Duhovna pot danes

DUHOVNA POT DANES

Duhovna pot danes je čudovito presenečenje preobrazbe. Ko dopustimo in postajamo potencial vseprežemajoče evolucije duha. Iskanje sebe na duhovni pot današnjih razmer je polno prehodov, v ciklični spirali univerzalne zavesti.

Duhovna pot sedanjega časa je iskanje novih horizontov zavedanja ter začenjanja znova in znova. Tako se učimo cikličnih sprememb in preraščamo linearno črno belo sliko sveta. Začeti vsak dan znova, z novim vdihom duhovnega zavedanja in navdihovanja – za skupen organizem planetarnega doma. Vdih Neba naj kroži z izdihom na Zemlji.

Danes je duhovna pot evolucija prejšnje dobe, ki je bila značilna po polarizaciji. Danes nastaja nova razsežnost duhovne zavesti v času in prostoru. Pomaga toliko kot si dovolimo biti samo evolucija do sebe. To pomeni v premikanju naprej.

Dinamika prežemanja informacij ni prisotna samo po internetu. Pretaka se tudi intenzivno v duhovni sferi Zemlje in naše globlje zavesti preobrazbe. Del nas to neprenehno čuti, kot prisotnost novega obdobja. Vsak išče svojo interpretacijo tega časa.

Vedno bolj se potrjuje da smo v stopnjevanju ekoloških in eksistencialnih izzivov. Prav zato nujno potrebujemo duhovno prakso za vzdrževanje notranjega miru in povezanosti s podpornimi silami Zemlje. Bolj kot bomo širili skupno zavest zdravljenja, bolj se bodo razreševale nam nastavljene neznanke.

Geomantično se prepoznava duhovno ozadje tega obdobja, značilno po manifestaciji kaosa in transformacije. Pravi pomen preobrazbe je nastajanje novih pogojev bivanja planetarnega doma. Potrebno bo sodelovati z inteligenco narave. Odpira se novo učenje na lastnem pragu.

Tako se učimo razvijati pot preobrazbe, ki je ven iz idealiziranja in dramatiziranja. Skrajnosti smo se že naveličali. Postalo je že logično da je novo obdobje združevanje različnosti v temi in svetlobi skupaj. Sile evolucije so srčne kvalitete, skupaj z nosilno energijo osvobajanja od manipulacij, motenj in množične inercije. Na tej nosilnosti preobrazbe vsebujejo novo ustvarjalno moč.

Stare modrosti in ljudsko izročilo svetosti življenja je naš izvorni smerokaz. Nadaljevat velja na koreninah tradicije. To je evolucija, osnovana na spoju večnostnih zakonitosti, skupaj s procesi preobrazbe. Večnost je povezana s cikli sprememb. Kozmični cikli se odražajo na različne konstelacije astroloških karakteristik. Prihajamo v dobo sinergij in novega duhovnega ustvarjanja. Značilno je za preseganje dualnosti, v prelivanju preobrazbe med vidnimi in nevidnimi svetovi Zemlje.

Novi časi terjajo nove odgovore. Stari vzorci ne delujejo več. Na nas je kako bomo iznajdljivi in učinkoviti v preobrazbi samega sebe, da lahko delujemo prepričljivo za potrebe aktualnega obdobja. Pripravljati se velja pogumno in poglobljeno.

Izstopit iz stare percepcije in vstopit v nov način gledanja na svet je aktualni izziv. Predstave o temu kako je bilo in kako bo – so zlahka lahko v ozki špuri dojemanja realnosti. Ozkost kaže na omejena prepričanja. Želi se širit v preobrazbo vizije. Videti kaj je odšlo in kaj nastaja novo-

Privajanje na novo nosi v sebi velik izziv pravočasnosti. Kako vključit nove vrednote, navade in način delovanja, skladen z novimi razmerami. Zmagamo takrat ko dosežemo rezultat v sebi in skupaj- v novih načinih sodelovanja za skupnost. Svojo posvetitev v novo neguj kompaktno kot kristal. Taka je narava energij kreacije novega.

