Empirično

Jama Vilenica

Geomantijski trening nadaljujeva danes s sinom Mihaelom pred jamo Vilenico, do katere se bova v bodoče od doma vozila kar z bicikli. Marsikomu je prostor Vilenice dopadljiv, všečen poligin za geomantijsko učenje, tako začetnikom, kot tudi izkušenim. To priča tudi moja izkušnja. Vilenica je bil prostor tudi mojih začetkov, ko sem naravo začel meriti z radiestezijskimi instrumenti. Prav tukaj sem spoznal Karin, na kulturni prireditvi. Zato je zame osebno Vilenica prostor vilinskih začetkov, do katerega gojim intimno povezanost. 
Domačini so po starem verjeli, da v misteriozni jami prebivajo dobre vile. Tako je Vilenica dobila svoje ime. 
Ob prihodu v prostor vhoda, sem se posvetil raziskavi izjemne energijske gravitacije prostora v globine podzemlja. Opazujem in hkrati občutim kako globoko se energijske korenine prostora vpenjajo v podzemlje. Vilenico doživljam globoko spodaj. 
Jama Vilenica je ena najstarejših turističnih jam na svetu. Do sredine 19. stoletja je Vilenica slovela kot najlepša, največja in najbolj obiskana jama Matičnega Krasa. Dolgo zapuščena je ponovno zaživela leta 1963, ko je skrb zanjo prevzelo Jamarsko društvo Sežana. čŒlani društva so v svojem prostem času postopoma obnovili poti in uredili električno razsvetljavo. Za obiskovalce je Vilenica opremljena in osvetljena v dolžini 450m. 
Današnji geomantijski trening sva posvetila telesnemu občutenju energije narave. Mihael zaznava neobremenjeno – astralno čisto- brez mentalnih zadržkov, ki so značilni za odrasle ljudi. Mihael brez prevzetnosti ugotovi, da mora redno trenirati, tako kot v športu in glasbi, ki ju redno vadi. Ko sva ob odhodu izrazila tradicionalno geomantijsko gesto spoštovanja do prostora, me pozdravi elementarna navzočnost vile, z željnim pričakovanjem, da se bova še oglasila. Vila me je osupljivo nagovorila s prošnjo, naj več na tak način komuniciramo z njo. Zaradi povdarjenega dialoškega stika s prostorom, se mi spontano pokaže možnost, da sem z njim na eni ravni povezan tudi na daljavo. Sledi preverba na zemljevidu. 
Jama Vilenica je eden od dragocenih potencialov Krasa. Obiskujemo jo tudi na vodenih ogledih geomantije po Krasu, kjer se lahko vsak spoznavno turistično sreča s svetom geomantije v naravi Krasa.

Dediščina in inovativnost

Današnji posvet doživljam kot možen sprožilec, ki lahko prebuja novo sporočilo za premislek o premiku k družbenim spremembam. Seveda je za ta prenos potrebna druga stran- primerni poslušalci, da to sporočilo sprejmejo. Ne pomaga da imamo na odru le dobre govorce, če ni nikogar, ki bi temu dajanju ( + ) omogačal prejemanje ( – ), saj tokokrog s tem ni sklenjen. Splošno vedno simpatiziram s poglobljenim pristopi pripravljenih javnih nastopov, ki dajejo verodostojno ponotranjeno informacijo in odpravljajo čvekanja v prazno. Premišljena asertivna komunikacija nastopanja ne pametuje sama sebi, temveč vnaša sporočilo združeno z intuitivnim usklajevanjem do energije poslušalcev. Stari mojstri so se prej duhovno povezali z okoljem, preden so odprli usta. 
Posvet dediščina in inovativnost ( naslov posveta je sijajen ) v Slovenski Bistrici nagovarja, da sta inovativnost in ustvarjalno mišljenje v današnjem družbenem trenutku ključna. Posvet utegne konstruktivno načeti navade pobebavljajočega potrošništva s povabilom obetavnega programa, ki pripada trajnostnemu izobraževanju in izpopolnjevanju. Žena Karin kot pobudnik pravi : ” Dediščina je bogat vir novih idej trajnostnega razvoja. S celostnim odnosom do okolja, s prepoznavanjem globje identitete prostora oblikujemo dejavnosti in storitve, ki naravne danosti nadgrajujejo. Udejanjanje osebnega poslanstva in zdrava vpetost v družbo temelji na so-bivanju, so-delovanju in dopolnjevanju ter spodbuja etično ravnanje za skupen razvoj.” 
Vztrajnost nosilcev tako zasnovanega koncepta je lahko potrebna celo desetletje ! Inovator si mora zamisel za uporabni preboj ideje zavestno zagotoviti sam, na osnovi notranjih uvidov, ki vidijo izvor rešitve in cilj. Pot inovacije povezano z dediščino zaznavam kot izziv, kjer se mora ustvarjalec poglobljeno ukoreniniti v globine delovanj dediščine, ki je stkana v Zemljinih območjih kolektivne podzavesti. Nezavedno polje inovativnih idej, ki se potemtakem odpre, je polno vzgibov iz arhaičnih in arhetipskih vsebin, ki so primerljive z “abecedo ” geomantijskega znanja o evoluciji Vesolja in Zemlje. Empirično lahko trdim, da so to univerzalna znanja, do katerih ima vsak omogočen duhovni dostop. 
Predstavljena nova smotrna eko-kreativna smer delovanja, ki jo generirajo ustvarjalni posamezniki kritične mase- zahteva svoj realni čas, da vzpostavi dosežek v merodajnih rezultatih družbenih sprememb. Inovacija se ozemljuje navzdol v praktične ciljne aktivnosti & dediščina se ozaveščeno oživlja navzgor v človekoljubno kreativnost povezano z Zemljo. V stebru tradicije se inovacija postopoma ( po stopnjah časovnih obdobij ) prenosljivo zliva do različnih panog življenja. Proces nastajanja potrebuje angažirano daljnovidno vztrajnost ,trdoživo predanost v prepletanju partnerskega združevanja v družbi. Po starem so usedli pod lipo v krog. Usklajevanje energije med idejo – ljudmi in skupnostjo je smerokaz dediščine.

PRIMER OBLIKOVANJA ZA SMID :

Image title

Trg Idrija

Na današnji otvoritvi dnevov evropske kulturne dediščine na trgu v Idriji, opazim v prostoru prerezano duhovno kupolo. Sprva ne razumem zakaj je na urejenem trgu prisotno tako vpadljivo duhovno polje v odrezanem stanju, ki nima več ozemljitvenega oprijemališča z zemljo. Ko se sprehajam po trgu, pa kasneje opazim v tlaku ploščo, ki je posvečena nekdanji cerkvi Sv. Barbare, ki je stala na tem mestu. Takoj mi postane jasno, da je prerezanost duhovnega polja prostora povezna s tem dogodkom. Le še malokdo ve, da je v tem prostoru do leta 1951 stala velika cerkev – posvečena sv. Barbari, zavetnici rudarjev, ki je bila med II, vojno dvakrat bombardirana: leta 1944 in leta 1945, ter leta 1951 dokončno odstranjena. Cerkev je opravljala posebno vlogo do prostora, dajala zaščito in varnost. Zagotovo je tudi cerkev sv. Barbare bil zgledni tradicionalni primer arhitekturne akupunkture, ko je cerkev prevodnik duhovno- energijskih pretokov na pomembnem potencialu organizma kraja. 
Novi trg se poskuša približati tej prvotni kvaliteti, toda nosi v sebi določeno rezistentno pomanjkljivost, kljub temu da se čuti, da so ustvarjalci in snovalci novega trga dali svoj maksimum v lastni relevantni kreaciji. Odgovor je potrebno iskati v zakonih subtilnih razsežnosti, ki so vpete onkraj posplošenega evfemizma in narcisizma modnih oblikovalskih trendov. Vemo kako lahko deformirajo formo narave. vemo tudi, kako se lahko vtikajo vsepovsod, brezbrižno do dediščine. V primeru trga Idrije je atmosfera zanimivo zasnovana, upoštevajoč bistvo zgodbe prostora, kreativno solidno domiselna, toda lahko rečemo, da nekje žal izgubi povezavo z arhetipom. < kar zahteva podrobnejšo analizo. Vsekakor se opazi tudi očiten primanjkjljaj v navezavi s prvotno povezovalno kvaliteto trga, ki jo je cerkev opravljala. Energijsko to slabost prepoznam v pretrganosti dihalnega sistema trga, ki je povezan s celim krajem Idrije. Povezava, ki jo pogrešam, bi morala biti prvobitno duhovnega in komunikacijskega značaja identitete Idrije. 
Ko pridem domov, pogledam v stare zapise. Kot je praviloma običajno za redosled dinamike geomatijskega dela – ugotovitvam raziskave na terenu ( I. – intuicija ) dodamo v naslednji fazi še poizvedbe iz zgodovinskih dejstev ( II. – racionalno ): ” Gradnja cerkve je sovpadala z obdobjem razcveta rudnika in s tem tudi mesta. Rudarji so se odločili, da bodo tu živeli in so si začeli graditi urejeno naselje. S svojimi prispevki so cerkev pomagali graditi predvsem idrijski rudarji, da bi njihova zavetnica, po kateri so svetišče poimenovali, bedela nad njihovo varnostjo v jami in vrnitvijo na površje. Mesto postavitve cerkve je bilo skrbno izbrano, kjub majhnemu prostoru v kotlini. Cerkev je poleg trgovinskih, stanovanjskih in upravnih objektov oblikovala trg v štirikotni obliki, dimenzije 70 X 60 m. Pisno izročilo pravi, da je takratni trg imel isto vsebino kot grški »agora« ali rimski »forum«. Povezan je bil z vso Idrijo, seveda z majhnimi in ozkimi ulicami. S trga je bil in je še vedno ostal lep pogled na grajsko pročelje. Prostorsko sta se pročelji gradu in cerkve pogovarjali in dopolnjevali. Te vrednote danes ni več. Ugotovitve dokazujejo, da so ožji center mesta gradili in oblikovali ljudje z velikim smislom za urejanje bivalnega prostora. Druga velika urbanistična vrednota je bil zvonik cerkve, visok 56 m. Zvonik je dominantno kraljeval nad mestom in je tudi sredinsko povezoval vse druge zvonike : zvonik na gradu, na sv. Trojici,na sv. Antonu, na sv. Križu in na občinski stavbi.Z odstranitvijo cerkve je mesto izgubilo veliko prostorsko kvaliteto. ” ob prebiranju podatkov, ki dajo odgovor, doživljam da je spomin na zgodovinsko vlogo cerkve sv. Barbare preveč potisnjen v podzavest kraja. Ne podcenjujmo pomen nesnovne kulturne in duhovne dediščine, ki je kognitivno vseprežemajoča.

20.09.: Verižnost

Opazujem silnice različnih znanih javnih idejnih prostorskih projektov, ki so v času krize padli v krč in mirovanje, ker nimajo več realnih možnosti za realizacijo. V tem zaznamovano kriznem obdobju so pogosto usodno soodvisno ujete pravzaprav vse panoge in družbene sfere, v kompleksni anomaliji sistema : gospodarstveniki, stroka, ekonomija, trg… V delu s prostorom so projektne skupine ( naročniki – investitorji- banke- stroka – izvajalci ) pogosto verižno vpete v dominantne stihijske pritiske ekonomsko komercialnih interesov, v protislovnem odnosu do etike delovanja in v izključevanju sklopov za razvoj celote dejavnikov v projektu (okolje, skupnost ). 
Veriga, v katero so bremenilno blokirane različne panoge,je zaskrbljujoče resignirana. Vzroki so kompleksni. Npr. v projektnih aktivnostih kodeks stroke teoretično zapoveduje etične kriterije in mejo o zlorabi življ. prostora, toda je žal velikokrat v praksi ne izvaja. Nastaja slabost sistema, ki kvarno vnaša različne vdore, ki izkoriščevalsko povzročajo izgube ( vrednot, naravnih virov, razvoja ). Posledice se kažejo tudi navzven v nazadovanju zavesti poslovnega in socialnega okolja. Poleg degradacije, se masovno odvija posplošena komercializacija okolja. Obravnavani prevladujoči negativni vzorci kroničnega stanja našega prostora in časa odražajo vsesplošno onesnaženost, v ingerenci socialnih in ekonomskih razsežnostih. Determinirajo zavest širše družbe. Prevladujoči pogubni razmah “verig “, ki so zažrte in obremenjene s prevaro pogoltne kapitalistične logike, se ne bo tako hitro pretrgal. Je pa res, da so iztrošene, v duhovni izpraznjenosti in brez življenjske energije. 
Moj somišljenik iz Krasa, staroverec Boris čŒok iz Lokev, danes domiselno navede navezavo na razlago o 7 smrtnih grehih. Sedem smrtnih grehov je v krščanstvu stara razvrstitev sedmih človeških lastnosti, ki veljajo za smrtne grehe in potemtakem pomenijo za posameznika pogubo, če v njih vztraja in se jih ne pokesa. Sedem smrtnih grehov so že zgodnji kristjani navajali svojim učencem, v 14. stoletju pa so postali tudi priljubljena tematika evropskih umetnikov. Sedem smrtnih grehov je ljudsko in zatorej nepravilno poimenovanje; pravilen teološki pojem je sedem naglavnih grehov. Sedem smrtnih grehov, kot jih je navedel v 6. stoletju papež Gregor Veliki, kasneje pa tudi Dante Alighieri v Božanski komediji so:napuh, pohlep, pohota,jeza,zavist, lenoba in požrešnost. 
Ob tem se spomnem še misli našega kraševca Srečka Kosovela : “In tu naj zastavim pero : vse današnje življenje, korupcija, verižništvo, vse to se da ozdraviti. Vsa današnja kultura je laž, vsa današnja civilizacija je fraza, zato ker je vse samo forma ali pa sredstvo za gotova politična sidra . ” > lahko preberemo v knjigi ” Pravica – divje aktualen za ta čas in sprenevedanju smrtno nevaren “, na njenih prvih straneh pojasnjuje : ” pravica je edini svetilnik, ki naj orinetira razbito ladjo človeštva iz divjih valov nasilij, krivic in obupov. V današnji temni čas korupcije, prodanosti, mrtvila, sleparije, bolezni, krivice, želodčarstva, sije svetloba od človeka,ki stoji”.

17.09.: Dnevi evropske kulturne dediščine

Delo z dediščino je v dejavnosti geomantije kot imperativ pomembno področje – predstavlja temelj trajnostnega delovanja. Pripravljam se za soboto 22.09., ko se s Karin odpravljava v Idrijo,ki bo gostila odprtje Dnevov evropske kulturne dediščine, ki ima letos za izhodišče temo o solidarnosti med generacijami. Trgatev smo nekoliko prestavili, kar mi omogoča, da za vikend lahko izletnikujem po naši deželi, tokrat v Idrijo. “To je za Idrijo in za celotno občino pomembna priložnost v strokovnem in promocijskem smislu, saj Dnevi evropske kulturne dediščine (DEKD) predstavljajo najprepoznavnejšo akcijo pod pokroviteljstvom Sveta Evrope in Evropske komisije na področju kulture. V njej sodeluje 50 držav, 6000 mest, 30.000 kulturnih spomenikov, obišče pa jih 20 milijonov obiskovalcev. Septembra tako odprejo vrata številni kulturni spomeniki in arheološka najdišča, tudi tista, ki so čez leto javnosti načeloma manj ali celo nedostopna. Namen Dnevov evropske kulturne dediščine je na privlačen in inovativen način spodbuditi zanimanje najširše javnosti za varstvo kulturne dediščine, ji predstaviti idejo o skupni kulturni dediščini, o bogastvu in kulturni raznolikosti Evrope ter spodbuditi njeno aktivno odzivanje na socialne, politične in ekonomske izzive na področju kulturne dediščine. 
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki je koordinator DEKD v Sloveniji, vsako leto izbere kraj – gostitelja otvoritvenih dogodkov DEKD ter povabi lokalne skupnosti, izobraževalne, kulturne in druge institucije, društva ter posameznike, aktivne na področju varovanja in popularizacije kulturne dediščine, da sooblikujejo vsebino dogodkov Dnevnov evropske kulturne dediščine v svojem kraju in širše. Pripravljen je že program odprtja Dnevov evropske kulturne dediščine, 22. septembra, in vsebin prireditev, ki se bodo v okviru DEKD na Idrijskem zvrstile v tednu zatem. Vsi dogodki, ki bodo v Idriji in Sloveniji potekali v okviru Dnevnov evropske kulturne dediščine, bodo povezani v enotno temo “Izkušnja dediščine“, s katero se pridružujejo letošnjemu evropskemu letu aktivnega staranja – medgeneracijskega povezovanja. Idrija se ponaša z najvišjim priznanjem dediščine – Unescovim seznamom svetovne dediščine. 
Dnevi evropske kulturne dediščine bodo povezali vsebine, ki jih starost lahko ponudi mladosti preko življenjskih zgodb, znanja in modrosti, ki nam jih dediščina daje za sodobni čas. V središče bo postavljena „živa“ izkušnja kot izredno pomemben prispevek posameznika in celotne družbe pri uresničevanju poslanstva varovanja kulturne dediščine ter krepitvi aktivnega medgeneracijskega sodelovanja na področju varovanja in popularizacije kulturne dediščine.” 
V okviru dnevov kulturne dediščine pripravlja Karin interaktivno predavanje, ki bo 25.09. v Novi Gorici o pomenu (d)oživljanja dediščine, v likovnem delu z barvami. Sledi razstava. To področje je tako bogato, obširno in pomembno, da odpira vprašanja, kako se ga lahko uvede v šolski sistem kot dopolnilno izobraževanje trajnostne vzgoje. 
“Temeljno vprašanje, kako prepričati Evropejce, da bi razumeli, da jih kulturna dediščina povezuje in hkrati ločuje, je leta 1991 vodilo predstavnike Sveta Evrope in države ustanovne članice, da so organizirali skupno vseevropsko prireditev Dneve evropske kulturne dediščine – DEKD. Tako vsako leto znova, v mesecu septembru, sodelujoče države – teh je danes že 49 – po vsej Evropi organizirajo različne prireditve, namenjene predstavljanju kulturne dediščine. V tem mesecu odprejo vrata številni kulturni spomeniki in arheološka najdišča, tudi tista, ki so čez leto javnosti načeloma nedostopna.Danes to pomeni 30.000 spomenikov in 20 milijonov obiskovalcev.” 
S Karin stremiva predvsem v inovativnem prizadevanju oživljanja dediščine, da znanja in vrednote dediščine čimbolj uporabno vnašava v novo vsestransko vedenje in veščino geokulture. Poslanstvo v tej smeri prevzema najin zavod, ki bo deloval na področju dediščine in trajnostnega sonaravnega razvoja, ki vključeje pomen: kulturne,naravne, gospodarstvene, družbene in okoljske trajnostnosti. Dediščina je del naše kolektivne zavesti.

13.09.: Preobrazbe

Kampanja za predsednika države Slovenije poteka po predvidljivih kazalnikih. Kar vzbuja večini začudenje, je fenomen nenavadno neprimernega pristopa Boruta Pahorja. Kljub njegovim vznemirljivim populističnim potezam, je v njegovi kampanji pozitivno to, da inducira družbenemu prostoru šokantno drugačnost, ki nosi v sebi duha transformacije do anomalij sistema, ki je pretirano abnormalno zabetoniran v svoji rigidnosti. 
Ravno ta del njegove nelogičnosti, ki je za normative sporen in trapasto prismojen, vibrira do shematičnega prostora dogajanja zanimivo zavrtinčeno preobrazbeno. Borut Pahor izstopa iz lastnega ego kokona samopomembnosti in zamorjenemu ljudstvu prikazuje solidarnost, enakost med enakimi in čudno “nebodigatreba” vedenje, ki je za razum de facto nerazumljivo. Načenja utečene konvencije razuma. Za razum to deluje kot nespametni delirij debilnega vedenja.čŒe pojav ni v njegovi shemi, lahko zadevo ostrostrelsko obsodi in stigmatizira. Instanca razuma ima vgrajen svoj filter presoje.( simptomatična presoja stare dobe rib deluje po konceptu črno – belo / dobro – slabo / naši – vaši) Ob tej trditvi bi se sicer marsikdo zgražal, toda poskušajmo tudi prosto začutiti prostor dogajanja okrog nas, ne da bi zatajili pri intuitivnih opažanjih. 
Pa ne da delam propagando za mojega ” zemljaka “iz Šempetra, ki za svoje kompetence res ne daje vtisa resnosti. Saj si vsi vendar želimo razvojne vsebine, ki naj bi izhajala iz vizije vodnarjeve dobe in se povezovalno umeščala ( zlivala ) v vse sfere družbenega življenja.( Vemo da sporočilo vodnarjeve dobe govori o zamenjevanju starih vrednot v nove in v ospredje vnaša nove vzorce obnašanja, ki jih prinaša v 21. stoletje.) Torej,vsaj ni dolgčas, saj monotonija in anomija dogajanja v Sloveniji tudi podzavestno hrani množično apatijo. 
Vredno je pohvaliti tudi svojevrstne katalitične aktivnosti, ki imajo v sebi hoteno socialno moč razrahljanja togih družbenih stereotipov- ki so za globalne preobrazbe nezaželeni zaviralni dejavniki pernicioznih senčnih plati družbe. Nekateri temu temnemu malodušju nastavljajo ogledalo, drugi kreativno inducirajo.. Vsak poskus, ki se sproži v smeri preobražanja preživetega sistema je potemtakem dobrodošel.

11.09.: Dvorec Štatenberg

Današnji seznanitveni ogled dvorca Štatenberg je bil impresiven. Gospod Kociper Franc mi je skrbno razkazal prostore dvorca, z željo da opravim geomantijsko raziskavo tega veličastnega prostora, ki še danes velja za enega najlepših baročnih dvorcev v Sloveniji. Je baročno poslopje v bližini kraja Makole na obrobju Haloz nad reko Dravinjo. Leta 1740 ga je po načrtih italijanskega arhitekta Camessinija dal postaviti grof Ignacij Maria Attems za svojo poletno rezidenco. Za Attemsi se je na gradu zvrstilo mnogo plemiških družin in posameznikov; Auerspergi, Kaiserfeldi, Conradiji, v obdobju med obema vojnama pa Neumanni. Zadnji med- in povojni lastnici aristokratskega porekla sta bili nemški grofici Mary von Crane-Matenna (por. Dyhrn) in njena hči Marija von Dyhrn.Dvorec je najbolj znan po freskah in štukaturah v Viteški dvorani in elegantnih salonih, ki se nahajajo levo in desno od nje. 
Prvi vtis je očiten. Dvorec reprezentira tradicionalne vzorčne karakteristike, ki so velike vrednosti. V dvorcu se na nevidni ravni dogaja veliko zgodb. Še posebej na astralni ravni prostor želi moje posebne ( zdraviteljske ) pozornosti. Želi mi pripovedovati- kot živ organizem, ki ima svojo zavest- in biti slišan. Vzbuja vtis, da je vatiran z zgodovinskimi vsebinami, ki so v ingerenci z njeno dragoceno identiteto prepoznavnosti. Interakcija nevidnih vsebin je res vznemirljivo interaktivna, med številnimi astralnimi zgodbami, ki dajejo dvorcu doživljajsko zgodovinskost. Prostor občutim, da resnično noče biti več v nelagodnem duhovno indolentnem stanju. S tem dojemanjem najine sprožene komunikacije, se mi radovednost vneto poveča, da bi globinsko raz bral prostor -( geomantija omogoča branje prostora,v tem primeru kot da bereš staro knjigo )- z namenom, da prispevam k povrnitvi duhovno energijskega oživljanja dostojanstva prostora. 
Namen našega dela je tudi geomantijski prikaz tradicionalnega modela arhitekture tedanjega časa, v sintezi z izdelavo turistične ponudbe, ki temelji na predhodno izdelani platformi duhovno energijskih danosti dvorca. Zgodovinska podlaga torej izhaja iz poznega 17. stoletja, ko so se lastniki štatenberške gospoščine, grofje Attems, odločili zapustiti istoimenski, danes razrušeni srednjeveški grad nad Makolami in se preseliti v dolino. Izbrali so si zložno razgledno vzpetino v bližini in tam pozidali svoj novi dvorec, ki se je kmalu razrasel do svoje današnje imenitnosti. 
Prispevek za obogatitev turistične ponudbe bom oblikoval šele v zadnji fazi, po izdelani analizi, ki jo bom predstavil turističnemu društvu. Sveženj novosti, ki jih bomo ( iz geomantijske analize ) integrirali v turistično ponudbo, društvo lahko inovativno uporabi in reformira za svoje delo. Turistično društvo Štatenberg ima v souporabi pritlične prostore, v katerih si je uredilo večnamensko dvorano, turistično informacijsko pisarno in etnološko zbirko. Hkrati turistično društvo skrbi za muzejski del dvorca in vodi oglede po njem. 
Za pregled takega obsežnega prostora mora geomant imeti veliko kondicije in spoštovanja do dediščine, da se mu odkrije zakladnica- imenovana- večplastna analiza duhovnega bistva prostora.

