Diagnostika

V geomantiji, tako kot v psihoterapiji, je prvi korak diagnoza in analiza vzrokov. Prostor zrcali svetlo in temno plat stanovalca : potenciale in šibke točke. Geomantijska dagnostika holistično sintetizira človeka in bivalni prostor. Razkrije veliko število infomacij, ki se jih običajno potiska v podzavest.

Splošno zdravstveno stanje bivalnih prostorov je osupljivo primerljivo s stanjem sodobne prehrane. Tematika o zdravju in diagnozi vzbuja radovednost, čeprav se slehernik splošno premalo zanima za zdravje. Preveč pozornosti pritegnejo prežemajoči ( opazni in neopazni ) negativni vplivi. Ko pa patološki problem akutno eskalira, človeka prisili. To velja na ravni posameznika, družine, podjeta, skupnosti in civilizacije.

Kriterij vsake kvalitetne diagnoze je v učinkovitosti kavzalnega odkritja vzrokov in posledic. V njihovi integraciji v zaključen sistem razumevanja in praktični uporabnosti sprejemanja življenja takega kot je in spoprijemanja z izzivi. Dobra diagnoza se izkaže s konkretno povezavo vzroka in posledice, na skupnem imenovalcu zdravja. Naj gre za slabo duševno in telesno počutje, blažje simptome, bizarna opozorila ali bolezni, s kroničnimi in degenerativnimi motnjami. 

Na zdravje vpliva kombiniran preplet več ravni. Bioenergijsko stanje je rezultat psihosomatike karakterja načina življenja in duševno-duhovne matrike ( zgornje ravni ) ter fizioloških dejavnikov telesa in domovališča- s fizičnimi, biokemičnimi in bioelekritlčnimi procesi ( spodnje ravni ). Vrhunec geomantijske diagnoze je definicija poslanstva. Razkrije se globlji smisel življenja, na dolgi časovni premici.

V praksi se geomantijska diagnostika enako uporablja v poslovnem okolju in krajini lokalne skupnosti. Le v večjem merilu. To so identične zakonitosti živega organizma človeka = doma = podjetja = pokrajine = planeta. Hologramsko se obseg razširja, kot širjenje krogle. Zajema vedno več življenjskega prostora. 

Metodologijo geomantijske diagnistike sem razvil z dolgoletno duhovno disciplino, v neprenehnem izpopolnjevanju skozi praktične primere, ki traja še dandanes. Na tem področju se duhovna pot ne konča. To je čar in usoda raziskovalca, ko je kontinualno, neomajno metafizično radoveden.

Geomantijska diagnostika analizira hologram osebne in prostorske energijsko-informacijske strukture. Analiza prikaže večplastno vpletenost duhovne, duševne, energijske in telesne geološke ravni. Razkrijejo se genotipi in arhetipi, spomin prostora, številne podosebnosti iz preteklosti, kolektivni pravzorci, kvantni resursi rešitev, soodvisna stanja človeka in prostora. čŒlovek in prostor je sestavljen iz številnih plasti. Nekatere sežejo globoko v zgodovino.

Vzroki za bolezen se nahajajo na ravneh, ki jih lahko zazna le človekova intuicija in vpogled v nevidne ravni bivanja. Teh se ne da diagnosticirati z napravami in optiko defetizmov razumskih analitičnih pristopov. Za to je potrebna izurjena in izmojstrena sposobnost diagnosticiranja na nevidnih energijskih in informacijskih ravneh – univerzalnega informacijskega polja človeka in okolja.

Bazična predpostavka je : bolečina, ki jo človek nosi v sebi, se vedno izrazi v fizičnih simptomih telesa in bivališča. Geomantijska diagnostika s svetovanjem pomaga z ugotavljanjem vzrokov za težave, nasveti, ZDRAVILNIM NAčŒRTOM, podporo in vodenjem skozi proces ozaveščanja. V primerih anomalij, se lahko dopolnjuje z zdravljenjem prostora – zagotavlja vitalnoenergijske spremembe.

Geomantijska diagnostika poglobljeno odkrije nezavedno vsebino življenjske zgodbe stanovalcev. Logično in razumsko razmišljanje ne seže tako globoko. Z ozaveščanjem podzavesti sledijo uvidi in kreativne rešitve pri obujanju potenciala posameznika in življenjskega prostora.