Romanje po pokrajini in poglabljanje v prvinske potenciale prirode krepi tisto najbolj važno počutje za te čase: naravnost. Razvijamo poglobljeno doživetje duhovnih počel pokrajine. Krepimo skupaj romanje na svete kraje in sodelovanje z Zemljo, z njeno zavestjo in življenjsko energijo.

Učenje na duhovni poti je vseživljenjsko učenje. Lahko temu delovanju rečemo tudi sinteza. Več področij kot zaobjameš v zavestno preobrazbo, bolj si zadovoljen z rezultati. Današnji čas kliče po prebujanju duha, v zdravljenju skupne bolečine odtujenosti. Približevanje k jedru te bolečine je duhovna rast.

Kako si medsebojno pomagat je eno do odločilnih vprašanj. K temu nas nagovarja skupno okolje, ki kaže številna ogledala kje se nahajamo kot civlizacija in skupnost. Globalni fenomeni trčijo v lokalno dogajanje kot kompleksna zmešnjava, če nosijo v sebi senčne verige dekadence duha. Vse vidno pred našimi očmi ima nevidno ozadje

Duhovna pot sedanjega časa je eden temeljnih gradnikov geomantijskega učenja. Kako najti smisel, vrednotenje in izražanje svojega poslanstva, v razumevanju življenjskih razmer take kot so. Utrjevanje duhovnega razvoja se kaže kot širjenje sinteze med področji bivanja in delovanja, sabo in ljudmi, svojim domovanjem in naravo, ter prežetostjo z večrazsežnostjo Zemlje.

Danes smo soočeni z vrsto ovir kako napredovati. Potrebno jih je prepoznati na več ravneh. Kakšno čustveno stanje povzročajo, kakšna miselna prepričanja so prisotna, kako vpliva na fizično počutje in kako so duhovno prepoznavna kot določen program življenja. Tako se ovira razkrije kot konkretna razvojna naloga.

Ko prideš pred oviro, jo natančno identificiraj. Površnost dela na sebi daje površne rezultate. To potegne za sabo nedodelane vsebine, ki oviro držijo na mestu. Oviro velja ozavestiti čimbolj kreativno in prosto utvar. To je pogoj, da se odprejo vrata spremembe.

Današnji čas nas zaznamuje s prevladujočimi preprekami in preizkušnjami. Kako jih razrešit ni samo osrednje vprašanje. Osnovni stav ki šteje je sodelovanje z vsemi silami preobrazbe, ki nam prihajajo naproti. Ko jih sprejmemo kot del učenja in z njimi kreativno sestavljamo svojo zgodbo, smo na poti napredovanja. Sledi skupno sestavljanje zgodbe za dobrobit okolja, takoj ko si pripravljen deliti spoznanja v pomoč in podporo skupnosti.

Prevladujoči globalni kapital s svojimi manipulacijami je kot temna plat religije z materialističnim zrcalom. Bolj kot misliš da si bližje pri nebesih sreče, bolj se ponavlja udarjanje z nizkimi udarci mukotrpnosti, z dolgo verigo teže. Duhovna pot človeštva je sedaj v zavestnem prepoznavanju realnosti in krepitvi svobode.

Beg iz realnosti je tako pogosto povzročen iz fantazije da si preprečiš trpljenje. Toda zgodi se ravno nasprotno. Ker ni soočenja z dejstvi, se nastalo trpljenje tlači vase. Trpljenje nastaja ko se ne pogleda resničnosti v oči in se igra vlogo žrtve. Tradicija uči prepoznavanje demonov kot prakso urjenja duha

Premoč sistema nad nemočjo posameznika deluje kot nemogoča drama, brez možnih scenarijev ugodnega razpleta. Kontrola nad zatrtostjo je lahko neskončna igra dveh strani. Zgodovina priča kako je to precej ustaljen vzorec. Toda pot osvobajanja presega moč in nemoč. Presega polarizacije in dualnosti. To je duhovna pot sedanjega časa.

