Delovni družinski ambinet

Image title

V stavbi kjer sta navzoča družinski bivalni prostor in delovni prostor, so življenjske energije dvojno prisotne. V tovrstnih primerih je za stanovalca izziv kako osebni in delovni prostor medsebojno zbalansirati. Noben odklon ni primeren. Nesorazmerje osebnih in delovnih prostorov povzroča nesorazmerje v značaju domovanja in poslovanja. Delovni prostori se tradicionalno obravnavajo kot yang karakter, osebni kot yin. Težave nastanejo kadar pride do zmešnjave, neravnotežja ali dominacije v medsebojni prepletenosti osebnega in delovnega ambienta. To pomeni, da se stranski učinki kažejo v delovnih prostorih tako, da vsebujejo pretirano osebni zasebni značaj, pri osebnih prostorih pa se kaže težava v neprimerno prisotnih delovnih energijah ambienta, ki ima potrebe po umiritvi in regeneraciji. Stavba z delovnin in družinskim karakterjem ima seveda tudi svoje prednosti. Potrebno je prepoznati skupni imenovalec na ravni življenjske naloge, da se skupni potencial usmeri za skupno dobrobit. Enako pomembno je postavljanje mej in razmejitev med delovnim in osebnim.