Državljanska pobuda IZS

Image title

Državljanska pobuda za Integralno zeleno Slovenijo

INTEGRALNA ZELENA SLOVENIJA. Državljanska pobuda za polnovredno življenje v mednarodno ugledni skupnosti Slovenije. 

Državljanska pobuda za Integralno zeleno Slovenijo je vseslovenska in nestrankarska pobuda za polnovredno življenje v mednarodno ugledni skupnosti Slovenije, ki je začela delovati aprila 2013.
V sodelovanju s Trans4m Centrom za integralni razvoj Trans4m iz Ženeve razvijamo slovenski in evropski model integralnega zelenega gospodarstva in družbe, ki bo podrobno predstavljen v knjigi Integral Green Slovenia (Integralna zelena Slovenija) založbe Gower Publishing.
Zavzemamo se za nov gospodarski in družbeni model razvoja s poudarkom na etičnem, moralnem jedru in na pametni integraciji ukrepov za trajnostni razvoj. Spodbujamo različne ekonomske pristope, od samozadostnega, na naravi in skupnosti temelječega gospodarstva preko razvojnega, v kulturo vpetega gospodarstva in socialnega, na znanju temelječega gospodarstva do zelenega podjetništva in etičnega bančništva.
Zgledi za tak model razvoja obstajajo tako v svetu kot pri nas – slednje odkrivamo in povezujemo.
In prepričani smo, da s povezovanjem vseh potencialov, predstavljenih v nadaljevanju, Slovenijo lahko uveljavimo kot pilotno državo integralnega ekonomskega pristopa po načelih trajnostnega razvoja.
Po več letih skupnega ustvarjanja smo tak model tudi podrobno predstavili v knjigi Integral Green Slovenia, ki je junija 2016 izšla pri mednarodni znanstveni založbi Routledge. Ključni elementi tega modela s poudarkom na štirih integralnih ekonomskih pristopih so predstavljeni na spodnji sliki in ilustrirani z nekaj priznanimi primeri iz Slovenije.Image title

Spoštovani državljani in državljanke Republike Slovenije!

Na vas se obračamo v prepričanju, da ima Slovenija realne možnosti že v tem desetletju postati ugledna eko-dežela, vzajemno povezana in vključujoča družba z uspešnim gospodarstvom ter visoko kakovostjo življenja, prostora in naravnega okolja. In ne samo to. Imamo tudi izjemno priložnost, da postanemo prvi, ki bomo na ravni države načrtno uresničili model integralnega, to je polnovrednega, sodelovalnega in povezovalnega gospodarstva. Vzpostavitev Slovenije kot svetovno priznanega zgleda integralne trajnostne družbe in gospodarstva bi predstavljala rešitev za sedanjo družbeno, gospodarsko in finančno, politično in moralno krizo v naši deželi in bi tudi drugim državam pomagala k bolj uspešnemu soočanju z globalnimi izzivi.

 
INTEGRALNA ZELENA SLOVENIJA – DRŽAVLJANSKA POBUDA

Image title

https://integralna-zelena-slovenija.si/IGE2017%20Conference%20Concept%20&%20Prelim.%20Agenda-1.pdf