Energijska zaščita

Energijska zaščita je danes potrebna v vseh primerih kjer je porušena notranja stabilnost, ozemljenost in odpornost. Predvsem takrat ko se pomeša notranja ranljivost z zunanjimi motnjami okolja. Imunski sistem bivanja se doseže na več ravneh.

Dom je eden od temeljnih kriterijev kako smo odporni pred motnjami sodobnega načina življenja. Praksa geomantijske diagnostike pregledov zdravja bivanja potrjuje: da se vse aktualno odvija v osnovi na poligonu lastnega doma. Tako tip dogajanja kot zdravje in počutje.

Energijska diagnostika temelji na odkrivanju vzrokov za prisotna obolenja. Prav tako pri prepoznavanju nastajanja bolezni, ko še ni vidno na telesni ravni. Tako se z ozaveščanjem lahko odpravi bolezenska stanja, ko je le pravočasno spreminjanje. Negativni dejavniki so vedno zunanji in notranji, osebni in v okolju bivanja ter delovanja. Vse skupaj velja razumeti kot nalogo zdravljenja.

Vsaka hiša ima svojo specifično odpornost, zaščito in karakter. Ambient in stanovalci določajo kako se hiša povezuje s stanjem okolja. Motnje negativnih vplivov okolja so kompleksne energijske anomalije. Na duhovni ravni delujejo kot onesnaženje zavesti bivanja. Na vitalni ravni geobiološko slabšajo počutje. Zaščita doma ne pomeni ščit kot srednjeveška trdnjava, temveč energijska odpornost z zaokroženo kožo organizma hiše stanovalcev. Ta se doseže s skrbjo za dom in spremembami odnosa do sebe in sveta.

Protisile so v šoli misterijev poznane kot nasprotniki napredovanja in preobrazbe. Duhovna znanost govori o takoimenovanem nižjem astralu, ki požira vase kolektivno inercijo. Geomantično so protisile prepoznavne po značilnih vdorih v energijski sistem organizma okolja. Potrebno je prepoznati notranje ranljvosti, jih odpraviti, okrepiti imunski sistem zaščite, kar pomeni ponovno delovati s samozavestjo svoje vloge.

Zaščita prostora je koža hiše. Energijsko je široka 1 meter, v primeru zdravega bivalnega prostora. Praviloma je koža hiše eden največjih organov stavbe. Po celotni površini obrobja hiše zaobjema in varuje vse druge organe v organizmu hiše, z energijskim ščitom v obliki krogle. Služi za energijsko razmejitev hiše pred motečimi vplivi od okolice. V funkciji membrane je hkrati sredstvo sporazumevanja, v izmenjavi pretokov z okoljem. Geomantijska zaščita uravnava varnost bivalnega prostora, s krepitvijo kože hiše in ozemljitve

Zaščita bivalnega in delovnega prostora pred zunanjimi negativnimi trendi je koža organizma hiše. Poškodbe zaščite povzročajo številne vdore zunanjih negativnosti v notranje polje stanovanja. Še posebej pri primerih ki so izpostavljeni pritiskom, v delu ali osebno. Ta tematika je temeljnega pomena pri obravnavi energijskih parametrov bivanja.

Vplivi energij okolja na bivanje so ena od gemantičnih analiz. Pomaga pri razumevanju kaj vse nas obkroža v prostoru bivanja, kako deluje na naše razpoloženje, zdravje in duhovni razvoj. Dokler se s tem ne soočimo, tlačimo del sebe v nezavednem. Dom je temelj soočanja s samim sabo.

Stanje v okolju okrog nas z vsemi simptomi v ekosistemu, razpoloženju ljudi in značaju bivanja ima svoj energijski duplikat. Tisti ki se ukvarjamo z energijsko diagnostiko prostora temu pravimo biopolje Zemlje. Vse kar se odvija na telesni ravni ima svoj energijski zapis. Aktualno dogajanje ki smo mu priča se razbira kot dolgotrajen proces preobrazbe matrice civilizacije. S prisotnimi akutnimi vnetji, opozorili in blagoslovi

Energijsko polje okolja je kompleksno. Sestavlja ga nosilna energija tipologije prostora in množica delujočih energij družbe, sistema, socialnega okolja, številnih panog, ekonomije, gospodarstva, kulture in politike. Vse skupaj je prežeto z globalnimi vplivi. Kako je določen prostor katalizator pozitivnega ali negativnega, je ključno vprašanje: za hišo, naselje, podjetje, kraj, državo.

