji življenja se aplicira v usposabljanja za turistične vodiče, ekološke kmetije, arhitekte in raziskovalce energijskih fenomenov Zemlje.

Razširjena stanja zavesti zdravijo, sproščajo in omogočajo uvide. Do njih se pride z vadbo. Geomantično šolanje uči spajanje z naravo kot temeljno zdravilo za odpravljanje stresa in razvijanje zdrave osebne rasti, z duhovnim učenjem v večdimenzionalnih ravni zavesti Zemlje.

Učenje spreminjanja za krepiti zdravje in učinkovitost v aktualnih razmerah je vedno bolj poudarjeno kot prednostni izziv. Prehiteti velja lastne zastoje, tako da ne dovolimo več da nas dušijo. Proaktivno in samoiniciativno delovanje se je vedno pokazalo kot nosilna energija za nove iniciacije. Te potrebujemo v blagoslovu Zemlje, do vseh naših zapletov in potreb po zdravju.

Tako kot se sami spreminjamo, tako se spreminja karakter našega doma. Pod pogojem da so vključeni vsi stanujoči in ambient v sistem preobrazbe. Vsak v skladu s svojimi potrebami, cilji in podobnimi usmeritvami z družinsko matrico bivanja.

Stopnja napredka je pri vsakem izboljšana ko se poveča preseganje mej. Takrat ko greš čez možen okvir in ga preraščaš. To potegne s sabo večanje stopnje svobode, odgovornosti in nove ustvarjalnosti. Okvir ki ga lomiš in greš čez je osebni in kolektivni. Maraton preobrazbe podaljšuje svojo os v prostoru in času. Potrebno je priti do cilja. Lahko se pa te igre ne greš več in se ustaviš. Potem zunanje interakcije potrdijo take vrste stav. V primeru da se nadaljuje, pridobivaš na vztrajnosti se izmojstriti v spremembi samega sebe.

Duhovno učenje se razvija z zaupanjem, radovednostjo in upoštevanjem notranjega glasu tudi takrat ko je razumu narobe. Smo v obdobju, ki izrazito kaže skrajnosti civilizacije v vsemogočnosti razumske pameti. Učenje duhovnega znanja se zaustavlja, ko si poln sebe- svojih predstav kaj je prav in kaj narobe. Ker se trga linija iz starih modrosti v sedanji čas, je odgovornost duhovni prenos delati v živo z novim šolanjem in sodelovanjem za skupno preobrazbo.

Prednostna potreba v današnjem času je postaviti prav prednost prioritetam. Komu se bomo posvečali in kaj bomo opustili. Kako se bomo drugače organizirali. Kaj je bilo zanemarjeno in prav sedaj potrebuje da se temu posvečamo. Kako bomo delovali do svojih bistvenih ciljev da se realizirajo. Kakšna vadba je ključna da nam zagotavlja zdravje, ozemljenost in dobro zaščito pred motnjami aktualnega časa in prostora. Kako se bomo povezovali z naravo, da dobimo v svoje počutje okrepljeno naravno frekvenco.

Iti pravočasno s tokom sprememb je zavestno početje in naravno. Odkriti velja zastoje, ki so v nas nenaravno in blokirajo preobrazbo. Zavedanje, naravno delovanje in izvajanje veščine duhovne rasti je vodilo. To pomeni da se združi srce, glava in celo telo skupaj na realna tla.
 
Vstopit v spremembo pomeni iti s tokom naprej. Vedno se lahko najdejo izgovori kako so ovire v zunanjem dogajanju da se ne da. Kaj hočemo spremenit in kako ? Poleg določanja ciljev je danes odločilno ravnanje z neznankami. Kako jih v nezavednem spremljamo in v njih prepoznavamo skrite osebne in univerzalne plasti duhovnega raziskovanja. Z neznankami je potrebno potrpežljivo opazovanje in vztrajanje pri spoznavanju arhetipov sobivanja.

Naša naloga, potreba in nosilna kvaliteta za dobro počutje je stik z virom življenja z zemljo. Če se to odstrani ni pogojev tudi za spopadanje z motnjami okolja. Nalezemo se jih avtomatično. Po drugi strani je rešitev preprosta. Hrana je fizična in energijska duhovna. Energijska sestradanost z biopoljem zemlje je eden temeljnih dejavnikov vzrokov, ki povzročajo lom imunskega sistema in podvrženost avtoimuskim boleznim.