Premiki na ravni kolektivne zavesti so dolgotrajni, toda ko to izvajamo na lastnem pragu praktično, čeprav na dolgi rok, nas spremlja razsežnost presenečenj. Eden od premikov te vrste, ponujeno kot izbira za duhovno prakso, je razčiščevanje finih karmičnih kod. To so vnaprej določena družbena prepričanja, zažrta v osebnem mišljenju, ki silijo v podrejanje sistemu in povzročajo osebno razvrednotenje. Ko jih resetiramo v razmišljanju, nastane nov prostor za večjo stopnjo svobodnega odločanja.

Duhovno učenje se razvija z zaupanjem, radovednostjo in upoštevanjem notranjega glasu tudi takrat ko je razumu narobe. Smo v obdobju, ki izrazito kaže skrajnosti civilizacije v vsemogočnosti razumske pameti. Učenje duhovnega znanja se zaustavlja, ko si poln sebe- svojih predstav kaj je prav in kaj narobe. Ker se trga linija iz starih modrosti v sedanji čas, je odgovornost duhovni prenos delati v živo z novim šolanjem in sodelovanjem za skupno preobrazbo.

Demonična značilnost izvanja skozi ekstremizme in ekstremno negativne pojave, kateri govorijo. kaj pomeni ko se svetost življenja zlorablja. Molitev, odpuščanje in milost naj bo na dnevnem redu, je potemtakem logična pomiritev za vse nas.

Vera v sveto narave je bila po starem značilna z obredi in verovanji v sile pokrajine. Danes je ta vera usmerjena v kapital. Skupno vsemu je potreba po preživetju. Razlika je pa v stanju srca. Kako je odprto.

Svetost življenja je najtežje prepoznat v lastni senci. Toda vse to je življenje dualizma iz istega izvora.

Učenje iz napak in spodrsljajev je lahko grenko. Da si naredimo duhovno pot kar se da strastno in ustvarjalno ob številnih preprekah, je potreben primeren pristop. Tega se naučimo s prepoznavanjem arhetipov. S tem se določene in predočene omejitve razširijo v matrico oziroma pravzorec. Značilen je po sposobnosti zdravljenja in generiranja spremembe.

Ko se notranje izpolnemo duhovno rastemo. Takrat smo bolj koristni za okolje, ker smo v stanju boljšega počutja. Notranja izpolnitev se doseže z meditacijo, ustvarjalnostjo, avtentičnim delom na sebi in odkrivanjem notranjih potencialov zdravja v stiku z Zemljo. Pot preobrazbe je preobrat iz pozunanjene razpršenosti, v poglabljanje zavedanja in raziskovanja skrivnosti. Več kot zmoreš biti v tem stanju, bolj si notranje izpolnjen. To rezultira v sposobnost sporazumevanja s subtilnimi svetovi Zemlje.

ODNOSI

Odnosi so srčika dogajanja. Odnosi so v sredini med vsemi možnimi aktivnostmi. Odnosi so od vseh prisotnih prvin in prioritet- najbolj izpostavljena interakcija, za se testirat: koliko si zrel. So poligon za osebno rast, z najbolj neposrednimi učnimi zakonitostmi.

Koliko dragocenih ljudi imaš v srčni bližini? So to prijatelji, sodelavci, sorodniki, družina, terapevt? Vredno je negovat srčni odnos in ga poglabljat, s tistimi ki so namenjeni za tvoj duhovni razvoj. Enako se velja vprašat, komu namenjamo pozornost: da dajemo podporo srčni mreži odnosov.

Prisotne so vedno večje generacijske razlike. Kar je lahko dobro v korist spremembi miselnosti novih časov ali težave da se tradicija lomi in trgajo korenine. Vrzel med generacijami velja reševati na ravni medsebojnih odnosov, izročila in sodobnih veščin sporazumevanja biti človek.

