ZAKONITOSTI ČASA IN PROSTORA

Sedaj ko je jasno da smo v direktnem stiku s procesi podnebnih sprememb, se pojavlja vprašanje kako naprej. Ker nas tok usmerja naprej, je logično da ni druge poti. Seveda so pa uganke kako. Toda čas ki ga živimo ima popolnoma drugačne zakonitosti, kot smatra naš spomin na pretekle vzorce. Večina predstav je nerealnih. To nam govori okolje. Potrebuje naš nov odnos. Prvenstveno do samega sebe. S tem smo šele sposobni ustvarjati sodelovanje z naravo.

PREVZEMANJE PROAKTIVNE EKOLOGIJE

Koliko smo v toku preobrazbe je naše skupno vprašanje. Ali zaostajamo? Ali ignoriramo spremembe? Kako prevzemamo odgovornost na lastnem pragu? Tok preobrazbe je na voljo. Ko se vključimo v proces, v skladu s svojo vlogo, potem se pojavi tisti značilen vstop v nove priložnosti. Presenetijo nas z možnostjo soustvarjanja in prevzemanja proaktivne ekologije.

VKLJUČITI SE V HOLOGRAM ŽIVJENJSKEGA PROSTORA

Soočanje s podnebnimi spremembami ima temno in svetlo plat. Logično je da nastale težavne krizne okoliščine, z vsemi posledicami poplav, puščajo pretres preobrazbe. Ta ima globlje ozadje. Tudi v teh razmerah smo pred odločilnimi izzivi, kako sebe vključit v skupno hologram življenjskega prostora Slovenije. Kaj prispevam k skupni preobrazbi, kako se odzivam in kaj naredim za izboljšave, da se novi val ki prihaja, ne bo toliko zapenjal na vrelišče vzrokov? Kar je najbolj nenavadno, kako se dinamika okoliščin okolja odziva na naše ukrepe. V vseh krizah so relevantni zunanji in notranji ukrepi.

PREBUJANJE ZDRAVILNIH SIL

Kaj lahko spremenimo skupaj je odločilno vprašanje. Ko zmoremo delovati ustrezno novim razmeram časa in prostora, smo že v toku preobrazbe. Vse kar sledi je presenečenje. V znakih prebujanja zdravilnih sil, ki odstranjujejo preživeto in porajajo nekaj kar se ne poznamo.

ZAOBJETI RANLJIVOST

Razmišljamo kaj se nam je zgodilo. Ob šoku in nastalih posledicah, se vedno bolj odpira vprašanje o vzrokih. Vsekakor to soočanje nastaja postopoma. Ko si opomoremo, bo čas za pogledat pomen podnebnih sprememb vremenskih ujm. Ne več tako kot prej, ampak drugače. Zagotovo je boleče. Toda v temu prevzemanju preobrazbe se srečamo z ranljivimi stanji skupnega organizma. Tako je tudi prav. Zaobjeti velja ranljivost, z novim odnosom zdravljenja.

PRIBLIŽATI SE BOLEČINI IN NAREDITI BOLJŠE

Sedaj ni več taktiziranja. Sicer se ga lahko še naprej uporablja. Toda učinek bo dvojno jalov. Pred nami je direktna preizkušnja, ki nas nagovarja po iskrenosti in medsebojni pomoči. Paziti velja predvsem na zamujanja pred izpiti. Ti so naše vsakodnevne prilike, se prbližati bolečini okolja in naredti nekaj na boljše

SOODVISNOST ČLOVEKA IN NARAVE

Ključne točke kraja bivanja nam kažejo vire, ki jih velja upoštevati iz izročila prednikov v nov trajnostni razvoj. Poznavanje bogastva pokrajine je darilo. Podariš ga skupnosti in sebi. Tokokrog se tako širi, skupaj z novimi obiskovalci, ki jih zanima soodvisnost človeka in narave.

DUHOVNA KONDICIJA

Skrb kako pomagat okolju potrebuje primerno duhovno kondicijo. Sicer smo pod pritiski, ki jih stežka predelamo. Potrebno je najti pogum in nov način za skupno delovanje. Predvsem smo v izzivu zaupanja, da lahko razrešujemo skupno stisko. Veščine zdravljenja postajajo vedno bolj pomembne za preobrazbo tega časa.

SODELOVANJE

Prihodnost projektnih snovanj je namenjena preobrazbi z Zemljo. Projekti ki ne bodo prizemljeni z večdimenzionalno razsežnostjo okolja, se bodo vrteli v krogu lastnih projekcij. Ukrepajmo pravočasno, ko pridejo prilike naproti, da sodelujemo na nov način.

SPREMEMBA

Spremeniti se, kljub temu da ne veš točno kako, je vrlina. Najprej šteje odločitev prepustiti se toku preobrazbe. Da ne visimo več na zastarelih predstavah, ki nas tiščijo v nesmislih. Določene rešitve pridejo sproti. Ko smo iskreni in odločeni iti skupaj naprej.

TERAPIJA SEBE S PROSTOROM

Terapija je prevzemanje odgovornosti. Kadar pogoji niso izpolnjeni, terapija ni aktivna. Vredno je ob priložnostih zdravljenja pripraviti ustrezne pogoje za pričetek preobrazbe. Ti so najbolj značilni po odkritosti, sodelovalnosti in preseganju omejenih prepričanj. Terapija je danes prežeta s prostorom, vedno bolj neposredno.

DELO NA SEBI

Velika preizkušnja tega časa je delo na sebi. Poleg odpravljanja posledic, ki so nas prizadele, ne samo s podnebnimi spremembami, ampak v širšem kontekstu stranskih učinkov ekološke in ekonomske krize. Delo na sebi je vedno bilo ključen kriterij učinkovitosti. Da pridemo do te stopnje je večkrat potrebna terapija. Ta je s strokovno pomočjo tista potrebna podpora, da lahko zagledaš sebe kje si in kako se opolnomočiti da si v stanju samostojno razreševati vsakodnevne izzive.

SPOROČILA PODNEBNIH SPREMEMB

Podnebne spremembe se bodo nadaljevale. Poglejmo sporočilo okolja, na vsakem nenavadnem pojavu, ki se nam približa.