Etični kodeks turizma

Image title

GEOMANTIJA – ETIčŒNI KODEKS TURIZMA

mag. Tjaša Kangler, vodja TIC Slovenske Konjice

K projektu Odprto učno okolje za vse generacije smo v Splošni knjižnici Slovenske Konjice – enota TIC kot partner v projektu pristopili na pobudo in povabilo Vrtca Slovenske Konjice in sicer z namenom, da omogočimo obstoječim lokalnim in destinacijskim turističnim vodnikom, da usvojijo znanja povezana z geomantijo, marsikomu še precej nepoznano in zato pogosto precej »ezoterično« razumljeno vedo.

Ocenili smo namreč, da lahko znanja iz geomantije, ki Zemljo razume kot živo, zavestno bitje s katerim lahko komuniciramo, veliko pripomorejo k obogatitvi izvedbe turističnih vodenj in jih na poseben način nadgradijo. Dejstvo je, da je sodoben človek kot turist vedno bolj zahteven. Zase želi osebno izkušnjo in 5* doživetje. Turistični vodnik, ki je obogaten z znanjem iz geomantije, ima v rokah vzvod, s katerim lahko obiskovalca ozavešča, mu odpira oči in ga opozarja na vrednost okolja, v katerega je prišel. Usmerja ga po pokrajini, tako da ta postaja odgovoren zemljan, da spoštuje preteklost, zna ceniti duh prednikov in posredno pripomore k ohranjanju naravne in kulturne dediščine obiskanega območja. Geomantijo bi zato pravzaprav lahko poimenovali kar »etični kodeks turizma«.

Izobraževanje, ki sta ga strokovno izvedla Karin in Robert Lavin, je udeležencem odpiralo nova obzorja, nove perspektive dojemanja okolice in drugačen pristop k turističnemu vodenju. V okolje, kjer živimo, je prineslo učilnice na prostem – to je nekaj, kar bo ostalo tako za ljudi, ki tukaj živimo, kot tudi za obiskovalce, ki prihajajo od drugod. Prav tako bo znanje, ki s(m)o ga udeleženci absorbirali na izobraževanju, ostalo nam, nas bogatilo kot ljudi in verjamem, da ga bomo novopečeni geomantijski turistični vodniki subtilno znali prenesti tudi na naše obiskovalce.

Iskrena hvala Tomažu Popoviču, ravnatelju vrtca in njegovi odlični ekipi za povabilo k sodelovanju, izjemno predanost projektu in povezovalno vlogo, ki so jo skupaj odigrali. Hvala tudi vsem udeleženkam in udeležencem izobraževanja. Veselim se srečanj z vami na poteh po naši Turistični destinaciji Rogla-Pohorje.

Image title