11.09.: Park Slovenska Bistrica

Po delovnem opravilu v Slovenski Bistrici, se napotim v park, ki se nahaja nasproti gradu, da se posvetim raziskovanju. Geomantijsko izpopolnjevanje nas vedno notranje duševno izpolne,kreativno-osebno odpira in senzibilizira. Razvija naše zavedanje o Zemlji in samo-zavedanje. Narava in prostor ima svojo zavest, s katero komuniciramo. 
Kinestetično občutim kako pulzira gabrovo drevo in vizualno ugotavljam povezavo parka s prostorom širše v mestu – da si pripravim podlago za pregled energijske strukture parka, ki se jo vidi z notranjimi očmi. Ob tišini, ki pomirja, avditivno prisluhnem blagozvočnim duhovnim bitjem prostora. 
Pri tem spontano doživim vtis današnjih sanj, ki me nagovarjajo, naj izdelam knjigo za otroke. V bližini opazim vrtec, kjer je moja žena Karin izvajala za otroke program senzibilizacije do narave. Po tej misli, ki se izpoje, se pojavi stanje tišine. 
Vzgib, ko si dovoliš zavestno občudovati lepoto vsakega detajla, je enakovredni del ekologije. Doživljajsko slaviš lepoto in se čudiš. 
Park je priljubljena sprehajalna točka domačinov in naključnih obiskovalcev. -parki so vedno zanimivi vitalni vmesniki med ljudmi in naravo, spoj človekove ustvarjalne volje in volje narave. – Po francoskem vzorcu vrtnega oblikovanja so ga posadili prvotni lastniki gradu grofje Vettri, olepšali in izboljšali pa so ga naslednji lastniki Wildensteini ob koncu 17. stoletja. V zadnjih letih je bil park skupaj z obzidjem temeljito obnovljen. Ugotovim, da ima pomembno vlogo do celega mesta. Gabrov drevored ustvarja prelepe vijugaste energijske linije.

09.09.: Eko turizem

Aktualna vloga geomantije, ki jo uvajam v eko turizem na podeželju, je zastavljena z namenom delitve veščin in znanja. Platforma geomantije značilno vzpostavlja trajnostne delovne temelje in ” know how “, na osnovi obravnavanih naravnih in vitalno-energijskih danosti prostora ter dediščine pokrajin, ki predstavljajo izhodišča razvojne strategije, oblikovane v sodelovanju z domačini. Različnim organizacijam, ki se ukvarjajo z naravno in kulturno dediščino- omogočamo inovativno povezovanje z gospodarstvom, izobraževanjem in drugimi dejavnostmi. Stremljenje, ki ga s sodelavci gojimo, mora biti preudarno integrirano v bistrovidno prepoznavanje bistva eko turizma, na temeljih oživljanja tradicionalnih vrednot trajnostnih arhetipov. Arhetipi nam prikazujejo duhovno zdradbo Zemlje in kulturne korenine dediščine, pravzorce narave. 
Zato nasprotujemo kakršnikoli obliki posplošene komercializacije.Pogosto se namreč turizem lahkotno izrablja za potrošniško sebično koristoljublje, ki se gre turizem kozmetično. Za domačine lahko v določenih primerih povzročajo dejansko izkoriščanje. Nekateri mi radi potožijo, da doživljajo take variante kot njihovo prostituiranje, za interes posameznih skupin, ki zvito “usekajo “v prostor sprevžen koncept dela. Lepa reč torej, če se v projektih spregleda pritlehni namen projektnih ekip. 
Lahkomiselnost do zavajajoče blamaže je ena možna težava. Pogost problem pa se v praksi kaže tudi v drugi skrajnosti, ko domačini ne zaupajo argumentiranim predlogom strokovnjakov, ki želijo prostoru resnično pomagati. V takih primerih pa lahko objestna konzervativna trdovratnost in iracionalna ludističnost domačinov zapre razvojne možnosti in priložnosti za lasten kraj in deželo. 
Poleg teh skrajnosti poznamo še tipične navidezno normalne variante,ki se izvajajo izrazito nedomiselno, polovičarsko, brez dodanih vrednosti in pravega kreativnega presežka, ki bi prostor lahko razvojno kultiviral. Za geius loci kraja je tak povprečniški način topumen in pozunanjen, saj ga sploh ne u-vidi. Taki tipično pop projekti, ki so množično najpogosteje v uporabi, varljivo blažijo negativne ekstreme in pozitivne kompleksnosti zahtevnih projektov. V resnici so vsiljivi brezosebni koncepti modnih trendov, v balastu utilitarnosti, brez izvirnosti in učinkovitosti. Žal tudi taki primeri projecirajo v prostor problem. Duhovnega- ekološkega vira identitete & potencila prostora ne začutijo, ga ne upoštevajo v zasnovi in projektiranju. Cena, ki se jo plača za to, je več kot prevelika. 
Vedno me nasmejejo prijatelji ekologi, kreativci in okoljevarstveniki, ko s svojo arhaično subverzivnostjo kritizirajo všečkarske projekte, ki se zamaskirano prilizujejo diktatu kapitala. Ni kaj, civilna iniciativa gre res od spodaj navzgor, v pristnem vrenju napram ideološkim pop pritiskom materializma. Potegovati se mora za tisto, kar je resnično trajnostno, v spoštovanju modrosti naših prednikov. 
Geomantijsko prizadevanje v osnovi prispeva k zaščiti in varovanju okolja ter povečanju kakovosti življenja, na osnovi verodstojne kreativne etike in estetike delovanja. S svojo vzorčnostjo kaže primere ekološke resnosti. Z veljavno vsestranskostjo spodbuja celostni razvoj podeželja – torej tudi gospodarski,nova delovna mesta in produktivnost domačinov. Programska rešitev takega pristopa izhaja iz analize prepoznanih potencialov prostora – specifičnih lokacij – kmetije in gospodarstva- ter posameznikov. ( Ekologija in ekonomija ). 
Domačini interaktivno prepoznavajo potenciale svojega domačega regionalnega območja in soustvarjalno sodelujejo pri oblikovanju krovne strategije razvoja ter osnujejo izhodišča za prepoznavnost identitete svojega kraja. V okviru projektov imam organizirano podjetniško svetovanje, s čemer spodbujam razvoj lokalnih dejavnosti na kmetijah. 
Celotno območje projekta je z izvedbo holističnega programa prepoznavnejše in pritegne več obiskovalcev. Tako zasnovan razvoj nadgrajuje danosti prostora in spodbuja celostni razvoj posameznikov, vzpostavlja avtentične, avtohtone storitve in dejavnosti. Eko turizem naj deluje skozi srce ! 

01.09.: Trajnostni razvoj kot gonilo inovacijam

Letos predstavljam svojo inovacijo na 7. Slovenskem forumu inovacij, ki se bo odvijal 26. in 27. novembra 2012, v Ljubljani, na Gospodarskem razstavišču. 
Nam inovatorjem je s tem forumom ponujena priložnost, da svoje inovacije predstavimo širši javnosti, potencialnim investitorjem in kupcem, pomagamo osvetliti dejansko stanje na področju inovacij in inovativnosti v Sloveniji ter s tem prispevamo svoj doprinos k razvoju in napredku, pomembnem za širšo družbo. Letošnja nosilna tema Foruma inovacij je: trajnostni razvoj kot gonilo inovacijam in zaposlovanju. 
Mirno lahko rečemo, da zelene -ekološke vrednote vedno bolj resno in resnično vzgojno ( trajnostna vzgoja ) dosegajo zavest sodobne družbe, v ciljnosti k trajnostnim usmeritvam. Geomantija pripada duhovnemu jedru družbeno odgovorno angažirane kritične mase spreminjanja sveta, na temeljih trajnostnega razvoja. Krizni čas daljnovidno prepoznava kot obdobje globalne preobrazbe Zemlje, v civilizacijskem prehodu k večdimenzionalnemu, ekološkemu bivanju. < videnj in slutenj o umirajočem sesuvanju starega sistema je v geomantiji bilo pred krizo nešteto, tudi ta del intuitivnih opozarjanj spada v proces inovativnosti > Tudi močnim tokovom inovacijskih podvigov sodobna geomantija daje večplasten doprinos v : generiranju izvirnega inspirativnega impulza, moralno etično vodilo, moč imaginacije, odločilni vsebinski smerokaz, sposobnost opažanja skritih delovanj nezavednega in spodbujanje sodelovalnega, solidarnostnega & sonaravnega soustvarjanja in odkrivanja novih talentov- pri razvoju človeških virov, v ustvarjalni interakciji med različnimi razsežnostmi dinamike inovacijskih procesov od ideje do končne rešitve. V odnosu do dediščine, kjer spoštljivo ohranja korenine in izročilo vsega trajnostnega, razkriva starodavne skrivnosti tajnih znanj misterijev v medgeneracijsko kultivirano izoblikovano inovativno funkcionalno prakso. Ne pozabimo da določena področja v geomantiji imajo vlogo obujanja starodavnih znanj visoko razvitih civilizacij preteklosti, ki so še vedno v marsičem za konvencije današnje znanosti inovativne. Pri tem se ne gre samo za proučevanje evidentiranih znanj iz knjig, temveč za usposobljenost ustvarjalnega dela v zaznavanju kolektivnega nezavednega. Ravno zaradi svoje bogate tradicije vedenja o življenjskih zakonitostih narave in človekovega delovanja, nudi empirično esencialni etični ključ do razvijanja praks duhovnih tehnologij bodočnosti. V predstavitvi geomantijske inovacije, ki jo prikazujem širši javnosti, odpiramo veliko knjigo znanja, ki predstavlja potencialno trajnostno uporabno duhovno znanost, ekzaktno intuitivno doktrino z zverziranimi inovativnimi delovnimi instrumenti celostne metodologije dela in holistično medicino – za planetarne potrebe ekologizacije sedanjega prostora in časa. Kolikor se bo dalo, si bomo na forumu privoščili čudenje ob zadovoljitvi ustvarjalne, nadčutne, intuitivne in intelektualne vedoželjnosti.

09.06.: Geometrija fibonnacijevega zaporedja

Raziskovalna naloga, s katero se ukvarjam, je geomantijska proučitev Fibonnacijevega zaporedja v naravi, na področju svete geometrije, starodavnih mandal,kozmogramov in sakralne arhitekture. 
Fibonacci, s pravim imenom Leonardo Pisano, je živel med 12. in 13. stol. v Pizi.Fibonnaci je eden prvih v zgodovini, ki so uvedli arabske številke – te pa uporabljamo še dan. Njegovo zaporedje, ki je eno najznamenitejših zaporedij naravnih števil v matematiki -Fibonaccijevo zaporedje je: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144… < Zaporedje dobimo tako, da prepišemo prvi člen, nato pa vse ostale dobimo tako, da seštejemo dva predhodna člena. Zaporedje je zanimivo zato, ker se zelo pogosto pojavlja v naravi – kot da gre za sam matematični zakon narave. Fibonaccijevo zaporedje želim razkriti iz zajetne skrivnostnosti ter izključno matematične definiranosti v zakonitosti globlje geometrije prostora. Prvenstveno me zanima ozadje matematične formulacije, da lahko nadaljujem z razumevanjem preostalih značilnosti zaporedja. Intuitivno in razumsko iščem povezujoče geokoordinate linearnosti & nelineranosti prostora. Moja osnovna delovna podlaga so zgovorni primeri v praksi in v naravi prostora. 
Komplementarna podlaga so seveda znanstveno-matematične ugotovitve, ki razlagajo osupljive lastnosti Fibonaccijevega zaporedja, ko so : ” če manjše število delimo z večjim, dobimo približno Φ = 0,618 … (z neskončno decimalkami), če večje število delimo z manjšim, dobimo φ = 1,618 …Zlati rez; če vzamemo poljubne tri zaporedne člene fibonaccijevega zaporedja, potem je razmerje med njimi enako razmerju zlatega reza. 
Po tem pojmovanju je celotna narava tudi matematično urejena. Njena kaotičnost in neurejenost je samo iluzija, ki zavaja nevedneže. Planetarni red Neba se odraža na Zemlji. ( tako kot zgoraj, tako spodaj ). 
Zlati rez je tako kot Fibonaccijevo zaporedje v naravi povsod prisoten – od razmerij med posameznimi deli teles živali, “dizajna” polževe hišice pa do razmerja med številom čebel in trotov v panju. Zlati rez lahko zasledimo tudi pri velikih umetniških dosežkih človeštva, pa naj bo to arhitektura, glasba, slikarstvo itn. 
Fibonaccijevo zaporedje najdemo v razporeditvi stebelnih listov rastlin, v številu cvetnih listov ipd. Taka razporeditev vsakemu listu omogoča maksimalen izkoristek prostora in obenem tudi optimalno število za fotosintezo, semenom pa, da njihova razporeditev zavzame minimalen prostor, kar lahko opazimo tudi pri spiralasti razporeditvi semen sončnice. Pri nekaterih rastlinskih vrstah je število cvetnih listov vedno enako, to število pa je obenem del Fibonaccijevega zaporedja. Pri drugih vrstah, pri katerih se števila cvetnih listov spreminjajo, ta samo rahlo odstopajo od števil iz Fibonaccijevega zaporedja, povprečje cvetnih listov pa je vselej del Fibonaccijevega zaporedja.” 
Današnje sanje me usmerijo, naj nalogo artikuliram iz perspektive duhovnega vedenja. Sanjam, da me po rokah oblije nebeško modra svetloba, ko z rokami rokujem z različnimi geometrijskimi liki. Ob tem se zavedam, da moram za to nalogo sistematično revidirano analizirati sanjska sporočila- iz obdobja več let nazaj. Potreben discipliniran napor pri proučevanju arhiva sanj je nujen kreativni postopek, ki lahko oblikuje podlago vsebin za ustvarjanje možnosti pri odpiranju impulzov inspiracij. Veliko sanjskih sporočil o geometrijskih likih, kozmogramih in izjemno urejenih znamenjih s števili, mi potrjuje smer umevanja raziskovanja. 
V zvezi s Fibonaccijevim zaporedjem so zanimive različne geometrijske konstrukcije in liki, ki mi strukturo zaporedja napravijo bolj nazorno. 
Zato Fibonnacijevo zaporedje poskušam eksperimentalno uvideti iz različnih aspektov. Eden od njih je videnje zaporedja v sliki dvigajočih se stopnic. Dvigajoče stopnice si predstavljam v koordinatnem sistemu na različne načine. V prepoznani linearnosti se ugotavlja red, ki ima paralele med matematičnim in kozmičnim.

08.06.: Konferenca biodinamike

Zavod za biološko dinamično gospodarjenje Demeter in Biotehniški center Naklo 
bosta v času od 18. 6. 2012 do 23. 6. 2012 gostitelja 16. mednarodne konference 
Demeter International, kjer bom sodeloval s svojim prispevkom predavanja in delavnice o geomantiji. V tem tednu opazujem, kako se arhetipi geomantije in biodinamike sijajno prepletajo skupaj. V mislih imam duhovne vsebine, ki so navzoče v izvornem smotru poklica. Vsako delo ima namreč svoje specifične karakteristike, ki so berljive na ravni zavesti. To mi v tem primeru pomaga pri sinhroniziranju z namenom konference. 
Organizacija mednarodne konference v Sloveniji je velika čast za slovenske organizatorje, hkrati pa tudi obveza,priznanje in potrditev, da biodinamična metoda kmetovanja pri nas dobiva vse večje razsežnosti in pomen. Širša javnost, torej vsi, ki bi želeli izvedeti več o biodinamiki, so vabljeni v Biotehniški center Naklo v nedeljo,17. 6. 2012, na prvo srečanje biodinamikov Slovenije, katerega soorganizatorji so vsa društva za biološko dinamično gospodarjenje iz Slovenije. Pripravili bodo pester program, ki bo potekal od 10.00 do 17.00 na posestvu Biotehniškega centra Naklo: stojnice s ponudbo pridelkov in izdelkov biodinamičnih kmetij; predstavitev institucij (varovanje narave, kontrola kakovosti, trajnostni razvoj podeželja, društva Ajda, waldorfski vrtec in šola, Biotehniški center Naklo, Demeter Zavod …);strokovna predavanja s področja biodinamike in zdrave prehrana ponudba biodinamične hrane in pijače; info točka s koristnimi informacijami; tukaj bo tudi moja hčerka Anjel predstavljala svojo knjigo, ustvarjalne delavnice.. Sveži val strokovno podkovanega ozaveščanja, ki prihaja, je za izkoristiti. 
Geomantija in biodinamika opravljata esencialno poslanstvo do Zemlje in predstavljata temeljna stebra nove ekologije za bodočnost.

07.06.: Senzibilizacija

Poetika geomantije se izraža tudi skozi kulturno kreativne dogodke. Danes je imela Karin odprtje razstave del strokovnih delavk in otrok Vrtca Nova Gorica, v avli Mestne občine Nova Gorica. Razstava je rezultat dodatnega izobraževanja Tečaja senzibilizacije”, ki ga je vodila v šolskem letu 2011/12 za strokovne delavke Vrtca Nova Gorica . Karin s s svojim poglobljenim izobraževalnim programom vnaša geomantijska znanja narave in ustvarjalnosti do otrok. V končni fazi se rezultati prikažejo v obliki razstav. Karin o pomenu rastave pravi : “Ustvarjalni potencial posameznika pomeni nenehen vir navdiha in sprememb. V likovnem izrazu prepoznavamo osebno edinstvenost. Za otroke v predšolskem obdobju je značilno intenzivno doživljanje barv. Barve oblikujejo vzdušje prostora. Pri ureditvi lahko z izbiro barv upoštevamo našo notranjo potrebo po določeni kvaliteti, ki krepi želeni vidik našega potenciala in na specifičen način zaznamuje obdobje našega življenja. ” < Slika ima zgoščen energijski zapis. Ob ponujenem dogodku, imamo spet lepo priložnost za raziskovanje in medsebojno srečevanje. Taka druženja odpravljajo vsesplošen sindrom odtujenosti – med ljudmi, do prostora in do ustvarjalne rado-živosti. Priti si moramo bližje in graditi novo obliko eko-kreativnega mrežnega povezovanja. 
Ustvarjalnost je medij, ki našo senzibilnosti celostno razvija. To je vodilo na najinih tečajih zavoda, da se zaznave iz narave redno ustvarjalno izraža. S tem nudimo učinkovito zagotovilo za dejansko napredovanje in izpolnitev dosežkov, ki so merljivi tudi po standardu kreacije.

06.06.: Resonance

Proučujem današnje sanje. Sanjam, da sem skozi srce povezan s širšo pokrajino v obliki intenzivne svetlobne horizontalne krožnice. Utripajoča krožnica je živo vpeta v prostor, hkrati prijetno umeščena v moje srce in povezana naprej.. Doživetje je zgovorno, saj ob vsaki misli na določen kraj, ki ga poznam, ta krožnica blagodejno zaniha in resonančno zavibrira skozi moje srce. Interakcija krožnice s pokrajino daje občutek prefinjeno empatičnega, dobrosrčnega razumevanja okolja, ki se mi zdi dragocen. Krožnica se lahko razširi po prostoru, v določenih trenutkih deluje planetarna. Opazim, da ima telepatska povezava krožnice s pokrajino uporaben učinek, ki mi je kot kaže podarjen za delo, ne kot privilegij, temveč kot odgovornost – zato moram najti odgovor kako jo uporabljati. Z navdušenjem jo preizkušam po mojih znanih znanjih, toda zavedam se, da v sebi skriva nekaj novega, kar zaenkrat še ne razumem. Radovedno čakam na novo znamenje. 
Sporočilo sanj razumem v smeri spoštovanja nevidnih kanalov, ki predhodno nagovarjajo potek mojega dela. Notranji klic prepoznavam kot impulz za artikulacijo novih razumevanj okolja, ki so značilna za tok globalnega dogajanja. Zato si prizadevam oblikovati nov posluh za resonance do delovnih usmeritev značaja globalnih sprememb. Dešifrirane sanjske arhetipe – v naslednji fazi implementiram v nov delovni sistem.

Znanje

V pripadnosti aktualnim ekološkim aktivnostim, percepiram navedeni nov družbeni pojav in opažam, da naše okolje povdarjeno kliče tudi po odkrivanju novega znanja in združevanju. V perečih globalnih vprašanjih in izzivih – se na duhovni ravni skriva nekaj novega. Značilnost tega razburljivega fenomena je nezavedno povezana s procesom nastajanja nove zavesti, ki je planetarnega pomena. V zadnjih letih namreč proučujem obnašanje različnih sistemov- živega organizma okolja- v žarišču planetarnih preobrazb (socialnih, duhovnih, energijskih..) in iz njih sistematično spoznavam, kako so med seboj povezani. V mislih imam novo resničnost znanja, ki se na duhovno energijski ravni odpira po planetu, v kompleksnem prepletu z intenzivnimi preobrazbami starega sistema v novo družbeno in prostorsko ureditev. To znanje je geomantijsko berljivo z zverziranim jasnovedenjem.( znanje = vedenje ) Metoda nadčutnega zavedanja višje zavesti,ki vedoželjno razbira novo znanje za prihodnost, predstavlja inovativen razvojni koncept za bodočo družbo znanja. To je nov duhovno- kreativni kapital, ki ima za bodočnost pomembno vlogo pri ( samo)uresničitvi človekovih notranjih potencialov za delovanje v dobrobit skupnosti. 
V skladju s to novo zavestjo, ki je vtkana v globalne preobrazbe Zemlje, si prizadevam interdisciplinarno so-delovati v holističnih aktivnostih nove paradigme, kjer smo priča razodevanju novega ( večdimenzionalnega ) znanja. Poraja se v obliki novih vertikalnih in horizontalnih svetlobnih kanalov, kar kaže na razveseljive znake ( napram zamegljeni temni plati globalne krize) nastajanja nove planetarne platforme za bodoče civilizacijske premike. To znanje je v zavesti,ki je empatična,sočutna, solidarna, vključujoča. Je integralno, presežno, univerzalno in odraz planetarne zrelosti iz zgodovinskih izkušenj, kar pomeni da integralno združuje tudi že predhodno osvojene uporabne oblike znanj < predpogoj je obuditev starih znanj duhovne dediščine . Dušno vživeto prevajanje svežega znanja je utemeljeno na principih starih vedenj, ki jih posodobljeno nadgrajuje. Starim in novim duhovnim znanjem je skupen imenovalec : brezčasni in trajnostni značaj. 
Po-klicani smo, da to znanje z odprtim srcem prevajamo skozi svoje delo in dajemo naprej. Tako se lahko sodobni programi naših projektov v skrbi za pomoč okolju sijajno sinergično razširjajo med ljudmi in pokrajinami. Vizije in znanja se v praksi povezujejo po nekem spontanem vodilu življenja, ki nas vse dobrodušno nagovarja skozi različne delovne situacije, ki vzniknejo in v sodelovanjih timskega dela soglasno dozorijo. 
Albin Apotekar iz Šmarij pri Vojniku – me ob mojem opravljenem pregledu terena, v vlogi zanimivega sogovornika seznani s pomenom znanja iz svoje magistrske naloge. Njegovo umevanje je pomenljivo, saj raziskuje tudi geomantijsko delovno področje, povezano z intuicijo, osnovano na štiristopenjskem modelu > podatek – informacija – znanje – modrost. Albin pri tem pravi : “Znanja se podobno kot sreče, navadno zavedamo šele takrat ko ga nimamo, mislimo pa, da bi ga morali imeti. Naše stanje pomanjkanja sreče znamo preprosto opisati z »ne-srečo«, pri znanju pa ni tako preprosto. Ne moremo namreč preprosto biti »ne-znani«, pač pa smo nevedni ali neumni ali celo nesposobni. Preprosta miselna analogija, nas že navede na spoznanje, da pri znanju gre za bol kompleksno povezavo med umom, vednostjo in sposobnostjo in pa zavedanjem le-tega. 
Sitar (2006, str. 61) loči štiri ravni zavedanja znanja. »Na prvi ravni vemo, kaj vemo, na drugi ravni vemo, česa ne vemo, na tretji ne vemo, kaj vemo in na zadnji, četrti ravni, ne vemo česa ne vemo. Avtorica prav tako meni, da je vsako znanje vedno znova podvrženo preverjanju, izpopolnjevanju, dokazovanju, oporekanju. Tako bo tudi najnovejše znanje v prihodnosti vedno znova podvrženo dvomom in preizkušanju (prav tam). 
Značilnosti znanja lahko povežemo s stopnjo vključenosti človeka in zmožnosti uporabe le-tega v štiri nivoje ali stopnje. V prikazu štiristopenjskega modela »znanja« lahko vidimo tudi potreben pogoj za dosego višje stopnje »znanja« katera pa hkrati vključuje kvalitete vseh prejšnjih. 
Sitar na podoben način, kot tudi nekateri drugi avtorji, opisuje najnižjo raven kot podatek, ki ga z določenim namenom preoblikujemo v informacijo. Informacija sama že ima bistveno večjo uporabno vrednost kot sam podatek. Iz vidika funkcionalnosti lahko o naslednji stopnji – znanju posameznika govorimo takrat, ko je le-ta sposoben presojanja pomena in konteksta informacije, kaj je vzrok in kaj posledica in temu prilagodi svoje aktivnosti (Sitar, 2009 str. 62). »Vendar pa znanje ne predstavlja najvišje ravni. Znanje potem povežemo z lastno intuicijo, ki izhaja iz naših predhodnih izkušenj, in tako pridemo do modrosti« 

01.06.: Kozmogram Vila Muzika Savudrija

V prostoru Vile Muzika sem pred leti litopunkturno umestil kozmograma za vitaliziranje in zdravilno odprtost ambienta. Kozmograma sta holografsko povezana z arhetipskimi viri sproščenosti prvinskega okolja ob morju. Vedno več ljudi me sprašuje o prostorih za počitnice, ki bi jih lahko priporočil za primerne, v standardu energijsko blagodejnih in ugodnih za kakovostno sprostitev, oddih in regeneracijo. Zanimanje za alternativni turizem in zdraviliške počitnice se pohvalno povečuje. Znano je, da turisti vedno pogosteje iščejo zelene, odgovorne destinacije. Trajnostne oblike turizma postajajo v razviti turistični ponudbi nujna smer nadaljnjega razvoja, saj bo le takšen turizem, ki je hkrati prizanesljiv in konstruktiven do naravnega, kulturnega in socialnega okolja, konkurenčen tudi v prihodnosti. Alternativni turizem se vrača k tradicionalni povezanosti z naravo – v omiki, filozofiji in pristni praksi.Hrepenenje po tej vrsti sprostitve je kolektivno v porastu. Celo več, pojavlja se simptom masovne naveličanosti nad kozmetično plehkimi potrošniškimi počitnicami, kar ni samo zaušnica, temveč tudi znak prebujanja novih potreb. čŒas je zrel za poglobljen turizem, ki ga pozdravljam tudi v Vili Muzika, ki prepriča tudi najbolj izbirčne. / Soroden realiziran primer iz moje prakse je Vila Astra v Lovranu pri Opatiji. 
Vila Muzika se nahaja v zahodnem delu Istre v vasi Bašanija pri Savudriji. Je obnovljena mediteranska vila , ugnezdena med dvema cedrama. Na vrtu se tudi v največji poletni vročini najde senca pod oljkami, bori, stoletnimi cipresami ali široko figo. 
Lastnica in vili zvesta voditeljica Beba Splichal, ki je skozi duhovni preporod stare vile, svojevrstno oživela prostor v novodobno vilo Muzika in njeno perspektivno prepoznavno dejavnost, z zgledom izkušnje pravi : “Pri načrtovanju nove namembnosti je arhitektka upoštevala identiteto rezidenčne vile tržaškega morjeplovca Richarda Stefanija, ki je hišo zgradil na takrat neposeljenem griču, da bi z okna opazoval morje, ko z leti zapusti kapitanske zadolžitve. Zasnoval jo je tako, da vsak vogal hiše kaže natančno smer neba, je neke vrste kompas, ki ti pomaga tja, kamor si namenjen. 
Drevesa, ki jih je zasadil, zdaj zastirajo pogled in so že prerasla hišo, vendar vonj morja in butanje valov ob obalo segajo prav v vsak kotiček. Kadar zvečer zaspiš pri odprtem oknu ali kar zunaj, pod zvezdami, te z lahkoto odnese na obalo. Vrhove cipres osvetljuje luč savudrijskega svetilnika, ki je v jasnih nočeh vidna po vsem Piranskem pa tudi Tržaškem zalivu. V takih trenutkih se zahvaljujem mornarju in prijateljem, brez katerih ne bi zmogla, da vse to lahko delim z vami. 
Pri poseganju v prostor smo želeli ohraniti glamur tedanjih časov, vendar pa hiši dati priložnost, da s svojimi energijami ponovno zaživi – Geomantija upošteva, da Zemlja oddaja življenjsko energijo, ki prežema našo vilo. Prostor obravnava holistično, kot utripajoč, živ organizem, ki izpolnjuje bistvene življenjske funkcije. Temeljno geomantično pravilo pravi: če hočemo imeti zdrav bivalni prostor, moramo v prostor zajeti vitalno energijo Zemlje. Ta s svojo dinamično cirkulacijo po prostoru krepi tudi človekov organizem in omogoča naravno vitalnost, imunost in moč. Pri prenovi in sploh pri delovanju v prostoru smo z arhitektko Emi Vega in krajinarko Ireno Fattori upoštevali nasvete geomanta Robija Lavina, se z njim posvetovali in ustvarili pogoje, da prostor vzpodbuja naravne pretoke energij in ugodno vpliva na počutje obiskovalcev in tistih, ki tam delujemo. Z načrtovanjem zunanje in notranje podobe hiše se tako uravnava pretok življenjske energije, ki polni človekovo aurično polje “. Vila reprezentira povezanost s prvinskim značajem kraja in s svojo dejavnostjo- naklonjenost do naravnih vrednot. 
Tudi sam sem nekajkrat preživel počitnice v Vili Muzika. Nazadnje so bile kreativne, kjer smo v ambientu vile s sodelavci snovali projekt. Za dosego vrhunskih ustvarjalnih dosežkov smo v Vili Muzika imeli v podporo pravzaprav vse na razpolago. Tudi časa za telesno re-kreacijo in radoživo kopanje v morju nam ni zmanjkalo. Amient nam je sooblikoval delovni ritem in kakovost ustvarjalnih rezultatov. 
Prostor je aurično zaokrožen in s svojo zdravilnostjo čudovito ukoreninjen v širši krajinski prostor narave.