Učimo se globljega iskanja duhovne niti skupne življenjske naloge s sorodniki in skupnostjo. Iskanje izročila in sporočila prednikov je hkrati prenos pri tkanju duhovne mreže za zanamce. Med nami se plete subtilna mreža znanja, ko jo raziskujemo iz skupnih izkušenj generacij. Za generirat vrednote razumevanja ranljivosti in vere v dušo sobivanja na Zemlji.

Koliko smo pripravljeni iti naprej je na naši odločitvi. Zunanje okoliščine so ogledala. Posebna interakcija sporočil so poglobljeni odnosi. Ti se razvijajo s prijateljstvi, sodelovanjem, terapijo ali izobraževanjem. Tudi preko njih pride do ogledal, ki nas učijo kakšni smo do sebe. Horizontalni princip učenja je dvosmeren. Tako se učimo v medsebojni povezanosti v hologramu, ki ga imenujemo duhovna praksa v osebni izkušnji.

SPROŠČANJE STRESA

Sproščanje stresa in razvijanje zavedanja o sebi je potrebno izvajati redno. Vkolikor se zanemarimo ali nimamo časa zaradi izgovorov, potem se nabere napetost, ki nas ovira v napredovanju. To je značilna motnja sodobnega časa, imenovana kot kompleksni stres, v kombinaciji z okoljskim stresom duhovnega onesnaženja. Učenje kako privlačiš vibracije okolja je danes odločilno.

Strah in stres sta ubijalca potenciala. Potem ko se ujameš na strah, zamzrneš svoj potencial. Ko strah zasužnji tvoje vedenje, uniči funkcionalnost. Postaneš ohromljen in zlomljen. Zato je zavedanje kako razreševati stisko strahu in stresa- temelj za učinkovito delovanje,

Psihosomatska bolezenska stanja v prostoru in človeku nosijo v sebi zatrt arhetip avatarja. Z energijskim zdravljenjem in poglobljeno obravnavo vzrokov odpravljamo blokade. Odpiramo soočanje s svojim izvornim potencialom zdravja in identitete. Prepoznati velja svoje skrite sposobnosti duhovnega izražanja

Vadba veča kondicijo. To velja za duhovno in telesno vzdržljivost. Nič ne more uspeti samo od sebe. Ko se očistiš napačnih prepričanj o napredku in se postaviš v realen kontekst kaj pomeni sprememba, potem se pokažejo nove priložnosti za biti boljši, za boljše služit v pomoči okolju in za deliti znanja za skupno dobro.

Skrb za zdravje je danes vodilo za spremembe. Skrb za duhovno zdravje je enako pomembna kot za telesno. Pravzaprav je neločljivo povezano. Vaje stika z Zemljo enačijo vitalnost narave z našo.

DOMOVANJE

Vse kar se nam odvija zunaj, se reflektira tudi doma znotraj svojega domovališča. Stara zakonitost je dandanes še kako aktualna, saj priporoča pomesti na domačem pragu in začeti znova krepiti skupnost s svojimi sosedi. Potem pa se mreža sešteva po Sloveniji.

Dom je eden od temeljnih kriterijev kako smo odporni pred motnjami sodobnega načina življenja. Praksa geomantijske diagnostike pregledov zdravja bivanja potrjuje: da se vse aktualno odvija v osnovi na poligonu lastnega doma. Tako tip dogajanja kot zdravje in počutje.

Obravnava prostora bivanja, dela in okolja skupnosti je vedno večji izziv: kako razumeti vpliv prostora na zdravje in razvoj. Pri tem se srečamo z vprašanjem, ki je zrcalno: kako mi vplivamo na zdravje okolja. Kaj lahko naredimo da smo z ambientom in naravo primerno povezani. Kako se to pozna kot pozitivni premik na drugih področjih življenja. Vsa ta vprašanja velja raziskovati kot vodilo tega časa, za se na novo prizemljiti s prostorom in sabo.

