031 559 553     Kontakt

Oraj kozmogram

Image title

Litopunktura Oraj je iz dveh kozmogramov. Po geometriji sta zrcalna. Funkcionalno plus in minus. Prvi je postavljen na eko posestvu Oraj nad Lovranom. Drugi v Lovranu na lokaciji Vila Astra pri morju. Medsebojno vzpostavljata energijsko povezavo. Geometrija kozmograma je v obliki zvezde z 8 kraki. V značaju neskončnosti. Trikotniki predstavljajo yang kvaliteto duhovnega izvira lokacije, spirale pa zlivanje v okolje. Vzpostavljena energijska povezava daje krogotok bioenergije pokrajine v energijskem polju širokem več kilometrov.

Image title