Benetke

V soglasju s smotrom sedanjega časa, izpopolnjujem senzibilnost čutenja do okolja, danes so ta prostor Benetke. Tudi na današnji raziskavi ” najlepšega mesta na svetu “- Benetk sem nadaljeval s proučevanjem neprecenljive vrednosti vodnega etra mesta, ki v temeljih predstavlja edinstveno čustveno kvaliteto Benetk. Pri tem se usmerjam v novo obliko zaznavanja, kjer kvalitete kraja osebno podoživljam, v resonančnem ogledalu lastnih pravzorcev. Metoda daje dodaten razviden učinek osebne rasti in samospoznavanja. V tem primeru zavestno poglabljam odnos do vodnega elementa. Saj se v te čudovite arhetipske kvalitete kraja lahko nezavedno opotekne sleherni turist, toda večinoma mu ostanejo neuporabno skrito latentne v podzavesti. Impresivnost doživljanja nevidnih razsežnosti je z omejenim,plitkim,pozunanjenim masovnim turizmom ( ki tudi duhovno onesnažuje ) žal butasto ignorirana in zapravljena. Povprečen turist, ki še dela hrup,žal ne dobi bistvenega. Bistvo Benetk je zunanjim očem nevidno. To velja seveda tudi za vodni eter. 
Mi Kraševci imamo vodo navzočo v podzemlju pokrajine bivanja. V Benetkah pa kot da hiše ” plavajo na vodi “. Mostičkov čez vodo imajo več kot 140( to sem v gibanju doživel tudi ko sem pred leti pretekel Beneški 42km maraton ). čŒe pogledamo arhitekturo, vključujoč z najveličastnejšimi palačami- je obrnjena : glavna stavbna masa ni spodaj, temveč zgoraj – prilagojena vodi. Vodni eter Benetk ima presenetljivo širok domet v svoji auri. Percepiram v duhu večplastnosti. 
Navezujem se na mojo prvotno analizo iz leta 1998, ki jo želim nadgraditi.Eno od zgovornih videnj, ki sem jih imel v takratnem obdobju raziskav Benetk je bilo : Videl sem drevo s krošnjo, ki se po eni strani naslanja na trdno zemljo, po drugi strani pa na vodno gladino. Njegove korenine so razpredene po vodi in ne v zemlji, kot je za drevo značilno. S tem, da se krošnja na uravnotežen način naslanja tako na vodo, kot na zemljo, odgovarja urbanistični strukturi Benetk, utemeljeni na ravnotežju med zemeljskim in vodnim elementom. 
Voda ima dvojno vlogo. V prvem primeru nastopa v svoji elementarni, v drugem pa, v duhovni vlogi. Duhovno kvaliteto vode sem prepoznal v drugem videnju Bentek, kjer sem videl ogenj, ki gori pod vodo. Navedena simbolika nam pove, da se pri navadni vodi to ne more zgoditi. V videnju se je povdaril prezenten pomen duhovnega vira ognja, ki se v vodi ne ugasne. Paradoks, ki je resničnost za skrivnostne Benetke. S to čarobnostjo se je spogledoval tudi mistik preteklosti Benetk, npr. duhovnik, menih, umetnik, ustvarjalec, urbanist… Fascinantna sakralna struktura podobe Benetk s svojo mogočno mrežo energij, je v zgodovini mesta privlačila tudi različne prostozidarje. 
Benetke bodo kot kaže moja dolgoročna učilnica. Tukaj se lahko učimo osnovno abecedo geomantije in tudi genialno geomantijsko skrivnostno višjo znanost, ki jo odraža izjemna postavitev katedral in dovršena urbanistična podoba mesta. Kot da so ( bile ) Benetke našemu planetu nekakšen mestni ” Avatar “. Spoštljivo sprejemam Svetost življenja, skozi subtilne vezi povezanosti z Benetkami. 
Ob zaključku sva si z Karin ogledala njeno šolo, kjer je študirala slikarstvo na akademiji za lepe umetnosti. Sledila je skupna sinteza doživetja, v kulturni, energijski, arhitekturni in arhetipski ravni Benetk. 
V sebi odkrito odkrivam nove vzgibe senzibilnosti skozi spoznanja Benetk, ki se spontano kažejo tudi v obliki povdarjenega altruizma in geoetike. Drage Benetke hvala, hvaležno ti izkazujem globok priklon in hajdi spet domov na Kras, jutri delam visoko gredo na vrtu.

Ipavčeva hiša

Danes smo obiskali Ipavčevo hišo v zgornjem trgu Šentjurja, ki je bila dom skladateljev Ipavcev. Kot je rekel sodelavec Aci: v našem medsebojnem srečevanju se poraja sreča. Prijetno sestankovanje je subtilno varno podpiral ambient, s svojo galantno zavestjo in energijo stavbe. Hiša energijsko žari posebno,privlačno astralno čistost. Odlikuje jo tradicionalna arhitektura, dodani prefinjeno kultuvirani elementi zunanje in notranje ureditve ter duhovna atmosfera. Zgrajena je bila okoli leta 1760 v bidermajerskem slogu ter kasneje obnovljena po skicah arhitekta Jožeta Plečnika. V njej je postavljena stalna razstava o življenju in delu slavnih skladateljev in zdravnikov, v Gustavovem salonu potekajo priložnostne razstave, v kleti je vinoteka izbranih vin domačih vinogradnikov, vrt pa krasijo stara lipa ter kamnita miza s Plečnikovim vodnjakom. V hiši je tudi poročna soba, v kateri me je na omari presenetil blagodejni učinek kipca svetega Jurija na zmaju, ki prostor blagoslavlja z duhovno trdnostjo. Ob vhodnem portalu pa raste trta modre kavčine, cepič najstarejše trte v Evropi z mariborskega Lenta. 
Ipavčeva hiša me je navdahnila za strokovno obravnavo, s katero bi prikazal pohvalne poetične karakteristike hiše, kot umetelni referenčni primer dobre prakse, ki se zgleduje v relevantnih geomantijskih standardih prostorskega zdravja in domišljene dodane vrednosti. 
Po ogledu Ipavčeve hiše nas je na bližnjem Rifniku pri Aciju čakalo mikavno biodinamično kosilo < arheološki park Rifnik stoji na mestu največje poznoantične naselbine na Slovenskem. Vizija je, da izdelamo energijski zemljevid Rifnika z vrisanimi geomantijskimi počeli krajine.

Fidov gaj

Naslednja geomantijska točka našega raziskovalnega izletnikovanja je Fidov gaj v Logarski dolini. Danes si je Karin ogledala lokacijo s strokovnimi delavci slovenskih šol in vrtcev. Že pripravljam zemljevide. “Fidov gaj je tematski park in dediščina ljudske modrosti. Predstavlja izjemno zapuščino solčavskega zdravilca Vida Strgarja – Fida ( 1836-1922 ) ter nas hkrati seznanja z življenjem in delom naših preprostih in marljivih prednikov, ki so znali živeti v spoštljivem sobivanju z naravo. Osrednja zanimivost Fidovega gaja je 1) naravna podzemna jama, v kateri je kar devet let preživel solčavski ljudski zdravilec Fida, 2) vrt zdravilnih rastlin, ki se nahaja na gozdni jasi, ki obkroža oferijo. Na vrtu je v značilnih rastiščnih pogojih zasajenih preko 80 zdravilnih rastlin in 3) sprehalno učna pot, ki preko strmih skalnih sten omogoča dostop do izvira pitne vode ter do skrivnostne jame- imenovana Fidova zijalka.” 
V Logarski dolini me čaka še dodaten izziv : preteči ultramaraton 100km, ki ga vsako leto organizira priznani slovenski terapevt Tone Kladnik. Tudi Tone vneto zagovarja naše znano načelo, da se preobrazba duha ne more doseči brez preobrazbe telesa.

Poučevanje skozi dediščino

Zavod Holistic- ki ga letos ustanavljava z ženo Karin, se bo ukvarjal tudi s poučevanjem skozi dediščino. Ustvarjalni pristop do dediščine je Karin v praksi zverzirala v preteklih letih- v delu s strokovnimi delavci različnih vrtcev po Sloveniji : 
“Strokovni delavci se seznanijo z novimi metodami dela, ki vključujejo dediščino kraja. Spoznajo nov pristop k vzgoji in poučevanju, ki obravnava človeka in naravo na celosten način. Nove metode dela udeleženci izobraževanja uporabijo pri svojem delu in razvijejo individualni pristop k izbrani temi. 
S programom dosegamo večjo ustvarjalnost otrok in njihovo povezanost z naravo in domačim krajem ter z razstavo ali drugo obliko predstavitve rezultatov v okviru kampanije Dnevi evropske kulturne dediščine posredujemo sporočilo o pomenu dediščine širšemu okolju. 
Program senzibilizacije o subtilnih razsežnostih narave, ustvarjalnem pristopu do dediščine = učenje skozi dediščino in celostnem doživljanju človeka in prostora razvija občutljiv odnos do okolja. Senzibiliziran človek nastopa kot sodelavec narave, ki s svojo dejavnostjo naravne danosti nadgrajuje. 
Subtilno doživljanje narave nam omogoča stik z večdimenzionalnostjo prostora, z inteligenco narave. Narava je veliko več kot skupek bioloških organizmov. 
Vitalno energijo prostora so prepoznavali tudi naši predniki. Znali so graditi in oblikovati prostor tako, da niso poškodovali njegovih vitalno energijskih virov. 
Pokrajina s skalami, drevesi in vodami je imela zanje drugačen pomen, kot ga ima za nas danes. V svojem okolju so zaznali mnogoteri izraz življenja. Tako jim ni dajalo življenja le polje, temveč tudi – z današnjega vidika gledano – navidezno nepomembna skala ali živa meja ob njem. V oblikah narave so prepoznavali posebne vloge in življenske zakonitosti, ki so v harmoniji celote dajale vitalnost okolja. 
Razbiranje in prepoznavanje teh sporočil narave se je pogosto prelilo v pripovedi, v simbolno govorico legend in pripovedk, katerih globje sporočilo razberemo šele, ko prepoznamo njihov arhetipski jezik. Arhetipi so simbolne podobe kolektivnega nezavednega, polne notranjega pomena.”…razlaga Karin svoja kreativno podkovana prepričanja- iz primerov dobrih praks, pri povezovanju s sodelavci, kot so tudi eko civilne iniciative. 
Zavod mora prevzeti poslanstvo do različnih področij življenja in postati tvorni družbeni dejavnik. Z zavodom nadaljujemo prizadevanje v smeri aktualnega predramljanja geokulturne, moralne & socialne za-vesti in senzibilnosti okolja, ki jo ” dol tlači ” bremenilna,resignirana apatija množične zablode razvrednotenja družbe. Zavod bo vsekakor ukoreninjen v dediščini. čŒimprej mora dobiti blagoslov naših nonotov.

Kozmogram Flaška

Za podjetje Flaška sem zasnoval kozmogram za steklenico za vodo – flaško. Kozmogram podpira univerzalni arhetip vode v svoji nativni živi strukturi, ki je identična prvinskemu in nevtralnemu stanju vsake “žive vode ” v naravi. 
Ko vodo iz pipe natočimo v Flaško, se v 5 minutah spremeni struktura vode. Voda postane podobna izvirski vodi, je prijetnejšega okusa, obenem se zniža tudi genotoksičnost vode. Naj povzamem bistvene strokovne lastnosti in ugotovitve Flaške : 
“Glavna sestavina stekla je silicij, točneje SiO2 in v običajnem steklu ga je 71 %. Dejstvo, da silicij odlično sprejema informacije, izkoriščamo z našo inovativno tehnologijo TPS. 
Tehnologija programiranja silicija (TPS) je bila razvita v podjetju Flaška. 
Tehnologija temelji na kumulativnem znanju znanstvenih pionirjev kot so dr. Samuel Hahnemann, dr. Wilhelm Reich, Viktor Schauberger, Masaru Emoto in drugi. TPS izkorišča osnovne principe iz področja homeopatije in kvantne fizike. 
Postopek TPS poteka tako, da iz steklarne dobijo “običajne” steklenice, nato pa jih v proizvodnem obratu obdelajo v štirih fazah, ki vsaka zase pripomorejo k učinkovitosti same Flaške. Glavna faza je programiranje z orgonskimi topovi. 
Za vodo iz Flaške so ugotovljene naslednje ugodne lastnosti: genotoksičnost vode je nižja (Allium test Flaške),energijskopolje vode je močnejše (fotografiranje z GDV kamero),vodni klastri (skupki) so manjši in organizirani v heksagonalno obliko (fotografije vodnih kristalov). Rezultat spremenjene strukture vode je mehkejši okus vode, zaradi česar vode popijemo več. Flaška seveda ni čudežna in nima moči, da bi vodo npr. napolnila z minerali, niti ne more voda iz Flaške postati izvirska voda. Temu optimalnemu (pra)stanju vode se lahko zgolj približamo. “ 
Pri tem ustvarjalno sestavljam svoja spo-znanja iz sorodnih projektov do vode in oblikujem univerzalne zaključke doktrine do vode. Ob projektu oblikovanja kozmograma za harmoniziranje prostora polnilnice Costella, sem raziskovalno analiziral vrsto vod, ki se prodajajo na slovenskem tržišču v plastenkah. Kvaliteta vod iz plastenk je večinoma porazno slaba ! Voda Costella iz Kostelskega je ena od redkih izjem. 
V naši kreativni skupini projekta Costella, je bila prvotna idejna zamisel- kot predlog za ime vode : DEVA. Ime Deva je v slovenski tradiciji mitološkega imenoslovja- povezano z deviškimi elementarnimi bitji vode v naravi, to so zaščitnice vodnih izvirov. Ime Deva smo odkrili v povezavi z mitskim značajem Kostelske pokrajine. Sorodno ime je ” Devina “, ki ima več razlag. Pomeni »božanska«. Ta razlaga izhaja iz latinščine, kjer je bila Deva boginja lune. ( luna in voda sta povezana ). Po drugi razlagi pa je ime keltsko in pomeni »poet«. Ime Deva naj bi ob prihodu krščanstva dobilo pomen dekliškosti. Praslovansko deva pomni mlado, a že odraslo dekle (pomanjševalnica devica). Odtod izvira staroslovansko žensko ime in teonim Deva, ki je dalo tudi osnovo krajevnim imenom tipa Devin. Ime Deva je bilo zapisano že v 9. stoletju kot Dieuua in na Moravskem v 13. stoletju v pravilni obliki.Za toponime “Devin skok” ali “Jungfernsprung” je značilno, da označujejo strmo pobočje ali prepadno steno, ki se dviga nad reko, jezerom ali morjem. Izraz Deva je povezan tudi s staroindijsko terminologijo, kjer podobno beseda označuje božanstvo. 
Slovenija je po vodnem bogastvu na 14. mestu na svetu. 
Tudi področje kreativno ekološkega ukvarjanja z vodo doživljam v geomantiji kot indigeno poslanstvo za 21. stoletje, neprecenljive vrednosti za preživetje.

Poslovno svetovanje podjetju

Zaradi zahtevnih razmer v projektu, kot tudi zaradi negotove situacije v podjetju naročnika, je v mojem svetovalnem delu z vodstvom podjetja potrebna posebna pozornost pri odločitvah. Še posebej v zvezi s smermi celostnega reševanja obravnavanega izziva, saj se je njihov pretekli pristop izkazal kot neučinkovit program, ki ni ustvarjal pričakovanih dosežkov. Bistvenega pomena je kvalitativni prehod iz zastarele,konvencionalno obremenjene poslovne strategije v trajnostno rešitev, ki s svojo inovativno zahtevo po spremembah predstavlja v začetni fazi odločitve resno preizkušnjo za podjetje. 
Nova poslovna strategija mora v vseh ozirih predstavjati prepričljivo, verodostojno in celovito rešitev, ki s potenciali sodobnega poslovnega modela generira presežne vzorce obnašanja in delovanja – v odnosu na povprečnosti in inercije trga. S tem se doseže sinergijske učinke, nujno potrebne za preobrat projekta, primerne v duhu tega časa. 
V mojem svetovalnem delu z naročnikom, je zelo pomembno kako se naše medsebojno sodelovanje kvalitativno kreativno dopolnjuje- na racionalen in intuitiven način, da lahko delovni nalogi artikulira vso potrebno širino in globino. Z uvajanjem holističnega reševanja problemov, se nam odpirajo novi načini dojemanja in mišljenja, ki odpirajo popolnoma nove vzvode sprememb. Dinamika sproženih sprememb gre nujno tudi v smeri opuščanja preteklega naročnikovega reprezentativnega vzorca stare,kronične zgodbe. Kot tudi pridobitve nove zavesti razrešitve. Tako razširjena zavest umevanja omogoča sprostitev blokad in prizemljitev ciljev. > Strokovni izraz je “sistemično mišljenje “- naravna predispozicija, da razmišljamo v pojmih sistemičnih odnosov. Osnovno pojmovanje sistema je v obravnavi strukture podjetja kot živega organizma. 
Nov način holistične strategije mora prvenstveno odpraviti preživeto poslovno zmoto podjetja, ki rigidno preprečuje zagotavljanje preobrazbe podjetja. S tem ustvarjamo zagotovljive pogoje za perspektivno doseganje zastavljenih ciljev in uspešno ( samo)uresničitev podjetja.

Večdimenzionalnost

Sanjam, da se vozim s posebnim večnadstropnim vlakom po čudoviti,metafizični krajini. Iz vlaka, ki je navzven nenavadno odprt, intenzivno opazujem upadljivo pokrajino, ki se impresivno prikazuje v več nadstropjih – nivojih. V vsakem nivoju se mi pokrajina prikazuje v edinstvenih večbarvnih geografskih in simbolnih razsežnostih. Tudi doživljanje pozicije v vlaku se mi spreminja, nekaj časa se počutim kot da sem v višjem nadstropju vlaka, čez čas sem zelo nizko, kar povzroči spet drugačno doživljanje zunanjega okolja. Sporočilo razumem kot namig, naj svoj delovni sistem večdimenzionalnega pregleda prostora izpopolnem. V zaznavi se moram prožneje premikati po nivojih gor in dol.

Janževski vrh

Cerkev sv. Janeza na Janževskem vrhu je poznana kot poseben kulturni spomenik in duhovni kraj Pohorja, še posebej, ker je obdan z neokrnjeno naravo in blagodejno energijo. Cerkev stoji na višini 912m, je pozno gotske arhitekture s posebnim šest-stranskim zvonikom. Vitalno-energijske kvalitete v cerkvi in njeni okolici, o katerih obstajajo številna pripovedovanja in zapisi, ljudje prepoznavajo že stoletja. Geomantijsko razsikavo sem za naročnika-občino Podvelka- opravil leta 2000, s katero sem potrdil navzočnost posebnih pozitivnih bioenergijskih danosti lokacije. Cerkev je prevodnik izredno močne naravne danosti krajinske točke, ki hkrati deluje tudi pomirjevalno. Prostor se najbolje občuti z instrumentom intuitivnega, meditativneda doživetja. Z edinstveno, empatično, enkratno oblikovano meditativno vajo za ta kraj, ki zavest uglasi z duhovnimi in zemeljskimi razsežnostmi svetega prostora. Ker se v kratkem odpravljam v te kraje, v zanosu pripravljam nove vaje ( katere sem razvil po 12 letih ) za doživljanja in analize preizkušenih ” prvorazrednih ” prostorov. Pot na vrh je tudi simbolna. Ko dosežemo vrh in se na tej stopnji usposobimo in izpovedno izrazimo svetu, se nam v novem obdobju prikaže nov vrh, katerega naj bi motivirano osvojili.

Yang in Yin sistem

Svoj delovni sistem obravnave yang in yin kanala nadgradim. Razvijem novo uporabno percepcijo zavedanja in zaznavanja, ki oba arhetipa yang in yin združuje v enovit kanal. Pravzaprav ne smeta biti ločena. 
Po večletnemu proučevanju geomantijskih zakonitosti teh temeljnih prasil življenja, njihovo ” yang & yin ” značilnost reflektiram v delovne metode do raznolikih področij življenja in svojega delovnega razvoja.

Holistična veščina

V holističnih veščinah je bistvenega pomena delovati skladno na vseh področjih – telesnem, duševnem, kreativnem in duhovnem. S tem vsestransko zadovoljujemo svoje osnovne potrebe, ki nas redno ( re)vitalizirajo in omogočajo zdrav razvoj in počutje. Vkolikor se skladja ne vzrdžuje ( zanemari ), se energija ne sprošča uravnoteženo skozi srce. V takih primerih se aurični pretok na področju srca bodisi prekine ali spravi iz centralnega ravnovesja. V srcu je balans yina in yanga , enovitost duha in telesa. In človekova povezanost z okoljem – v skladju dajanja in sprejemanja. 
V urjenju, ki ga na taki razvojni Poti neobhodno potrebujemo vsakodnevno, mora geomant nenehno kreativno opazovati širšo okolico, ne da bi pri tem prezrl malenkosti in navidezne nepomembnosti. Tudi v tej disciplini je temeljnega pomena uravnotežen razvoj geomantijske senzibilnosti do krajinskih, energijskih, emotivnih in duhovnih razsežnosti prostora v sebi.

