Eter

Image title

Kroženje energije je primarni pokazatelj stanja prostora. Slika predstavlja tloris Kraške hiše v Štanjelu ( ene najstarejših ohranjenih stavb v Štanjelu ) – s prikazanim etrskim tokom, kako zaobjema hišo in vodnjak. In kroži terasasto formirajoče  naokrog, v smeri ulic Štanjela.

Image title

V geomantiji delamo z univerzalno energijo Zemlje, imenovana ETER. Prežema naš prostor od znotraj in od zunaj, hiše in naselja . ” Eter ” je pojem iz grške geomantije. Po tradiciji kitajske geomantije imenovan CHI. Struktura organizma narave ni zgolj molekularna, temveč ga sestavljajo energijska polja. Vsaka oblika vibracijsko žari, naj bo to hiša, stanovanje. naselje, kamen, drevo, rastlina, potok..

Za življenjsko okolje je kvalifikacija etra egalitarna pomenu vode, ozračja, svetlobe in tal. Eter je sestavni del elementov okolja. Ekvivalentno obstajajo etri štirih elementov. Med eteričnim in fizičnim poteka izmenjava. Med seboj so povezani v celoto, z rastlinami, živalmi in človekom. V tako povezanem sistemu krožijo snovi in eter. Vsak del sistema vpliva na druge člene in vsak je odvisen od delovanja celotnega sistema.  

Pozitivne arhitekturne stvaritve se ponašajo s kultiviranjem in medsebojnim usklajevanjem eterskih polj, v danih prostorskih omejitvah. Številna onesnaženja, sevalne obremenitve in zazidalni posegi moteče vplivajo na etersko živost. Prostori ki so bolani, imajo poškodbe in prizadetosti eterskega polja. Etrski tok je večinoma prekinjen in na določenih akupunkturnih točkah zablokiran.

Geomantijsko raziskavo etra opravljam v organskih etrskih poljih, katera obdajajo stavbe arhitekture, reliefne oblike krajine ter v akupunkturnih meridianih in točkah prostora.

Image title

Tako kot človeško telo, ima tudi prostor akupunkturne meridine in točke, za katere je specializirana geomantija. S temi točkami organizma okolja je človek povezan preko auričnega polja, v kompleksni vitalni mreži, ki neprenehno utripa. Akupunkturni sistemi linij in izvorov energije so navzoči v vsaki hiši in pokrajini. Povezani so v skupno energijsko omrežje.

Image title

Eterični pretoki v akupunkturnih sistemih predstavljajo temeljni podatek- kako je potrebno ukrepati v primerih potrebnih zdravljenja prostora.  Nekatere točke predstavljajo vozlišča, kjer se etrske energija prenaša neposredno v telo. So pomembne etrske žleze prostora. Materija, iz katere so sestavljeni živi organizmi, je neživa, dokler je ne oživijo eterične sile.

Metode holistične medicine so uporabne za naravne in umetne ekosisteme okolja in človeka – v skupnem auričnem polju sobivanja.  Z zedinjeno zaznavo prostorskega zdravja in zdravja človeka. 

V branju prostora, ki združi etersko ravan z duhovno, se razbere duh kraja  – v zgodovinskem značaju iz preteklosti in danostih za razvoj v prihodnosti. Štanjel je denimo primer, ki naklonjeno ponuja trening geomantije za začetnike in izmojstrene.

Zverziran geomant občuti etrski pretok v telesu podobo kot stanje toplote ali mraza. Življenjsko energijo prostora doživlja vsak. Ta vpliva na zdravje in razpoloženje. Geomantijska diagnoza pokaže v kakšnih predelih telesa je pozitivna in v kakšnih negativna resonanca med prostorom in človekom.