Doživetja z Zemljo

Program Doživetja z Zemljo: Holistični seminar geomantija: delavnica Park Škocjanske jame

Vodenje po geomantičnih poteh je potovanje po poti organizma pokrajine, ki razkriva nam skupni obraz sobivanja in sodelovanja.
Stik s parkom Škocjanske jame je tako čudovit, ko se kot skupina vsi preklopimo v preobrazbo značilno za svetost podzemlja in izraza navzven.
Orientacija v prostoru ni samo do strani neba- kje je vzhod, zahod, sever, jug. Duhovna orientacija v okolju pomeni najti svoj aksis mundi v osi geomantične točke kraja. Osrediniš se v sebi skupaj z živo inteligenco prostora.
Učenje v naravi je spoznavanje svojih potencialov, ko raziskuješ Zemljo. To je tako soodvisen sistem sistemskega mišljenja, oziroma holistične doktrine medsebojne povezanosti človeka in narave. Presegamo antropocentričen pogled na okolje. Razvijamo se ven iz družbenih stereotipov in noter v srčiki svetih krajev.
Spremenjena stanja zavesti se vadbo senzibilizacije z Zemljo odpirajo presenetljivo pristno in preprosto.
Ko napreduješ pri prepoznavanju sporočila obiskanega svetega kraja, se zgodi transfer med Zemljo in obiskovalcem. Ta izgleda tako da si v stanju delit podporo okolju na nov način, skupina se poveže v nov krogotok dajanja in prejemanja.
Spoznavanje naravne, kulturne in duhovne dediščine je abeceda odkrivanja geneze razvoja sebe v skupnosti.
Komunikacija z Zemljo in naravo je tako obsežna da jo velja razvijati kot komunikacijo z ljudmi. Veščina sporazumevanja, dialoga in kreativnega sodelovanja z inteligenco obiskanega prostora je predvsem srčni odnos prožno z vsemi čutili.
Skrb in sodelovanje s svetimi kraji je za Slovenijo na preizkušnji, tako kot globalno. Imamo priložnost vstopit v nove cikluse ko se odpremo skritim virom zavesti pokrajine naše dežele. Sicer nas globalna in lokalna zmešnjava posrka v svoje kolesje, ki ga imenujemo kaos. Pridobiti vtis in uvid v red preobrazbe je bolj dragoceno kot se zdi pozunanjeni logiki.
Razširjena stanja zavesti zdravijo, sproščajo in omogočajo uvide. Do njih se pride z vadbo. Geomantično doživetje uči spajanje z naravo kot temeljno zdravilo za odpravljanje stresa in razvijanje zdrave osebne rasti, z duhovnim učenjem v večdimenzionalni zavesti Zemlje.
Raziskovanje skrivnosti Zemlje je pot v globine nevidnih svetov. Vedno bolj jih vidiš in ti postajajo domači in sodelovalni. Podobno kot delo s sanjami. Arhetipski jezik podob življenja postaja sestavni del ukvarjanja z vzročnimi ravnmi nam skupnega vira.
Delo z ljudmi na delavnicah opravljam v povezovanju s prostorom, naravo in Zemljo. Premiki ki štejejo so tisti ko se skupinam zgodi sprememba; predvsem v tistem delu ki je bil zanemarjen in zaustavljen, kateri se reflektira na več področjih življenja- bodisi kot odklon superiornosti ali inferiornosti, da se spet sharmoniziraš.
Nadaljevanje izpopolnjevanja krepitve zdravja v naravi je večanje kondicije. Ta pripomore k boljši učinkovitosti in skupnemu mreženju soustvarjanja pomoči okolju.
Seminar geomantija: delavnica Park Škocjanske jame 16.05.2020