Branje prostora

Zaradi zanimanja naj pojasnim osnove branja prostora, kateremu dajem na izobraževanju geomantije velik pomen. Osnove se v tradiciji neprenehno utrjujejo. In tega tradicionalnega načela se tudi sam zvesto držim, v svoji praksi in pri učenju drugih. S stalnim povdarjanjem osnov odpravljamo površnost, pozabljivost in plitkost poglabljanja. Osnove so bistvo ozemljitve ukoreninjenosti znanja in sposobnosti. V tem kontekstu bom uporabil razlagalni jezik geofizike in energetske geobiologije : 
V pregledu diagnosticiramo, kako se etrsko polje razprostira po prostoru, presnavlja in povezuje s človekom. Temeljni parameter pregleda je ugotovljena količina telesne energije človeka, ki jo presnavlja iz svojega bivalnega prostora. V kolikor človek ne dovolj presnavlja te življenske energije, kar lahko vodi v patologijo telesa, se ugotovi vzroke. Poleg osebnih notranjih faktorjev obstajajo zunanji vzroki- ambientalni- npr. prisotnost geopatskega stresa ali primanjkljaj vitalne energije ambienta, ki človeka poživlja in obnavlja. 
Z določanjem vpliva zemeljskih plasti, polj in pretokov na človeka si omogočimo celovit pregled naravnih danosti prostora. 
Pri svetovanju je pozornost usmerjena v ugotovljeno geomantično karto zemljišča & hiše. V tej drugi fazi uporabimo metodo branja življenskega sloga prostora. Pomagamo si z geomantično karto: energetskim posnetkom nespremenljivih in spremenljivih parametrov zemeljskih plasti. 
Iz konstelacij energetskega omrežja likov, polj, črt in križišč, ki jih sestavljajo meridiani in etrske cone, se celostno razbere karakter prostora. 
Ključen je položaj energijskih centrov in linij in njihovo medsebojno razmerje v odnosu do razporeditve prostorov in pohištva.Razporeditev prostorov do geomantijskih struktur odločilno vpliva na življenski stil ljudi, ki v tem prostoru bivajo. Iz njihovih položajev in medsebojnih pozicij sistematično določimo značilno tendenco in situacije ljudi v tistem prostoru. S tem ugotovimo sposobnosti, motivacije, temperament in linije razvoja. 
V nadaljevalnih stopnjah izobraževanja združujemo nova znanja holistične geomantije, ki večdimenzionalno razbira prostorske prvine na vseh ravneh auričnega polja prostora.

Družbena odgovornost

Lovim nove koordinate inspiracij. Letošnja konferenca ” kultura kot pot iz krize “, ki sem se jo udeležil s svojim prispevkom o holizmu in geomantiji – na Inštitutu Za Razvoj Družbene Odgovornosti v Mariboru, je dragocena izkušnja za analizo družbenih izivov v luči lastne odgovornosti. Izkušnjo bom dokončno opredelil, ko se bom srečal s sodelavci in soglasno sooblikoval spo-znanja. Analiziram tudi ugotovitve organizatorja, dr. Muleja in sodelavcev inštituta. V razpravah so udeleženci iskali povezave med kulturnimi inovacijami in družbeno odgovornostjo ter sprejeli naslednje sklepe: “ 
1. Kultura vpliva na to, kako rešujemo probleme ter uporabljamo znanje in vire. 
2. Potrebujemo kritično vrednotenje politik za pot v sonaravno/trajnostno bodočnost, družbena odgovornost je netehnološki inovacijski proces družbe. 
3. Etika soodvisnosti je osnova za celovit pristop k družbeni odgovornosti; pravica in pravičnost sta bistvo posameznikovega in družbenega življenja, pri tem pa potrebujemo pogumne inovacije in odprtost možnosti. 
4. Kultura neposredno vpliva na razmišljanje ljudi, zato jo je treba krepiti v duhu družbene odgovornosti, tudi v podjetjih. 
5. Družbeno in socialno krizo, ki je posledica krize vrednot in zaupanja, se da ozdraviti z vzpostavitvijo pozitivne družbene klime. 
6. Kodeksi etičnih načel pomagajo k več družbene odgovornosti tako v profitnih, kot v neprofitnih organizacijah in vplivajo na kulturo organizacij in njihovo delovanje. 
7. Fevdalni kapitalizem moramo nadomestiti z nečim sodobnejšim. Nastalo je že več možnih modelov, pobud, kar kaže, da se družba prebuja v smeri spreminjanja svojih stališč in navad.
8. Negovanje in spodbujanje empatije je lahko eden od najboljših možnih načinov, da začnemo živeti družbeno odgovornost in trajnostni razvoj ter da dosežemo blaginjo za celotno človeštvo. 
9. Mediji naj ne bodo toliko pod vplivom politike in kapitala, naj si drznejo poročati še več o družbeni odgovornosti. 
10. Bolje je biti in ohraniti zdravo naravo, kot imeti preveč in umreti.” 
Indikacija stanja je očitna : precej potenciala je še skritega. Mislim dobesedno – v družbi in njenih posameznikih. Pri tem kreativno iščem nova dramila za oblikovanje novih sporočil za predavanja in delovno prakso, ki lahko na aktualen način prebujajo dojemanje depresivne množice. Rešitve se mi morajo razodeti iz transcendentalne zavesti,ki je družbeno sočutna, integralno vključujoča in empatična. To je oblika ekologije kolektivne zavesti,ki od mene zahteva vrlo potrpežljivost in požrtvovalnost. < Zapoved družbene odgovornosti. 

Demeter konferenca

Vsebinsko se že pripravljam za 16.Demeter konferenco, ki se bo letos začela 17.06. na Biotehnični fakulteti v Naklem, na katero sva z ženo Karin povabljena kot predavatelja in soustvarjalca. To bo Mednarodna konferenca Demeter Internacionala. Demeter je blagovna znamka za biodinamične pridelke in izdelke od 1928 – Demeter International je organizacija, ki skrbi za blagovno znamko, kontrolo, promocijo …, ki vključuje državne od Nove Zelandije, Azije, Evrope, Afrike in obeh Amerik. Okvirno nekje je 25 državnih Demeter skupnosti po svetu. Letos se tej Internacionali pridružuje tudi Slovenija . 
Biodinamika ima velike paralele z geomantijo, na različnih ravneh. Zemljo in naravo obravnavamo v sorodnem ” meta jeziku “. V tej povezavi “zemljoljubja “, tako kot geomantija, je tudi biodinamika pravo odkritje svetosti narave, ki nas obdaja in lastnega smisla. Tudi biodinamiki pravijo, da obravnavajo prostor & zemljo poglobljeno ( duhovna, eterska ravan, bitja narave…) v razumevanju Zemljine evolucije, vse do danes, pa za bodočnost potrebne preobrazbe. Pomemben, odločilen smisel je pridelovanje hrane, ki bo človeku za nadaljnji razvoj omogočila in ohranjala potenciale preživetja. Biološko-dinamično pridelana hrana, ki jo na trgu srečujemo pod blagovno znamko demeter je pojem odlične hrane. Metoda pridelovanja, biodinamika, je najstarejša ekološka metoda. Utemeljil jo je že davnega leta 1924 filozof in znanstvenik Dr. Rudolf Steiner, rojen leta 1861. na sotočju Mure in Drave. Metoda zagotavlja ohranjanje trajne plodnosti tal, ekološko ravnotežje in zdrave, reprodukcije sposobne rastline, ki predstavljajo vir zdravja v prehranski verigi tudi živalim in človeku. Biodinamika je del Steinerjeve zapuščine, duhovne znanosti, imenovane antropozofija.

Genius loci

V praktičnem pristopu geomantije je temeljna zaveza pri vsakem posamezniku v usmeritvi do izoblikovanja individualnega delovnega sistema, ki človeka uglašuje z njegovo življenjsko nalogo. Pri človeku prepoznavam zdravo zasnovano uglašenost takega duhovnega sistema- v obliki subtilnih svetlobnih polj, ki se iz sedeža duše ( področje v prsnem košu ) odprto širijo navzven v okolje in univerzalno celoto, kot tudi povezujejo povratno nazaj. To so tudi svetlobne silnice zaupanja. Izvirajoče so v centru duše, kjer je lociran izvor človekovih kreativnih talentov. Točno tukaj vsak išče genija v sebi. 
V dimenziji višjega astrala, so navzoča svetlobna polja svojevrstno zanimivo razvidna v svoji obliki,saj ustrezajo edinstveni konstituciji telesa ( inkarnacije ) posameznika. V arhetipski strukturi so v resonanci z dnk unikatnostjo vsakega živega bitja. V bistvu so metafizična posebnost in hkrati organska zakonitost bivanja. 
Pri ljudeh, ki so v notranjem konfliktu s svojim življenjskim smotrom, so ta polja zmaličena in zaprta sama vase. Duša trpi. V takih primerih je potrebno duhovno zdravljenje, kjer se človek mora ponovno najti, kdo v resnici je. 
Svetlobna polja prostora so izvirajoča iz centra “genius loci “.

Podzavest Evrope

Sanjam, da je po Evropi izgrajena nova železnica, ki je dominantno postavljena po celem evropskem prostoru in se konča v Bosni. Tukaj ljudi popelje v posebnih kabinah vlaka do končne postaje, v krajih po Bosni. Za potnike iz evropskih držav deluje šokantno,skrivnostno regresivno. Najprej gledam presentljivo dogajanje kot opazovalec, kasneje sem pa tudi sam deležen te zgodbe in se po razburljivem potovanju iznenada znajdem v kraju sredi Bosne. Svet je tukaj arhaično ” neciviliziran ” ,nepredvidljiv in tehnološko deficitaren. Vem, da moram tukaj ostati za dalj časa. 
Sporočilo sanj razumem, da smo soočeni z odpiranjem novih čustvenih vrenj, ki imajo vlogo razkrivanja kolektivne podzavesti Evrope. V nastalih utopičnih razmerah utilitarnega racionalizma zahodne civilizacije, je čustveni pol Evrope očitno zamašen. V tej evropejsko-ameriški zablodi je povzročena kompleksna zahodnjaška civilizacijska rana, v diktatu odzemljenih ideologij, virtualnosti, plitkega populizma, potrošniške patologije in materialistične dezorientiranosti. 
Po nagovoru sanj, se osebno želim angažirati v usidranju poglobitve čustvenega življenja in ustvarjanja z Zemljo. Še posebej me zanima obogatitev geomantijskega pristopa v delu z elemtarnimi bitji narave, ki predstavljajo čustveno ravan našega okolja in (so)bivanja.

Geometrijski in organski sistem

Geomantijski pregled energijske strukture krajine je sestavljen iz analize geometrijskega in organskega sistema narave. Geometrijski sistem ( plus ) je premočrtno energijsko omrežje linij in centrov. Organski sistem ( minus ) določajo raznolike cirkulacije vitalnih tokov narave, ki se razpredajo ob potokih, poteh, drevesih, reliefih terena.. 
V primerih kultiviranja prostora, se oba sistema nadgradita. Ob uspešnih rezultatih, se v prvotno analiziran ” energijski zemljevid “, ki ga vrišemo na podlago geodetskega posnetka, v karto doda oplemenitene strukture prostora, ki postanejo trajnostna dodana vrednost. Uspešni rezultati so v praksi lahko geomantijsko zdravo zasnovane gradnje hiš in zunanje ureditve okolja.

Tokovi kolektivnih zgodb

Pri ukvarjanju s poglobljenim opazovanjem kolektivnih družbenih dogajanj ( globalna kriza..), je nujno potrebna duhovna samodisciplina, ki zagotavlja pravšnjo mero distance. V kontaktu s spremenjeno podobo družbenega okolja, se moramo na novo naučiti vzdrževati lastno ravnotežje in stabilnost. Izkušnje raziskovalcev, ki pročujemo energijske razsežnosti globalnih sprememb, so opozorilne v tej smeri, kako naj okrepimo centriranost v sebi. 
V primeru pretirane lahkotnosti pri delu kolektivnega raziskovanja, lahko ustvarjalec nehote reakcionarno zdrsne v obsežno, lakonično energijsko polje, ki ga podzavestno potegne,potopi v zahtevne družbene energijske vzorce, ki prežarjajo maso ljudi v kolektivnem nezavednem. Raziskovalno gledano je taka izkušnja lahko za radovedno drznega posameznika sicer prava avantura, toda strokovno ( profesionalno ) pojmovano obstaja delovni prag, ki nam konkretno postavlja meje. Praktično se večkrat zgodi, da takega duhovnega dovoljenja – za opazovanje zahtevnih kolektivnih polj v globinskem dometu percepcije – sploh ne dobimo, kar je za nas preventivna zaščita delovnega sistema, ki nam v osnovi zagotavlja distanco.

Leva in desna roka

Diagozo radisetezijskij orodij zamenjujem s telesnim zaznavanjem. Instrument diagnoze je telo. Pri tej metodi se poslužujem starodavnih znanj iz tradicije taoizma ( veščine komunikacije z okoljem v skladju duha in telesa ) in sodobnih vedenj kinestezije. Področje ki ga avtentično razvijam, je pravzaprav senzibilizacija univerzalnega prajezika naših podedovanih naravnih čutil z naravo. 
Zadnje leto razvijam komplementarno metodo dodatne indikacije z levo roko, da popolnoma uravnotežim uporabnost zaznave leve in desne roke. Celostno gledano so zaznave selektivne ( leva in desna roka posebej ) in združene, kjer obe roki vedno zaznavata na isti način. 
Zakonitosti komunikacije z okoljem so ekvivalentne področju komunikacij v medsebojnih odnosih. Za vrlega geomantijskega vaditelja je taka vadba resnično prava motivacija za napredovanje, saj se vrline pristne povezanosti s prostorom neprenehno povezujejo,vnašajo tudi v naše področje medčloveških odnosov.

Urbanistična orientacija

V viziji, ki se mi spontano intuitivno razkrije, najdem stimulativno praktično vodilo za moje delo pri urbanističnem pregledu lokacije – v analiziranju razvidne povezanosti prostora ( preko duhovnih silnic ) z 4 cerkvami, ki so postavljene na bližnjih hribih. Preseneti me natančnost nove percepcije pri duhovni in fizični orientaciji do prostorskih prvin v naravi.

Zavest in energija

Prostor je sestavljen iz dveh temeljnih ravni, ki predstavljata bistvena dejavnika pri zdravju prostora ( človeka ) : iz zavesti in energije. 
Zavest je področje duševnosti organizma prostora, energija pa njegov vitalni izraz v bioenergijskem polju. Ta dva pola sta si soodvisna in medsebojno povezana. V področju zavesti prostora & človeka odkrivam vzroke ( bolezni, neravnovesij, težav..) in rešitve pri ozavedanju zdrave (samo)zavesti, ki predstavlja temelj za dosego duševnega zdravja.

09.04.: Salzburg

V starem delu mesta Salzburg smo si ogledali Mozartov trg s spomenikom, rezidenčni trg, Stari trg, Mestno hišo, veliko Katedralo, bližnjo cerkev iz obdobja gotike, Mozartovo rojstno hiše in reko Salzach. Vrhunec geomantijskega doživetja je bil vzpon do mogočne trdnjave Hohensalzburg, od koder je lep razgled na mesto z okolico. Zaradi mogočnega, ekspanzivnega širjenja ” kronskega objekta mesta ” v svoji zgodovini( podpora tedanjih vplivnih nadškofov in oblasti ), je trdnjava dandanes ena največjih v Evropi. V skoraj vseh notranjih prostorih trdnjave sem zaznal posebno živo energijsko vrenje, ki se dviga – širi navzven v okolico. Prav tukaj se me je sredi delovnega raziskovanja presunljivo dotaknila posebna elementarna moč prostora, ki predstavlja duhovno-duševno čutilo telesa Salzburga. Gre se za stvarni dotik, ki ga vzpostavi živ organizem prostora s človekom- v kvaliteti čustvene povezanosti, tako kot srčni dotik v odnosu človeka do človeka. V tem primeru direktno intuitivnega dialoškega stika z elementarnim bitjem Salzburga, sem tovrstno zaznavo prepoznal kot povabilo, naj komunikacijo s prostorom tvorno odprem na novi čustveno-kreativni ravni. 
Za geomantijske delavnice taki kraji stimulativno ponujajo izjemne danosti – s svojim bogastvom duhovne, kulturne in arhitekturne dediščine, kjer lahko predvsem spontano geomantijsko napredujemo, pri čemer se hkrati osvobajamo togih iluzij ločenosti.

08.04.: Velika noč

Iz nagovora sanj, naj raziskovalno proučim določena znanja jasnovidca Rudolfa Stainerja, sem se zaradi potrjujočih dogodkov zanosno, radovedno in ponižno lotil razburljive dinamike duhovnega dela, zavestno prav na Veliko noč. Z navedenimi znanji in filozofskim nazorom se čutim usojeno povezan, v smislu delovne usmerjenosti do sveta. Povzemam njegov spis o Veliki noči, dne 02.04. 1920, ki mi je osnovna iztočnica za spoštljivo proučevanje duhovne znanosti, vezano na mojo intimno izkušnjo, ki jo moram v prvi fazi preoblikovati in interpretirati v univerzalen jezik stroke geomantije : “ 
Iz starih krščanskih časov je običaj, da se razlikujeta božični praznik in velikonočni praznik v tem, da je božični praznik oblikovan kot nepremični, postavljen približno na čas nekaj dni za 21. decembrom, torej dnem zimskega sončnega obrata, in da je velikonočni praznik postavljen na dan, ki je določen z določeno zvezdno konstelacijo, toda zvezdno konstelacijo, ki obenem na določen način povezuje izven zemeljsko s človeškim zemeljskim. Mi bomo jutri v znaku prve pomladanske polne Lune in s to, pomladansko polno Luno sovpada pomladansko Sonce, ki je po 21. marcu stopilo v ozvezdje pomladi. čŒe torej človeštvo na Zemlji spet slavi prvo nedeljo, tisti dan, ki naj bi ga spominjal na njegovo povezanost s silami Sonca, nedeljo, ki je prva po pomladanski polni Luni, takrat naj bi se po krščanskem pogledu na svet praznoval praznik Velike noči. Ta praznik Velike noči je zaradi tega gibljiv praznik. Na določen način je potrebno, pogledati vsako leto konstelacijo na nebu, da bi dobili informacijo o času tega velikonočnega praznika. 
Take stvari so bile določene v času, ko so bile iz starih atavističnih jasnovidnih sposobnosti prisotne tradicije modrosti, tradicije, ki so človeku še dajale vedenje, ki je bilo daleč nad tem, kar lahko da današnja znanost. V teh starih časih, ko je bilo tako znanje še prisotno, je skušal izraziti človek povezavo z izven zemeljskim s takimi stvarmi. In v takih določitvah najdemo vedno napotek v tisto, kar je za razvoj človeštva najbolj pomembno. 
Tog čas, v katerega je položen Božični praznik kaže, kako ozko povezanega z zemeljskim naj bi čutili Božični praznik, saj naj bi spominjal na rojstvo tistega človeka, v katerega se je nato vselilo bitje Kristus. Toda na dogodek, ki ima svoj pomen ne znotraj razvoja Zemlje, temveč znotraj soodvisnosti svetov in v katerega je človek postavljen, na to naj bi spominjal velikonočni praznik. Zato naj bi čas tega velikonočnega praznika ne bil samo tak, ki se orientira po običajnih zemeljskih razmerah, temveč naj bi bil tak, ki se lahko določi samo tako, da človek svoje misli usmeri navzven na izven zemeljsko. In še nekaj globljega je v tej določitvi gibljivega časa za praznovanje Velike noči. V tem je način, kako naj bi se človek s Kristusovim impulzom od razvoja Zemlje, od sil samo tega razvoja Zemlje osvobodil; da se osvobodi s spoznanjem izvenzemeljskega, to leži v tem. Na določen način poziv, da se človek povzdigne k izven zemeljskemu, to je v njem; človek bi rad rekel, določena obljuba zgodovine sveta človeku, da se po Kristusovem impulzu lahko osvobodi zemeljskih razmer. “

06.04.: Vertikalno in horizontalno

Na področju različnih tradicionalnih duhovnih gibanj, nadčutno spoznavam porajanje nove zavesti, ki je odraz duha časa nove celostne paradigme življenja. Iz enostanske, vertikalne hierarhične relacije Učitelj – učenec, se sedaj dopolnjujoče rojeva nova, sveža horizontalna kvaliteta zavesti, kjer smo vsi eden drugemu Učitelji in Učenci. Za standardno staromodne, rigidne pripadnike starih duhovnih gibanj je to lahko boleč – dramilen proces. Sprožena vrla horizontalna planetarna preobrazba nosi v sebi popolnoma novo stopnjo zavesti civilizacije, ki je še posebej za duhovna učenja- nujna aktualna krepost, vrednota in evolucijska, moralna zakonitost sodobnega časa ! Duhovno obnašanje ( ethos ) v odnosih se korenito spreminja. 

04.04.: Poj mi pesem ” Kozmogrami “

“Poj mi pesem o življenju, ki naj prešerna naj zveni 
Poj mi pesem o hrepenenju, naj srca nam pomladi 
poj mi pesem o svobodi, ki v lastovki živi 
poj mi pesem o žlehtnobi, ki v hlapca se naseli 
poj mi pesem o tovarištvu, naj se vrne od nekod 
poj mi pesem o foušljivosti, naj pobere se od tod 
poj mi pesem o odličnosti, naj priložnosti rodi 
poj mi pesem o povprečnosti in kako se je znebit 
poj mi pesem o pogumnosti in mogočnost naj dobi 
poj mi pesem o ubogljivosti in kako se je znebit 
poj mi pesem o prijatelju, ki odpušča slabe dni. “ 
zapojemo pesem ” Poj mi pesem ” mojega zemljaka Vlada Kreslina. Tudi moj dedek je v Prekmurju imel tamburaško skupino, do svojega 97 leta. Vsakič ko poslušam Beltinško bando,se mi obudi spomin na svoje prednike muzikante. 
Pesem zapojem v čast kozmogramov. Glasba in petje je lahko ritual. 
V geomantijski praksi uporabljamo zvok za zdravljenje prostora,z metodo zvočne akupunkture. Zvok in glasbo so za duhovno-energijsko harmoniziranje in zdrav-ljenje uporabljale vse stare kulture sveta. 

02.04.: Vitovlje

Raziskujem križišče energijskih linij v starodavni romarski cerkvici sv. Marije nad Vitovljami. 
Cerkev stoji na izredni razgledni točki, 605 m visoki skalnati vzpetini, v zavetju Trnovskega gozda, med Vitovskim vrhom in čŒavnom. Vidna je po vsej Vipavski dolini – s čudovitim pogledom na Vipavsko dolino, Goriško raven, Kras in Jadransko morje. 
Imenitna lega je privabljala prebivalce na vitovski hrib že v prazgodovini. Po naselitvi Slovencev pa je bila primeren prostor za gradišče in tudi svetišče. Prva omemba Marijine cerkve na Vitovljah sodi v 14. stoletje (2. januar 1361). Kdaj in zakaj je nastala tu božja pot, je zavito v tančico skrivnosti. Še danes pa ostanki mogočnega taborskega obzidja s stolpom in vhodnimi vrati pričajo o zavetišču pred turškim roparjem. V obdobju protireformacije in baroka je to svetišče tako kot številna druga na Slovenskem zaživelo kot še nikoli dotlej. 
Cerkev energijsko križišče čudovito formira. Pri tem s sodelavci odkrivamo tudi energijsko povezavo z mikro lokacijo v Vipavski dolini, kjer imamo načrtovalski projekt. Odkriti moramo pomembne duhovne povezave v širšem prostoru, ki so urbanističnega značaja. 
To je ena od prvih geomantijskih točk, ki sem jih pred 20 let pričel raziskovati, takrat še s klasičnimi radiestezijskimi metodami. Ta kraj smo takrat večkrat obiskali v klubu 2001, ki se je ukvarjal z alternativnimi znanji, pod vodstvom Darinke Gomišček. Moja žena Karin, je takrat vodila povezujoči klub 2001 na Krasu.

01.04.: Robi Lavin Kozmogrami – Inovacija GZS

Z namenom da bi urejanje prostora pridobilo dolgoročno kakovost bivanja, se vedno bolj uveljavlja holistična praksa litopunkture, ki je hkrati v družbi nova inovacija. Inovacija, ki sem jo razvil z namenom holistične pomoči prostoru in človeku, je bila na GZS leta 2010 nagrajena s posebnim priznanjem. V luči ponovnega obujanja te starodavne modrosti v moderno življenje, si geomantija predvsem tudi kot nova inovacija pohvalno zasluži v družbi pokazati svoj pravi obraz ter novo identifikacijo s prostorsko stroko, saj daljnovidno daje zagotovljena strokovna delovna orodja zdravljenja kot nova planetarna ekološka paradigma, v delu z našim prostorom in osebni razvojem. ( CELOSTNA EKOLOGIJA – prostora in človeka ). Izkušnje pričajo, da holistična litopunktura generično daje upanje tudi v poslovnem okolju – s svojim usposobljenim praktičnim vedenjem za zdravljenje prostora in zaposlenih. Poslanstvo geomantije torej ni samo v zdravem načrtovanju, temveč tudi v reševanju problemov ljudi in prostorov – v zdravljenju. Za zdravljenje uporabljamo metodo litopunkture, kjer ozdravitev vzpostavijo kozmogrami. V svojem delu inovativno združujem zdravljenje prostora z delom z ljudmi. Ozdravitveni učinek kozmogramov se s tem holistično povezuje s preobrazbami pri ljudeh, v njihovem osebnem razvoju. 
Za geomantično poslovno svetovanje je temeljna holistična obravnava poslovnega prostora in zaposlenih ter holistična obravnava rešitve. S poglobljeno raziskavo prostora, v kateri ob splošno zaznavnih komponentah, dodatno razberemo subtilne duhovno-energijske razsežnosti podjetja, dobimo uvid tako v značilnost njegovih obstoječih vzorcev, kakor tudi izhodišča za najprimernejši razvoj. 
V vsakem primeru litopunkturne ozdravitve se vedno ozdravijo analogije med prostorom in ljudmi. 
V primeru ozdravitev podjetij, kvaliteta prostora vpliva na zaposlene in razvoj podjetja. Z litopunkturno ozdravitvijo obstoječega prostora se podjetju omogoči optimalne pogoje za razvoj,zaposlenim zdravo delovno okolje, ki vzpodbuja potencial posameznika. 