Možnosti za uspešno izvajanje sprememb so na voljo. Z znanjem, vajami in osveščanjem sebe v ogledalu iz aktualnih razmer. Potrebno se je učiti nove šole življenja. Mati Zemlja nam daje napotke in navodila. Geomantijska šola izhaja iz te vrste usmeritev za preboje

Izobraževanje geomantije uči šolo notranje preobrazbe, za zdravje in učinkovitost v aktualnih razmerah. Delamo na spremembi miselnosti: odnosa do sebe in sveta, z redno vadbo dihanja, imaginacije, gibanja in povezovanja z Zemljo. Postati velja nov tip bivanja in delovanja, za aktivirati vitalnost in odpornost.
Geo vaje stabilizirajo počutje na primarne elemente narave in v spajanju s pretoki Zemlje.

Delavnice geomantije so holistična izobraževanja s teorijo in prakso na terenu, mentorsko vodene za skupino in individualno. Opremljene so z vajami samozdravljenja in povezovanja z naravo, vseživljenjskega učenja, razvijanja intuicije in ustvarjalnosti z Zemljo. Izvajajo se na območjih z blagodejnim duhovno energijskim značajem.

Dodana vrednost delavnic so predstavitve ozadja aktualnih planetarnih sprememb, ki prežemajo globalno in lokalno okolje. Planetarne energije nas duhovno silijo v kompleksne spremembe do sebe, družbe in Zemlje. Delavnice ponujajo trening razvijanja čutil na izbranih markantnih lokacijah – ki so energijsko dovolj čiste, uglašene in stimulativne za poglobljena doživetja duhovne zavesti pokrajine v tebi. Tisto kar kraj nosi v sebi kot zaklad, se prezrcali v duševnost človeka. Kraj ti pokaže kdo si. Določen skriti potencial v tebi, se ti v resonanci s krajem obudi v zavedanju. Poistovetiš se z naravnim virom.

Zemlja zrcali naš mikrokozmos. S poglobljenim doživljanjem narave, doživljamo svojo notranjost. Z duhovnim in telesnim urjenjem v živo v naravi, je prostor delavnice mentoriran poligon uvajanja v naše lastno duhovno bistvo.

Zdravje se krepi vitalno in duhovno. Odpravljati velja številna onesnaženja in obremenitve, ki nas nezavedno motijo na energijski ravni. Potem ko se odklopiš od motečih dejavnikov, sledi jačanje povezanosti z naravnim stanjem dobrega počutja.

Izobraževanja geomantije učijo pozabljena znanja tradicije in nove holistične pristope za zdravje. Vedno je ključ v združevanju, starega in novega, notranjega in zunanjega, Neba in Zemlje.

Meditacija z Zemljo v naravi pomeni da utišaš um in dovoliš govoriti govorici narave v tvojo zavest. Ta govori v ritmu, melodiji in harmoniji, z različnimi sporočili in tišino – ko si eno z drevesi, rekami, gorami, živalmi in kamni.

Vsaka terapija ima svoje zakonitosti. Upoštevati velja veliko dejavnikov, ki določajo kako se proces odvija, s kom se razvija zdravljenje, na kakšen način in po kakšnem sistemu. Kadar se vmeša ego vedenje, se vedno tok zdravljenja prekine. Bolj kot je bolezen obsežna, bolj je potrebno poslušati glas duše.

Vsak coach predeluje življenjsko zgodbo svojega klienta kot duhovni trening. Soočaš se s procesi, ki so hkrati univerzalni in nam vsem skupni. Neprenehno imaš pred očmi množico dejavnikov, ki odločajo o premikih in preobrazbah. Postajajo ti prijatelji, kot potenciali za preživetje, razrešitev stiske in zagon novih sprememb.

Holistični prtistop uči vključevati vsa življenjska področja skupaj v spremembo, s poudrakom na novi vrsti prizemljitve z Zemljo. Edino na ta način smo uglašeni z vsemi procesi in v stanju za realizacije ciljev.

Robi Lavin