Ekoci green tourism

Image title

PE Zeleni Hram  in TTTRIZG Center – Turistično Tržno Razvojno Izobraževalni Center Zelenega gospodarstva

Poslovna enota Zadruge Ekoci Coop ZELENI HRAM in TTRIZG center je v Dolini zelenega zlata v Žalcu  kjer uresničujejo dejavnost doživljajskega zelenega turizma s ciljem ponuditi trgu doživetja v naši lepi Sloveniji z dodano vrednostjo izdelkov in pozitivnim čutenjem destinacije: I Feel Slovenia: Green. Activity. Healthy.

https://ekocicoop.si/do%C5%BEivljajski-turizem