Vplivi energij okolja na bivanje so ena od gemantičnih analiz. Pomaga pri razumevanju kaj vse nas obkroža v prostoru bivanja, kako deluje na naše razpoloženje, zdravje in duhovni razvoj. Dokler se s tem ne soočimo, tlačimo del sebe v nezavednem. Dom je temelj soočanja s samim sabo.

Bivalni prostori, stanovanja in stavbe modernega načina življenja so taka kot moderna prehrana. Veliko kiča, v primanjkljaju notranjih sestavin dobrega energijskega stanja. Skrb za zdrav dom in zdravo prehrano je še vedno temelj.

Današnji čas nas sooča s pomenom temeljev bivanja. Pomembno je vedno bolj opredeliti pri sebi: kakšne prioritete in prednosti so vodilo. Kaj pa je smiselno opustiti kot nepomembno. Temelji bivanja se začnejo v domu in okolju kjer živimo, delamo in soustvarjamo skupnost. Domovanje išče nov stik med Nebom in Zemljo pri vseh ki se odločajo na novo. To so življenjske odločitve, ki se potem vzpostavijo kot iniciacija tudi v prostoru bivanja.

Napredovanje ali nazadovanje v domovanju je merljivo s stopnjo sprememb v potrebah stanovalcev prostora in časa. Dom ima kot človek svoje potrebe po izpolnjenosti. Tega definirajo stanovalci. Ko se pogledaš v ogledalo doma vidiš ali odraža to kar si in kako odraža identiteto družine.

Odločitve za novo parcelo ali hišo bivanja so kot odločitve za novo partnerstvo. Potreben je poglobljen odnos do sebe in prostora, da se pokaže resnica in predispozicije za razvoj

Tradicija svete geometrije govori o vzorcih energije v našem okolju in nas samih. Razvoj kulture, družbe in posameznika je te vzorce sprejemat in jih kultivirat. Stopnja napredka bivanja se odraža s kvaliteto oblikovanosti življenjske energije: v skladnosti, redu in prostosti pretoka duha z materijo.

Ljubezen do prostora bivanja, dežele in dediščine se neguje z raziskovanjem. Čar tovrstnega odkrivanja zakonitosti okolja je spoznavanje skupnih interakcij, ki so navzoče v skupnosti.

POT V NARAVO

Pot v naravo postaja posebna priložnost za duhovno pot sodobnega človeka. Geomantijski programi krepitve zdravja in iskanja zdravilišč v naravi so eden od ukrepov za aktualne razmere preobrazbe. Nujno je spremeniti pogled do Zemlje in postati sprememba, v poudarjanju rednega stika z naravo z različnimi kulturnimi in turističnimi dogodki ter izleti za samozdravljenje.

Iskanje sebe v naravi potrebuje odprtost duha. Gozd ni le vir surovin in sproščujoče okolje, je skupnost dreves, ki ustvarjajo življenje na Zemlji in si želijo našega sodelovanja, želijo si, da jim prisluhnemo. Gozdna pedagogika je eden od pristopov okoljske vzgoje, ki poleg poznavanja okolja razvija spoznavanje vrednot.

Poslušanje narave je poezija, umetnost, vedenje in poglobljena ekologija. Lahko nas navdahne za pisanje pesmi, razreševanje stiske, iskanje notranjega miru ali globlje sprostitve. To je relativno enostavno doseči. Odpreš srce in čutila. Naslednja stopnja našega razvoja je sodelovanje z naravo praktično. Smo pred resnimi ekološkimi izzivi. Zemlja, voda, zrak in ogenj imajo tudi stanje zavesti. Tukaj je ponujen dostop do odkrivanja stanja okolja in potencialov preobrazbe

Dokler ne bomo odprli vrat v svetove Zemlje, se vrtimo v začaranem krogu zaciklanih predstav. Ko vstopimo v globlja doživetja, skupaj z zavedanjem kaj duša kraja sporoča, se nam odpira razumevanje kot zdravilo za razum. Iz trodimenzionalne predstave se razprejo krila v večdimenzionalno percepcijo. To je ključ za razreševanje ugank in videnja cele slike samega sebe v svetu.