30.03.: Cres

Ko smo na glavnem ženskem centru otoka Cresa opravili geomantijsko zdravljenje, so se večini udeležencev pojavile solze v očeh. To so tiste posebne ” Feniksove solze “. Blagodejno se je v skupini odprl čustven val duhovne hvaležnosti in ganjenosti do svetosti ženskega arhetipa življenja. Tudi zaradi našega podoživetja travm, ki so jih imele ženske na tem območju. Prostor je izredno bogat s spomini na starodavne poganske obrede, ki so jih imeli v naravi. Cres je v svoji notranjosti veličasten pragozd in ekosistem. Na začetku, ko smo vstopili v prostor, sem zaznal precej pomenljiv zadržek naj se najprej meditativno umirim in uglasim z nalogo, preden se prične dinamika raziskovanja. Ta vtis sem prepoznal kot zaznavo duha gozda, naj se na začetku najprej v tišini ponižno prepustim svetosti narave, da lahko prejmem potrebne na-svete in smernice za odkrivanje novosti, ki se skrivajo v veličastnem okolju. Vredno je vrednotiti zaznave takoj. To se je obrestovalo, saj mi je priprava uporabno pomagala pri poglobitvi novih branj prostorskih prvin. Otok je svet zase, v svoji arhaični svetosti. Geomantijsko je otok edinstven holon. 
Naročnik Vjekoslav Martinko, direktor Lovranskih vil, s svojim eminentnim posluhom do poslanstva geomantije v Kvarnerskem zalivu in na Cresu, je svojo vlogo opravil z veliko logističnega truda. Do skritega ( za masovni turizem ) ženskega centra otoka Cres- smo se morali pripeljati s posebnim gliserjem po morju. 
Veliko ženskih točk energijskega sistema Zemlje je v okolju blokiranih. Izkoriščanje in zatiranje žensk je razumljivo reflektirano tudi v prostoru. Na takih delavnicah zdravljenja so ženske odločilne, saj se skozi njihovo senzibilnost izpovedno odprejo pomembne intuicije pri razkrivanju zgodovinskih vzrokov.

29.03.: Lucifer in Ariman

Na podlagi svojih geomantijskih raziskovanj kolektivnih vplivov krize na naše družbeno in osebno življenje razpoznavam, da smo pod vplivi dveh glavnih negativnih vplivov . To sta dva vodilna nezavedna ” lika manipulatorja “, ki nas preizkušata in učita : kako naj živimo pot ravnovesja med skrajnostmi, (pot srca ), se spopadamo s konkretnimi življenjskimi izzivi, osvobodimo odvisnosti in iluzij, da svobodno sledimo Poti- ki jo taoizem imenuje TAO. Zavajajoči vplivi in vdori, ki nas lahko kruto prežarjajo, in ki za našo površno logiko delujejo nerazumljivo anonimno, so torej kompleksni živi astralni podsistemi glavnih preizkuševalskih sil luči in teme. Eden je spiritualni in drugi- zrcalni je materialistični manipulator. Določeni vplivni ljudje v družbi prefrigano,zastrašujoče, psihopatsko,vulgarno,zlobno poosebljajo lik Luciferja oziroma Arimana. Enako velja za določene vplivne negativne družbene sisteme, ki socialno-duhovno-ekološko onesnažujejo naše okolje in rušijo demokratične, socialne standarde statusa človeka. Za prizadete, nemočne ljudi so to lahko brutalne ( hardcore ) energije, gledano po škodljivosti učinka. Uklonjena zasužnjenost žrtve, pod vplivom teh oseb – likov – družbenih sistemov ( nekateri uporabljajo tudi izraz “veliki brat “), ko nesrečno ohromljen človek dejansko “not pade “, je vsekakor godlja, katero mora v samospoznavanju prepoznati v kontekstu lastnih vzrokov. V takih primerih se energijske posledice pokažejo tudi v prostoru – domu, delovnemu prostoru. Veliko dela imam na tem področju, saj se vse človekove vsebine zrcalijo tudi v prostoru. Za ozdravitve problema je nujno odpravljanje vzrokov tudi na energijski ravni telesa prostora. 
Šele kasneje skozi sanje ( ki so me nagovorile naj preberem knjigo Rudolfa Steinerja ) spoznam, da moja geomantijska ugotovitev sovpada z znanji duhovne znanosti antropozofije – duhovnega vizionarja Rudolfa Stainerja – o Arimanu in Luciferju, ki pravi : ” Lucifer je duh luči, ki igra na človeški ponos,idealizem, ideološko blaznost, spiritualni fanatizem in ponuja iluzijo o božanskosti; Ahriman je temni duh, ki vabi, preizkuša ljudi v materialistični zaslepljenosti, monotoniji materialističnega zanikanja duhovnega smisla, intelektualizmu, tehnologiji, hlastanje po materialnemu imetju, potrošniška izgubljenost ustvarjalnosti” 
V interakciji z navedenimi zunanjimi vplivi, se neprenehno soočamo s situacijami, ki so pravzaprav ogledalni odsevi naši notranjosti. 
Skrajnosti je potrebno sharmonizirati na koncu v center. Psihološki – duhovni proces učenja na tem področju lahko traja zelo dolgo. V vrhuncu tega osebnega procesa, se je treba s tema dvema pošastnima likoma spopasti “na štiri oči “.

27.03.: Rifnik

Biodinamik Aci Urbajs, ki je lani zaključil naš osnovni tečaj geomantije, skupino tečaja geomantije 2011 vabi v svoj kraj Rifnik, kjer živi z družino. Njegova vestna,promotorska pobuda je zamišljena v smeri predlogov za novo geomantijsko raziskovanje in učenje, ki bi ga skupina lahko dobivala tudi iz potenciala kraja. Aci pravi ” ta prostor je zelo poseben. Civilizacijska pot Rifnika se začenja 3000 let pred Kristusom. Mnogo je duhovnih slik – arhetipov. Rifnik je tudi geološko zanimiv, poseden sam vase, hrib odrezan v prepad. Ta tektonska razpoka je dolga več kilometrov.” 
Vsak kraj lahko s svojo izvirno karakteristiko ponudi edinstvene vsebine za delavnico. Komaj čakam, da odkrijem kvalitete Rifnika,katere bom v naslednji fazi vnesel v nov program za učenje na delavnici. Povdarek velja na spoštljivem pristopu & redosledu, da moramo najprej priti k prostoru po na-svet, v njegovo sveto točko, vir. 
Še posebej me zanima stanje zavesti kraja, ki odraža prostorsko razsežnost razvoja- smernice za bodočnost, tako za ljudi, njihovo dejavnost, kot tudi za okolje. V raziskavi najprej odkrijemo genius loci, vir identitete prostora, ki je v svojem bistvu povezan z brezčasnostjo – trajnostnimi arhetipi. Komplementarni del pregleda je pa povezan s prostorskimi značilnostmi v časovnih koordinatah, ki se pa razvojno spreminjajo skozi različna zgodovinska obdobja.

25.03.: Kraški maraton

Naš že prepoznaven kraški maraton privablja vedno več ljudi. Letos se nas je udeležilo preko 3000 tekačev. Toliko je dopuščala logistična zmogljivost Sežane, sicer bi jih bilo še več. Vzdušje na startu je bilo polno strasti. Ob čakanju na pričetek teka, ko so se minute odštevale, smo se razvedrili tudi z mehiškim valom dviganja rok. Strast se je vedno bolj povečevala, do vrhunca, pričetka teka. Na ravni volje in čustev strasti, smo se tekači energijsko medsebojno podpirali. Na takih prireditvah lahko zmoreš več, kot bi sicer sam lahko pokazal na individualnem treningu. Aktivira se ti določena rezerva vitalnih potencialov, ki jo običajno imaš neuporabljeno. 
21 km trasa polmaratona je potekala po ulicah Sežane in nato po asfaltni cesti do Lipice, kjer smo prestopili državno mejo. Iz Bazovice smo tekli proti Padričam, Trebčam in preko Orleka nazaj do Sežani. Po začentem prilagajanju na svoj pravi ritem, sem po kakih 5 km že dosegel svoj najpomembnejši stav, to je neposredno doživetje, da postaneš eno s tekom. Opustiš razmišljanje in se prepustiš le teku – svojemu telesnemu ritmu in naravi. Letos sem bil sicer 4 minute počasnejši od lani ( 1 ura in 53 minut ), saj sem se sredi poti preveč zaklepetal s sotekači. Razveselili so me s svojo prijazno preprostostjo in trdoživo voljnostjo za akcijo. Na koncu sem imel še določene zaloge telesne energije, ki jo običajno do cilja popolnoma sprostiš. Duševno pa je najpomembneje, da ponovno premagaš sebe in skozi čudovito izkušnjo izpopolniš svoj značaj. 
V teku se zdravi veliko žalosti in brezvoljnosti. Redni tek učinkovito nevtralizira stres. Pravi tekači tečemo ob vsakem vremenu in letnem času. Vsi elementi narave ( veter, zrak, voda, dež, sonce, zemlja, blato..)so nam v teku normalni in hranilni. 
Tudi v današnjem kraškem (pol)maratonu je marsikdo prišel na cilj očitno prerojen, z novim upanjem, vero in zaupanjem do življenja. Danes sem sanjal, da se tekaška proga kraškega maratona imenuje ” ozdravljenje prostate “. Sporočilo sanj razumem kot razlago, da je tek kolektivno zdravilen za sodobne bolezni. Za pravšnjo skrb zase, je dovolj vsakodnevni rekreativni tek, ki resnično kreira zdravje.

24.03.: Postojnska jama

Pa hajdi spet na pot. Z družino smo se danes odpravili obiskati našo kraško Postojnsko jamo, 20 minut vožnje imamo od doma. Fantastično. Na ravni energij se v jami dogaja marsikaj, sploh ni statično. V jami se ravnotako dogajajo strahovito globoke preobrazbe. To je namreč prostor izjemne energijske globine, za širše krajinsko okolje. Je največja jama klasičnega krasa in hkrati najbolj obiskana turistična jama v Evropi. V svoji zgodovini je bila izziv za drzne raziskovalce podzemlja, ki so s trudom in vztrajnostjo prodirali vedno globlje v podzemlje. Zgodovinsko je znano, da je ” najzanimivejše rove odkril Luka čŒeč leta 1818, domačini so že naslednje leto jamo uredili za turistični ogled .Pred tem so bili obiskovalcem dosegljivi le vhodni rovi, kjer so bili podpisi obiskovalcev dokumentirani od 13. stoletja dalje. Že leta 1872 so bili položeni železniški tiri po jami, leta 1884 pa napeljana elektrika. Obiskovalčeva radovednost se danes teši s spoznanji o nastanku jam, z ogledom rovov in dvoran, predvsem pa z opazovanjem kapnikov, ki se spuščajo s stropa ali dvigajo s tal, združujejo v stebre, gubajo v zastore ali nizajo v zaporedja domišljijskih oblik.” 
Speleologi pravijo, da naj bi celotno jamo izdolbla reka pred 3 miljoni let. Reka Pivka pravzaprav še zdaj ustvarja nove rove in dvorane. Znameniti kapniki nastajajo s posebnimi kemično-fizičnimi procesi, kjer nastaja kalcijev karbonat. Ogledali smo si jamske zavese, ki nastajajo s počasnim polzenjem kapnice. Kapniki nastajajo s počasnim procesom rasti. Za 1mm potrebuje 10 let, za 1cm 100 let…( Sicer je čas rasti odvisen tudi od količine deževja. ) 
Ogledali smo si čudovite bele kapnike iz čistega kalcijevega karbonata, lepo jamo, ki je posebej bogata z kapniki ter šagetno dvorano. Najlepši mi je bil beli kapnik ” Briljant “, v strukturi iz čistega kalcijevega karbonata. Njegovo aurično polje vibrira čvrsto in lepo kot bel kristal, v obliki jajca. 
V jami smo bili najnižje na globini 120 metrov pod zemljo. 20 metrov spodaj teče reka Pivka, ki je sicer nismo videli. Na koncu smo si ogledali človeško ribico v umetnem akvariju, prijaznem bivališču podobnem njihovemu naravnemu okolju. čŒloveška ribica nima oči. Za svoje okolje je razvila druga čutila. Živi do 100 let, saj nima naravnih sovražnikov, edini je pravzaprav človek. 
V jami je kvalitetno prikazana razstava o zmajih. Ob branju panojev z različnimi informacijami o simboliki in legendah o zmajih, mi je bila zanimiva tudi razlaga o ” zmajih čuvarjih zakladov “, ki so se posvečali varovanju dragocenih zakladov. Mednje sodi tudi večglavi zmaj, ki je varoval zaklad v jami na pobočju gore Bogatin. Dostop do jame je imel samo Zlatorog. 
Jama te precej preobrazbeno pretrese v kali podzavesti, če si to dovoliš. 

24.03.: Očistimo Slovenijo

Organizatorji današnje akcije Očistimo Slovenijo, društvo Ekologi brez meja, pravijo, ” da je eno izmed bistvenih načel projekta odprtost za vse, ki želijo pomagati. Tudi današnje delo čiščenja odpadkov je bila pristna državljanska akcija, ki je neprofitna in ni povezana z nobeno politično stranko, posameznim podjetjem ali nevladno organizacijo. Projekt temelji na prostovoljstvu. Prostovoljci prihajamo iz mnogih nevladnih organizacij, smo različnih starosti in poklicev. K sodelovanju je projekt uspešno pritegnil slovenske vrtce, šole, fakultete, občine, zavode, društva, okoljske inštitute, podjetja, vlado itn.V našem kraju so osnovnošolci iz šole Tomaj, kjer je bil tudi moj sine, čistili že včeraj. 
Ker so divja odlagališča pri nas velika težava, je take vrste projekt velikega pomena. Po ocenah strokovnjakov v naši državi na približno 50 tisoč lokacijah leži okoli 400 tisoč ton ilegalnih odpadkov, mnogokrat na vodovarstvenih območjih, kar predstavlja veliko okoljsko breme. Škodljive snovi (kemikalije) pronicajo v podtalnico, ki je v Sloveniji glavni vir pitne vode, ter ogrožajo zdravje in okolje. Posledica neustreznega ravnanja z odpadki je tudi prekomerno sproščanje metana z odlagališč odpadkov (tudi na deponijah), kar prispeva približno pet odstotkov k celotni emisiji toplogrednih plinov v Sloveniji. Poleg tega so lahko odpadki neposredno nevarni za živali in rastline.” 
Zavedati se moramo, da je naše okolje najmanj toliko obremenjeno, onesnaženo, in degradirano- tudi z energijskimi odpadki ! Duhovno-energijska ravan okolja je raven vzroka, materialni odpadki so pa ravan posledice na fizični geološki ravni narave. Zatorej je razumljivo, da je raven vzroka prvenstveno onesnažena. Izkoriščanje narave se nam škodljivo vrača po negativnem učinku bumeranga, na vseh ravneh bivanja ( deluje kot brutalna samodestrukcija). V realnosti trenutne družbene stvarnosti, zaenkrat poteka ekološko delo ” po dveh tirih “, fizičnem in duhovnem. 
Doktrina celostne ekologije zato poziva k sodelovanju tudi na področju – nevidnih, duhovnih-energijskih odpadkov, katere enakovredno obravnavamo pri čiščenju, zdravljenju Zemlje, svojega okolja in doma. To je področje bioenergije Zemlje, ki je – tako kot pri človeku – odločilno za vitalnost in zdravje okolja. Eko-logija ni neka konceptualna futuristična zamisel, temveč logična & stvarna praktična veda za bodočnost, tako kot npr. eko-nomija. čŒeprav si moramo priznati, da nas na tem področju bremeni velika sistemska zaostalost in stihija, ki se odraža v ohromljenosti praktičnih delovanj. Zmigati se je treba v smeri svetovnega vala prebujanja novih praks celostne ekologije, ki temelji na novi paradigmi holizma. Celostna ekologija je družbeno angažirano delo z vidnim in nevidnim, materialnim in duhovnim področjem našega okolja.

23.03.: Ali nam kozmogrami ozdravijo prostor ?

Kozmogrami so sodobna duhovna tehnologija za ozdravitev prostora. S specializirano usmerjenostjo v zdravljenje prostora v primerih bolezni prostora je geomantija znana kot veda ZDRAVLJENJA PROSTORA. Zavzema se za celostno zagotovljene normative in standarde zdravja prostora. Svojo usposobljenost za zdravje prostora nudi in zagotavlja z metodo AKUPUNKTURE PROSTORA imenovano LITOPUNKTURA. Temelji na humanističnem dojemanju življenjskih procesov tako pri ljudeh kot tudi v prostoru. 
Litopunktura z vklesanimi kozmogrami, se po metodi akupunkture umešča v energiska vozlišča prostora. Postavlja se z namenom vzpostavljanja zdravja prostora. V prostor ( hiša, zemljišče ) se umešča uglašeno z duhovno-energijskim tkivom narave. Kraju daje potrebno trajnostno vitalnost, vrednost in prepoznavnost. 
Povezujoči, komplementarni del litopunkture je svetovalno delo z ljudmi. Pripadam namreč novi generaciji geomantije, kjer litopunkturo holistično povezujem v delu z ljudmi. Dinamika premikov in napredovanja se razvija skladno med spremembami v prostoru in pri ljudeh. Opravka imamo z inovativno dodano vrednostjo celostne ekologije za neločljivo zdravje prostora & ljudi > kozmogram ( kozmos – naravni red vesolja in zemlje & gram – risba ). Vsak kozmogram odraža edinstveno krajevno posebnost, njegovo identiteto in DNK arhetipsko geometrijo. Kozmogram je unikatna mandala, za vsak prostor zasnovana v edinstveni geometriji. V svoji risbi odraža univerzalni prajezik narave- danega individualnega prostora. 
Litopunktura s kozmogrami je sodobna & tradicionalna geomantijska tehnologija za vzpostavitev zdravja prostora. Kozmogram- kot zdravilo- prostor poveže s svojim lastnim duhovnim in bioenergijskim izvorom, s katerim se prostor pravzaprav samodejno povrne v zdravje in ponovno postane to kar v resnici je – v svoji identiteti in prvinski energijski živosti,moči in lepoti. V navedenem naravnem principu je navzoč ključni vzvod litopunkturnega zdravljenja in ozdravitve prostora. Kozmogrami izhajajo iz izročila starodavne tradicije svete geometrije. 

Litopunktura je torej sodobna in tradicionalna vrsta zdravljenja prostora – akupunktura prostora. Je sodobno holistično sredstvo za vzpostavitev duhovno-energijskega zdravja prostora. Njen namen je vzpostavljanje trajnostnega zdravja prostora in deluje s pomočjo umestitve ustreznega kozmograma (kamen z vklesanim energetskim emblemom). Vsak kozmogram je s svojim unikatnim kodiranim geometrijskim znamenjem izdelan individualno za vsak prostor posebej. Izdelan je na podlagi predhodne analize prostora, ki razkrije motnje v energijskem pretoku ter pravzorce, ki pomagajo pokazati pot k ravnovesju. Zdravilni učinek kozmogramov je dokazan z moderno znanostjo s pomočjo spektrogramske analize molekul vode v danem prostoru zemljišča. 
Kozmogram je podoben geometrijski risbi sestavljeni iz različnih črt in oblik, vendar njegova funkcija ni zgolj estetska, temveč ima vkodirano ustrezno kodo zdravljenja, ki prepoji celoten prostor in vzpodbudi proces harmonizacije. 
Litopunktura deluje na principu fizikalne indukcije in resonance, ki z umeščanjem kozmograma na ustrezno energijsko vozlišče pomagata vzpostaviti ravnovesje in harmonijo energij v celotnem prostoru. Litopunktura spoštuje in večdimenzionalno upošteva identiteto prostora in pomaga vzpostavljati trajnostno naravno skladnost življenjskih energij prostora.

22.03.: Novodobna vloga

Na pobudo prijateljice, slikarke Ani Tretjak iz Devina, v sodelovanju z različnimi slovenskimi in italjanskimi umetnicami, ima Karin danes otvoritev razstave v državni kjnižnici v Trstu,na temo Oznanjenje: ” Umetnice predstavljajo miselne procese svojega raziskovalnega dela, ki povdarja prisotnost ženske in njeno angažiranost. Izražajo vizijo umetnosti kot upanje v boljšo bodočnost, ki presega meje običajnih in ustaljenih klišejev.” Ženske dajejo nam moškim sijajno komplementarnost v vseh ozirih, poleg tega so nam ( še posebej v zahtevnih situacijah ) izjemno kreativno in človeško ogledalo, ki ga moramo stvarno, pragmatično upoštevati. Žensko ogledalo je čudovito darilo. Do tega področja se lahko znanstveniki ukvarjajo v nedogled, toda drži kot pribito, da je informacija, ki jo pošlje ženska, zelo pogosto mentalu moškega nerazumljiva. In tukaj se mora povprečen, zafrustriran moški v temeljih učiti ! Ko se v tej univerzalni govorici življ. prakse naučimo osnovno abecedo, se učenje z ženskim ogledalom razumljivo nadaljuje kreativno. 
Ženske so zastopnice ženskega arhetipa ter hranilnega življenjskega principa Zemlje. Zaznamovane sprevrženo zatežene ( tudi krute ) moške ” superego ” stereotipe civilizacije- vedno bolj pogumno subverzivno sproščajo in preobražajo. Ženski arhetip – žensko funkcijo spoštljivo prepoznavam kot odločilno novodobno vlogo za duha časa ki ga živimo, ki fleksibilno,dobrodušno presega zaostrene družbene konfliktnosti in nervozne komunikacije. Zdrava ženska kvaliteta v svoji širini horizontalno povezuje, sprejemajoče odpira čutečo energijo v sporazumevanju, podpira enakopravnost in vnaša čustvene vrednote srca. Nenazadnje, taka novodobna vloga spada že v nov zgodovinski kontekst, za potrebne družbene spremembe bodočnosti na dolgi rok.

21.03.: Lik polarizacije do inovacije

Pri svojem delovnem raziskovanju novih inovativnih rešitev, se mi je samodejno razkril lasten vzorec ambivalentne polariziranosti, ki je bil atrofirano vezan na zunanje kolektivno dogajanje. Lik polarizacije je izbruhnil v mojo zavest precej šokantno in boleče, obenem pa sprožil zdravilni proces na mojem kreativnem polju delovanja. To je sicer znan zguljen vzorec delitve življenjskih situacij na dobro in slabo, družbeno prepoznan kot zastarel- v pojmovanju mentalitete različnih preživetih svetovnih ideologij. Toda v svoji duševnosti sem ga podtalno nosil izrazito skritega, globoko na dnu svoje podzavesti. Posledično je lik polariziranosti v moji podzavesti deloval kot zakulisno,pretkano vtihotapljen ” program ločevanja “, ki je omejevalno vplival na razvoj mojih novih inovativno ustvarjalnih aktivnosti, kot siten, moteč ukalupljen konceptualni okvir, mutiran v staromodno,zadušljivo prepričanje razdvojevanja percepcije & življenjske moči. S tem vzorcem ni bilo pravih učinkov pri mojemu inovativnemu eksperimentiranju, ko sem poskušal širiti obzorja znanega, da bi inoviranje razvijal dalje. Tega odtenka svoje pomanjkljivosti se več let pravzaprav nisem jasno zavedal, čeprav sem s tem nadležnim občutkom nekje v sebi umevno polemiziral, češ da mi ne nudi pravo jamstvo za uspeh- v dinamiki mojih študij za konkretizacijo inovacije. Vizija je več ali manj ostajala zaprta v preozki zavesti, ki jo je kodiral naveden program ločevanja. Ta vzorec polariziranosti je v kolektivnem nezavednem še zelo prisoten, podzavestno spačeno,deformirano delujoč do različnih rigidnih družbenih sistemov. Mene je stupidno vezal kot zapornikova krogla. V osvoboditvi te motnje, sem takoj začutil novo vrsto odprtosti do življenja in svobodne možnosti za realizacijo ciljev v mojih inovativnih zamislih. Geomantija je genialna inovativno angažirana praksa, duhovna pot samospoznavanja, razsvetljevanja sebi lastne življenjske zgodbe in samozdravljenja.

20.03.: Kosovelova soba

Tudi danes je imela hčerka Anjel predstavitev svoje knjige ” Poti v pesku ” in sicer v Kosovelovi sobi v Sežani – v stavbi ljudske univerze, ob poetičnem koordiniranju Magdalene Svetine Terčon, voditeljice Literarnega društva Zlati čŒoln. Ko je Anjel pripovedovala, sem poleg nje opazil prisotnost veličastnega, dolgoživega duha prostora Kosovelove sobe. Duh modrec, neke vrste kreativno kultiviran, afirmiran škrat, je Anjel pomagal pri njeni ustvarjalni izraznosti. Z notranjimi očmi sem ga videl v podobi starega modreca z dolgo sivo brado,ki je modro,spokojno, pritrjevalno kimal z glavo in Anjel spodbujal s svojo navzočo omikano, renomirano toplino, globino ( brez kančka vsiljive nastopaškosti, temveč sinhrono s stopnjo Anjeline zavesti ). Prijeten modrec, zunanjim očem nevidno elementarno bitje prostora, je v tej stavbi že veliko časa. Zagotovo je doživel že različne metamorfoze v svojem sobivanju z ljudmi in dejavnostmi, ki so se odvijale v tem prostoru. V svoji funkciji je primerljiv z muzami na področju umetnosti. Domnevam, da zvrst ki jo modrec zastopa, kar kaže njegovo vedenje, je ravnotako ustvarjalne narave.

