Ekološka zavest

Image title

Sporočila prostora – ARHE. Arheologija – arhitektura

Darko Likar , Aleksander S. Ostan, Andrej Pleters ki, Janko Rožič, Benjamin Štular

https://iza.zrc-sazu.si/pdf/Arhe_2008.pdf