Duhovno izročilo o svetosti prostora Zemlje in človekovi vlogi je berljivo na posebnih lokacijah narave, dediščine in geomantičnih točk krajine.

Spoznavati skupno duhovno pot povezovanja z Zemljo in soustvarjanja je tako dragoceno kot odkrivanje skritega zaklada na romanju v sveti kraj. Te prilike velja prepoznavati kako se nam odpirajo, da jih udejanjamo.

Povezava s prostorom se zgodi v stanju zavedanja, umirjenosti in čuječnosti. V stiku z značilnostmi pokrajine, se odprejo uvidi samospoznanja. Pot iskanja samega sebe se odpira v spoznavanju narave.

Sonaravno doživetje vedno vabi s svojo preprostostjo, ki prepriča s pristopom prav k Zemlji. Stik z drevesi, elementi narave, vodo, kamni, zrakom, svetlobo in bitji gozda, obiskovalca očara tako, da stopi iz glave v srce, kjer občutimo enost.

Spustiti se na pot poglabljanja z naravo, romanja na svete kraje in prizemljevanja z Zemljo- daje avanturo odkrivanja čudes življenja. Ko se odpiramo lepoti in čudežnosti preprostih detajlov narave, se razgrnejo duhovna ozadja pravzorcev tokov prostora in časa.

ZDRAVLJENJE

Zdravljenje je edino smiselno takrat, ko se odločiš postati drugačen. Bolj iskren in bolj zvest glasu srca. Zdravimo vedno dušo, osebnost in telo. Vedenje kaže kako se spreminjamo. Tako se učimo v interakcijah medsebojnih odnosov: kako napredujemo in kje je potrebno se posvetit globlje delu na sebI.

Zdravljenje odpre srečanje s sabo. Zavedaš se, da je potrebno se poslušat in upoštevat. Tudi tam, kjer se nisi sprejel v svojih posebnostih. Tako se osebno vedenje začne postopoma izboljševat, v razumevanju sebe in drugih.

Iskanje skritih resursov za zdravljenje in preobrazbo je predočeno vsakemu ki se odloči iti v raziskovanje svoje duše. Ker je potrebno ponotranjit sebe, se odpremo tudi univerzalni zavesti skupne duše bivanja. Še posebej ko si medsebojno pomagamo na tej poti raziskovanja. Srečamo številne podobe, simbole in znamenja. Sporočajo nam kako prepoznati vir, ki spreminja temo v svetlobo.

Kakšne so najbolj prepoznavne vrednote ki nas danes povezujejo? Kako jih vrednotimo in cenimo? Kaj naredimo da jih negujemo in kultiviramo? Vkolikor ni poudarjena svetost življenja, zdravljenje in reševanje skupne bolečine, potem smo zagotovo v pasti senčnih pojavov aktualnih trendov. Časi ki prihajajo bodo vedno bolj izraziti po potrebi odpuščanja in dopuščanja novega.

Ko se soočimo z bolečino, je potreben pogum jo pozdraviti. Najbolje jo je negovati na več načinov, ker je bolečina občutljiva za grobe enoznačne pristope. Negovanje bolečine ne pomeni da jo podpiramo v problemu, ampak sprejemamo z vsem srcem. Ko res pokažemo odprto srce do sporočila bolečine, potem so pogoji izpolnjeni za pričetek zdravljenja. Takrat srce opravlja več funkcij hkrati. Od odpuščanja do sproščanja novih stanj zavesti.