20.03.: Vodeni ogledi geomantije po Krasu

Za izletnikovanja, potepanja, poglobljen turizem, naravni šport, geomantijska raziskovanja – imam vabljivo lepo, uporabno novico. Zaradi vedno večjega zanimanja, uvajava s sodelavko,ženo Karin v dejavnosti najinega novega zavoda tudi program vodenih ogledov po Krasu. Z vodenimi ogledi želiva ljudi povezati z domačim kraškim prostorom, v ogledu raznolikih naravnih,kulturnih,biogeografskih,geomantijskih in turističnih znamenitosti naše lepe dežele. Namenjeni so pravšnjemu doživljajskemu odkrivanju in razumevanju bogastva naravne,kulturne,duhovne dediščine in identitete kraške krajine. Vodeni ogledi bodo imeli logistično točko kar pri naju doma v Križu, kjer bova vodila tudi izobraževanja zavoda. Kras je poln krasnih skrivnosti. Naj bodo videne, gledane in občutene, doživete. Na geomantijskih vodenih ogledih ( ki so po tradiciji znani tudi kot geomantijska romanja ), lahko posameznik poleg doživljanja lepote narave tudi zdravi samega sebe, na popolnoma spontan način. Iz izkušenj delavnic v pokrajini ugotavljam, da energije narave prosto polnijo, preobražajo aurično polje človeka. V pristnem naravnem okolju, še posebej na preizkušenih geomantijskih markantnih točkah vodenega ogleda, smo tudi asimilirano bolje usklajeni s planetarnimi energijami. Ko se uskladimo s svojim okoljem ( mikro ), ki je v živem stiku z Zemljo ( makro ), doživljamo sebe kot naravni del vsega. Npr. bori v našem kraškem gozdu pulzirajo v umirjeno-stabilnem ritmu kot zdravo človekovo aurično polje,spontano se obnovimo. Vsak kraj ki ga v vodenem ogledu obiščemo, ima svojo prepoznavno konfiguracijo in karakteristiko življenjske energije telesa Krasa. Obiskovali bomo tudi svojevrstno skrivnostna krajinska svetišča narave, kraške jame, arhitekturne posebnosti Krasa-kot je nrp. kraška hiša v Štanjelu, gozdove, morje ob kraškem robu ter vitalna geomantijska vozlišča Krasa.

19.03.: Neznanke

Značilnost globalne bivanjske krize je tudi, da v percepciji človeka povzroča problem nastajanja neznank. Konkretna univerzalna življenjska vprašanja, ki so v preteklosti imela predvidljiv logičen odgovor, v današnjih kriznih razmerah nimajo več znanih formulirano obvladljivih korelacij, postajajo zaskrbljujoče neznanke. Veliko neznank je usodne eksistencialne narave, vezane na vprašanja o preživetju in osmišljenosti življenja. Neznanke nastanejo energijsko v zavesti človeka- v primeru neupoštevanja novonastajojoče planetarne etike in neukoreninjenosti temeljnih človeških in okoljskih ( v osnovi nekdanjih tradicionalnih ) vrednot. Zatorej,če se ne preoblikuje zavest posameznika v smeri pravšnje univerzalne etične odgovornosti, ki mora biti ozemljena v koreninah temeljnih svetovnih vrednot partnerskega sobivanja z Zemljo, družino in družbo, se lahko neznanke klavrno razbohotijo v dramatično breme, ki zadušljivo preprečujejo kreativno usposobljenost spopadanja z življenjskimi izzivi. Neznanka je preoblečen brezup. Znotraj vibrira kot negativno čustvo, navzven pa se kaže v preoblečeni maski zmedene mentalne neznanke, ki nima pojma o razvojnih rešitvah.

17.03.: Borovnica na vrtu

Z ženo posadiva na svojem vrtu ameriško borovnico. Za sajenje sva pripravila dovolj veliko sadilno jamo. Stene in deloma dno sadilne jame sva obložila s plastično folijo, da se prepreči razkisanje zemlje, v katero sva posadila sadiko borovnice. Takoj ko sva položila borovnico v sadilno jamo, je že pognala svoje energijske korenine v zemljo. Dno sadilne jame sva pustila prosto, da voda lahko odteka. Zemljo za sajenje sva pripravila iz šote in domače gozdne zemlje z borovimi iglavci, katero sva vzela iz našega bližnjega gozda. Borovnico sva posadila dokaj globoko ter na površini napravila še zastirko iz borovih iglic. Mešanici zemlje in šote sva na koncu dodala še nekoliko kislega mineralnega gnojila, s katerim bova borovnice dognojujevala tudi pozneje. Tako doseževa, da je zemlja ves čas rasti primerno kisla in dobro založena s hranili. 
Jutri sadiva češnjo, granatno jabolko, črni ribez in oljko. Postavitev rastlin bo smelo energijsko usklajena s strukturnimi danostmi zemljišča ter zunanjo ureditvijo našega vrta. Suho zemljo bova morala kar krepko zaliti, zaradi pomanjkanja vode. Voda postaja resnično strateški vir in dobrina 21. stoletja. 

15.3.: Samostan Stična

Ko vstopim pred vhod samostana v Stični, se mi pred notranjimi očmi pojavi slika posebno dragocene knjige, katera se mi vabljivo, mamljivo ponuja za v branje- pri geomantijskem razbiranju vsebin iz spomina prostora. Ob moji vneti vedoželjni nameri za duhovno branje spomina prostora, se mi knjiga živo dialoško odpira pri različnih poglavjih svoje vsebine in slikovito prikazuje svoje slike in tekste. Doživetje je bilo mistično ganljivo, saj sem spontano vstopil v stik s sakralno prominentno inteligenco prostora, ki želi sodelovati z mano. 
Kljub razburljivi jasnovidni napovedi začetka svoje raziskave, sem se družabnemu duhovnemu bitju samostana izmuznil, saj me je ura spomnila, da moram že domov, disciplinirano naproti novim delovnim obveznostim. Ogled samostana je bil pravzaprav le mimogrede, po pregledu lokacije za naročnika tukaj v Stični. Geomanti namreč zelo radi kreativno raziskujemo skrivnosti prostora, tudi ob svojih delovnih potovanjih po terenu, običajno ko se vračamo domov ( če le čas dopošča ). 
Po tem današnjem dogodku, ko pridem domov, radovedno preverim zgodovinske značilnosti samostana :” Samostan v Stični je edini še delujoči cistercijanski samostan na Slovenskem in obenem eden največjih kulturnih, sakralnih in arhitekturnih spomenikov pri nas. Njegovi začetki segajo v leto 1132, v čas romanike. Samostan je kmalu postal versko, cerkveno, kulturno in gospodarsko središče Kranjske. Samostanska knjižnica je do jožefinskih reform varovala dragocene iluminirane Stiške rokopise v latinščini iz 12. in 13. stoletja. V Stični je leta 1428 nastal za slovensko slovstvo pomemben Stiški rokopis, eden prvih pisnih spomenikov v slovenščini.” 

14.3.: Akupunktura za arhitekturo – Kozmogrami

Danes za naročnika z litopunkturo harmoniziram glavni energijski meridian prostora, ki je pri dozidavi hiše odločilen za prostorsko zdravje. Po metodi akupunkture postavim litopunkturni kamen s svojo lego točno na centralni bioenergijski izvir prostora, kjer izvira tudi pripadajoči meridian telesa obravnavane lokacije. Litopunkturno znamenje je v smeri toka mobiliziranega meridiana obrnjeno proti hiši. Poleg pomena precizne prostorske postavitve, je enakovredno tudi striktno upoštevanje prave časovne koordinate- primernega termina izvedbe. Po postavitvi ugotovim, da litopunktura izrazito spretno sprosti celotno energijsko polje lokacije, v finih niansah večplastnih rezultatov blagodejnih preobrazb, v interakciji do rezistentno grajene arhitekturne mase v živem ” DNK ” tkivu organizma prostora- na duhovni, arhetipski in energijski, vitalni ravni auričnega polja. V taki meri, da vsebuje v sebi dodane vrednosti sooblikovanih,konstituivnih biopolj zdravilnih razsežnosti. Zdravilne energije niso samo močne, temveč tudi prefinjeno nežne in v frekvenci tvorno globinske. Lokacija za gradnjo je z geomantijsko tehnologijo akupunkture – litopunkture evidentno energijsko utemeljena in harmonizirana. 

10.03.: Pot družbene odgovornosti

Danes sem v sodelovanju z arhitektom Sašom Ostanom in ženo Karin, imel na Inštitutu za dužbeno odgovornost IRDO v Mariboru, predavanje na konferenci ” inoviranja kulture za pot iz krize “. Po nastopu sem dobil zaznavo, da smo v naši skupini uresničili poslanstva do tega specifičnega družbenega področja le 4 %. To je kot kaže šele začetek. Intuicija me nagovarja, da so naslednja ” vrata ” na mednarodnem področju. Na duhovni ravni so so se nam vrata že odprla. To je pot družbene odgovornosti, smotrno razpenjajoča se med duhovnimi uvidi in zemeljskimi uresničevanji, ki z novimi razvojnimi aktivnostmi odkrito dajejo nove odgovore družbi. Pot v voljnem sledenju smernicam iz duhovnih vzgibov, kjer je bistvenega pomena takoj sprejemajoče( yin ) upoštevati duhovne naloge in jih brez zadrževanja aktivno uresničevati ( yang ). Kakršenkoli zastoj v tem procesu nosi v sebi že primesi neodgovornosti. Pot družbene odgovornosti je zato hotena pot zaupljivega udejanjanja individualne & kolektivne ” Višje volje ” intuicije.

08.03.: Notranji labirint

V današnji danosti polne lune, katera mi omogoča poglobljen duhovni študij, sem se tokrat posvetil iskanju spoznanj o svoji integraciji. Izhodišče sem si zastavil centralno, v vsebinski resonanci s prav vsemi vidiki mojih aktivnosti-poklicnih in osebnih, z namenom da nobena plat mojega bivanja ni izuzeta. Uporabil sem svoj preizkušen pristop avtoanalize ( od spodaj gor ) in dopolnjujoče metode intuitivnega vedenja ( od zgoraj dol ). Metoda razkrije globlje duševne mehanizme delovanja ( preteklost ) in navezujoče usmeritve ustvarjalnih nalog ( prihodnost ). Tudi v tem primeru sem se zbrano potrudil integrirati preteklost in prihodnost v enovito časovnico razvoja, brez prekinitev. 
Ugotavljam, da se naši skriti potenciali večkrat znajdejo izgubljeni v labirintu naše duševnosti. Edina pot da se jih najde je, da ” prepotujemo ” labirint svojih duševnih vozlov prav do sredine – notranjega izvora. Pot samospoznavanja lahko poimenujemo notranji labirint. S tem delom ozaveščamo svoje duševne lastnosti, dokler ne prepoznamo izvorni značaj svoje duše, kjer se nahaja centralna rešitev za naše življenje. V tej končni fazi notranjega dela s sabo, se tudi naši izgubljeni ( latentno pozabljeni, zastrti ) potenciali vrnejo na svoje mesto. Povdarek velja na opozorilu, da vkolikor ne pridemo do središča notranjega labirinta ( transpersonalni stik s svojo dušo ), lahko nebogljeno,neuspešno iščemo rešitve v neskončnost! In obratno, zgodbe ki se nam lahko vlečejo zelo dolgo, dobijo v stanju izvora končen razplet.

07.03.: Poslanstvo

Ob pripravi za nastop na konferenci v Mariboru, me veliko ljudi z zanimanjem sprašuje o poslanstvu geomantije. Naj povzamem, svojo poklicanost sem za nove ( časovne & prostorske ) razmere formuliral v poslanstvu : družbeno odgovornega prizadevanje za prostorsko zdravje in okoljske – Planetarne spremembe, Uresničevanja nove vizije ekologije s smislom skladnega sobivanja z Zemljo & Planetom ,Zagovarjanja in vnašanja etičnih standardov prostorskega ravnanja v družbeno zavest, Inovativno vplivanje na Planet, družbo z ozaveščanjem, izobraževanjem in delovanjem nove paradigme celostnega bivanja, Uvajanje prepoznavnega modela geomantije v prostorsko zakonodajo, dokumentacijo : v področju urbanizma, arhitekture, Zdravljenje vsesplošnega onesnaženja Zemlje z zavedanjem vloge geomantije ( v času krize…) kot strategije preživetja, Posluževanje strateških presoj pri obravnavi okolja, Spoštovanje svetosti in večdimenzionalnosti življenja in Zemlje skozi poklicno ter zasebno življenje, Ovrednoteno ohranjanje vezi med tradicijo pradavnine in sodobnostjo,Duhovna pripravljenost za humano pomoč do družbe, Zemlje v primeru nenavadnih planetarnih pojavov,Nenehno izboljševanje in izpopolnjevanje metod dela v prilagajanju Planetarnim spremembam, Strokovna, moralna in z zgledom človeška opredeljenost v smeri zdravja in celostnega razvoja : človeka in Zemlje,Posameznikom in podjetjem kompetentno omogočiti zdravje doma, podjetja in napredek v osebni rasti,Vsestransko ustvarjalna odprtost v pomoči drugim za dosego učinkovitosti na zasebnem in poslovnem področju,Ekološka skrb za druge in naravo v pomenu trajnostnega razvoja. 
Ob aktivnostih sodelovanja in soustvarjanja na področju ozaveščanja, v kolektivnem polju zaznavam, da se mreža poslanstev različnih dejavnosti na področju ekologije, inovativnosti, ustvarjalnosti.. marljivo prepleta, povezuje in sešteva, množi.

02.03.: Robi Lavin Kozmogrami

Litopunktura z vklesanimi kozmogrami, se po metodi akupunkture umešča v energiska vozlišča prostora. Postavlja se z namenom vzpostavljanja zdravja prostora. V prostor ( hiša, zemljišče ) se umešča uglašeno z duhovno-energijskim tkivom narave. Kraju daje potrebno trajnostno vitalnost, vrednost in prepoznavnost. Doktrina harmoniziranja prostora s kozmogrami je v temeljih tradicionalna v znanju taoizma ter feng shuja, v sodobnem času znanstveno izmerljiva in potrjena. ( zadnji primer npr. iz moje prakse – Japonski znanstvenik Masaru Emoto..). 
Povezujoči, komplementarni del litopunkture je svetovalno delo z ljudmi. Pripadam namreč novi generaciji geomantije, kjer litopunkturo holistično povezujem v delu z ljudmi. Dinamika premikov in napredovanja se razvija skladno med spremembami v prostoru in pri ljudeh. Opravka imamo z inovativno dodano vrednostjo celostne ekologije za neločljivo zdravje prostora & ljudi > kozmogram ( kozmos – naravni red vesolja in zemlje & gram – risba ). Vsak kozmogram odraža edinstveno krajevno posebnost, njegovo identiteto in DNK arhetipsko geometrijo. Kozmogram je unikatna mandala, za vsak prostor zasnovana v edinstveni geometriji. V svoji risbi odraža univerzalni prajezik narave- danega individualnega prostora. 
Litopunktura s kozmogrami je sodobna & tradicionalna geomantijska tehnologija za vzpostavitev zdravja prostora. Kozmogram- kot zdravilo- prostor poveže s svojim lastnim duhovnim in bioenergijskim izvorom, s katerim se prostor pravzaprav samodejno povrne v zdravje in ponovno postane to kar v resnici je – v svoji identiteti in prvinski energijski živosti,moči in lepoti. V navedenem naravnem principu je navzoč ključni vzvod litopunkturnega zdravljenja in ozdravitve prostora. Kozmogrami izhajajo iz izročila starodavne tradicije svete geometrije. 

Litopunktura je torej sodobna in tradicionalna vrsta zdravljenja prostora – akupunktura prostora. Je sodobno holistično sredstvo za vzpostavitev duhovno-energijskega zdravja prostora. Njen namen je vzpostavljanje trajnostnega zdravja prostora in deluje s pomočjo umestitve ustreznega kozmograma (kamen z vklesanim energetskim emblemom). Vsak kozmogram je s svojim unikatnim kodiranim geometrijskim znamenjem izdelan individualno za vsak prostor posebej. Izdelan je na podlagi predhodne analize prostora, ki razkrije motnje v energijskem pretoku ter pravzorce, ki pomagajo pokazati pot k ravnovesju. Zdravilni učinek kozmogramov je dokazan z moderno znanostjo s pomočjo spektrogramske analize molekul vode v danem prostoru zemljišča. 
Kozmogram podoben geometrijski risbi sestavljeni iz različnih črt in oblik, vendar njegova funkcija ni zgolj estetska, temveč ima vkodirano ustrezno kodo zdravljenja, ki prepoji celoten prostor in vzpodbudi proces harmonizacije. 
Litopunktura deluje na principu fizikalne indukcije in resonance, ki z umeščanjem kozmograma na ustrezno energijsko vozlišče pomagata vzpostaviti ravnovesje in harmonijo energij v celotnem prostoru. Litopunktura spoštuje in večdimenzionalno upošteva identiteto prostora in pomaga vzpostavljati trajnostno naravno skladnost življenjskih energij prostora. 

01.03.: Jupiter

Na blagodejni kozmični točki planeta Jupiter, primerni za ugodno inspirativno geo-doživetje, izvedemo imaginacijo : Predstavljamo si, da se do nas iz daljave postopno približuje znamenje prostorskega sporočila, ki nam je namenjeno. Ko se simbol približa pred našim notranjim očesom, si dovolimo uvideti pomen znamenja. V naslednji fazi vizualiziramo prenos znamenja iz področja notranjega očesa navzdol v srce. Tudi v tej fazi doživimo uzrtje znamenja, tokrat iz druge perspektive, zdaj gledamo navzdol v “srčno posodo ” v središču srca. Ko se enkratnost doživetja v celoti izrazi, v vseh pretanjenih odtenkih, zahvalno ( do genius locija prostora ) zaključimo vajo z imaginacijo ponovnega vračanja znamenja v svoj izvor. V takem urjenju se lahko čudovito združi nadzavest in podzavest. V na-vedeni geomantijski vadbi, vsak ( pristno ) izoblikuje svoj lasten individualen jezik vedenja, (samo)spoznavanja, sporazumevanja z naravo in ustvarjalnosti.

Interference krize

V zaskrbljujočem stresnem času krize & planetarnih preobrazb, v svojem geomantijskem delu s ( bivalnimi in delovnimi ) prostori ugotavljam, da se v primerih razdiralnega razbohotenja krize posamičnega ambienta- na drugače izpostavljen način problematično mešajo energije ( mikro ) lokacij s kolektivnimi ( makro ) energijskimi polji. Prihaja do tipičnih “kriznih ” interferenc med težavami mikro lokacije in glomaznimi ( nevrotičnimi ) negativnostmi širšega energijskega polja okolja. Težave se med seboj pomešajo, kar povzroči dodatno energijsko bremenilnost na razpoloženje ljudi, kot tudi posledično ambivalentnost prostora s svojim vitalnim jedrom življenjske moči ter preobrazbe. čŒlovek je v takih zahtevnih situacijah v primežu dvojne energijske obremenitve, ki potencirano pritiska, kaže značaj blokade. To so primeri potrebni zdravljenja, kjer je potrebna strokovna geomantijska pomoč in podpora. Cilj je doseči ponovno povezanost & sinhroniziranost prostora ( hiše, stanovanja, podjetja..) z mikro = makro energijskim poljem planetarnih preobrazb. Saj drugače- lahko človek trpi zaradi vplivov ( utvar ), ki jih sploh ne zmore razsodno, razpoznavno, razumsko razvozlati in odpraviti. Razen v primerih, ko je preudarno uspešen v svojem samozdravljenju. Dom je energijska vibracija -frekvenca temeljev, tudi v kontekstu odnosa z okoljem, družbo, planetom.

 čŒasovne kategorije

Zaradi svojih intenzivnih sanjskih doživetij, ki duševno vplivajo tudi na mojo vsakodnevno zavest, se pogosto spomnem tudi pojma “sanjskega časa ” starodavnega ljudstva Aboriginov. Sanjski čas je za Aborigine- po njihovem verovanju- čas, v katerega zdrsnejo med spanjem. Verjamejo, da je na neki točki prišlo do cepitve in nastala je razlika med časom v budnosti in spanju. To je za njih sanjski čas. V holističnem nazoru seveda pravično priznavamo tudi različne kategorije,dimenzije časa. 
Pri tem želim pojasniti nekaj, kar sicer asocira na sanjski čas, toda hkrati na njegovo umeščenost v našem linearnem času. Na stanje zavesti, ki oboje združuje. Vemo, da sanje rezultirajo poseben pečat v percepciji življenja, ki se nam neprenehno spreminja. Pogosto se mi dogaja, da doživljam sanje in realnost hkrati, brez cepitve. V določenem integralnem-vmesnem pasu zavesti, pravzaprav ni razlike med sanjami in realnostjo. Vse je zlito skupaj. Obstaja sanjski čas in linerani čas skupaj. To lahko traja minuto, dve, lahko 10 minut.. koliko traja je irelevantno, bistvena je intenzivnost globine doživetja in naše prepuščanje ( brez protestiranja ego odporov ) odkrivajoči zavesti, ki se enormno razširi. Saj je taka posebna stanja razširjene zavesti vredno negovati in nenazadnje vnašati v svojo identiteto.

 Središče hiše v zasnovi

V današnjem nedeljskem dopoldnevu in popoldnevu, se radovedno ukvarjam z arhitekturnim načrtovanjem idejne zasnove za primer gradnje hiše. Ko te delo resnično veseli, če je zastavljen pravi kairos- je kreativnost dobrodošla tudi na dan nedelje. Z zasnovo moramo doseči vzpostavitev centralnega ( prostorskega & energijskega )središča hiše, s primerno prostorsko postavitvijo -v skladju vertikale in horizontale svoje konstrukcije. Primer ima določene kreativne neznanke, zato me še bolj zanima, kako se bo ustvarjalnost porodila, v vsej svoji veličini načrtovanja do konca. V inspirativnem procesu, se bom prepustil tehnično-konceptualnemu in čustvenemu jeziku ustvarjanja in sporazumevanja – tako s prostorom, kot z ljudmi. čŒutim, da je v temu balansirnemu pristopu ( koncepti, racionalno & emocije, intuitivno ) ključ do pravilne dinamike ustvarjanja rešitev. 
V primeru obravnavanega primera, je ” bivalno središče ” tudi v tej zgodbi lokacije relevanten kriterij doseganja uspeha, saj geomantijsko odraža bistven standard uresničitve bivalnih pogojev- potreb za stanovalce. S tem učinkom se nam tudi celovito potrdi dodaten faktor, to je rezultirajoči učinek odpravljanja motenj. Saj s tem prostorskim učinkom osvoboditve središča hiše, zagotovo dosežemo tudi opustitev prostorskih disfunkcij, deformacij zasnove, ki odražajo negativni karakter hiše. Torej imamo opravka z dvema temeljnima principoma – vzpostavitev polnosti ( polnost ) identitete zdravega karakterja hiše in opustitev ( praznina ) negativnega karakterja telesa hiše. 
Notranje središče – center hiše, mora uravnovešati različne energijske napetosti prostora, jih primerno centrirati & sidrati v zemljo in vzpostaviti, kultivirati energijski steber hrbtenice organizma prostora hiše.

 Rabdomanti

Bajaličarstvo je bilo človekov prastari spremljevalec, v različnih obdobjih preteklosti. Viri pripovedujejo, da so bajaličarstvo uporabljali pri iskanju vode in rud uporabljali že Kelti, stari Kitajci, Egipčani, Rimljani in Slovani.Verjetno najstarejši zapis krščanske civilizacije o bajalici najdemo v Svetem pismu stare zaveze. V XIV. stoletju, poročajo viri evropskega prostora, da so jo uporabljali za odkrivanje rud. V tistem času so bajaličarje imenovali tudi rabdomante. O bajaličarjih, starih geomantih-rabdomantih, govori slovensko ljudsko izročilo. 
V sodobni geomantiji, katero učim na svoji izobraževanjih, bajalice sicer ne uporabljamo več – zaznavamo pa na istih,večnih univerzalnih principih. Za delo “sodobnega rabdomanta ” je instrument naše telo,s svojimi kinestetičnimi zaznavami. Zaznava je na tak način še bolj natančna, pravzaprav celostno natančna. To je čudovito primarno znanje tradicije geomantije, ki ga v empirično- posodobljeni obliki- prenašamo bodočim generacijam.

Temelji

Zavedati se moramo, da če hočemo rešiti planetarno okoljsko krizo, se mora naša preobrazba začeti pri temeljih, pri nas doma. S spreminjanjem svojih življenj in domov, lahko realno utemeljeno začnemo spreminjati okolje okrog nas. V kontekstu lastnega zdravljenja in zdravljenja svojega doma, moramo najprej odkrito ugotoviti, kje smo še povzročitelji bolezni planetarnega sistema. Po ozavedanju sledi praktično zdravljenje- higienično, pošteno najprej na lastnem pragu. V zdravljenju sebe & doma je naša naloga, da položaj in proces obrnemo- ozdravimo sebe & svoj dom in postopoma z družbeno odgovornim delovanjem vplivamo na ekološko preobrazbo sveta. S tem izpolnjujemo temeljni smoter ekološke spremembe, v celostni perspektivi in v pravilnem vrstnem redu. 
Temelji so zelo pomembni ! Dom je naš temelj. Šele ko je dom ozdravljen, se skladno poveže s planetarnim energijskim sistemom, v osnovi pod zemljo, v svoji temeljni ozemljitveni povezavi.

 Kreativno in osebno

V geomantijski praksi ( rednem treningu ), naj bi se kreativni in osebni razvoj razvijala uravnoteženo, povezano in skladno. Kreativnost je v geomantiji izvorno povezana z duhovnimi razsežnostmi, osebna plat s čustveno duševnimi procesi. Tudi v tem primeru imamo opravka z univerzalnima polama yang in yin, ki se soodvisno medsebojno dopolnjujeta in izmenjujeta. Kreativnost je lahko premočna, če nima osebne podlage in obratno. Najslabše pa je, da sta si pola v antagonistično kočljivi konfliktnosti, ločenosti in razdvojenosti. 
Cilj je negovati enovitost : kreativno se zlije v osebno & obratno. Kot ples moškega in ženske, Neba in Zemlje. S tem se pragmatično podrazumeva, da je cilj doseči zdravo uravnotežen način življenja ( tao ), ki ga vestno,verodostojno utemeljujemo v skladnem profesionalnem in zasebnem življenju. Cilj postane Pot.