Prostorske raziskave in načrtovanja, ki jih danes izvajamo, so pogosto pod parcialnimi vplivi parcelacij. Režejo določen zaokrožen pas krajine. Še posebej je pomembno pri lastnikih energijsko važnih lokacij za širšo pokrajino. Kako se moč narave prosto pretaka po prostoru

Bivalni prostori, stanovanja in stavbe modernega načina življenja so taka kot moderna prehrana. Veliko kiča, v primanjkljaju notranjih sestavin dobrega energijskega stanja. Skrb za zdrav dom in zdravo prehrano je še vedno temelj.

Tako kot se sami spreminjamo, tako se spreminja karakter našega doma. Pod pogojem da so vključeni vsi stanujoči in ambient v sistem preobrazbe. Vsak v skladu s svojimi potrebami, cilji in podobnimi usmeritvami z družinsko matrico bivanja.

Vztrajanje na poti povezovanja z naravo in skupnostjo napram globalnim motnjam potrebuje mreženje. Negativni trendi delujejo nesramno in grdo do čistih naravnih virov okolja, memorije dediščne in točk identitete pokrajine. Z mreženjem sodelovanja se ustvari primerna zaščita in oživljanje aktivnosti za lokalno skupnost

Brez zaščite ni pogojev za uspešnost preobrazbe. Zaščita je povezana s samozavestjo in skupnim stanjem zavesti. Vkolikor se posega v izolacijo individualizma ali egoizma, nastajajo zapleti pri skupni mreži povezanosti. To je pravzaprav temelj zaščite skupnosti. Energijska zaščita pomeni poznavanje skritih mehanizmov manipulacij, projekcij in konfliktov ter ustrezno odzivanje z odpornostjo prostora.

Spremembe nastajajo tudi pri navzočih prostorskih načrtovanjih za naselja in turistične lokacije. Povdarek na zdravju, stiku z naravo in ozemljenosti arhitekturnih stavb je postal bolj izrazit. Zanimivo da se kalkulacije ekonomije na ta način pravzaprav racionalizirajo. Potratne in predimenzionirane verzije ne pridejo več v poštev. Pomembna postaja kvaliteta in tudi minimiziranje do gradbenih komplikacij. Tudi prostor potrebuje odpornost

Geomantija je energijska medicina. Posveča se pregledom zdravja hiš in naselij, bioenergijskemu izboljšanju bivanja, zdravljenju prostora in svetovanju.

Kozmogram se izdela za krepitev identitete in zaščite prostora bivanja. Postavljen na duhovno energijski vir lokacije. Po tradiciji svete geometrije in geomantije sedanjega časa kozmogrami pomagajo za odpiranje preobrazbe z avtentičnim pravzorcem Zemlje

Izdelava avtentičnega znamenja za varovanje, označevanje in spodbujanje identitete okolja domovanja je praksa tradicije geomantije. Moč lokalne skupnosti se bo v prihodnosti vedno bolj prepoznavala kot odločilni faktor preobrazbe. Z varovanjem duhovnih virov prostora krepimo lastne temelje.

Kozmogram litopunktura deluje kot znamenje zaščite in zavesti identitete. Prostoru okrepi energijsko odpornost, ozemljitev in pretočnost biopolja Zemlje.

Geomantijski pristop za zelene projekte urbanizma in turizma krepi varovanje pred okoljskim stresom, ki zaznamujoče pretresa globalni in lokalni prostor. Z odpiranjem prepoznavnosti pokrajine, energijskim izboljšanjem, sodelovanjem v skupnosti in s programi učenja v naravi, prostor pridobiva odpornost in samozavest, v interakcijah z vplivi sodobnega načina življenja.