Ko se učiš spoznavat zakonitosti zdravljenja, se odpirajo znanja- kot dostop v živo strukturo toka življenja. Vstopiš v sfero procesov preobrazbe. Odpre se sistem vedenja, kot ekosistem. Spoznavaš soodvisnosti med vzrokom in posledico. Vzročne ravni pridejo bližje v zavest, da odkrivaš potenciale povrnitve zdravja.

VERA

Vera pomeni postati tisto v kar verjameš. Tako se Nebo prežame z Zemljo, skozi sleherno počutje osebne naravnanosti. Tudi ko je težko, si poistoveten s stanjem širšega odnosa do uresničitve. Teorija s tem je enako praksa, postopno po korakih v cilju.

MEDITACIJA

Meditacija je danes v pomoč pri doseganju notranjega fokusa. Ta pomaga pri razvoju zavesti za našo učinkovitost, stik s potenciali preobrazbe in dobrim počutjem. Meditacije se spreminjajo v razvoju tako kot evolucija zavesti Zemlje in naše skupne potrebe po povezanosti z virom ustvarjalnosti.

Meditacija je most med zavednim in nezavednim. Bolj kot dostopamo do notranjih resursov dobrega počutja, bolj učinkoviti smo pri preobrazbi. Trening odstranjevanja stresa in jačanja lastne integritete je z meditacijo navzoč na več stopnjah. Najprej se naučiš stresno frekvenco redno transformirat in se ozemljevat. Potem sledi vzpostavljanje stika z duhovno razsežnostjo širjenja zavesti.

Šola geomantije je osnovana na meditaciji, imaginaciji in intuiciji. Prizemljitev z Zemljo je temelj. Abeceda spoznavanja sebe in sveta je jezik zaznavanja in zavedanja, po tradiciji poznan kot branje prostora življenja. Danes moderni človek potrebuje vedno bolj duhovno hrano. Reševanje notranje praznine, stiske in skrbi je pa na skupnem imenovalcu s planetarno psihologijo, imenovana tudi globalna ekologija

Ko se poveže za dobro Zemlje 10, 100, 1000 ljudi skupaj z duhovnim delom meditacije, molitve ali afirmacije srca, se zgodi sinergijski učinek prenosa med dimenzijami. Takrat fizikalni zakoni odpovejo po svoji utečeni logiki in pride v prakso metafizični efekt. Značilen po sproščanju zavesti.

Meditacije z Zemljo so namenjene za povezovanje z duhovno energijskimi počeli pokrajine. Ključen je krogotok. V krogu skupine se vaje izvajajo kot ples, gibanje, dihanje, imaginacija in posvetitev pozornosti obiskanemu kraju z ritualom, kot so to počeli naši predniki. Odstiramo stare običaje praznovanja in uvajamo nov holističen model soustvarjanja za skupno preobrazbo-v številnih panogah v lokalni skupnosti

PRAZNOVANJE

Praznovanje je enako pomembno kot delo, delovanje in ustvarjanje. Da dosežemo učinek praznovanja, so ključni pogoji. Biti prazni zunanjih aktivnosti in usmerjeni navznoter, z notranjo pozornostjo, slavit svetost življenja, dati v ospredje odnos do duše sobivanja in dovolit da se nas dotakne čudežnost dogodka.

Praznovanje je priložnost za prenos duše prostora med ljudi. Kako si vsi želimo ritualov čaščenja narave. Ko se zbere volja, srce in znanje, nastane alkimija druženja

PREOBRAZBA

Sprememba se zgodi ko opazimo nove horizonte priložnosti, se naveličamo neprenehne rutine omejitev in krenemo v neznano. Raziskovanje pokrajine novega je razburljivo in vredno pri opuščanju cone udobja. Ko pridemo na cilj, se pojavi potovanje naprej.

Duhovna pot sedanjega časa je opuščanje stare prtljage in prevzemanje novih nalog, za pomoč okolju. Učimo se enako pomagat okolju v sebi.