Irdo konferenca

Danes prejemam zaključne duhovne smernice za nastop na konferenci 10.03. v Mariboru. čŒaka me še razčlenitev nagovora sanj, ki me usmerja k uporabi “gozdnega kozmograma “- kot vsebinske rešitve za konferenco, ki izvira v naravnih arhetipih gozda ( stabilnost, ukoreninjenost, umirjenost, varnost…). 
Ta konferenca bo odgovorila na mnoga aktualna vprašanja, na njej bo sodelovalo več kot 50 avtorjev iz 14-tih držav sveta. Konferenco organizirata IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti in Javni zavod MARIBOR 2012 – Evropska prestolnica kulture, v sodelovanju s številnimi podpornimi partnerji. Kot predavatelji smo povabljeni, da se s svojimi zamislimi, vizijami in predlogi- odkrito pridružimo pri razvijanju družbene odgovornosti in bolj celoviti skrbi za prihodnost sodobne družbe. 
IRDO Maribor pri tem povdarja : “Kultura odraža in vpliva na človekovo ravnanje in navade, bodisi v obliki neodgovornosti, bodisi v obliki potrebne družbene odgovornosti ljudi kot posameznikov in njihovih organizacij (družina, prijatelji, podjetja, skupnosti, države, človeške rase, globalni svet). “ 
Sporočilo naše skupine na konferenci bazira na temeljih holizma, geomantije, arhitekture, naravne in kulturne dediščine. Utemeljeno je na vrednotah geokulture. Geokultura sidra višjo socialno kulturo v Zemljo.

 Zemljino središče

Meditacijo povezovanja z Zemljinim središčem, v teh dnevih še izpopolnim. Gre se za dokaj znano geomantijsko meditacijo : ko si v zavesti predstavljaš, kako gradualno poglobljeno potuješ navzdol v globine Zemljinega središča, kot z dvigalom. Meditacija nam spodbuja duha usidranosti v Zemljino bistvo.

 Vezi človek in dom

S svojim bivalnim prostorom je človek lahko premalo energijsko povezan in poistoveten. To se v geomantijski analizi prepozna v pomanjkljivosti potrebnih dialoških- kohezivnih energijskih vezi med auro človeka & auro prostora, ki ustvarjajo medsebojno skupno identifikacijo in sobivanje. V takih primerih se posledice lahko kažejo na različne načine, npr. kot šibka moč odločanja, gospodarjenja v zvezi s svojim prostorom. 
Zgovorni so primeri pravnih konfliktov, vezani na nepremičnine,bivalni prostor. čŒlovekovo slabiško zavzemanje za svoje pravice do prostora, je večkrat v disonanci s pogubno,usihajočo odtujenostjo s svojim prostorom. Zaradi take osebnostno-bivalne motnje, človek v svoje danosti doma ne zmore zagristi. Obnaša se npr. kot zadušen, površen, neurejen gospodar do svojega doma,ki s svojim darom doma v bistvu ne gospodari, patološko tipično brez utemeljene identitete v domu in praktične operativnosti . Taka energijska vrzel,ki spodbiva temelje na vitalni ravni bivanja, je v pravnih, življenjskih, eksistencialnih izzivih do doma, lahko usodno odločilnega pomena.

 Shaolin

Končno smo dočakali nastop shaolinskih menihov, ki smo si jih danes ogledali v Hali Tivoli v Ljubljani. Priznam, res ganljivo, kot poljub Neba in Zemlje. 
V dveh urah smo se seznanili s skrivnostnim svetom budistične filozofije in mitov, z modrostjo zen budizma, geomantijo taoizma in s fantastičnim telesnim delovanjem Qija, z njihovo lastno telesno energijo. 
Legendarni menihi Shaolin Kung Fu o sebi pravijo, da so že več kot 1500 let pravi mojstri energijskega dela. Njihovo sporočilo je : ” Zen budisti izvajajo v svojem samostanu blizu svete gore Song shan svojo telesno vadbo na najvišji možni način.Qi – energijski tok v človeškem telesu – je mogoče blokirati ali spodbujati z meditacijo ali z dihalnimi tehnikami, tako da so lahko za krajši čas imuni proti bolečini ali poškodbi ali uporabljajo tok Qi za zdravljenje. “ 
Predstavo so sestavljale vrhunske telesne vaje, ki resnično jemljejo dih. Nastop je izvajala skupina menihov in mojstrov, vodil jih je 75-letni mojster templja in skupina shamisov (mladih menihov). Z mogočnimi slikami in scenami so menihi prikazali svoje najvišje obvladanje kung-fuja in či gonga. Občinstvo je v predstavi interaktivno sodelovalo, kar je dodalo novo videnje in občutenje skrivnostnega sveta menihov in njihove mistične moči. Zanimiva je bila vaja, ki smo jo vsi v občinstvu izvedli, z usmerjanjanjem energije s skladnim gibanjem rok in dihanja. 
Pred zahtevnejšimi vajami so se šaolinci energijsko povezali med Nebom in Zemljo. Njihovi pretoki energij chi-ja so me resnično fascinirali. V notranjem videnju sem opazoval kako negujejo pretok, ga osredinjajo in agilno krepijo svojo auro na raznolikih ravneh- telesni, duševni in duhovni. Popolnoma drugačen, nov pristop pa je energijsko prikazal njihov glavni mojster, ki je edini edinstveno generiral energijo iz sebe. Verodostojno je prikazal, da je kot človek- sam realiziran samobiten vir. To zmorejo le redki. Velik, globok priklon, dragi Mojster. Rezultat vadbe že iz ranega otroštva. Marsikdo ne premore njegove bližine, pa ne zato ker je tako močan, temveč ker je tako miren. Tudi v vzporednem predavanju se je prepričljivo povdarilo, da njihova zunanja moč izvira iz notranjega miru. Vzdušje je bilo veličastno. Osebno sem predstavo doživel kot sveto predstavitev tradicije in izročila geomantije. 

 Prostorske bolezni

Prostor lahko zboli tako kot človek. Pri prostorskih boleznih, se v analizi posvetim dejavnikom vzrokov in posledic, v izdelavi zasnove načrta zdravljenja. Prostorske bolezni se lahko odražajo na področju zdravstenih, finančnih težav…Vsaka bolezen (po mojih izkušnjah tudi prostorske rak rane ) ima možnosti ozdravitve, pod pogoji- vkolikor se implicitno celovito ( yang & yin ) lotimo zdravljenja. Tako da brez rezistence vztrajamo po predvidenem načrtu do konca ( moški princip – yang ) & v celotnem obdobju zdravljenja sprejmemo,predelamo vse potrebne potlačene, deficitarne, anonimno skrite, zanikane čustvene vsebine iz antipoda podzavesti ( ženski princip – yin ). 
V primernem skladju yang in yin napredovanj, se zdravilno odpirajo glasovi iz podzavesti, kot tudi notranji glas transpersonalne ravni prostora, ki duhovno vodi proces zdravljenja. 
V bolanih prostorih mora geomant delat z dobro kondicijo, saj je lahko pod velikimi pritiski prostorskih energijskih blokad, ki so na ravni zavesti tipično zatemnjene, na ravni vitalne energije pa izčrpavajoče. Zato je v geomantiji skrb za dobro kondicijo primarnega pomena, saj mora v zdravljenju geomant vedno delovati do bolanega prostora z ” višjo voltažo ” energije, drugače je nepripravljeno- neodporno lahko podvržen negativnim vplivom iz okolice. Po zdravljenju, prostoru omogočimo ponovno možnost samoobnovitve. V tej fazi zdravljenja, se prostor zdravi že samodejno sam, iz svojega lastnega vira.

 Vodilo

Kljub temu da naš današnji delovni primer nima navzven otipljive logike predvidljivih stališč, na podlagi poziva iz intuicije, svoje sodelavce spodbujam, da nalogo pošteno zagrabimo. Pri čemer je bistvenega pomena zaupanje v duhovno vodilo, ki našo vlogo precizno določa. Zagotovo je v tem delovnem primeru skriti smisel, ki ga bomo sčasoma skozi izkušnjo tudi brzčas logično doumeli. 
Ko se skozi pogovor v naši skupini oblikuje soglasje in enotno pritrdilna- odlična odločitev v en glas, ta trenutek dojamem kot “rojstni dan ” delovne naloge.

 Vstop

Pred vsakim pregledom in pomočjo do prostora, se v geomantiji poslužujemo predhodne uporabe duhovnega dovoljenja. To je nujno vstopno delovno orodje, ki nas vestno uglasi z vlogo, v primerni stopnji odgovornosti do situacije. Daje nam relevantno jamstvo za skladno delovanje, v odnosu do naloge. Poleg tega nas zaščiti pred stranpotmi, skrajnostmi ( npr. pretirana odgovornost ali pomanjkljiva…). V primerih nezrelosti situacije nas varuje s samoomejevanjem vloge, pri čemer natančno postavlja meje. Uči nas, da že na začetku dela negujemo zmožnost uzreti resnico in v skladu s tem precizno ravnamo. 
Za nudenje pomoči prostoru, mora situacija biti zrela še bolj kot za pregled. čŒlovek mora biti na to pripravljen in se za zdravljenje zavestno odločiti. 
“Vstopno duhovno dovoljenje ” tradicionalno pripada etičnemu kodeksu ravnanja do prostora in človeka.

 Točke luči

Rezultat planetarnih preobrazb Zemlje so novi energijski centri luči. S temi novimi pozitivnimi pojavi Zemlje delam že dve leti. Praktično kjerkoli, v bivalnih prostorih hiš, lokacijah za gradnjo, naravi…Centri luči so odraz rojevanja novih duhovno-energijskih kvalitet nove Zemlje. To je pravi blagoslov Zemlje, ki nam prinaša sporočilo v svoji novi ” inkarniranosti “. Skozi te centre se razodeva popolnoma nova zavest in energija, če primerjam moje poznavanje lastnosti dosedanjih energijskih sistemov. Naš prostor se resnično spreminja, kar velja pozdraviti v slogu posvečenega raziskovanja. 
V domovih, kjer je zrelost ljudi dovolj razvita, centri luči dobijo čudovito oprijemališče v prostoru. V obstoječo energijsko strukturo lokacije so umeščeni kot dragocena dopolnitev. V prostorih velikih transformacij, so centri luči ” prvorazredna ” karakteristika, ki prostoru dajejo nove impulze podpore za bodočnost. 

Pot zdravljenja

Pri procesih zdravljenja ( v človeku in prostoru ) moramo biti pozorni na preobražanje raznolikih plasti, ki se v svojem redosledu časovno razgrinjajo ena za drugo. Pogosto se zgodi, da preuranjeno zaključimo, da je zdravljenje že končano in opustimo disciplino, ki smo jo vztrajno opravljali. Posledica take zablode, se lahko frustrirajoče pokaže v razbohotenju temne plati, ki se kot škodljiv stranski učinek iztrga iz celote preobražanja in dominantno skvari zdravljenje v razdiralni obliki. Posledice so lahko hude. Celo take, da lahko človek pade na svoji duhovni poti. Nič ne pomaga, če je pridno delal leta in leta, če sredi poti zapusti sebe in svoj proces zdravljenja. Ker se temna plat zahrbtno iztrga iz konteksta, postane podivjano rušilna kot protislovni nasprotnik. S tem človek ne premaguje svojih slabosti, temveč jim ( kot zgubar ) podleže.

 Inoviranje kulture z Zemljo

V letu 2012 se bo Inštitut za razvoj družbene odgovornosti v Mariboru, na svoji konferenci, osredotočal na inoviranje kulture, kot pot iz družbeno-kulturne krize. Kot nastopajoči predavatelji, pripravljamo program. Navezujemo se tudi na podlago, ki je bila objavljena v novembru 2010, v standardu ISO 26000,kjer so navedena ključna izhodišča o družbeni odgovornosti. Smernice so sledeče : organizacijsko upravljanja, človekove pravice, delovne prakse, okolje, pošteno ravnanje poslovanja, potrošniška vprašanja,skupnosti, sodelovanje in razvoj. Bistvene novosti, ki jih odpirajo, so soodvisnosti in celosten pristop. čŒas objave ISO 26000 je pravi, ki naj naj bi pomagal človeštvu najti nove poti ven iz trenutne družbeno-kulturne krize, tudi kot novo obliko kulture. 
Za vsebinsko izhodišče mojega nastopa za konferenco, trenutno delam na umevanju skritih kolektivnih potencialov družbe, ki so pravzaprav že del svetovne tradicije. Potrebno jih je le inovativno posodobiti in dvigniti ( iz podzavesti ) v zavest sodobnih družbeno-gospodarskih razvojnih izzivov. Naloga ni lahka, kajti soočam se z zapleteno civilizacijsko blokado, v dolgi zgodovinski časovnici omejenih konvencij,ki zanikajo kulturno-kreativne-duhovne arhetipe povezave z Zemljo in okoljem. Sfero razuma je potrebno ozemljiti v Zemljo. ” Maketa “rešitve je zato tako idejna, kot tudi eksistenčno zemeljska. 

 Kreativni tok

Na današnji predstavitvi knjige Poti v pesku, v knjižnici v Kozini, je Anjel dobila tudi vprašanje : ” Živahni in izredno gladko tekoči dialogi se v zgodbi knjige izmenjujejo s poetičnimi opisi narave. Dolina letnih časov je npr. poduhovljen svet poln naravnih lepot in dobrih ljudi in je nasprotje Puščave, sveta, v katerem ni letnih časov in ga naseljujejo ljudje, ki niso popolni – še več , so egoisti, žrtve svojih lastnih slabosti. V kakšnem svetu pa živimo mi – ti, jaz in vsi tu navzoči? Je to še Dolina letnih časov ali se naš svet že spreminja v Puščavo? ” Ko je Anjel odgovarjala na vprašanja, se je od veličastnosti dogodka vsa vzhičeno tresla, v mešanih občutkih sreče,ganjenosti in vzradoščenosti . Zanimivo je bilo spremljati spreminjanje vzdušja, ko je Anjel iskala primeren odgovor za poslušalce. Pri tem sem opazil, kako se ji želi njen prirojen kreativni kanal, dobrosrčno ozemljiti med publiko.Kreativni tok, v svojem izrazu, rabi kot magnet-na drugi strani tudi zanimanje publike. Profesionalci na tem področju,usmerjajo kanal glede na zavest publike. 

 Zunanje v notranje

V kolektivnem nezavednem družbe, raziskujem masovne vzorce manipualcij, ki na nas vplivajo subliminalno škodljivo. Eden od njih je kolektivna podoba psihopata, ki ima lahko zaznamujoče razpredene silnice v socialnem tkivu okolja. To je kolektivna zahrbtna manipulacija, ki v zvito goljufivi, brezobrazni formi dela ljudi žrtve. Stvari želi imeti hladnokrvno pod kontrolo, z namenom, da doseže svojo željeno egocentrično korist. Kontrola pritiska na človekovo šibko točko, tudi v negativnem učinku dvojne potence – to pomeni tam, kjer človek sam sebe zadušljivo kontrolira. Efekt je pretkano taktičen, saj negativno kontrolo človeka, ki že obstaja v njemu samem, psihopatska energija skrivoma najde, jo manipulativno spotencira, sebi povratno nazaj sebično v korist. Brez občutka vesti, take manipulacije lahko neusmiljeno prizadenejo svoje žrtve. Poanta je pa v vzrokih žrtve, ki to dovoljuje. V notranjem videnju so take podobe pošastno grde, tako na strani manipulanta, kot tudi žrtve. 
Ravno na tem podtalnem polju človekove ranljivosti, psihološka prevara psihopata povzroča svoj potuhnjeni učinek. Podoben efekt prebrisanosti deluje na področju zvitih manipulacij ( zunanjega ) laganja, ki človeka pretkano energijsko izkorišča – točno v ranljivi šibkosti, kjer človek sam sebi patološko ( notranje ) laže, blefira do sebe, se pretvarja, se prilagaja..Zunanji kolektivni vzorec se tako disonančno manipulativno- kot magnet – preslika na intimno notranji. 

Zima

Priča smo nekakšnemu sibirskemu valu ostre zime. Za večji del države so meteorologi izdali drugo najvišjo stopnjo vremenskega opozorila, a tokrat ne zaradi vetra, ampak zaradi nizkih temperatur, ki se vsaj do srede ne bodo dvignile nad minus pet stopinj Celzija. Burja je v naših krajih sunkovito energična, zato mraz še bolj stiska. 
Elementi narave iščejo svojo sprostitev. Aktualne vremenske razmere, s svojim izostrenim razmerjem elementov narave, nas usmerjajo k ponotranjevanju, racionalizaciji zunanjih funkcij in čustveno-vitalni akumulaciji energije. 
Pri nas na Krasu burja veličastno buči s svojim nativno globokim zvokom, ki v elementu zraka ( zvočno in energijsko ) deluje kot zdravljenje. V Svetem pismu so vetrovi božji glasniki, enakovredni angelom. Element vode, ki je navzoč seveda tudi v snegu, pa osebno doživljam bolj navznoter, v intenzivni čustveno-sakralni introspekciji, ki jo poskušam izkoristiti za ozavedanje podzavesti in nove začetke. 
Povezavi vetra in vode daje poseben povdarek kitajski feng shui, v študiju zračnih tokov & vodnih in telurskih tokov. V grški geomantiji je bog vetrov Eol, vetrovi pa specifična božanstva, vsakemu vetru je ustrezala posebna karakteristična ikonografija. V različnih starodavnih geomantijskih izročilih sveta, ima veter vlogo uravnalca naravnih ravnotežij. V grški geomantiji je zima posvečena bogu Hefajstu, sinu Zevsa in Here, povezan je z egipčanskim bogom Ptahom. Hefajst je mojster kovaške umetnosti, kuje orožje za bogove in junake, bleščeče ščite, zapestnice in ogrlice za boginje. Ni odveč ponoviti, naj vendar komuniciramo z duhovi narave. Japonski šintoizem npr. obravnava duhove narave v vseh vidikih okolja. Druidski svečeniki so bili specializirani za delo s posameznimi elementi narave. Žal je veliko znanj pozabljenih, starodavnih tradicij, ki nas s silami narave primarno usklajujejo, varujejo. 
Surovost zime na okoljski ravni, me zaenkrat nerazložljivo, podzavestno sili k sprejemanju geomantije, ki zastopa elementarnost Zemlje. Ta pojav se mi skoraj vsako leto dogaja po nekakšni notranji uri letnih časov, katero še ne znam formulirati. Kot del zimske usode, si moram vsako zimo nadeti nekakšen nov ” duhovni prstan ” – nove zveste zavezanosti k izročilu poklica in naravi.

 Poti v pesku

Danes je moja hči Anjel prejela vprašalnik od koordinatorke kulturnega praznika osnovne šole Dutovlje, Barbare Kovač Jurančič, za ponedeljkov kulturni praznik, ki bo obeležen s predstavitvijo Anjeline knjge ” Poti v pesku. ” Na zastavljena vprašanja bo Anjel odgovorila kot avtorica knjige. S tem se nam pričenja prava turneja predstavitev knjige po šolah in knjižnicah. Meni osebno piha na dušo, saj za šestnajstletnico- na moralno zrel način obuja mistično tradicijo in duha borilnih veščin. Vprašanja Barbare so pomenljiva, navezujejo se na ključna sporočila vsebine knjige, ki so iskrivo aktualna za čas v katerem živimo, nekatera med njimi so :” 1.Rabasti (pripadniki starodavne bratovščine miru) »se znajo upreti tudi najhujšim viharjem. Kart = mojster šepetalec in lahko govori z živalmi /Liotel = mojster premikanja (premika stvari ne da bi se jih dotaknil) /Ouli = mojster hitrosti /Parisa = mojstrica iluzije (lahko je nevidna) /Kal = mojster prisluškovalec (sliši bolje od šakala) /Got = mojster izvidnik (vidi bolje od sokola)- Kakšno sporočilo si nam želela posredovati prek Rabastov? (Ali vsak človek v sebi skriva neke vrste mojstra – le poglobiti se je treba vase, odkrili svoje sposobnosti in razvijali vse, kar je dobro in pozitivno?) 
2.Adain, glavni junak, išče pot do sebe in soljudi preko ponižnosti, napora,odrekanja, kriznih situacij, samote, lakote,… .- Ali meniš, da so to tudi načini , preko katerih bi se morala prečistiti tudi sodobna potrošniška družba? “ 
Presneta reč, presenetilo nas je, kako vsi sočasno razmišljamo v isti smeri. Kajti v tem polju umevanja, zori zavest vedno večjega števila ljudi in se še povečuje, prekaša stara pesimistično ukalupljena gledanja materializma. To je že razpoznaven fenomen družbenih sprememb, ko se kritična masa somišljenikov pohvalno povečuje. V tem kontekstu se informacija širi z izjemno hitrostjo, na telepatski način. Tudi telepatsko smo povezani, tisti ki ponotranjeno razmišljamo o podobnih vrednotah. Anjelina knjiga Poti v pesku, ki je pravkar ugledala luč sveta, nam s temi dejstvi porajanja -družbeno duhovnega prebujanja- simbolizira navedene skrivnosti. 

Afekt

V svetovanju strankam pogosto prepoznam vzrok v mehanizmu afekta. Temeljni afekt je globoko vtisnjen psihični naboj,ki je ustvarjen na osnovi izkušenj iz primarne družine v zgodnjem otroštvu in v aktaulne situacije življenja običajno podzavestno vskoči v nadležnem razpoloženju konfliktnosti, travmatičnosti, zmedenosti, nehigieničnosti. Predstavlja človekov zaznamujoč konstituivni primarni odnos do sveta, ki nezavedno išče podobne ljudi in situacije. Energija afekta je nerazčiščena, običajno polna manjvrednostnih kompleksov & pretkanih,prikritih laži do sebe,zavračanja človeškosti in nesprejemanja življenja na – samozavedajoče -zrel način. V afektni vznemirjenosti se en del človeka vede kot otrok. Na svet gleda inertno in nerealno. V svetovanju ki ga opravljam ,človekov afekt večkrat poči kot milni mehurček, kadar mu skozi pogovor pokažem precizno ogledalo. Takrat se njegova energija ne projecira več na okolje, temveč v soočanju sama sebe razoroži.

Napetosti

Ob aktualni spremembi slovenske vlade, se v slovenskem nezavednem socialnem prostoru – čuti kolektivni ziritiran odpor do identifikacije s simptomatično kronično agresivnostjo, s katero velik procent ljudi noče imeti opravka. Ignoranca do zguljenega družbenega vzorca je očitna. V nezavednem polju družbe, trenutno raziskujem pojav ponovnega zakrinkanega vdora kolektivnih tipov moških funkcij, v svetli in temni plati. 
Poraja se vprašanje, kako se bodo v povzročenih zapletenih razmerah, velike napetosti sprostile : Napetosti med koalicijo in opozicijo, med različnimi vplivnimi političnimi osebnostmi in strujami, ki jih sami generirajo. 
Odprta je tudi neznanka o umevanju in uresničitvi dolgoročnega, dolgoživega formuliranja prave zgodbe rešitve. 
Napetost v smislu dopolnjevanja različnosti je vedno zaželjena, dobrodošla in je znak pravega razvoja. Vkolikor se pa napetost sprevrže v konflikt, potem postane energija destruktivna, ki diskvalificira združevanje nasprotij. Pravi vodja na katerem koli področju, naj bi napetosti med seboj striktno,strpno, spretno usklajeval.

Dediščina

V obdobju zime 2012, ob primernih inspirativnih dnevih, z ženo Karin pripravljava programsko zasnovo za spomladansko ustanovitev zavoda, ki se bo ukvarjal z izobraževanjem na področju holizma, geomantije, naravne in kulturne dediščine, umetnosti, ustvarjalnosti, bivalne kulture. Na lokalni ravni Krasa, želiva s poslanstvom zavoda, nadaljevati na podlagi temeljev realiziranega Pilotnega projekta Kras, ki ga je Karin kot operativni koordinator vodila v letu 2001. Karin o razvojnem programu projekta, ki je aktualen še danes v posodobljeni nadgradnji, pravi : ” V okviru Pilotnega prohjekta Kras smo skupaj z lokalnimi prebivalci in drugimi razvojnimi partnerji izdelali skupni razvojni model Kraške regije, v katerem smo s pomočjo ugotavljanja prednosti in slabosti poiskali najbolj obetavne razvojne možnosti za ta prostor. Med najpomembnejše primerjalne prednosti območja sodi prepoznavna kraška krajina kot splet specifičnih naravnih vrednot in kulturnega okolja, ki so ga skozi stoletja s svojim delom zaznamovali naši predniki. Prav odkrivanju in podoživljanju bogastva naravne in kulturne dediščine je bil namenjen projekt, ki kot preizkušen model za v bodoče, spodbuja zavest o pomenu dediščine z vključevanjem ljudi vseh starostnih skupin ( začenši pri mladih v vrtcih in osnovnih šolah ) in razvijanjem novih metod dela, ki temeljijo na čutenju, raziskovanju in ustvarjalnosti. ” Poslanstvo zavoda sprejemava z veliko odgovornostjo, hkrati pa izzive zajemava ” z veliko žlico ” uživanja.Zavod bo tipično tradicionalen, hkrati pa razumljivo tudi inovativen. Vpeti in povezati ga želiva čimgloblje v korenine dediščine. 
Na včerajšnjem sestanku z gospo Violeto Bulc, ki nama je predstavila svojo zamisel o projektu “lipa v vsako slovensko vas “, sem dobil potrditev, da je zrel čas za nova sodelovanja in povezovanja, na področju obujanja slovenske tradicije, vrednot naše izvirne slovenske identitete in izročila dediščine.

Prostor in čas

Poleg vitalnega toka prostora ( yin ), obstaja tudi življenjski tok časa ( yang ). Tako kot prostorski,naj bi bil tudi časovni tok neprekinjen in povezan, v sinhroni vpetosti z našimi življenjskimi dogodki, priložnostmi, izkušnjami, idejami, realizacijami in novimi izzivi.čŒasovni tok ciklično prehaja skozi različne faze naših aktivnosti, skozi 4 elemente organskih procesov : ogenj, zrak, voda, zemlja. Določene tradicionalne smeri geomantije izvirajo iz obdobij ” astrologije zemlje “. Iz proučevanj konstelacij zemlje in neba so natančno sledili prostor-časju. V grški geomantiji poznamo pojem “kairos “, ki ga še dandanes uporabljamo v delovnih projektih. To je pravi čas na pravem mestu. Kairos je v geomantiji sestavni del etičnega kodeksa, tudi pri spoštovanju zrelosti procesov v prostoru in ljudeh. Hkrati pa nas kairos tudi opominja da ne smemo zamujati, ko so pojavi ( duhovna in zemeljska )danost za realizacijo. 
Problem nastane ko človek preide v fazo tki. “vakuma “, ko se tok prekine. Takrat vegetira ( v fikciji nerealnih stališč ), životari in ni povezan s svojim duhovnim jedrom. Energija se skozenj malodane ne pretaka, najpogosteje se to kaže kot zastoj ozemljitve. Prostor & čas sta v osnovi vpeta v ozemljitveni fokus.

