Dokazi iz dediščine

Image title

Na posvetu Altermed 10.03. 2017 v Celju, smo odgovore podali govorniki posveta iz stroke, nevladnih organizacij, institucij in politike.

Na vprašanje za geomatijo, ki mi je bilo naslovljeno o dokazih iz znanj prednikov, sem pripravil sledeč odgovor : Dokazi so v živi dediščini ustnega izročila, ki se je ohranjalo iz roda v rod in zapuščini zapisov, ki so berljivi v prostoru, v pojavnih oblikah sporočil naravne, kulturne in duhovne dediščine.Image title

Poslušanje in opazovanje znamenj narave z odprtimi čutili je bil sestavni del življenja prednikov. Povezanost z naravo jim je bila samoumevna, od nje so se učili, z njo živeli, čutili in jo slišali. Ko so se pomenljive situacije večkrat evidentno ponovile, npr. let ptic v točni smeri ob sončnem horizontu, točno nad drevesno linijo napram nakazanemu območju zemljišča, ob sinhronem občutku čutil, so to prepoznali kot jezik narave za postavitev domovanj in kmetovanje. Enako so razbirali sporočila sledi živali po zemlji.

Tako je nekoč delovalo branje znamenj narave, nadčutno zaznavanje posvečencev, z opazovanjem ciklov narave, potovanja sonca, lune, položaja konstelacij zvezd nad dano konfiguracijo terena. Zemljemerstvo in delo na zemlji, usodno odvisno od razmer v naravi za preživetje. V upoštevanju nadrejenih posvetil iz vsemirja kozmosa. To je preprosto način življenja, ki so ga nekoč živeli naši predniki, kot celi sistem vseh vidikov bivanja z naravo.

Stara naselja so nam referenca za zeleno in trajnostno delovanje, kako načrtovati  v SAMOOSKRBI Z NARAVNIMI VITALNIMI VIRI STIKA Z ZEMLJO IN NJENO ŽIVLJENJSKO ENERGIJO, v SOODVISNOSTI OD NARAVE, V SKLADU S SKUPNOSTJO OKOLJA. Za poduk modernističnim predimenzioniranim projektiranjem, s potrošnjo, kateri nimajo samoomejevanja, niso vzdržni, za ozke interese, škodljivi za skupno dobro skupnosti, brez varovanja.

Nekoč najbolj pomemben stalni varovalni element je bil poseben kamen, imenovan tjrmen. Ta kamen se je vzidal v vogal pri začetku gradnje nove hiše.. Njegov namen je bil varovati hišo. Iz tega izvira tudi današnje polaganje temeljnega kamna. Pozneje so tjrmene postavljali na mejnike, ki so jih zarisali zemljemerci, ko se je začela fevdalna reforma. Sprva niso imeli samo vloge mejnega kamna, ampak varovalnega.

Žar kamen je bil zagotovo najskrivnostnejši kamen, ki ga je moral v davni preteklosti vsak graditelj na skrivaj vzidati v hišo. To je lahko storil le v najdaljši noči ob zimskem kresu, ki je tudi rojstvo novega sonca, saj je ob zimskem kresu sonce najnižje na nebu in je zato dan najkrajši, potem pa se začne dan daljšati in sonce sveti močnejše. Zato se “ponovno rodi” in “raste”. Žar kamen je moral biti del ognjišča prednikov, graditelj pa ga je še zaznamoval z namenom, da bi bil prepoznaven.Ko je bil kamen vgrajen v steno ali tlak, je za njegovo mesto vedel le graditelj, ki je bil prvi gospodar hiše, zato je to z njegovo smrtjo postala neizsledljiva skrivnost vsake hiše. Žar kamen je v novo nastali dom prenašal moč nevidnih sil prednikov, ki bo skupaj z njim zagotavljala srečo in blaginjo tistim, ki bodo v njem živeli. Zaradi slednjega hiša z vzidanim žar kamnom ni nikoli propadla, razen morda v vojnem času. V novo hišo so se vedno vselili le takrat, ko je bil žar kamen že vgrajen. Gospodar ga je namreč vzidal, ko je bila hiša še v fazi gradnje ali pa že dograjena.

Živih ljudi, ki posedujejo ta znanja je malo. Zbiralec tovrstnega slovenskega duhovnega izročila Pavel Medvešček, se je srečal s staroverstvom , ko je bilo kot organizacija in način življenja tik pred odmrtjem Naša odgovornost nove generacije je, da ta znanja prenašamo naprej s poučevanjem, izobraževanji in s praktičnim delom. Trud je potreben, saj trendi brišejo memorijo našega duhovnega porekla. Prav pri vseh strokah se kaže podoben institucionalni problem odtujitve od narave. in potreba po korenitih spremembah. V temu moramo biti enotni. Sodoben stresni način kongresov, konferenc in posvetov ima večkrat slabost, da ne dovoli globine pri podajanju informacij. Preveč se želi zadovoljiti vsemu počez.

