Ekosistemski pristop

Geopatski stres delimo na tipski in netipski. Značilen tehnični moteči vpliv elektrosmoga je tipski problem. V to kategorijo spadajo tudi 5G motnje in umetni okoljski odtisi visokofrekvenčnih pritiskov na ekosistem. Obdani smo z novimi tehničnimi oblaki, ki povzročajo nervozo in neozemljenost. To so netipski pojavi, značilni za kompleksna onesnaženja prostora v zraku, zemlji, vodi in svetlobnem prostoru bivanja. Raziskave kažejo, kako velik pomen potrebuje celostna ekologija, z ozaveščanjem na sistemski ravni. Odpirajo se nove pobude za ekosistemske storitve.

Merjenje energijskega stanja okolja z radiestezijskimi instrumenti je klasika. Poznamo pristope zaznave s tenzorjem, nihalom, antenami. Ljudsko izročilo bajaličarstva ima korenine veliko globlje kot se običajno misli. Stara znanja o Zemlji izhajajo iz neposrednega stika z življenjsko energijo, z vsemi čutili. Prav to je geomantično izhodišče za energijsko diagnostiko: s celim telesom, ki je najbolj prepričljiv instrument

Geomantijska raziskava okolja je inovativna ekosistema storitev. Obravnava stanje ekosistema, geobiološke predispozicije naravnih vrednot prostora, poda presojo ogroženosti ranljivih območij, stopnjo okoljskega odtisa in identificira danosti energijskih naravnih virov, biokapacitete zemljišča. Celostno diagnosticira prostorsko vitalnost. Predstavlja strokovno podlago za ukrepe prostorskega načrtovanja.