Ekoci geomantija

Image title

Na predavanju GEOMANTIJA : OD BAJALIčŒARSTVA DO CELOSTNE EKOLOGIJE za EKOCI v Zelenem Hramu v Žalcu 26.02. sem predstavil vlogo geomantije včeraj, danes in jutri. Z naslednjim predavanjem 30.04. bom nadaljeval odstrte vsebine, s povdarkom GEOMANTIJA ZA ZDRAVJE OKOLJA IN čŒLOVEKA.

Image title

Geomantija povezuje stara znanja prednikov s sedanjim časom, ki se je radikalno spremenil, da ne obstanemo v vmesnem stanju preloma. Indikativna znamenja navzoče prelomnice so pred nami. Imperativ globalnih sprememb nas opozarja na nujnost po korenitih spremembah v odnosu do okolja, kot najbrž še nikoli doslej v zgodovini človeštva. Da ohranimo korenine sobivanja na Zemlji, v iskanju lastne in skupne poti do zdravja. Zdravje se v osnovi krha na ravni paradigme, posledično v planetarnem stanju, na koncu koncev pa v pokazatelju zdravstvenega stanja povprečne hiše stanovalca in živosti tal zemljišča.

Naša civilizacija se je razširila po zemlji do mej možnega izkoriščanja naravnih virov. Soočamo se z akutnimi ekološkimi trendi nevarnega ravnanja do planetarnega doma. Nadaljuje se uničevanje naravnega okolja, z biološkimi motnjami ekosistemov, s slabšanjem bivalnih pogojev, s sodobnimi bolezenskimi simptomi človeka, v tendencah s težo nezadostne bio/energijske učinkovitosti bivališča . Potrebujemo osebno in bivalno ekologijo. Odnos s sabo in svojim domom je temeljna matrica.

Na civilizacijskem razpotju se odkriva evolucijo nove ekologije, ki je pravzaprav naslednik starodavnih znanj prednikov. Po plasteh starih civilizacij, kot je megalitska, je kultura starodavne modrosti geomantije zorela skozi zgodovino več deset tisočih let, vse do obdobja bajaličarstva in sodobne bivalne geobiologije. Po tradiciji geomantija pripada praspominu skupnosti. Sedaj poznana kot holistična ekologija okolja. Planet, dom, pokrajino, podjetje in kmetijo obravnava kot živ organizem. Posveča se zdravljenju ekoloških problemov, reševanju bivalnih bolezni domovanja in sonaravnemu načrtovanju. Holistično pojmovanje zdravja je celovito. Varstvo okolja in ohranjanje narave so temelji zelenega trajnostnega razvoja. S tem predavanjem bomo poskušali primerno integrirati preteklost in prihodnost, za sedanje izzive, v skrbi za zdravje okolja in človeka.

Podana je bila ocena o splošno površnem pristopu obravnave znanj prednikov. Ker je to področje obsežno z več dimenzijami, jih velja obravnavati vsestransko, v preseganju enostranskosti. Poleg tega je pogosta paradigmatska past. Težava nastane, če se ta znanja interpretira z obstoječo uokvirjeno paradigmo. ( Kot je npr. tolmačenje telepatije, ki je ena od metodologij prednikov in praktikanta geomanta. ) Problemov se ne da rešiti s takimi vzvodi kot so nastali. Z znanji je treba ravnati s srcem.

Z odstiranjem znanj prednikov predavanj v Ekoci Zelenem hramu, se odstira svetla in temna plat kolektivnih spominov, vsebin in usedlin. Marsikatere pretekle zgodbe prednamcev, lastne zgodovine, otroštva, bolečih izkušenj naukov življenja in duhovnih spoznanj, se prelivajo skozi prostor predavanj. Predavanja so katalizator osebne in kolektivne karme.

Predavanje je služilo kot zaobjem dosedaj izvedenih predavanj, s prevzemanjem okoljske odgovornosti geomantije, za prenos znanja prednikov v praktično uporabo v sedanjosti, s celostno ekologijo. Prikazali so se raznoliki primeri iz tradicije, regionalno referenčnih geomantičnih točk svetih krajev za slovenski in evropski prostor, ter primeri dobre prakse nove geomantije.

Dirigent naše druščine orkestra odstiranja znanj prednikov je Marjan Kogelnik.  Sestava skupine, kjer delimo znanja, na čelu s projektnim vodjem Marjanom in stebrom zgodbe Ireno Rotar, smor Luka Mancini, Matej Dasko, Matjaž Anžur, Anita Kogelnik in Karin Lavin. V drugem ciklusu se nam pridružujejo Boris čŒok, Marko Pogačnik in Ira Zorko. Zgodba ima več faz. Začenši s predavanji. V ritmu ozaveščanja in potencialnega zanimanja javnosti, bomo eventuelno oblikovali preskok na teren, v praktično izvedbo znanj prednikov.

Zgodba ODSTIRANJA ZNANJ PREDNIKOV je v razvojni fazi za vzorčni model poučevanja za Slovenijo.

Image title