Potreba po obujanju korenin tradicije je temeljnega pomena za obstoj in preživetje. Toda pusto ponavljanje dejanj, ki jih je počel stari oče je nesmiselno, vkolikor slehernik ob podedovanih vedenjih in ritualih resnično ne občuti sebe = svoje intuicije v kreativnem prispevku svojega poslanstva, v odnosu do celote stvarstva narave in družbe. Hkrati živimo v času, ko inovativnost postaja ključni vzvod za presežke, preseganje samega sebe in ustvarjanje dodane vrednosti za uspeše preboje skupnosti in premike v nova stanja družbene zavesti.

Izzivi ki so pred nami, globalno in lokalno, terjajo tako velike spremembe, da so za posameznika večkrat prezahtevni, tudi za inštitucije. Se pa sestavi v uporabno rešitev, kadar pride do mreženja, tako ravni okolja, kot sektorjev. STROGE DELITVE PANOG SO ZASTARELE. Okoljska globalizacija je v ospredje postavila pomen medsektorskega delovanja. Z geomantijo združujemo modrosti prednikov, znanstvene vpoglede in intuitivna znanja z NOVO EKOLOGIJO, ki zaobjema dom posameznika, družbo, naravo kot CELOTEN ŽIV SISTEM in ŽIV ORGANIZEM. Kljub težkim časom ne gledamo na razmere črnogledo, čeprav je treba VLOŽIT VELIK NAPOR, DA NE BO PREPOZNO.

Okoljski in ekološki posveti pogosto odprejo obsežno tematiko o pomanjkanju ozaveščenosti, iskanju smisla in orientacije, nihilizmu, ohlapnih okoljskih standardih, kozmetičnih popravkih zakrnele zakonodaje, geopatskem in osebnem stresu, pasivne in nevedne družbe, nepoznavanja korenin znanj prednikov in nezadostnemu vlaganju v inovacije. Nemalokrat se zgodi, da se načete tematike formalno šrafira z izvedbo izjave za javnost, in navado monotonega moderiranja govornikov, toda s pomanjkanjem sistemskega razmišljanja. V vseh primerih prevzema voditelj dogodka vse energije nastopajočih nase. Kot odgovorni koordinator.

Ko se po takih izkušnjah s sodelavci pogovorimo, se navsezadnje vsi v en glas spomnemo pomena ustaljenih navad. In potrebe po domnevnem spreminjanju navad, tako vsakodnevnih, kot projektnih. To je za marsikoga mukotrpno delo. Saj tudi je, če se ne upošteva inspiracij in kreativnosti, s krmilom zavestnega delovanja. Prav z intuicijo spreminjamo navade posameznikov. Spremembe korenitih navad se že štejejo za inovacije.

Dan pred posvetom, sem dobil skozi sanje sporočilo, da se bo pojavilo neko znamenje, ki bo pokazalo o stanju situacije posveta. Sanjal sem, da so me sredi mojega zapisovanja za delovno mizo obiskale številne kače. Nagovarjale so me, naj jih vendar pogledam in prisluhnem sporočilu. Ker tega nisem storil nemudoma, so prihajale k meni vedno večje kače, ki so vzbujale nepredvidljivo silovitost in strašljivost. Geomantija odpira skrite potenciale Zemlje in prednikov. Kača je simbol našega nezavednega. Konference in posveti večkrat notranjo kačo zatirajo in jo dušijo. Ker se dela preveč z glavo.

Posvet altermed bi lahko bil boljši. Strokovnjali smo imeli premalo možnosti za razgrnitev svojih izkušenj in predlogov za bodočnost. inštaliral se je notranji stres, ki je preprečil da bi se razodela globina nastopajočih v svojem poslanstvu, zakaj so bli pravzaprav poslani za govorniško mizo.Stres je strup za poglobljene razprave. Prikradel se je v dvorano s sporočilom, da velja razprave o zdravju, razvoju in poglobljenem sodelovanju načenjati z notranjim mirom in intuicijo.

Ampak že naslednji dan se je pojavil premik. Ekoci je na podlagi posveta zasnoval POBUDE ZA SOUSTVARJANJE POZITIVNE PRIHODNOSTI SLOVENIJE. Pobudniki peticij apelirajo pobudo na pristojna ministra, kabinet predsednika vlade, kabinet predsednik države RS, kot odprto pismo medijem in javnosti. Pohvalno za začetek novega ciklusa.