 Sveta Barbara

Ob prihodu v lipiški kamnolom, na vhodu zagledam na novo postavljeno kapelico, izklesano iz kamna. V kapelici je izklesan kip svete Barbare z mečem, zaščitnice rudarskega ceha. Izklesal jo je Tadej Razingar. 
Vemo da kipi sv.Barbare in njej posvečene kapelice stojijo pred rudniki, predori in podobnimi objekti, ki so nastali kot rezultat dela rudarjev. Sv. Barbara je namreč zaščitnica rudarjev, kamnosekov, arhitektov in tesarjev. Tudi kapelica v lipiškem kamnolomu je bila postavljena z namenom, da bi delavce obvarovala nesreče pri delu. Kot vidim je blagoslov solidno vzpostavljen.Sv. Barbara ima duh pomoči zelo močan, če se jo začuti v svojem kolektivnem bistvu. 
Vodja lipiškega kamnoloma Andrej Kos nam predstavi legendo sv. Barbare,” ki je odrasla v izredno lepo žensko, zato jo je oče, premožen Grk, dal zapreti v stolp, da bi jo obvaroval pred razvratom. K njej je skrivaj hodil v zdravnika preoblečen krščanski duhovnik, zato je Barbara, proti želji svojega očeta, začela živeti po krščanski veri. Ko jo je oče hotel bogato poročiti, je odvračala snubce, saj je hotela živeti v devištvu. Ko jo je oče videl, da si je opremila sobo z religijskimi simboli, jo je hotel preklati z mečem. Pobegnila je, vendar jo je ujel in odpeljal pred cesrskega namestnika, ki jo je dal prebičati, a je Jezus zacel njene rane. Naslednjega dne je cesarski namestnik ukazal, naj jo obglavijo, in za izvršitev se je prostovoljno javil njen oče. Še preden je odložil meč, ga je strela spremenila v prah, naslednji dan pa še namestnika. “ 
Pri klasičnih radiestezijskih meritvah kipov, ki imajo tudi duhovno ali preobrazbeno funkcijo, je potrebno biti pazljiv pri definiranju subtilnih-dodanih vrednosti prostora, ki so navzoče v globljih razsežnostih bivanja, katere se v okviru izključno “radiestezijskih enot ” žal ne da izmeriti celovito. Vkolikor se pa radistezijska spretnost merjenja, prožno dopolnjeno integrira s preostalimi intuitivnimi orodji zaznavanja, se v maniri spoštljive berljivosti univerzalne govorice prostora, že jasno približamo kontekstu izpopolnjene polnosti analize. Celota celi tudi našo percepcijo dojemanja življenja. 

Grlo nacionalnega telesa dežele

Vodilo geomantijskega pristopa na kolektivni ravni je v družbeno odgovornem soočanju s problemi in ozavedanju rešitev pri usmerjanju za “dvig “v uspešnejše poslovno, kulturno in okoljsko, ekološko delovanje. Obravnavani prostorski vzorci večplastno odražajo značilnosti vitalnih karakteristik okolja, ter vpete družbene in ekonomske razsežnosti. O temu v nujnem kontekstu etike zdaj že govorimo odkrito “na glas “, v smislu zrelega soočanja z realnostjo, brez odvečnih kozmetičnih sprenevedanj, balastov. Povdarek temelji na osvobajanju kolektivne ravni grla nacionalnega telesa Slovenije. Grlena kvaliteta nacionalnega organizma dežele- se mora sprostiti iz depresivno zadušljive, zmanipulirane zakrknjenosti potrošniško podivjanega materializma, ki žalostno maso ljudi ( kot strupena kača ) podreja in razčlovečuje na osnovi konformizma črednega nagona. Grlo dežele je zelo prizadeto. Sicer ne dramatiziram, to je najslabše ! V grlu dežele pravzaprav vreje potreba po odgovornem sporazumevanju, konstruktivnemu komuniciranju, etični ustvarjalnosti, sodelovanju in izražanju. S skupino sodelavcev zato čutimo častivreden ( po)klic k ustvarjalnemu odpiranju najvitalnejših vprašanj o družbenem življenju. V spremenjeni podobi sveta po globalizaciji, mora holizem geomantije čimprej postati relevanten družbeni dejavnik preobrazbe in nove paradigme kulture bivanja. 
Na tem področju, v sodelovanji s somišljeniki arhitekti, uvajamo novi kodeks pri ravnanju do okolja, ki je v osnovi zasnovan na za-vesti spoštovanja zakonitosti narave,ki je posodobljena tradicija arhetipov.

 Anatomija telesa

Anatomijo telesa obravnavamo večplastno. Področje medsebojnega delovanja organov telesa in njihovih ustreznih meridianov & elementov, je vedenje ki ga raziskovalno proučujem že vrsto let. Organi telesa so v medsebojni vitalni povezavi z eteričnimi in psihičnimi značilnostmi človeka. Določene točke, organi in cone telesa zrcalijo celo telo, npr. : stopalo, obraz, zobje, oči…V takih telesnih vozliščih se analizira yin & yang ravnovesje, vitalno moč in celostnost. Najtežji del diagnoze vzrokov predstavlja “karmični “del, ki je kot ” program ” navzoč v duhovni anatomiji duševnosti človeka, v obliki podedovanega energijskega zapisa v meridianih in organih. Na tem področju je zasnovano posebno področje duhovne doktrine ( samo)zdravljenja, ki skrivnostno nagovarja za “iti globlje v vzorce ” in njihove vzporedne psihosomatske vezave z organi. Telo je vesolje v malem. Znanja anatomije telesa v naslednji fazi- z novimi analitičnimi vzvodi – reflektiram na prostor. Centralne točke telesa prostora , ki odražajo celoten organizem, so odločilno vitalno pomembne. Pojem “omphalos “iz grške geomantije predstavlja prostorsko središče, ki hkrati odraža celoto.

Novi planetarni impulzi umeščeni v dom

1. Ustvarjalni proces načrtovanja idejne zasnove se najprej usmerja navznoter > v kontemplativno iskanje arhetipskega izvora – identitete danega prostora. Potem se pa tok obrne navzven > načrt zaživi v vseh plasteh tehnično- funkcionalne risbe v skladu s tem, kar prostor v resnici je. 
Rezultat take kreacije je, da energije Zemlje – lokacije dihajo skozi obliko idejne zasnove. Geomantično merljiv postopek na ravni eterskih polj – ima prvotno fazo dekodiranja arhetipa prostora in ponovnega kodiranja le tega v idejno zasnovo, ki mora odgovorno upravičiti smiselnost umeščanja arhitekture v prostor ( in čas ). 
2. V aktualnem času krize , planetarnih sprememb in vsesplošne potrebe po prevrednotenju strok, tudi prostorskega planiranja – ugotavljam : da ” klasične rutinske ” metode arhitekturnega načrtovanja niso več uporabne v celoti, če nimajo v sebi integracijo novih impulzov iz planetarnih sprememb. 
Še posebej so v zatonu in zablodi razvpite arhitekturne struje disocialno materialističnega neoliberalizma, ki brez zadržkov vesti, s svojo kriminalno pohlepno grabežljivostjo pogubno degradirajo prostor. Balon teh struj, ki zavajajoče silijo plehkega potrošnika k bolani zapravljivosti, se je skoraj izpraznil. 
Po- klicanost k iskanju in uporabi novih prostorskih sporočil Zemlje, katerim pripada svetovni val ekologije, je očitna. Vkolikor se pri današnjem načrtovanju na mikro lokaciji ne upošteva tudi makro razsežnost planetarnih sprememb, je tako planiranje površno in v kontekstu celovitosti nevešče,neučinkovito. 
Pred kratkim sem imel primer naročila za načrtovanje hiše, kjer sem zaradi nezrelosti situacije v upoštevanju teh navedenih novosti, projekt ustavil do nadaljnega. Ti novi impulzi se morajo vnesti tudi v nove vrednote v medsebojnih odnosih, v dom, v novega duha hiše ! Prišli smo v obdobje, ki nam narekuje izrazito drugačen standard, materialno-duhovno-socialno. 
Novi impulzi planetarnih preobrazb predstavljajo substance trajnostnega razvoja, to so meddrugim tudi vrednote finančne vzdržnosti, samoomejevanja, socialne pravičnosti, humanosti in geo-bio-etike.

 Inoviranje kulture

V sodelovanju z Inštitutom za razvoj družbene odgovornosti – pod vodstvom dr. Matjaža Muleja,na pobudo Ivke Komic, kot predavatelji pripravljamo program za konferenco v Mariboru, ki bo 08.03. Srečanje nosi v sebi zagotovo potencialni mednarodni pomen na področju ozaveščanja novih vrednot holizma, kulture, humanosti, etike in ekologije. Posveta se bodo udeležili priznani domači in tuji strokovnjaki. 
Vodilo naše skupine je, da vsebinsko sporočilo za posvet reflektiramo iz izkušenj našega praktičnega dela. Po premisleku se vsi strinjamo, da bomo uporabili delovni pristop “od spodaj navzgor “. To pomeni iz prakse v idejno raven. Tudi kot protiutež pohvalni, vrhunski znanstveni- strokovni sferi posveta, ki je naravnana “od zgoraj navzdol “, torej od ideje do prakse. 
Taki posveti pustijo v prostoru zgoščeno kohezivno informacijsko polje, ki se zapiše v kolektivni zavesti. Ključni moment je pa pri posameznikih, ki so v stiku s to novo zavestjo, kako jo aplicirajo v novih praktičnih delovanjih. 

 Odnosi

Danes sem dobil ponovno prošnjo za pomoč, iz strani skupine, kjer nastajajo 
zapleti na področju medsebojnih odnosov. Zadeva deluje že kronično, pri tem obstaja možnost resnejših konkfliktov, celo ob banalnih situacijah. To pa zato, ker v notranjosti duševnosti ljudi tli določena ” čustveno eksplozivna ” vsebina, ki ima močan energijski naboj. Ob analizi ugotovim, da je bistven povzročitelj problema na eni strani : obsojanje. Obsojanje zelo duši energijsko polje ! Pogosto se z izključevalnostjo obsojanja srčna ravan zapre in s pritiski sodb, zlovoljnosti, animozitete- okrepi v takoimenovanem področju “nižjega astrala “. 
Za napredovanje določenih posameznikov v tej skupini, je obsojanje pokvarljiva, butalska prepreka. Obsojanje povzroči energijski “primež “, ki razpoloženje zateženo ohromi. 
Po tej izkušnji,skozi sporočilo današnjih sanj razvijem novo vajo “medvedje šape “, ki bi v izobraževanjih pomagala odpravljati take vrste moteča stanja. 
Vaja krepi umirjenost, varnost, sprejemanje in energijo elementa zemlje. 
V kitajski geomantiji taoizma je medved ena od temeljnih petih živali, ki predstavlja vzorni arhetip za vaje samozdravljenja.

 Vplivi preteklosti v prostoru

Na določenih lokacijah ima zgodovinski karakter kraja lahko vpliv, ki izredno zaznamuje počutje ljudi v prostoru. V raziskavi se pogosto ugotovijo energijske posebnosti iz preteklosti prostora, ki iz njegove podzavesti bremenilno delujejo v hiše- kot vnebopijoče stihijske- otežene stvarnosti daljne preteklosti. Na takih mestih je lahko nekoč bilo pokopališče,epitafi, prominentni javni prostori, poti…V takih primerih ima podzavest prostora preveliko težo. To rezultira zaviralno na življenje ljudi. Vkolikor se takih vplivov ne prepozna in duhovno integrira v novem kontekstu aktualnega življenja prostora, delujejo kot raz-gradnja, blokada. Geomantijsko je izziv za take lokacije v smeri novih nadgradenj preteklega in sedanjega. 
Pri tem se spomnimo naprimer lokacij množičnih grobišč na Balkanu in drugje po svetu, kakšno astralno onesnaženje predstavljajo na takih mestih prostora. V takih situacijah so negativni vplivi preteklosti na drugih ravneh, to so astralni odpadki. Po drugi strani imamo pa opravka s pozitivnimi vplivi v dediščini krajev, svetih prostorih – imenovana tudi krajinska svetišča. 

Diferenciacija auričnega polja

V auričnem polju človeka je moč diferencirati karakteristike posamičnih značajskih lastnosti. Danes ta sistem dodatno izpopolnim. 
Področja življenja so v auri specifično zapisana v različnih plasteh. Ekvivalentno se po tem ključu diagnosticira tudi prostor. Aurično polje kot celota nosi v sebi integracijo vseh razsežnosti človekovega življenja. V analizi je torej pristop usmerjen v pregled integralne celote in selektivno posamične ravni. Psihološko gledano – vsaka ravan odraža določeno podosebnost človeka. Skupek vseh predstavlja karakter človeka oziroma prostora. 
S prakso se bolj izostreno usposobimo v prepoznavanju dominantne ravni v auri, ki je bolj izpostavljena v aurični strukturi osebnosti človeka. To se loči v pozitivnem in negativnem. V pretoku energijskega polja se ocenjuje posameznikovo negativno plat ( resigniranost, zastoji..) in pozitivno- razvitost, napredovanje, samozavest, zdravje.

 Kraj in krajina

Na obravnavani lokaciji nadaljujemo z raziskovanjem širšega prostora, v geomantijskem – socialnem – poslovnem vidiku. Vsaja mikro lokacija je povezana s širšim prostorom. Vsak kraj je del širše krajine, kateri pripada. To je hologramsko pravilo, ki se ga praktično uporablja v geomantijskem proučevanju terena. Zunanje okolje kaže tudi ogledalo povratno nazaj mikro lokaciji. S takim opazovanjem ” makro in mikro ” se prostor lažje vidi tak kot je. V načrtovanju se s tem odpravi morebitna protislovja in najde ( v vseh odtenkih ) povezujoče prvine, ki so skupne manjšemu kraju & večji krajini.

 Soseščina , soglasje in sodelovanje

Kljub temu da smo za naročnika natančno izdelali urbanistično zasnovo, smo še vedno v fazi nedokončanosti zaradi soodvisne povezananosti s sosednjo lokacijo. Energije prostora v analizi pokažejo da je to organizem v večjem merilu. Na podlagi ugotovitev geomantijske analize- je na dlani rešitev za implementacijo nove zasnove v smeri sodelovanja. V prostoru se še posebej ne sme prekiniti žila organizma krajine, to je energijska linija. Urbanistični izziv je odraz potrebnih vrednot nove ekologije, v iskanju soglasja, so-delovanja in strokovne interdisciplinarnosti.

Prelomi terena

V analizi obravnavamo lokacijo, ki ima specifičen- dominanten prelom v svoji konfiguraciji terena. Prelom zemlje na tem območju sovpada s preobrnjeno polarizacijo energijskega polja lokacije. Ugotovimo da to mejno območje preloma predstavlja hkrati tudi mejno področje zazidljivosti.Prelomi terena so večkrat povezani tudi s spremembo zemeljske strukture geoloških plasti pod zemljo.To so točke in območja v telesu krajine,kjer energija Zemlje izrazito fleksibilno spremeni svojo frekvenco.

Dno

Aktualna politična situacija vladne krize v Sloveniji kaže, da žal še nismo prišli do dna. Dno se bo po moji oceni pokazalo v roku par mesecev. Mogoče prej, toda to je bolj malo verjetno. Šele ko bomo prišli do dna, se bomo počasi začeli dvigati navzgor. Zato se je potrebno redno – psihološko in duhovno- v tej smeri pripravljati in opuščati nerealna pričakovanja, iluzije, neozemljena razmišljanja. Zrelo soočanje z razmerami takimi kot so- nas bo postavilo na realna tla. 
Geomantijsko je ključen preobrat pred-viden za obdobje ko se bo resnično začela transformacija.To pomeni takrat, ko se bodo energije svetlobe in teme prepletle v spremembe. Kolektivne energije svetlobe pa morajo nositi v sebi nove vrednote, ki so ključne za prihodnost. Edino na ta način se lahko transformacija opravi do zastarelih energij teme preteklosti.

 Staroverstvo geomantije

Tradicija geomantije ima korenine tudi v staroverskih obdobjih, ki jih odlikuje življenje v globokem spoštovanju narave, zdravilstvu, zeliščarstvu in primarni svetosti. Božanstva in mitološka bitja staroverskega koledarja so > Januar/Prosinec: Veles, Baba Jaga, Februar/Sečan: Kurent, Kikimora Marec/Sučec: Jarilo, Vesna , April/Mali Traven: Vodan, Jurata, Maj/Veliki Traven: Svetovid, Zarja ,Junij/Rožnik: Kresnik, Rusalka ,Julij/Mali Srpan: Perun, Dodola ,Avgust/Veliki Srpan: Triglav, Živa ,September/Kimavec: Svarog, Lada, Oktober/Vinotok: Belin, Mokoš ,November/Listopad: Stribog, Reitija , December/Gruden: Svarožič, Morana. 
V teh imenih najdemo arhetipe, ki so zelo stari.V kolektivni podzavesti vibrirajo tudi kot duhovi prostora. Za Slovenski prostor delujejo kot zaščita do tradicije, prednikov in dajejo varnost. Sorodno povezavo najdemo v kitajski geomantiji, ki vsebuje Božanstva & varuhe življenja v živalih in mitoloških bitjih, kot so zmaj, tiger, feniks…Ne glede na tok časa, so to večni arhetipi.Predstavljajo pravzaprav naše notranje sposobnosti, ki jih prejemamo tudi iz prostora. 

Funkcija geometrije

Pri izrisani risbi kozmograma analiziram iz njegove geometrije univerzalen arhetipski pomen. Vsak kozmogram je unikaten in neponovljiv, toda hkrati nosi v sebi tudi univerzalno značilnost. V geomantiji je proučevanje simbolov, znakov in znamenj posebno področje. Te oblike najdemo v naravi, fiziki…Ti pojavi so odraz zakonitosti v geo-biologiji, geometriji, algebri, kemiji, pa tudi v matematičnih vejah. Najstarejše izročilo je taoizem, ki predstavlja tradicionalni izvor geomantije.

Prostor in prostost

Ob današnjem duhovnem študiju ob konstelaciji polne lune ugotovim : da je potrebno več pozornosti dati na arhetipe novih rešitev, ki so vitalnega pomena za življenje in opustiti neuporabne stare pristope, ki so še pred kratkim veljali za povsem normalne. Stvari se zelo hitro spreminjajo. Ko prejmemo impulz novih rešitev, ga je potrebno vpeljati takoj v življenjsko prakso brez odlašanja in zavlačevanja. Ustvarjalni tok ne sme zastati v nobenem delu telesa, temveč teči prosto skozi. Podobno je v prostoru, ki naj bi bil prost vitalnega toka življenja in spreminjanja naravnih ciklusov. Da prostor prosto dopušča – v svojem organizmu – tok sprememb naravnih ritmov in novosti duha časa.

 Energijski zemljevidi

V prihodnosti bomo rokovali z energijskim zemljevidom pokrajine. Tako kot sedaj počnemo z geografskim zemljevidom. Naj spomnem da je geografija del celostnega vedenja o prostoru, kjer je integrirana geomantija. 
Geomantijski zemljevid za Slovenijo na nek način že sestavljamo skupaj. Realizirani projekti so dragoceni vir znanja tudi v integralno izdelani podlagi energijskega zemljevida. Podlage se večplastne, združujejo prostorske razsežnosti na ravni urbanizma – arhitekture – krajine – duhovnoenergijskih danosti. Veliko je delovnih izkušenj, kjer so se odprli projekti tudi prostorsko skupaj kot “sosedi “. Na ta način so se energijski zemljevidi spontano združili skupaj v širšo makro geomantijsko – urbanistično karto. Z velikim spoštovanjem arhiviramo take celostne zemljevide prostora. Zamisel še nastaja kako bi take večplastne zemljevide prikazali v računalniški tehnologiji; želimo si da bi bili ponazorjeni s svetlobnimi- barvnimi učinki. 
Po starem so take energijske zemljevide skrbno čuvali kot skrivnost. Tako kot druga znanja, nrp. borilne veščine ali duhovne modrosti. Zdaj je čas ko se mora vse odpreti in zliti v življenje navzven. Tako kot prikazuje simbol za Vodnarjevo dobo. Svetovne sile planetarne evolucije se odpirajo v tej smeri. Smo v obdobju povezovanja in sodelovanja, tudi na področju znanj in strok. Npr. : Alkemija in kemija, astrologija in astronomija, medicina in zdravilstvo, geografija in geomantija.

Pozicija lokacije

Lokacije ki so v prostoru dvignjene nad mestom, pogosto imajo karakteristiko dvignjenosti nad povprečjem. Tudi potencial in naloga takih dvignjenih lokacij je v danostih “višjih ” kvalitet, ki se morajo povezovati in dajati navzdol v prostor spodaj. Na takih dvignjnenih lokacijah stojijo tudi cerkve. To je značilen yang oziroma duhovni naboj prostora, ki se skozi specifično energijsko omrežje krajine povezuje z yin polom spodaj. 
Komplementarna območja so jame, ki predstavljajo podzavest prostora. Stare kulture so dominantne,markantne vrhove in jame častile kot svete kraje. V njihovih pozicijah , kot tudi oblikah – konfiguracij terena – so določali kraju karakter in funkcijo. Ta znanja pradavnine so seveda uporabna tudi danes. To so arhetipska, večnostna vedenja.

 Reaktivacija

Na področju preobrazb pročujem značilnosti reaktivacij. Predvsem zaradi pogostih primerov iz mojega dela. Gre se za značilen mehanizem odzivanja nezavednega. Reaktivacija je ponovno dviganje kroničnih vsebin, ki se sprožijo v simptomatičnih zunanjih okoliščinah. Njihov vloga je v temu, da gremo “skozi “njih – v podoživljanju in realizaciji življenjskega nauka. Reaktivacija nas na nek način vrača ponovno na začetek. Vkolikor spremembe ne izvajamo zavestno in z močno voljo, se lahko reaktivacije ponavljajo zelo dolgo. Je pa vedno najslabše da reaktivacij niti ni več. To je znak blokade procesa. 
V svetovanju nudim pojasnila tudi o časovnem ciklusu obdobja reaktivacij.

Geometrija geomantije

V geomantični analizi lokacije razberemo posebno značilnost geometrije energijskega sistema danega prostora – v obliki trikotnikov. Trikotniki so navzoči v prepletu premočrtnih meridianov Zemlje. Trikotniki nakazujejo specifičen red in natančnost, prevajajo edinstvene duhovne impulze v telesu krajine.Predstavljajo geomantične cone, ki jih je večkrat potrebno upoštevati s posebno občutljivostjo, še posebej v primeru gradenj v prostoru. Trikotniki so za arhitekturno zasnovo pomemben ključ tudi pri določanju mej. 
Poleg trikotnikov je v duhovno-energijski strukturi prostora še veliko drugih arhetipskih geometrijskih oblik, ki so pri branju prostorskih prvin izredno sporočilne in na področju prostorskega načrtovanja odločilne pri snovanju ustvarjalnih rešitev.

Zdravljenje

Mnogo ljudi me sprašuje o pomenu aktualne gospodarske in finančne krize. Krizo vzemimo kot zdravljenje. To je eden od mojih predlogov. Zdravljenje mora imeti zastavljen zdravilni načrt, ki naj nam konkretno definira kako naj se bolezen ozdravi, vključujoč z terminskim planom. Ne pomaga biti v malodušju ali brez vizije, potem zdravljenje nima smisla, saj je s tem diskvalificirano. Rešitev pa potegnimo iz sebe. To je ključen preobrat, ki se mora zgoditi v videnju,vedenju in uzrtju vsebine rešitve preobrazbe. Sčasoma se bodo še preostale plasti rešitev razkrile in povezale z zunanjimi dejavniki! Doktrina o kateri govorim, je prazaprav srčika osebne ekologije. 
Veliko jih je, ki so alergični in jezni na zunanje razmere; na jetra jim grejo politiki,šefi v službi…Toda to žal ni pot zdravljenja, temveč nevešče in neodgovorno ravnanje. Odpreti moramo oči. čŒe je potrebno tudi s strokovno pomočjo. V tej smeri se začne pravo zdravljenje, ki ga je potrebno izvajati vsak dan, bržkone v marsičem kar na dolge proge.

 reka Branica

Po poti v Šempeter se pri Braniku ustavim ob reki Branici. Reka ima cirkulacijo energijskega polja v območju 11 metrov ob svoji strugi. Energija vode se vijugasto prepleta okrog reke in seže do področja trebuha. Reke so za širši prostor krajine pravi povezovalci. V organizmu širšega prostora nosijo pomembno vitalno vlogo.

 2012

Z vstopom v leto 2012 je očitno razpoznavno, da je čas in prostor okrog nas postal resnično kolektivno zrel za nove poklice nove dobe. To so poklici ukvarjanja s skrbjo za zdravje človeka, prostora in okolja – poklici z dodano vrednostjo ekologije, zdravljenja, celovitosti, kognitivne kreativnosti, družbeno odgovorne pravičnosti, humanosti. Poklici nove paradigme so značilni po svoji holistični povezanosti z raznolikimi področji, neločljivo prepleteni z materialnimi in duhovnimi razsežnostmi življenja. Brez njih človeštvo ne bo obstalo in preživelo. V sebi nosijo odločilno vrednost za izboljšanje našega bivanja na Zemlji. Tako radikalno je postavljena