Družbena odgovornost

Inštitut za razvoj družbene odgovornosti – IRDO je že 10. leto organiziral IRDO mednarodno konferenco o družbeni odgovornosti, ki jepotekala 18. in 19. marca 2015 na rektoratu Univerze v Mariboru.

Image title

Zavod za celostni razvoj Anima Mundi, ki ga vodiva z ženo Karin je predstavil svoj prispevek o uporabnosti geomantije trajnostnega razvoja, v sinergični vlogi vtkanosti v socialno in zeleno okolje, prav tako gospodarsko, v sintezi sektorjev družbe, v interdisciplinarnem diapazonu delovnega horizonta od urbanizma do podjetništva in zelenih zgodb lokalne skupnosti

Konferenca je predstavila kako družbeno odgovornost (DO) načrtovati in kako o njej/ter z njo tudi poročati. Na konferenci smo izmenjali podjetniške, teoretične in strokovne poglede, mnenja in izkušnje o načrtovanju in poročanju o DO, izpostavili smo prednosti in slabosti obstoječih vidikov DO, pregledali dobre prakse in družbeno odgovornost obravnavali celostno – s poudarkom na pametni integraciji politik za trajnostni razvoj -zeleno in socialno gospodarstvo.

Standard družbene odgovornosti ISO26000:2010 pravi, da je družbena odgovornost predvsem odgovornostorganizacije za vplive njenih odločitev in dejavnosti na družbo in okolje. Zato mora sodobna organizacija spreglednim in etičnim ravnanjem prispevati k trajnostnemu razvoju, vključujoč zdravje in blaginjo družbe;upoštevati pričakovanja deležnikov; biti v skladu z veljavno zakonodajo in mednarodnimi normami ravnanja;biti integrirana v celotno organizacijo in se izvajati v vseh njenih odnosih. Ker organizacije in družbosestavljamo posamezniki, to pomeni, da moramo družbeno odgovorno ravnati vsi. In prav družbenaodgovornost teži k vzpostavljanju ravnovesja v družbi in s tem tudi k ravnovesju v življenju posameznika.Zavedanje o pomembnosti družbeno odgovornega ravnanja posameznika in skupine (podjetja ali drugeorganizacije) tudi v Sloveniji pridobiva na pomenu.

Konferenca se je letos lotIla načel družbene odgovornosti: odgovornost za vpliv, transparentnost, etičnovedenje, spoštovanje interesov deležnikov, spoštovanje pravne države, spoštovanje mednarodnih normobnašanja in spoštovanje človekovih pravic (ISO 26000, 2010). Posebej izpostavljena je preglednostinformacij. Prvi dan je bil posvečen znanstvenim vidikom načrtovanja in poročanja o družbeni odgovornosti.Drugi dan konference je bil namenjen podjetjem in drugim organizacijam, 

Konferenca je prikazala koncentrat intelektualnih in duhovnih idej. Prav tako primerov dobre prakse. Za naslednji korak velja ta razvojni naboj preusmeriti v postopna udejanjanja –  sistemsko in na ravni družbenih & medosebnih odnosov.