Fizikalni koncepti energije

Image title

Image title

Cankarjev dom : 17. oktobra, ob 19. uri

ANDREJ DETELA
RAZVOJ IN FIZIKALNI KONCEPTI ENERGIJE OD ANTIKE DO DANES

Predavanje nam bo razkrilo, da so v antiki uporabljali pojem moči (lat. vis) v zvezi z nasilno močjo, prevlado, znanstveni pojem energija pa se je izoblikoval šele sredi 19. stoletja, čeprav so se zametki te novodobne ideje pojavili že v dobi renesanse. Zdaj je energija osrednji pojem v moderni fiziki – kot matematično definirana količina v okviru zakona o ohranitvi energije. V tem pomenu se uporablja tudi na drugih področjih naravoslovja, vse do energetike in sodobne ekologije. A čim bolj se oddaljujemo od naravoslovja (npr. na področju psihologije, socialne dinamike), tem večjo pestrost pomenov dobiva pojem energije. Vse bolj se uveljavlja tudi v tistih pomenih, v katerih ne gre več za nasilno prevlado, temveč za harmonično sodelovalnost enakovrednih entitet.

https://www.nikolatesla.si/index.php/slv/17-root-sl/spremljevalni-dogodki/predavanja/19-azvoj-in-fizikalni-koncepti-energije-od-a