Doživetja življenjske energije Krasa in Brkinov

Image title

Zahvaljujemo se STO za podporo projektu “DOŽIVETJA ŽILJENJSKE ENERGIJE KRASA IN BRKINOV”. Slovenska turistična organizacija je osrednja nacionalna agencija za promocijo turizma. Skrbi za prepoznavnost in ugled Slovenije skozi sistematično načrtovanje ter razvojne in promocijske aktivnosti. Geomantijski zeleni turizem deluje medsektorsko, za varovanje okolja, dediščine in narave, s programi za zdravje. Z avtentičnimi programi poglobljenega doživljanja krajine omogoča presežna doživetja.

Projekt Doživetja življenjske energije Krasa in Brkinov smo v 2020 zasnovali v Zavodu za celostni razvoj Anima Mundi. Vključeni so partnerji vse 4 kraške občine: Sežana, Divača, Hrpelje in Komen, Agrarna skupnost Križ, Marmor Sežana in TIC Visit Kras. Temelji na geomantijski analizi markantnih lokacij krajine in območij naravne in kulturne dediščine: Živega muzeja Krasa, Naravoslovne učne poti Risnik Divača, parka Hrpelje in Kriške gmajne. Posebnost projekta je dodana vrednost korona korekcija: s programi sonaravnega selfnesa- osebnega spreminjanja, v skladu z aktualnimi planetarnimi spremembami, za se povezati z Zemljo na nov način. Krogotok narava, posameznik, skupnost, družba in obiskovalci velja negovati varovalno in raziskovalno, s celostnimi doživetji za zdravje

Temelj projekta je povezanost človeka z naravo, dediščino in skupnostjo. Upošteva lokalne posebnosti pokrajine in globalne razmere, z izrazitimi vplivi na zdravje ekosistema in človeka. Zato je program zasnovan za zdravje večplastno. Upošteva krepitev zdravja obiskovalca na telesni, energijski in duhovni ravni. Integrira vsebine za dobro počutje, samorefleksijo v naravi in iskanje smisla bivanja, pri reševanju izzivov sodobnega načina življenja in aktualnih civilizacijskih bolezni. Geomantijski sonaravni selfnes daje projektu uporabne veščine, znanja in značaj samopomoči z življenjsko energijo Krasa.

Image title